Mer om Max Danielsson

 

Max egen beskrivning från 2012

Jag skolade för A-cert 1960-61 på Gustavsvik. Det var i AB Stockholms Aeros regi med Haldo Nilsson som flyglärare. Under resten av 1960-talet flög jag klubbens flygplan och andra som gick att hyra då – Cessna152, 172, 182, 210 och Beech 23 Musketeer. Några somrar bogserade jag också segelflyg med MFI-9 SE-ENG. Jag loggade totalt 1558 landningar på Gustavsvik varav 781 med MFI-9 efter utförd bogsering av segelflygplan.

Under 1960-talets senare hälft följde utbildningarna GFSU och FFSU på Artilleriflygskolan och därefter trafikflygutbildning och flyginstruktörsutbildning.

Under 1970-, 80- och 90-talet gjorde jag flygtjänst på Sterling Airways, AB Bofors, Swedair och Malmö Aviation. Jag är typutbildad på SE210 Caravelle, Boeing 727-200, C-500 Citation, Saab 340, DA10 Falcon10 och BAe146.

Efter pension från flygtjänst arbetade jag några år på dåvarande Luftfartsinspektionen/Luftfartsstyrelsen med flygsäkerhetsanalys, bl.a. som koordinator mellan Statens Haverikommission och Luftfartsinspektionen vid utredningar av haverier och allvarliga tillbud inom tung luftfart. Jag deltog även i en av EU tillsatt internationell arbetsgrupp som vidareutvecklade en omfattande taxonomi att användas i EU:s avvikelserapporteringssystem för luftfart, ECCAIRS (European Coordination Center Accident and Incident Reporting System). Det är obligatoriskt rapporteringssystem för alla EU-stater och den taxonomi som vi vidareutvecklade för EU har i dagarna dessutom blivit obligatorisk för 191 medlemsstater inom ICAO. Avvikelserapportering inom luftfarten med vidhängande kultur är ju en viktig del i flygsäkerhetsarbetet som andra samhällssektorer tittar avundsjukt på, t.ex. sjukvård och kärnkraft.

 

Dokumentets historik:
2012-01-10Max godkänner vår sammanställningen av hans egen berättelse.
2012-01-10Avsnittet publicerat.