Biblioteket innehåller allt vårt material, ordnat alfabetiskt efter författare. Varje bidrag har en ikon som antyder innehållets typ, se förklaring längst ner på sidan. Vi tar tacksamt emot stora som små bidrag.

• Samlingar •

En del av materialet i biblioteket organiseras som separata samlingar för att ge bättre överblick.
En författare eller bidragsgivare kan förekomma med olika bidrag både i huvudbiblioteket och i separata samlingar.

Norrlandssamlingen

Flyghistoria som rör Norrland.

• Index •

Samlingar av uppslagsord med hänvisningar in i vårt material, men även med en kort beskrivning av varje uppslagsord, ungefär som en mini-uppslagsbok. Vi kommer nog att lägga mer vikt vid beskrivningarna, på bekostnad av antalet uppslagsord.

Bearbetning

Personer på Gustavsvik

Kort presentation av några personer som verkat på Gustavsvik.

Bearbetning

Övriga personer

Kort presentation av några personer som som figurerar i vårt material men som inte har någon närmare koppling till Gustavsvik.

 

Åke Ahlstrand

Åke Ahlstrand var fotograf och grundare av Specialfoto som senare övergick i Fotograf Börje Gustavsson Aktiebolag. Bolaget har en omfattande fotosamling med bilder tagna för pressen ända från 1945. Börje Gustavsson låter oss visa bilder ur arkivet som har beröring med flyget under Gustavsviksepoken och som tagits av Åke Ahlstrand.

Bilder

1946...1947

Ur Specialfotos bildsamling

Här kommer att visas bildsviter från olika tider. För närvarande finns tre sviter. De beskriver händelser på Gustavsvik 1946, 1947 och 1947.

Anders och Bo Ahrel

Anders och Bo är barn till bröderna Allan och Ingemar Ahrel på Rockhammars bruk som hade en Cub och en Beechcraft D17S "Staggerwing" på Gustavsvik, som var med i flygklubben och som hade ett eget flygfält vid Fellingsbro.

Egen upplevelse

1950...1958 ca

Om våra fäder Allan och Ingemar Ahrel

Anders, Bo och Bos syster Elisabeth berättar vad de minns om sina fäders flygande.

Lars Axelsson

Lars var initiativtagare till bildandet av SFF:s regionavdelning i Örebro och fördjupade sig i Örebros äldsta flyghistoria.

Bearbetning

1810...1931

Flyget i Örebro – från ballong till Ballod

Örebros äldsta flyghistoria, sammanställd av Lars 1994 och återgiven på 17 sidor i två nummer av Svensk Flyghistorisk Tidskrift 1997. Här visas alla dessa sidor plus en kommentar av Gösta Kersmark till en av bilderna.

Sam Bertilsson

Sam segelflög redan de första åren efter kriget, men blev sedan också klubbens kanske mest kände bogserförare med sina akrobatiska nedflygningar. Ibland flög han vågrätt som vanliga piloter, och han var mycket god vän med skiftnyckeln.

Egen upplevelse

1939...1969 ca

Intervju med en 82-årig Sam Bertilsson

Kenneth Johansson intervjuar Sam, som på ålderns höst berättar om sig själv och sitt flygande.

Kurt Bjärestig

Kurt är flygmekaniker som motorflygskolade i egen Cub hos Aero-Frabh 1946. Han och hans kollega Sten Pohlstrand hade nämligen fått en Cub av Ahrenberg som tack för insatser med nödlandande bombplan under kriget. Senare arbetade han som färdmekaniker i Transair i många år.

Bilder

ca 1940...1945

Bilder från kriget

Bilder på nödlandande amerikanska bombplan, en del svenska plan och en stor gruppbild.

Bilder

ca 1945...1960

Bilder från Bromma

Bilder på Kurt, Sten och deras Cub, ett par trafikflygplan samt plan från Stockholms Aero.

Bilder

1946...1947

Bilder från Gustavsvik

Bilder från flygskolan hösten 1946 och ett par bilder som Aero-Frabh lät ta på sina plan.

Bilder

1953

Bilder från F 18

Bilder på lussefirande, troligen i en hangar. Stig(?) Wennerström håller tal.

Bilder

195x...197x

Bilder från Transair

Bilder från verksamheten, från ett havererat TAP-plan och från ett kalas.

Bilder

ca 1985...1990

Bilder på glidflygverksamhet

Bilder och dokument från glidflygverksamheten inom Gotlands Flygklubbs veteransektion.

Se även Norrlandssamlingen.

Hans Broberg

Hans började segelflyga i Lidköping 1951. Bostad i Örebro och arbete på CVA i Arboga har sedan dess lett till mycket flygande i bägge dessa orters flygklubbar, både med och utan motor.

Egen upplevelse

1951...1980

Mitt segelflygande

En personlig berättelse i sex delar om segelflygutbildning, märkestagning, klubbliv och äventyr i luften. Samtidigt illustrerar den segelflyget från 1950-talets början och hur det har förändrats sedan dess.

Egen upplevelse

1964...2010

Mitt motorflygande

En lika personlig berättelse i fem delar om motorflygutbildning, segelflygbogsering, olika turer och äventyr i luften.

Bilder

1951...1960...

Mina segelflygbilder

Hans Brobergs segelflygbilder från Sävare, Mohed, Örebro, Arboga m.m. De flesta är från 1950-talet. En del bilder återfinns i berättelsen "Mitt segelflygande".

Rolf Broberg

Rolf började springa på Gustavsvik som 8-åring 1962 och det blev hans andra hem under större delen av 1960-talet. Sedan flyttade han till Göteborg och har först på äldre dar åter börjat engagera sig i Gustavsvik, nu i ett flyghistoriskt perspektiv. Rolf hette Svensson som barn, men tog sin frus efternamn och blev samtidigt släkt med flygaren Hans Broberg.

Bearbetning

1934...

Gustavsviks scenografi

Var låg Gustavsviks flygfält? Hur såg det ut där? Vilka landmärken syntes i omgivningarna? Och hur har allt detta förändrats med tiden? Här sammanställer jag hela scenen och dess utveckling.

Bearbetning

1945...1960

Tidslinjer

I mitt flyghistoriska arbete uppkommer behov av tidsmässig överblick över flyget på en viss plats, i ett visst bolag eller liknande. Därför sammanställer jag ibland tidslinjer som jag efterhand publicerar här.

Bearbetning

1946...1972

Radio, fyr och pejl på Gustavsvik

Mina försök att kartlägga hur radioutrustningen, tornet och trafikledningen på Gustavsvik förändrats med tiden. Kunskaper om de yttre förändringarna kan vara till hjälp vid tidsbestämning av foton.

Bearbetning

1947

Vad flygtrafikjournalerna 1947 berättar

Mina observationer och slutsatser vid studiet av 1947 års flygtrafikjournaler för Gustavsvik och jämförelser med diverse bakgrundsmaterial.

Egen upplevelse

1962...1964

När Mothen SE-COL blev vrak i Örebro

Hur flygklubbens Moth havererade och om alla improvisationer innan man kunde ordna en fast ersättare.

Se även Norrlandssamlingen.

Björn Carlsson

Björn har segelflugit från början av 1960-talet, tävlat en del, och framför allt varit segelflyglärare i många år. Han stöttar också sin yngre bror Gunnar Karlsson som fortfarande (2011) tävlar.

Egen upplevelse

1965...1966

En hårresande flygbogsering

Björn Carlsson och Sam Bertilsson utbildade segelflygare på en sjöis nära Fagesta. En av transportbogseringarna hem till Örebro blev aningen obekväm ...

Ove Dahlén

Ove Dahlén var Malmö Flygindustris provflygare och en av bolagets huvudpersoner.

Egen upplevelse

1964

Dan Andersson köper en MFI

Hur det gick till när Dan Andersson kom för att hämta MFI:s första Junior i sjöversion, framtagen på beställning av honom.

Gunnar Edström

Gunnar Edström började arbeta på Gustavsvik 1942, då med utbyggnadsarbeten på fältet. Han var sedan tillsyningsman i flera årtionden och skötte tankning, journalföring, gräsklippning, snöröjning m.m.

Egen upplevelse

1942...1972

30 år på fältet

Edström gör i ÖBFK:s tidning Vingspalten en tillbakablick på de 30 år som han varit verksam på Gustavsvik.

Bertil Eriksson

Bertil började segelflyga i Örebro 1951. Året efter gick han till Flygvapnet, men 1953 hann han även med lite civilt motorflyg i Örebro. På senare tid har han varit verksam i Nyköpings flygklubb.

Egen upplevelse

1951

Molnflygning med Grunau Baby IIb

Om segelflygutbildning i Örebro, vinschstarter, och hur det känns att hamna i ett åskmoln.

Egen upplevelse

1952

Att åka Pontiac cabriolet, 1938 års modell

Om klubbens gamla flotta Pontiac, en läcker Beech Staggerwing, och Sams haveri med Klemmen SE-BHW.

Egen upplevelse

1953

Inflygning på Piper Cub J-3C

Om inflygning och ett flygäventyr med klubbens Piper Cub SE-ATE.

Inge Eriksson

Inge började segelflyga på Gustavsvik 1949 och motorflög från 1952 både i Örebro och Arboga. Han arbetade som tekniker på Ostermans i många år och är numera tekniskt ansvarig på Vängsö.

Egen upplevelse

1947...ca 1960

Segelflyg, bogsering och autogiror

Om klubbens hembyggda SG-38, vinschstarter, bogsering med olika plan, autogirorna m.m.

Egen upplevelse

1950...1961

Motorflyg på Gustavsvik under 50-talet

Om Klemmen SE-BGF som Inge var delägare i, om Aero-Frabh, tidningsflyg, leveransflygning av Mothar samt om några andra flygare och flygplan i Örebro.

Carl Florman

Grundare av AB Aerotransport och dess VD.

Dokument

ca 1935...1939

Boken Svenskt flyg och dess män   (öppnas i egen flik)

Ur denna omfattande bok visar vi kapitlen om Karlskoga, Norrköping, Varberg och Örebro. Hela boken finns skannad på projekt Runeberg.

Flyg-Horisont

Svenska Privat- och Affärsflygföreningen SPAF gav ut tidningen "SPAF-Horisont" som fr.o.m. 1967 döptes om till "Flyg-Horisont. Här återges information om några utvalda ämnen som har mer eller mindre beröring med flyget i Örebro.

Dokument

1965...1969

Dan Andersson

Dan Anderssons sjöflygverksamhet har lämnat många spår i Flyg-Horisont, inte minst bilder på MFI med flottörer i olika situationer.

Dokument

1965...1969

Motorflygskolor

I många nummer av Flyg-Horisont finns en uppräkning av just då aktiva motorflygskolor. Här ges en sammanställning för hela landet. Situationen i Örebro med omnejd lyfts fram.

Dokument

1966, 1968

Om reklamsläp

På 1960-talet sågs ofta AMA-flyg bogsera reklamsläp över Örebro. Flyg-Horisont beskriver AMA-flyg och tekniken att få reklamsläpet upp i luften.

Lars Gibson

Lars Gibson har varit segelflyginstruktör på Skarpnäck, tagit tre diamanter i segelflyg, varit puderflygare i Jordbruksflyg på 1950-talet, pilot i Transair, FN-rådgivare på ICAO i fyra världsdelar och pilot i Flygande veteraner. Han gjorde sin sista flygning 2001 som kapten på deras DC-3:a "Daisy".

Egen upplevelse

1954...1976

Dan Andersson

Om Lars egen bekantskap med flygaren Dan Andersson samt en skröna om denne specielle person.

Egen upplevelse

1956...1957

Jordbruksflygning och andra aktiviteter i Närke

Om puderflygning med Gustavsvik som bas och minnen av plan, personer och vad som mer tilldrog sig på fältet och på andra ställen.

Pontus Götell

Pontus segelflög aktivt på Gustavsvik under 1960-talet. Senare utbildade han sig till flygläkare.

Egen upplevelse

1960-talet

Mina Gustavsviksminnen

Om cert, märken, flygepisoder, några personligheter på fältet och vad Pontus gör idag.

Ingemar Hagenfeldt

Ingemar har ingen närmare koppling till flyg.

Bilder

1956

Flygdagen den 13 maj på Gustavsvik

Bilder som Ingemar tog som besökare på flygdagen.

Åke Höjertz

Åke Höjertz bodde som ung i Örebro och gick på Karro under kriget. Han var intresserad av det tidiga flyget på Gustavsvik.

Filmer

1937-1947

Gamla filmer och minnen

Egna minnen och faderns filmer från flyget på Gustavsvik.

Ragnar Ignell

Ragnar Ignell är född och uppvuxen i Närke, och var pilot i Flygvapnet.

Egen upplevelse

1947

När jag hyrde Hornet Moth på Gustavsvik

Om ett odramatiskt tillfälle då Ragnar hyrde Aero-Frabhs Hornet Moth SE-AGE för en timmes flygtur.

Lars-Erik Ingerloo

I början av 1960-talet åkte jag och en kompis ganska ofta moped till Gustavsviksbadet för att bada. Sedan åkte vi till flygfältet för att kolla och fota flygplan samt köpa billiga och goda mackor i kaféet.

Bilder

1964...1970

Lars-Erik Ingerloos bilder

Bilder som Lars-Erik tagit på Gustavsvik under åren 1964-1970.

Dokument

1952...1953

Segelflygklubbarna före och efter tilldelning av materiel från Flygvapnet

Första delen av tre i Lars-Eriks sammanställning från många källor av flygvapnets avveckling av segelflyget och överföring av materielen till flygklubbarna.

Dokument

1953

Avveckling av Flygvapnets segelflygverksamhet 1953

Del två: Överföring av segelflygmateriel till klubbarna 1953.

Dokument

1954

Avveckling av Flygvapnets segelflygverksamhet 1954

Del tre: Överföring av segelflygmateriel till klubbarna 1954.

Egen upplevelse

1964

Sällsynt fågel på Gustavsvik 1964

Bild, beskrivning och efterlysning om mer information rörande det vanliga Skyranger-planet D-ELPU som gästade Gustavsvik 1964.

Egen upplevelse

1966

Figge Bergmans flygplanskidor i Örebro

Bild, beskrivning och efterlysning om mer information rörande ett par historiska flygplansskidor.

Kenneth Johansson

Kenneth tillhörde från 1957 den lilla skara smågrabbar som hängde på staketet vid flygfältet. Som vuxen kom han att bli den förste sekreteraren i SFF Örebro.

Bilder

1960 ca, ...

Kenneth Johanssons bilder

Bilder som Kenneth tagit på Gustavsvik åren runt 1960, samt några bilder från 2000-talet.

Stig Johansson

Stig Johansson fick i unga år bevittna ett haveri på familjens bodgård. Han blev också bekant med Sam Bertilsson som gifte sig med en släkting.

Egen upplevelse

1947

Jag såg SE-ASY haverera

Stigs minnen från haveriet med Aero-Frabhs Piper Cub SE-ASY.

Rolf Johnsson

Rolf är journalist på Läns-Posten, en lokal veckotidning i Örebro län.

Dokument

1934...

Gustavsviks historia i korta drag

En artikel i Upplands Nyheter 2008 om Gustavsviks flygfälts historia inför dess stundande 70-årsjubileum.

Per-Åke Jonsson

Per-Åke har varit motorflygande medlem i flygklubben sedan 1963.

Egen upplevelse

1963-1978

Mina Gustavsviksminnen

Per-Åkes minnen från motorflygutbildningen med Lars Borg och Hans Åman, och från tiden därefter.

Gunnar Karlsson

Gunnar började hänga på Gustavsvik 1958, tog segelcert 1963 och etablerade snart sitt namn i svenskt tävlingssegelflyg. Hans äldre bror Björn Carlsson segelflög också.

Dokument

1924...1998

Örebro segelflygklubbs utveckling

Flygklubbens framväxt och segelflygets utveckling, i synnerhet från 1960-talet.

Peter Kempe

Peter Kempe är en veteran bland flyghistoriker som inte bara söker kunskap, utan även ser till att en rad historiska plan blir renoverade och bevarade.

Egen upplevelse

1969...1976

Om Figge Bergman

Vad Peter berättade när Rolf Broberg frågade 2004 vem Figge Bergman var.

Yngve Lindgren

Yngve Lindgren föddes 1922 och har varit slöjdlärare, segelflygare, motorflygare och reparatör av segelflygplan på Ålleberg. År 2012 berättade P4 Skaraborg om honom som Sveriges äldsta segelflygare. Han är aktiv i Segelflygets veteransällskap (2015).

Egen upplevelse

1942-1962

Segelflygdagbok 1942-1962   (öppnas i egen flik)

Yngves egen segelflygdagbok som bl.a. berättar om skolning, först i Halmstad och sedan på Ålleberg. Här finns namnteckningar från många legendariska segelflygsprofiler.

Bilder

ca 1944-1952

Bilder från Ålleberg

Yngves bilder från Ålleberg där han var föreståndare för reparationsverkstaden.

Bilder

1950

Bilder från VM på Gustavsvik

Yngves bilder från Segelflyg-VM 1950 i Örebro där han var föreståndare för reparationsservicen.

Ingemar Lindqvist

Ingemar arbetar professionellt med ljudteknik och har bl.a. varit anställd vid Dramatiska Institutet och Statens Ljud- och Bildarkiv. Han har också fått insikter i svensk piratradioverksamhet på 1970-talet.

Dokument

runt 1970

Om Dan Andersson

Dan Andersson var engagerad i piratradiokretsar. Här berättar Ingemar lite om Dan.

Ljungbyheds Militärhistoriska Museum - LMM

Bilder från LMM:s omfattande bildarkiv.

Bilder

1940

Gustavsvik 1940

Bilder och dokument om Krigsflygskolans vistelse våren och sommaren 1940 på Gustavsvik efter det hastiga uppbrottet från F 5 den 13 april 1940.

Luftfartsverket

Dokument

1955, 1961

Artiklar i Vindstruten

Ett par artiklar i LFV:s dåvarande personaltidning Vindstruten som rör Gustavsvik.

Tage Löf

Tage vann SM i segelflyg i Örebro 1949, deltog i VM i Örebro 1950 mm. Hans hemmaklubb är Stockholms Segelflygklubb. Se Tage Löf med dess länk "Mer..." där fler av hans segelflygarminnen finns att läsa.

Egen upplevelse

1950

Om VM i Segelflyg i Örebro

Här berättar Tage sina minnen från den stora segelflygtävlingen i Örebro.

Jan-Peter Möllerberg

Jan-Peter var aktiv i flygklubbens modellsportsektion på 1950-talet och har sedan varit inblandad i motorflygverksamheten med hjälp av sina flygande vänner på fältet. Hans far Evan var med i klubben på 1940-talet.

Egen upplevelse

1956...ca 1960

Modellracerklubben Caster

Om flygklubbens modellsportsektion som kallade sig "Modellracerklubben Caster".

Bilder

1938...1969

Bilder

Bilder tagna av mig och min far. Här syns Albin Ahrenberg, modellracing samt segel- och motorflygplan på 1960-talet där Max Danielsson, Tor Hagenfeldt, Lars Borg, Ronnie Eriksson, Ragnar Eriksson och Ulf Dahlquist skymtar förbi.

Nerikes Allehanda

Artiklar i dagstidningen Nerikes Allehanda som rör Gustavsviks flygfält.

Dokument

1937...1949

Artiklar

Dokument

1950...1959

Artiklar

Dokument

1960...1969

Artiklar

Yngve Norrvi

Flygjournalist och författare, informationschef på KSAK och chef för KSAK:s segelflygsverksamhet på Ålleberg.

Dokument

1950

Boken Segelflyg-VM 1950   (öppnas i egen flik)

En beskrivning i text och bild på drygt 50 sidor om VM i segelflyg i Örebro 5-16 juli 1950. Texten finns som bilaga i Ett år i luften 1951 samt som särtryck i begränsad upplaga.

Dokument

1951

Looping 1951

Axplock ur Yngve Norrvis tidning Looping 1951 som kan beröra Gustavsviks flyghistoria.

Dokument

1952

Looping 1952

Axplock ur Yngve Norrvis tidning Looping 1952 som kan beröra Gustavsviks flyghistoria.

Dokument

1953

Looping 1953

Axplock ur Yngve Norrvis tidning Looping 1953 som kan beröra Gustavsviks flyghistoria.

Dokument

1954

Looping 1954

Axplock ur Yngve Norrvis tidning Looping 1954 som kan beröra Gustavsviks flyghistoria.

Offentliga dokument

Offentliga dokument som rör Gustavsviks flygfält, exempelvis brev till och från myndigheter.

Dokument

1930...1949

Korrespondens

Dokument

1934...1958

Kartor

Dokument

1947

Flygtrafikjournaler 1947: kronologiskt | ägaruppdelat

Alla starter och landningar med motorplan på Gustavsvik under året. Förare, ägare och turens syfte anges. Eftersom sidorna innehåller över 2000 tabellrader, kan det ta lite tid att öppna dem.

Dokument

1950...1959

Korrespondens

Dokument

1970...1979

Korrespondens

Lars Sandblom

Lars växte upp på Tennisgatan nära Gustavsviksfältet. Han och hans kamrater tog ofta sina moppar ut för att se på flygplanen eller spela minigolf. Bogseringen av segelflygplanen och de halsbrytande dykningar som piloten i Mothen gjorde när han skulle ner med bogserlinan var mycket underhållande.

Bilder

1961...1962

Bilder från Gustavsvik

Bilder på ASA-Flygs verksamhet i Örebro, flygklubbens Moth i alla flyglägen och några gästande plan.

Sven-Olov Sjöstedt

Sven-Olov, även kallad SOS, började hänga på Gustavsvik som ung grabb vid mitten av 1950-talet. Han blev anställd av ASA-flyg som fanns i Örebro runt 1960. Numera bor han i Minnesota och bloggar som "Den gamle emigranten".

Egen upplevelse

1960...1961

Mitt jobb på ASA-flyg

Sven-Olovs minnen från sina sommarjobb vid ASA-flyg när de bedrev flygskola i Örebro.

Egen upplevelse

1961...1962

En riktig flygtur med Örebro-Klemmen SE-AIG

Om Sven-Olovs hisnande flygtur över Närkesslätten med Klemmen SE-AIG, som en gång varit flygklubbens första motorplan.

Dokument

1960...1962

Min flyglogg

En lista över flygturer som Sven-Olov fick följa med på som ung grabb på Gustavsvik. Här lyfts några av de piloter och flygplan fram som som var mest aktiva på fältet vid den tiden.

Gösta Skantz

Gösta var elev på flygmekanikerskolan i Örebro och mek-praktikant på Gustavsvik 1949.

Egen upplevelse

1949

När jag var mek-praktikant på Gustavsvik

Om praktiktiden under ledning av Rune Hedlund på Aero-Frabh och närkontakten med de autogiror som Rolf von Bahr just då sålde till flygklubben.

Specialfoto i Örebro

Specialfoto Fotograf Börje Gustavsson Aktiebolag har en omfattande fotosamling med bilder tagna för pressen ända från 1945. Börje Gustavsson låter oss visa bilder ur arkivet som har beröring med flyget under Gustavsviksepoken.

Bilder

1946...1947

Ur Specialfotos bildsamling

Här kommer att visas bildsviter från olika tider. För närvarande finns tre sviter. De beskriver händelser på Gustavsvik 1946, 1947 och 1947.

Hans Spritt

Hans har sedan början av 1970-talet fotograferat mängder av flygplan i sin hemstad Arboga, i Örebro, Eskilstuna med flera orter. Många av hans bilder finns att beskåda på airliners.net och andra liknande webbplatser.

Bilder

1970...1977

Gustavsviksbilder

Bilder tagna på Gustavsvik. Här finns bilder på plan som varit stationerade i Örebro eller på närbelägna flygfält, och bilder som avslöjar intressanta detaljer om Gustavsviksfältet.

Svensk Flyghistorisk Förening, SFF

SFF samlar flyghistoria varav en del är intressant för vår Gustavsviksrelaterade redovisning. Särskilt SFF Örebro har material som är värdefullt för oss.

Bilder

ca 1949...1970

Den anonyma bildgåvan till SFF Örebro 2013

Bilder, oftast tagna på Gustavsvik. Tid, plats och sammanhang var inte angivet för någon bild. Vi försöker sluta oss till det så gott vi kan. All hjälp med detta är mycket välkommen. Samlingen innehåller även bilder efter 1970, men vi koncentrerar oss än så länge på de äldre.

Arne Svensson

Arne Svensson är född i Örebro 1928. Renommerad flyghistoriker med omfattande kunskaper om Gustvsviks flygfält, örebrokännare.

Dokument

1919...1938

Karslund

Om ett av Sveriges första civila flygfält. Ur SFF:s tidskrift "Flyghistoriskt Månadsblad" nr 11/1976.

Dokument

1934...1992

Gustavsviks historia - Flyget förr och nu   (öppnas i egen flik)

Historian år för år från det flygfältet planerades tills det blev bostadsområde och golfbana.

Dokument

1934...1992

Gustavsviks historia   (Alla sidor i en enda bildkarta)

Historian år för år från det flygfältet planerades tills det blev bostadsområde och golfbana.

Dokument

1938...2006

Minnesord efter Karl Gunnar Carlsson

Arne Uplings och Arne Svenssons minnesord efter Karl-Gunnar Carlsson i Nerikes Allehanda augusti 2006.

Dokument

1939...2013

Minnesord efter Arne Svensson

Claës Hagenfelts och Rolf Brobergs minnesord efter Arme Svensson som visades på vår startsida fram till 6 januari 2014.

Bilder

1939...

Tidiga bilder från Gustavsvik

Arne Tengler

Arne började på Reservflygskola III på Gustavsvik 1940. Efter ett antal olika, mest civila flygverksamheter från Skanör till Sarek, blev han 1952 egen flygföretagare i Örebro. Hans Stinson bestod som inget annat plan på Gustavsvik.

Bilder

1955...

Arne Tenglers diabilder

Arnes son Ulf har låtit oss få del av dessa diabilder, främst från Gustavsvik ca 1955-1962.

Se även Norrlandssamlingen.

Rolf Wallin

Rolf hjälpte Arne Tengler med försäljning av rundflygbiljetter men tog sedan segelflygcertifikat. Så småningom blev han trafikflygare, först i SYD AERO och Swedair, men snart i Linjeflyg där han flög Convair och Fokker i 21 år.

Egen upplevelse

ca 1940...1965

Lite om Arne, Dan och mig själv

Episoder som Arne Tengler berättat, om upplevelser med Dan Andersson och om Rolfs egen tid på Gustavsvik.

Hans Åman

Hans gick Flygrreservskola 1942, har varit trafikflygare och flyglärare i många år, främst i Karlskoga. Ett tag var han även skolchef för flygskolan i Örebro. Han kände Arne Tengler väl.

Egen upplevelse

ca 1942...1970

Hans Åman berättar

Under några telefonintervjuer mellan 2004 och 2009 berättar Hans en hel del både om Arne Tenglers flygande och om sitt eget.

Bilder

1942...1996

Hans Åmans bilder

Hans son Björn har låtit oss få del av dessa bilder i Hans efterlämnade samlingar. De spänner över många decennier och verksamheter.

Örebro Bil- och Flygklubb

Flygklubbens eget material.

Dokument

1936...1961

Verksamhetsberättelser

Här rapporterar klubbens olika sektioner år för år om sina verksamheter och förtecknar sina medlemmar. Har du tillgång till en årgång som vi saknar, så hör av dig! Några tidiga styrelseberättelser finns också med.

Dokument

1939...1978

Flygdagsprogram

Här beskrivs alla kända flygdagar på Gustavsvik och de flygdagsprogram vi fått tag på kan beskådas. Har du ytterligare något program, så hör av dig!

Dokument

1947...1961

Matrikel

En sammanställning av matriklarna i klubbens verksamhetsberättelser för de år vi har tillgång till.

Örebro Dagblad

Artiklar i dagstidningen Örebro Dagblad som rör Gustavsviks flygfält.

Dokument

1930...1956

Artiklar

Örebro-Kuriren

Artiklar i dagstidningen Örebro-Kuriren som rör Gustavsviks flygfält.

Dokument

1930...1949

Artiklar

Dokument

1950...1959

Artiklar

Dokument

1960...1969

Artiklar

Övrigt

Perifera källor där bara något enstaka bidrag har anknytning till Gustavsvik.

Dokument

1940

Tidningen Flygning: Hangar för civilflyg i Örebro

Artikeln beskriver i detalj hur stora hangaren på Gustavsvik är konstruerad och vem som gjorde det.

Dokument

1964

Beagle Aircraft Ltd: Historien om Terriern

Beagle berättar om bakgrunden till Tugmaster och Terrier och visar en bild från Rearsby där de två Terrier I SE-ELK och SE-ELL står och väntar på att Sam Bertilsson ska hämta dem till Örebro.

Bilder

1980

Diverse bilder

Här samlas enstaka bilder som inte ingår i ett sammanhang som passar för en egent artikel.

Bilder

ca 2019

Claes Widén: Bilder från Dan Anderssons grav

Claes ger oss bilder på Dan Anderssons, Doris Wallströms och C G von Rosens gravar.


Förklaring av ikoner mm

Dokument

Dokument

En text eller annan typ av dokument. Det kan även vara illustrerat med bilder.

Egen upplevelse

Egen upplevelse

En text som beskriver egna upplevelser, alltså en förstahandskälla.

Bearbetning

Bearbetning

En bearbetning av material, ofta sammanställt från flera källor.

Bilder

Bilder

En bildsamling, eventuellt med fotografens bildtexter och andras kommentarer.
Vi välkomnar stora som små upplysningar från läsarna om bilderna. Det kan vara plats, personer, plan, situation m.m. Sådana upplysningar kan vi lägga in som kommentarer.

Filmer

Filmer

En eller flera filmer.
Vi välkomnar upplysningar från läsarna om filmer precis som för bilder, se ovan.

Blädderbok:

En samling skannade sidor som man bläddrar mellan som i en bok markeras med denna färg.

(Ikonerna ovan är designade av i ordning Oxygen, Oxygen, Cavemanmac, function respektive Rolf Broberg )

Uppdaterad 2021-09-29 R