Journalerna 1947 om orter inom 10 mil

Detta är en del av mina iakttagelser och tankar vid studiet av 1947 års journaler för flygtrafiken på Gustavsvik. Själva journalerna finns dels i en kronologisk sammanställning, dels i en som är huvudsakligen ägaruppdelad.
Alla mina andra iakttagelser nås från denna artikels huvudsida.

När jag anger antal turer, menar jag antal rader i journalerna. Men ibland anger jag istället antal starter. Det är en särskild kolumn som beskriver hur många gånger planet startat på Gustavsvik under en tur. En ankomst blir då 0 starter, men en tur som är ett skol- eller rundflygpass kan innehålla många starter.

 

Karlskoga

Från Karlskoga trafikeras Gustavsvik under 1947 av två plan, bägge tillhörande AB Karlskoga-Flyg.

Mellan den 19 juni och den 14 september är 27 turer med Piper Super Cruiser SE-AZX noterade. Alla gånger utom en heter piloten Bengtsson. Denna enda gång sitter B Person vid spakarna. Före den 20 augusti handlar det om privata turer, men därefter skolflygningar där planet landar i Örebro, gör en lokal tur här och sedan återvänder hem till Karlskoga igen.

Den 16 september gör också Karlskoga-Flygs Seabee SE-AXX en mellanlandning på Gustavsvik på väg från Stockholm till Karlskoga. Även nu heter piloten Bengtsson.

I en liten broschyr från 1947 anger bolaget att de har tre plan, Super Cruiser SE-AZX, GV-38 SE-AHG och Seabee SE-AXX. De bedriver flygskola i Karlskoga, och går ibland även till Örebro och Karlstad för att ge eleven träning i att landa på större fält. Gösta Brink leder flygutbildningen, flyglärare är Bengt Bengtsson och chefsmekanikern heter Bror Persson. I broschyren skrivs bolaget "AB Karlskoga-Flyg", inte Karlskogaflyg.

Bengt_Bengtsson

Flyglärare Bengt Bengtsson.
Foto i Karlskoga-Flygs broschyr

Bror_Person

Chefsmek Bror Person.
Foto i Karlskoga-Flygs broschyr

Silvervingar.se berättar att Bengt Bengtsson gick i Flygreservskola 1945 och tog en civil flyginstruktörskurs på Ostermans i mars 1947, vilket låter mycket lägligt med tanke på den verksamhet som journalerna återger.

I ÖBFK:s verksamhetsberättelse för 1949 finns flyglärare Bengt B Bengtsson upptagen i matrikeln. Där är han medlem i segelflygsektionen, fast med adress i Karlskoga.

Enligt SFF:s civilregister ägs SE-AZX av ANA i Nyköping ända tills mitten av 1948 då Karlskoga-Flyg köper den. Journalerna noterar också 8 turer i slutet av mars och 3 turer sista april med ANA som ägare och Forslund eller Kellin som förare. ANA är generalagent för Piper. Men Karlskoga-Flyg måste ha börjat använda Super Cruisern redan i juni 1947 och kallat den "sin" ett helt år innan de blir officiell ägare. På samma sätt måste Karlskoga-Flyg ha lånat SE-AXX två år innan den blir deras. Den ägdes på pappret av Ostermans till slutet av 1949 då Karlskoga-Flyg blev inregistrerad ägare. Deras tredje plan, GV-38:an SE-AHG, köps dock redan 13 mars 1947 av O Wallin, Bofors och B Persson, Göteborg, där den senare bör vara mekanikern Bror Persson. Från den 5 juni 1947 står Karlskoga-Flyg som ägare till den.

Karlstad

Bolaget Värmlandsflyg i Karlstad gör 9 turer till Örebro mellan februari och augusti. Det är piloterna Olsson, Holmer, Willix, Linder, Sahlman, Béäff (stavad Beäfft av journalföraren) och Vikstrand som flyger KZ III SE-APE och Cubarna SE-ASP och SE-AST. Hälften av turerna är skolflygningar.

Sven Béäff ägde Cuben SE-BNI från 22 dec 1947 till någon gång 1959 enligt civilregistret, men i journalen mellanlandar han med Värmlandsflygs Cub SE-AST den 9 och 10 aug under en Stockholmsresa. Silvervingar.se kan berätta om ett par av de andra piloterna: Nils Gösta Holmer gick i Flygreservskola 1943 och flög för Värmlandsflyg, och Björn Willix gick i Flygreservskola 1945.

Elever på instruktörskursen

Den 4 mars: Nybakade flyglärare på Ostermans instruktörskurs, bl.a.
Karlskoga-Flygs Bengt Bengtsson och Värmlandsflygs Björn Willix.
Foto i Nordiska Flygtidningen nr 3:1947 sid 12

Norrköping

Norrköpingsplan trafikerar Gustavsvik 32 gånger. Det är uteslutande Nordisk Aerotjänst som svarar för den trafiken.

Den mest hemtame är Grubbström som gör 20 turer. Den 26 februari demonstrerar han Stinson SE-BCK för Aero-Frabh som sedan köper den. Den 13 juli är det flygdag i Örebro, och då rundflyger han ohejdat med systerplanet SE-BCL. Han gör också ett besök med Caudron Simoun SE-AIS i april och med Klemmen SE-AKN i september.

Andra piloter i Nordisk Aerotjänst som besöker Gustavsvik är Strindberg som periodvis även tjänstgör i Aero-Frabh, Holmgren, Blomkvist, Lönnberg, G Johansson och en vid namn Karlsson.

Nordiska Flygtidningens nr 3:1947 berättar om Nordisk Aerotjänst. Jarl Grubbström är flygchef. Han började flyga redan 1927 i Kanada, var reservofficer vid Flygvapnet på 1930-talet och trafikflygare i ABA före och under kriget. Bolaget har även tre flygstyrmän: Stig Holmgren, I T Stringberg (bör vara J T Stringberg) och Gösta Karlsson som tidigare var 1:e instruktör på KSAK.

Väse

Mitt emellan Karlstad och Kristinehamn ligger det lilla samhället Väse. Där bor uppenbarligen direktör S Hidén som äger Cuben SE-AIB. Enligt SFF:s civilregister köpte han planet redan 1943 och sålde det först i slutet av 1949.

Hidén gör 6 Gustavsviksturer i sin Cub 1947. Det är trafik till eller från Väse, Ölme och Karlstad, det vill säga hans hemtrakter. Vid en tur är han noterad som Kristinehamnsbo.

Jag fick kontakt med Bo Hidén som berättade att S Hidén var hans far Sven, direktör för Väse Grynverk som tillverkat havregryn sedan 1898. Här följer bilder och text från Bo.

SE-AIB

Sven Hidéns Cub SE-AIB. Plats okänd. Foto via Bo Hidén.

Sven Hid+en

Sven Hidén kring år 1950. Foto via Bo Hidén.

Bo Hidén: Min far hade ett stort intresse för flygning och när han fick chansen att skaffa en flygmaskin kunde han inte motstå. Han byggde eller lät bygga en liten hangar på Ölmefältet. Det var en stor operation att skaffa och frakta bränsle till ”Cubben”. Det blev väl inte mycket flygat under kriget, men efter 1945 lättade restriktionerna och han kunde flyga. Han parkerade som sagt sin flygmaskin på ett litet krigsflygfält i Ölme och byggde en liten hangar ute på ”åkrarna” vid gården Rudsberg.

Hans stora intresse för flygning smittade av sig och Bruno Kullgren, min morbror, utbildade sig till fältflygare och fortsatte sedan sin karriär i ABA. Bruno och Sven flög tillsammans och landade flera gånger på isen vid Vänern. Tyvärr omkom Bruno 1948 i en mycket dramatisk olycka över London. Den ledde till att Sven valde att sälja SE-AIB 1949.

En annan flygkamrat var en landsflyktig stridspilot från Estland. Han hette Harry Habel och han flög också tillsammans med Sven. Harry landade sägs det vid ett tillfälle på fotbollsplanen i Väse.

Sven reste per flyg ofta till Bromma i affärsangelägenheter och eftersom han inte hade någon radio i flygmaskinen trasslade han ibland till trafiken när han skulle landa på Bromma. Åtminstone en gång fick han ordentligt med ovett för tilltagen att landa oannonserad. En annan anekdot som kan vara roligt att berätta är när Svens maskin skulle servas. Då flög han till en raksträcka på riksväg 9 och fick tillstånd att landa på vägen framför en liten verkstad. Det var landsfiskalen som avlyste vägen och stoppade trafiken en stund!!!!

Bo Hidén har skrivit boken "Entreprenörerna – Berättelsen om en spännande affärsidé. Wäse Grynverk 1898". Där berättas om Väses historia, om grynverkets utveckling och på sid 82-84 även om Sven Hidéns flygande.

Västerås

Västeråsplan förärar Gustavsvik 27 turer under året. De tillhör Arosflyg, Västerås fk och Petterson. Arosflyg dominerar trafiken, och då speciellt Norseman SE-AYG som med silvervingen Gösta Hedén från Reservflygskola III vid spakarna gör rundflygningar vid flera tillfällen.

Den 27 juli gör bolagets ägare, greve Diedric Cronstedt själv ett besök i sin Globe Swift SE-AYD, och veckan innan hade Kvensler besökt Gustavsvik i samma plan. Denna Globe Swift skulle följande år köpas av tandläkare Nils Seved A Svensson i Örebro. Kanske slår han redan nu sina lovar kring den modernt byggda maskinen. SFF:s civilregister kallar honom N A A Svensson, men Ulf Dahlquist som sedan köpte planet av honom säger att Svensson var tandläkare, och då utgår jag från att det är den tandläkare Nils Seved A Svensson som står i ÖBFK:s matrikel 1947–1949.

 

Dokumentets historik:
2011-12-20Lars-Erik Ingerloo lånar mig Nordiska Flygtidningen 3/47 med information om nyutbildade flyglärare.
2011-12-30Publicerad.
2014-08-25Bo Hidéns bilder och text om Sven Hidén i Väse och hans Cub tillagd med Bos godkännande.
2015-08-20"Beäfft" hette Sven Béäff och har ägt Cuben SE-BNI.