Gunnar Johanssons hangarbilder

Anders Johansson gav oss följande bilder på Gustavsviks stora hangar, tagna av fadern Gunnar:
 

Hangaren_vanster

Bild 1: Hangaren, troligen 1960. Klubbens L-Spatz SE-SWF på golvet
och en Grunau Baby i taket. Foto: Gunnar Johansson.

 

Hangaren_hoger

Bild 2: Hangaren, troligen ungefär samtidigt. En Auster står i hörnet.
Foto: Gunnar Johansson.

 

Anders Johansson i maj 2023: Bilderna togs av min pappa när jag var liten och de kan mycket väl vara från 1960. Jag var åtta år och hade inte börjat plåta än. Vi brukade cykla ut till Gustavsvik och flygfältet på somrarna för att bada, titta på flygplan och spela minigolf.

Rolf Broberg: Jag hittade bild 1 i facebookgruppen Örebrobilder från förr. Då kontaktade jag Anders Johansson och fick den i högre upplösning och dessutom bild 2. Jag ökade ljuset i hangarens inre på bägge bilderna och såg då segelplanets registrering som var SE-SWF, den L-Spatz som flygklubben hade 58-07-17 till 61-01-31. Möjligen är det KZ VII SE-COK som ruvar bakom – i samma hörn som jag sett den på andra bilder. De korta vingarna och deras vinklade infästning i flygkroppen ger stöd för det. Den fanns i Örebro 60-08-18 till 61-08-12 då den totalhavererade. I så fall bör bilden vara tagen på sensommaren 1960, vilket Anders Johansson håller med om som troligt.

Bild 1 var spegelvänd, vilket jag upptäckte när segelplanets registrering blev läslig. Så jag har vänt den rätt. Däremot är bild 2 säkert rättvänd från början. Vänster och höger hangarport är olika, och bara den högra har en skylt. Jag kan tänka mig att båda bilderna är tagna vid samma tillfälle.

Austern kan mycket väl vara Stockholms Aeros gula SE-ARP som var stationerad i Örebro 1960 för skolflygning. Med årtalet 1960 faller alla bitarna på plats.

 

Dokumentets historik:
2023-05-21 Anders Johansson gav mig tillstånd att publicera bilder och text.
2023-05-23 Publicerat.