Avveckling av Flygvapnets segelflygverksamhet 1953

Med början 1941 tillfördes Flygvapnets flottiljer byggsatser till glidflygplanet SG-38 (FV beteckning G 101). Markpersonal skulle ges möjlighet att praktiskt lära sig segelflygningens grunder genom att bygga sitt eget glidflygplan. De färdiga flygplanen användes sedan för skolning till A- och B-diplom. Från 1942 och 1943 fick varje flottilj 1-2 exemplar av segelflygplanen Grunau Baby (FV Se 102), den tvåsitsiga Kranich (FV Se 103) och den högvärdiga Weihe (FV Se 104). Verksamheten var intensiv under 1940-talet och de första svenska mästarna i segelflyg kom från Flygvapnet – 1945 Sven Alm F6, 1946 Gösta Brink F11, 1947 Per Axel Persson F5. Andra framgångsrika segelflygare fanns spridda till flera flottiljer och bidrog till att hålla intresset uppe.

Från slutet av 40-talet var Flygvapnet fullt upptaget med övergången till ”reaflygplan” och intresset för segelflyg falnade. I de böcker som finns om respektive flottiljs historia är segelflygverksamheten ofta sparsamt nämnd – om alls. Det finns lysande undantag som i böckerna om F4 (1986), F5 (1986), F6 (1989), F10 (1985) och F21 (2003). Flygtidningen ”Kontakt” – salig i åminnelse – hade heltäckande artiklar om segelflygplanen Grunau Baby (nr 74), Kranich (nr 80), liksom om bogserflygplanen Sk 11 Tiger Moth (nr 84) och Sk 12 Stieglitz (nr 54). Andra pusselbitar kan hittas i monografier om flygklubbar och i artiklar i SFF:s olika publikationer, Looping, Flygrevyn, m fl. Det är ändå svårt att dokumentera exakt när respektive flottilj avslutade sin segelflygning.

Kontakt nr 28 hade en sammanställning av befintliga segelflygplan inom Flygvapnet 1950 med fördelning på flottilj. Där framgår att F1 och F2 inte hade några segelflygplan kvar detta år. Alla övriga flottiljer hade 3-5 segelflygplan, utom F5 som hade 7 st.

Från 1952 avvecklades segelflyget på flertalet flottiljer och den mesta flygmaterielen överlämnades till KSAK att fördelas till landets aktiva flygklubbar. Nedanstående notis kan ses som slutpunkt för segelflygningen inom Flygvapnet, även om några flottiljer höll ut några år till. Vid 1955 års SM i segelflyg deltog lag från F4, F5 och F6. Vid F4 och F6 sattes punkt 1957, medan F5 hade verksamhet ända in på 1960-talet då flygplanen överläts på Ljungbyheds Flygklubb. Vid flera flottiljer fortsatte samarbetet med lokala flygklubbar som ofta fick överta segelflygmateriel från sin ”hemflottilj”.

Ur ”Looping” nr 1 / 1953


”En förnämlig julklapp har segelflygarna fått från KSAK som i december 1952 distribuerade den från Flygvapnet överlämnade segelflygmaterielen till klubbarna.

Klubbarna i Eskilstuna, Linköping, Nyköping, Östersund, Borlänge och Örebro fick var sin Weihe. De båda sistnämnda fick havererade exemplar som måste repareras innan de kan tagas i bruk. Dessutom gick en Weihe till Ålleberg.

18 tvåsitsiga Kranich tilldelades klubbarna i Visby, Gävle, Trollhättan, Jönköping, Karlskoga, Kristianstad, Lidköping, Stockholm, Uppsala, Karlstad, Västerås, Östersund, Södertälje, Skövde, och Varberg. Ållebergsskolan fick ett exemplar och två Kranich läggs i reserv.

Klubbarna i Malmö, Arboga, Kallinge, Luleå, Norrköping, Sundsvall, Ludvika, Hulån, Varberg, Landskrona och Skövde samt Ållebergsskolan fick varsin Grunau Baby, medan två läggs i reserv.

Bogserflygplanen gick till Göteborg, Malmö, Arboga, Kallinge, Borlänge, Visby, Gävle, Trollhättan, Jönköping, Karlskoga, Kristianstad, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Östersund och Helsingborg samt till Ålleberg. Två kasserade flygplan läggs upp i reserv.

Dessutom utdelades 25 SG-38, medan ytterligare tre exemplar läggs upp i reserv.”


Anm: Citatet är ordagrant, styckeindelning och fetstil har tillagts för att underlätta läsning.

Utifrån listan i ”Looping” och data från Kontakt nr 28, 54, 74, 80 och 84, följer nedan en sammanställning av de flygplan som under 1953 överlämnades till flygklubbarna. Kontakt nr 71 har en artikel om SG-38, varav framgår fördelning på flottilj och datum för godkännande, men inget om fördelning till KSAK. Då bara spridda data finns om G 101, utelämnas dessa från denna sammanställning.

Fördelning av Se 104 Weihe 1953

FV-nr

SE-reg

Mottagande flygklubb

Därefter

8309 F9

SNC

Örebro

Lidköping 1955 > USA 1963

8302 F6

SND

Borlänge (Borlänge-Domnarvet)

avreg 1964 > Ållebergs museum 1984

8312 F16

SNE

Eskilstuna

avreg 1961 > England BGA 1021

8308 F3

SNF

Linköping

avreg 1961 > Schweiz

8311 F12

SNG

Östersund

avreg 1964

8314 F13

SNH

Ålleberg (KSAK)

avreg 1961 > England BGA 999

8305 F8

SNI

Nyköping

avreg 1961 > England BGA 1142


Fördelning synes ha skett helt enligt listan i ”Looping”

Fördelning av Se 103 Kranich 1953

FV-nr

SE-reg

Mottagande flygklubb

Därefter

8208 F13

SPA

Skövde

Karlsborg 1964 > Haveri 640521

8228 F16

SPB

Uppsala

avreg 1962 > Sydafrika

8206 F4

SPC

Östersund

Haveri 540815

8210 F17

SPE

Kristianstad

avreg 1964

8218 F8

SPF

Stockholm

avreg 1959

8213 F12

SPG

Visby

Göteborg 1960 > Canada 1962

8209 F9

SPH

Trollhättan (Halle-Hunneberg)

avreg 1956 > Kontaktgruppen Gbg

8230 F15

SPI

Gävle (Gävlebygden)

avreg 1961

8216 F7

SPK

Lidköping

avreg 1963 > OY-KRX museum Viborg

8224 F12

SPL

Jönköping

Haveri 540606

8217 F14

SPM

Landskrona

avreg 1961

8204 F10

SPN

NV Skåne (Helsingborg)

avreg 1963 > England BGA 1092 till

8204

Tyskland, Osnabrück, Oldtimer Club

8227 F13

SPO

Södertälje (Ö Sörmland)

Haveri 540629

8207 F3

SPP

Västerås

Göteborg 1961 > USA 1961

8222 F9

SPR

KSAK/KTH

Haveri 540919 (uthyrd till Ö Sörmland)

8214 F21

SPT

Karlskoga

Göteborg 1958 avreg 1960 > England BGA 907

8220 F3

SPU

Örebro

avreg 1958 > Danmark OY-BSX

8215 F6

ej reg

KSAK

8219 F4

ej reg

KSAK


Enligt listan i ”Looping” skulle Varberg och Karlstad ha fått en Kranich var. I stället har Landskrona, NV Skåne och Örebro fått en var.
Anm: Varberg och Karlstad hade redan varsin tvåsitsig Slingsby T21.

Fördelning av Se 102 Grunau Baby 1953

FV-nr

SE-reg

Mottagande flygklubb

Därefter

8130 F16

SNB

Hulån (Västerdalarna)

avreg 1964

8114 F21

(SNL)

Luleå

ej registrerad

8123 F11

SNM

Ö Sörmland

Haveri sommar 1954 > avreg 1957

8119 F18

SNN

Skövde

avreg 1964

8125 F15

SNO

Sundsvall

Haveri 630908

8104 F8

SNP

Ludvika (Västerbergslagen)

Borås/Skövde 1962 > avreg 1964

8106 F8

SNR

Malmö

NÖ Småland 1963 > avreg 1964

8126 F12

SNS

Varberg

avreg 1961

8128 F13

SNT

Norrköping

avreg 1958

8105 F17

SNU

Kallinge (Blekinge)

Haveri 610522

8122 F9

SNW

Ålleberg

avreg 1964

8127 F17

SNX

Landskrona

avreg 1961

8118 F3

SNY

Arboga

Sandviken 1963 > avreg 1964 > Svedino

8121 F6

ej reg

KSAK

såld till Norge januari 1953 > LN-GBS


Utanför listan i ”Looping” har också Östra Sörmland fått en Baby.

Fördelning av bogserflygplanen 1953

FV-nr

SE-reg

Mottagande flygklubb

Därefter

Sk 11

553 F10-vO

BYL

Ålleberg

avreg 1969 > rereg 1992 P Billing ”F5-20”; Öhrn Säter

515 F21-4

BYM

Stockholm

Roslagen 1964 > avreg 1966 > FV-museum

550 F18

ej reg

KSAK

reservdelar, kass FV 1951

Sk 12

663 F11-79

BWH

Nyköping

avreg 1958 > D-EGAM, D-ENAY Quax-Flieger

5776 F15

BWI

Borlänge

Haveri 560812

614 F16

BWK

Uppsala

Haveri 540725

646 F15-9

BWL

Gävle

Haveri 630921

655 F4-23

BWM

Östersund

avreg 1964 > Tyskland, Meerbeck, Germ.Historic Flight

667 F10-2

BWN

Malmö

avreg 1956 > D-ECAN, D-EDYV, Osnabrück Oldtimer Club

5783 F12-91

BWO

Karlskoga

Haveri 650721

5787 F3

BWR

Trollhättan

avreg 1966 > Svedino 1973

5793 F9

BWT

Göteborg

Haveri 600727

657 (F8 ?)

BWU

Västerås

avreg 1958 > D-ENYF, OY-DVW, rereg Joakim West

5773 F16

BWX

Jönköping

KSAK 1958 > avreg 1965 > Arlanda museum

5777 (F13 ?)

BWY

Norrköping

Haveri 530730

647 F17

BWZ

Kristianstad

avreg 1968 > Svedino 1972 > Aeroseum

652 F5

BXI

Helsingborg

Landskrona 1962 > avreg 1966 > byggtillst EAA 371 2011

5790 F7-5

BXK

Örebro

avreg 1957 > D-EHEG Haveri 610924

5785 F17-85

BXL

Eskilstuna

Blekinge 1957 > Haveri 640507

639 F12-92

BXN

Visby

avreg 1958 > D-ECUX > museum Schleissheim

625 F21

BXO

Arboga

avreg 1956 > D-EMIG

615 F6-12

ej reg

KSAK

reservdelar > kass FV 1953

5774 F18

ej reg

KSAK

reservdelar > kass FV 1952


Fördelningen synes ha skett enligt listan i ”Looping” förutom att flygplanet som avsågs för Kallinge, i stället gick till Eskilstuna, varifrån det fyra år senare gick till Kallinge.

Sammanfattning

Från flottiljerna till KSAK överfördes följande flygplan 1952-53:

Flottilj

Se 102
Grunau Baby

Se 103
Kranich

Se 104
Weihe

Bogserflygplan

F3

SNY

SPP, SPU

SNF

BWR

F4

-

SPC, (8219)

-

BWM

F5

-

-

-

BXI

F6

LN-GBS

(8215)

SND

(615)

F7

-

SPK

-

BXK

F8

SNP, SNR

SPF

SNI

(BWU?)

F9

SNW

SPH, SPR

SNC

BWT

F10

-

SPN

-

BWN, BYL

F11

SNM

-

-

BWH

F12

SNS

SPG, SPL

SNG

BWO, BXN

F13

SNT

SPA, SPO

SNH

(BWY?)

F14

-

SPM

-

-

F15

SNO

SPI

-

BWI, BWL

F16

SNB

SPB

SNE

BWK, BWX

F17

SNU, SNX

SPE

-

BWZ, BXL

F18

SNN

-

-

(550, 5774)

F21

(SNL)

SPT

-

BXO, BYM


Av ovanstående sammanställning framgår att F3, F8, F9, F12, F13, F16 och F17 med säkerhet avvecklade sin flotta av segel- och bogserflygplan senast 1953. Häri kan troligen även inräknas F15 och F18. F15 lämnade under 1953 från sig sin Baby, sin Kranich och sina två bogserflygplan. Då återstod bara F15:s Weihe (8317), som antagligen lämnades till KSAK samtidigt som de övriga flygplanen.

F18, vars bogserflygplan (Sk 11 nr 550 och Sk 12 nr 5774) kasserats av FV 1951 och 1952 och vars återstående segelflygplan fördelades till flygklubbar under 1954.

Enstaka flygplan kan ha varit kvar på flottiljerna efter 1953, men troligen har de överförts till KSAK för att något eller några år senare registreras på en flygklubb.

Lars-Erik Ingerlo 2020-07-15, med enstaka tillägg och korr 2021-02-21

I ett följande avsnitt sker en genomgång av det som återstod av Flygvapnets segelflygmateriel efter den stora fördelningen 1952/53.

 

Dokumentets historik:
2021-03-06Lars-Erik Ingerlo skickade slutligt manus.
2021-03-23Publicerad.