Texten i sökbar form

[Bild: Prisutdelningen blev både vacker och stämningsfull i skymningen utanför restaurant Frimurarlogen. De flesta priserna bestod av vackert svenskt konstglas, men Billy Nilsson fick också en rejäl svensk "båge", som han under mängdens jubel åkte direkt från prispallen med.]

 

Segelflyg-VM i siffror.

DET ÄR MÅNGA ROLIGA och i vissa fall rätt förbluffande siffror man kommer fram till vid en närmare penetrering av segelflyg-VM med statistikerns ögon.

När det gäller de tillryggalagda distanserna, blir man inte så litet häpen över att finna att under de sex tävlingsdagarna – med de relativt korta hastighetsflygningarna inräknade – avverkades inte mindre än 30 937 km med segelfluygplan.
D. v. s. gott och väl fem Atlantturer i följd.

Som framgår av de grafiska figurerna i denna artikel, stod Billy Nilsson för längsta distansen såväl under en enskild flygning som sammanlagt. Hans sammanlagda distans blev 1 508 km, vilket är ett 100-tal km mer än under SM året tidigare. Paul Mac Cready avverkade

 

1 430,8 km, därnäst kom Maks Arbajter med 1 334,3, Tage Löf med 1 310,5 och Arne Magnusson med 1 302,5 km.

Genomsnittsdistansen för samtliga blev 1 066,8 km, vilket innebär att efter varje poänggivande start flögs i medeltal drygt 180 km. Om man bara räknar de 10 bästas resultat, så innebär det att varje tävlande genomsnittligt tillryggalade 1 250 km eller nära 210 km pr dag och tävlande! För Billy Nilsson blev dagsdistansen i genomsnitt 251 km.

Till följd av de ganska korta hastighetsflygningarna blev inte antalet långflygningar påtagligt stort, men 69 distanser var dock över 200 km, 39 över 250 km, 8 över 300 km, 4 över 350 km och 2 över 400 km.

Det kan också vara skäl att nämna, att den sammanlagda distans som tillryggalades på landsvägarna för hämtning och återtransport av segelflygplanen blev i runda siffror 80 000 km. d. v. s. två gånger jorden runt vid ekvatorn. För Billy Nilssons hämtningsmanskap innebar detta att de fick köra c:a 3 900 km eller i genomsnitt 650 km pr tävlingsdygn.

Man kommer i det sammanhanget osökt att tänka på vad detta betydde i fråga om bränsleåtgång. Någon officiell siffra finns inte att tillgå, men med bogserflygplanens bränsleåtgång inräknad kan bensinförbrukningen under VM uppskattas till ungefär 15 000 liter. Så ur den synpunkten är det kanske en smula oegentligt att tala om motorlöst flyg.

 

Den totala segelflygtiden blev 738 tim, 45 min., vilket innebär en flygtid av drygt 4 tim. i genomsnitt pr start.

Även i fråga om flygtid hade Billy Nilsson högsta siffran med 31 tim, 52 min. Därefter kommer Tage Löf med 31.16. Paul Mac Cready 31.06, Arne Magnusson 29.07, Franco Legler 28.47, Ad. Gehringer 28.46 och René Fonteilles 28.03.

DET ÄR i själva verket en ganska påtaglig tendens man spårar vid den siffermässiga behandlingen av resultaten från VM, nämligen den högre genomsnittshastigheten ju högre upp man kommer i prislistan. Mellan förste och siste man skiljer det i fallet inte mindre än 22,61 km/tim. Genomsnittshastigheten för samtliga tävlande ligger vid 41,88 km/tim. Till den siffran har ungefärligen männen mitt i prislistan kommit. De tävlande på övre halvan ligger på ett par undantag när över denna siffra