Texten i sökbar form

221,3 km och nådde också dit utan att förta sig. Norrmannen Haydn valde Sävare vid Lidköping, 142 km, men kom inte längre än till Laxå denna gång heller, vilket föranledde VM-humorn att döpa hans Olympia till "Laxå-expressen", ett namn som den glade norrmannen utan vidare accepterade. Dagen därpå uppträdde han med följande beteckning på planet: "The Laxåexpress, Örebro - Laxå– 2 hours".

Engelsmännen Willis, Mallett och Welch hade optimistiskt nog valt Halmstad som mål, vilket också svensken Löf hade gjort. Ingen av dem gick fram ända till mål. Wills gick längst – till Varberg 293,6 km, men fick till följd av den ofördelaktiga projektionen på målfältet endast 242 km effektiv distans. Welch gick till

 

Mölndal 263,6 resp. 246,1 km, Löf till Kungsbacka, 259,8 resp. 250,7 km och Mallett till ONO Göteborg 248,3 resp. 232,8 km.

Sju man hade valt Varberg som mål, 293,6 km. Fem av dem gick fram och fick samtliga en förstaplacering i dagstävlingen som resultat. Det var fransmännen Fonteilles och Lambert, engelsmannen Forbes och svenskarna Nilsson och Persson. Schweizaren Legler tvingades ned norr om Kungsbacka och fick 260,9 km i effektiv distans. Fransmannen Lepanse hade bara två km kvar till målflygfältet i Varberg vid landningen och fick 291,7 km i effektiv distans men gick miste om den värdefulla mållandningspoängen.

Paul Mac Cready hade inte trott på meteorologernas prognoser och hade valt Skånes Fa-

 

[Bild: Henri Lambert, Frankrike, var en av dem som nådde målet i Varberg andra tävlingsdagen med en delad förstaplacering i dagstävlingen som resultat.]