Texten i sökbar form

[Bilder: Till vänster pratar världsrekordhållaren Per Axel Persson med den sydafrikanske segelflygande gentlemannen Helli Lasch. På bilden till höger studerar engelsmannen Robert Forbes tävlingskartan, omgiven av intresserade lagmedlemmar.]

 

gerhult som mål. Det visade sig vara ett dyrbart misstag. Efter mer än sex timmars slit i luften tvingades Mac Cready landa öster om Varberg med 272,0 km som effektiv poänggivande distans och en 18:de-placering i dagstävlingen som följd. Om han hade valt Varberg, hade han säkerligen gått dit och på det sättet fått drygt 190 poäng mot 146. Det skulle ha betytt att han gått upp till ledningen med c:a 10 poängs försprång före Nilsson, och det skulle också ha betytt att han vunnit hela VM om tävlingarna i fortsättningen gått på samma sätt som nu skedde.

NU BLEV STÄLLNINGEN efter två tävlingsdagar att Billy Nilsson tog ledningen före Per Axel Persson, fransmannen Fonteilles, engelsmannen Forbes, schweizaren Gehringer och amerikanen Mac Cready.

Andra tävlingsdagen flögs sammanlagt 7 392 km, längsta distansen under hela VM, och sammanlagda flygtiden blev c:a 137 timmar, vilket betyder att även genomsnittshastigheten var betydligt högre andra dagen än den första trots det sämre vädret.

Distansdagsfaktorn blev 0,58.

 

Tävlingsorganisationen hade nu hnnit prövas i två dagar och befunnits väl hålla måttet, vilket givetvis på sitt sätt skänkte ett visst lugn åt det hårda jobbet på tävlingsplatsen.

Även språksvårigheterna tycktes man klara bättre än väntat. Officiella språk vid VM var engelska och svenska, men det hindrar inte att både franska och tyska odlades mycket flitigt. Så småningom kom man – såsom alltid i sådana här sammanhang – fram till ett språk som bestod av en yster blandning av samtliga kulturspråk och som användes av snart sagt alla. Mest festligt var det kanske att höra svenskar sinsemellan praktisera detta mixtum kompositum – innan de upptäckte att utbytet av tankar något enklare kunde ske via ärans och hjältarnas språk.

Systemet med startkort som samtidigt användes såsom rapportkort iom och från rapportcentralen, kontrollanternas skissblad för koordinatangivning samt de övriga hjälpmedel som tävlingsledningen använde sig av visade sig också fungera mycket bra. Systemet hade ju använts tidigare vid SM, men naturligtvis var man en smula fundersam om det skulle hålla för den betydligt hårdare belastningen vid VM.