Offentlig korrespondens 1970-1979

I första hand brev till och från myndigheter som rör flyg i allmänhet och flyget på Gustavsvik i synnerhet.
Vi välkomnar fler bidrag.
Den som vill, får gärna använda dokumentbilderna som denna sida exponerar.

År 1976

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

17 feb 1976

Haveri med segelflygplanet Bergfalke SE-TAR den 27 maj 1975 – KSAK   [ sid 1 ]

Rolf Broberg: KSAK kommenterar kollisionen på Gustavsviksfältets startbana mellan den landande Bergfalken SE-TAR och det vid bankanten uppställda bogserplanet, MFI Trainer SE-ENG. Bägge planen tillhörde Örebro Segelflygklubb. Ingen människa kom till skada vid olyckan. Bergfalkens yttersta vingspets fick en skada som reparerades. MFI:ns glashuv spräcktes och vänster vingspets fick ett slag som gjorde planet lite skevt.

 

Dokumentets historik:
2011-10-11Ett dokument från KSAK om haveri med SE-TAR publicerat här.