Texten i sökbar form

hade nog bespetsat sig på att de utländska flygarna skulle komma med intressanta och effektiva utrustningar i detta avseende mer än som blev fallet. I själva verket hade två av svenskarna, Billy Nilsson och Tage Löf, de utan konkurrens effektivaste och driftsäkraste radioanläggningarna, konstruerade genom KSAK:s förmedling av ingenjör Olle Berg och utprovade under försommaren på Ålleberg. Dessa anläggningar hade förarna – och även markpersonalen – mycket stor nytta av, och man kan ta för givet att radion kommer att tagas betydligt mer i anspråk i kommande tävlingar än vad som hittills varit fallet. De svenska apparaterna tillhör det bästa som framkommit på speciellt detta område. Givetvis var det fråga om ultrakortvåg. Av övriga tävlande var det endast amerikanen Paul Mac Cready och engelsmannen Mallett som förde radio.

Den 3 juli skulle de tävlande och deras hjälppersonal infinna sig i Örebro. De kom också, därav inte så få högst ståndsmässigt segelflygande. Det var bl.a. Paul Mac Cready, som flög i rätt hård motvind från Västerås, där han legat några dagar för acklimatisering tillsammans med samtliga schweizare. Dessförinnan hade han gjort en uppmärksammad flygning från Ålleberg till Västerås, dels för att känna på det svenska vädret och kanske också för att visa litet på förhand vad han förmådde – vilket inte var litet. Paul Mac Cready hade vistats i Sverige några veckor före VM för att göra den Weihe klar, som han lånat av Aeroklubben i Malmö. Flygande till Örebro kom också tre av engelsmännen från Karlstad, där de legat några dagar som klubbens gäster.

Den 3 och 4 juli ägnades åt kontroll av papper och bogsering i DK och allmän träning. Den 4 juli bjöd för övrigt på det bästa segelflygvädret under hela juli och många av VM-aspiranterna tillbringade så gott som hela dagen i luften för att "mjuka upp sig" inför de stundande drabbningarna.

 

[Bild: På övre bilden den jugoslaviske flygkonstruktören M. Cijan, vid "Orao 2", som han konstruerat och som utgjorde det kanske vackraste och mest beundrade segelflygplanet vid VM.]

[Bild: Till höger den franske världsrekordhållaren i uthållighetsflygning Guy Marchand med praktfullt skägg.]