Avveckling av Flygvapnets segelflygverksamhet 1954

Nedan följer den slutliga avvecklingen av Flygvapnets segelflygmateriel efter 1952/53 års fördelning till flygklubbarna via KSAK. Data har hämtats från Kontakt nr 74 (Grunau Baby), nr 80 (Kranich), nr 84 (Sk 11) och nr 54 (Sk 12).

Som nämnts i föregående avsnitt avvecklades en stor del av Flygvapnets segelflygverksamhet 1952/53. F1 och F2 hade lämnat från sig segelflygplanen redan före 1950. Under 1952/53 hade F3, F8, F9, F12, F13, F16 och F17 med säkerhet lämnat sin materiel vidare och troligen också F15 och F18.
• I flottiljboken om F21 (2003) sägs att segelflyget upphörde 1953.
• I flottiljboken om F4 (1986) sägs att segelflyget upphörde 1957.
• I flottiljboken om F6 (1989) sägs att man från 1953 samarbetade med F7 och övertog materiel från dem och att segelflyget upphörde 1957.

F5 lämnade över de sista segelflygplanen 1962 till Ljungbyheds Flygklubb.

Vid ingången av 1954 kan beståndet av segel- och bogserflygplan vid flottiljerna ha varit som nedan, men troligen hade flera flygplan redan överförts till KSAK (parentes anger att flygplanet ej erhöll SE-reg).

Flottilj

Se 102
Grunau Baby

Se 103
Kranich

Se 104
Weihe

Bogserflygplan

F4

(8109)

-

8306

-

F5

8101, 8102, 8131

8211

8301

(619), 629, 670

F6

8108

(8212)

-

563, 599

F7

(8111),8115

8203

8303

662

F9

(8107)

-

-

-

F10

8110

-

-

664

F11

8113

8223

8313

616

F14

8112

8226

8319

(617)

F15

-

-

8317

-

F18

-

8221

8318

638

F21

8124

8225

-

-

 

Fördelning av Se 104 Weihe från 1954

FV-nr

SE-reg

Mottagande flygklubb

Därefter

8318 F18

SNK

Kristianstad 54

Kronoberg 1956 > avreg 1964; Arlanda

8303 F7

STL

Gotland 55

Göteborg 1964 > avreg 1964, kasserad

8319 F14

STM

Karlskoga 57

avreg 1963

8306 F4

STN

Arboga 58

avreg 1962 > G-ASCV, BGA 1297, D-8866

8306

Osnabrück, Oldtimer Club

8313 F11

STP

KSAK 56

åter FV 1958

8317 F15

STX

Landskrona 58

Eskilstuna 1962 > Haveri 640919

8301 F5

SZN

Ljungbyhed 62

FV-museum > OY-VOX, Billund

 

Fördelning av Se 103 Kranich från 1954

FV-nr

SE-reg

Mottagande flygklubb

Därefter

8223 F11

SPX

Malmö 54

avreg 1958

8221 F18

SPZ

Ålleberg 54

avreg 1959

8225 F21

STA

Västerbergslagen 54

avreg 1964

8203 F7

STB

Göteborg 54

Haveri 580526

8226 F14

STF

KTH 55

Stockholm 1957 avreg 1963 > England BGA 964

8226

STF

åter 2005 > Ållebergs museum

8212 F6

(STG)

KSAK

ej registrerad

8211 F5

SWN

Ljungbyhed 62

avreg 1964

 

Fördelning av Se 102 Grunau Baby från 1954

FV-nr

SE-reg

Mottagande flygklubb

Därefter

8108 F6

SNZ

Göteborg 55

avreg 1961 > Wales BGA ….

8115 F7

STC

Lidköping 55

Gävle 1957 > avreg 1964

8102 F5

STD

(privat) 55

avreg 1962 > Canada

8110 F10

STE

Sundsvall 55

avreg 1957 > England BGA 1058

8113 F11

STH

KSAK 55

avreg 1958 > Danmark OY-BMX

8124 F21

STI

N Ångermanland 58

avreg 1964

8131 F5

STR

Ljungbyhed 61

till Roslagen 1963 > avreg 1964

8101 F5

STS

Ljungbyhed 61

till Roslagen 1963 > avreg 1964

?

STU

Ovansiljan 58

avreg 1964

8112 F14

SWY

KSAK 58

8107 F9

ej reg

KSAK 58

reservdelar

8109 F4

ej reg

KSAK 58

reservdelar

8111 F7

ej reg

KSAK 58

reservdelar

 

Fördelning av bogserflygplan från 1954

FV-nr

SE-reg

Mottagande flygklubb

Därefter

Sk 11

563 F6-9

CGG

Värmland 57

kass FV 1958 > avreg 1964

599 F6-10

CGH

Skövde 57

kass FV 1958 > Haveri 611029

Sk 12

662 F7-4

BXG

Landskrona 54

kass FV 1954 > avreg 1965 > D-EKNE, -EKXG, -EMIL

616 F11-80

BXH

Sundsvall 54

kass FV 1953 > Haveri 560313

638 F18-38

BYW

Norrköping 54

kass FV 1952 > avreg 1961 > USA N244FW, N638

664 F10-1

BZI

Halmstad 54

kass FV 1954 > avreg 1960 > D-EHEQ

630 F16

CBE

KTH 55

kass FV 1955 > avreg 1958 > D-EMOF Ostelheim

669 F5

CLC

Ljungbyhed 59

avreg 1966 > Kontaktgruppen Gbg

669

CLC

till Tyskland, Technikmuseum Berlin

670 F5-2

EGB

Kalmar 63

avreg 1967 > FV-museum

629 F5-1

EGT

Ljungbyhed 65

avreg 1974 > OH-SZS, D-EDYV

629

EGT

rereg 1990, privat ägare

617 F14

-

KSAK 55

kass FV 1955 > D-EFUR

619 F5-9

-

KTH

kass FV 1955 > D-ELEW, D-ELER

 

Sammanfattning

Från flottiljerna till KSAK överfördes följande flygplan från och med 1954:

Flottilj

Se 102
Grunau Baby

Se 103
Kranich

Se 104
Weihe

Bogserflygplan

F4

(8109)

-

STN

-

F5

STD, STR, STS

SWN

SZN

CLC, EGB, EGT, D-ELEW

F6

SNZ

(STG)

-

CGG, CGH

F7

STC, (8111)

STB

STL

BXG

F9

(8107)

-

-

-

F10

STE

-

-

BZI

F11

STH

SPX

STP

BXH

F14

SWY

STF

STM

D-EFUR

F15

-

-

STX

-

F16

-

-

-

CBE

F18

-

SPZ

SNK

BYW

F21

STI

STA

-

-

Okänt

STU


Av ovanstående sammanställningar framgår att F7, F10 och F11 lämnade från sig sina bogserflygplan under 1954, vilket tyder på att deras segelflygverksamhet upphörde då. Förutom F4, F5 och F6, kan F14 möjligen ha haft segelflygverksamhet i början av 1955. Bogserflygplanet Sk12 nr 617 kasserades av FV i april 1955 och registrerades i Tyskland som D-EFUR i oktober detta år. Segelflygplanen gick till KSAK och fördelades till flygklubbar 1955-57. Redan före 1952/53 hade F10 (1949, 8120/SE-SHP, Arboga) och F16 (1951, 8129/SE-SNA, Göteborg) överlämnat varsin Baby till civila flygklubbar, vilket talar för ett minskat behov av segelflygplan på flottiljerna.

Lars-Erik Ingerlo 2020-07-15, med enstaka tillägg och korr 2021-02-21

 

Dokumentets historik:
2021-03-06Lars-Erik Ingerlo skickade slutligt manus.
2021-03-23Publicerad.