I mitten flygfältet pionjäraktigt
romantiskt, pojkårssoligt
med slokande vindstrut
gräs och betande får
modellplan, äventyr, flygning
Schulgleiter, Grunau Baby,
Olympia, Weihe,
Tiger Moth, Stieglitz,
Klemm trettiofem
åren fast i minnet
med glädje
drömmer jag tillbaka

... Exit Gustavsvik
ur Arne Uplings diktsamling
“Marilyn Monroe är död”

Hangaren 1939
Fåren tar över fältet

Innehåll:

Biblioteket

Allt vårt material, sorterat efter källa.

Personer på GustavsvikÖvriga

Korta beskrivningar och länkar.

 

Nytt i biblioteket:

 

Välkommen!

Här samlar vi berättelser, bilder och annat som belyser gångna tiders flyg på Gustavsviksfältet i Örebro. AB Aero-Frabhs korta blomstringstid, Örebro som autogirostad, Arne Tenglers brokiga flygarliv och flygklubbens utveckling är bara några av alla ämnen som vi med er hjälp hoppas kunna täcka in så småningom.

Bli inte förvånad om även orter som Arboga, Luleå, Rearsby, Gander och Höganäs blir omnämnda här. Flyg binder samman platser och får deras historia att flätas in i varandra.

Du är mycket välkommen att bidra med egna minnen, bilder eller tips på sådant som skulle kunna passa in här. Även små pusselbitar är efterlängtade. Låt inget gå förlorat!

Följ oss ...

Rättigheter

Kontakt:

Skicka e-brev

Claës Hagenfeldt och Rolf Broberg

Uppdaterad 2021-09-29 R