Texten i sökbar form

Återtransporterna efter andra tävlingsdagen blev till följd av de genomgående långa distanserna mycket krävande, och vid rapportlämningen frågades också livligt om det skulle bli vilodag nästa dag. I så fall beredde sig de tävlande på att sova ut några timmar innan hemkörningen. Tävlingsledningen kunde emellertid med ledning av väderrapporterna inte lova någon vila nästa dag, och därför hade de tävlande ingenting annat att göra än att söka ta sig hem till Örebro snabbast möjligt. Många av dem kom hem först på förmiddagen nästa dag – efter två dagars hård flygning och två nätters föga vilsam transport på de icke alltför goda svenska landsvägarna. Det började arta sig till konditionsprövning av stora mått.

[Tabell "2:a tävlingsdagen 6/7]

 

[Bild: En Weihe (Tage Löf) går ut på sträckflygning över ett vänligt svenskt sommarlandskap.]

[Bild: René Fonteilles, Frankrike, skulle ursprungligen ha flugit den nya franska konstruktionen Arsenal 4111 vid VM. Till följd av "barnsjukdomar" hos planet fick han i stället ta den äldre Air 100. Med den flög han till Varberg andra tävlingsdagen.]