Min flyglogg

Detta är min flyglogg för 1960-62 som jag nyligen hittade i en gammal kartong. Den innehåller turer jag som ung grabb fick följa med på.

Vid några tillfällen fick jag spaka. Det är markerat med tecknet & i marginalen och antal minuter som det varade. En loopingformad pil i marginalen betyder att det förekom någon typ av avancerad flygning. Bokstavsförkortningarna i marginalen anger pilotens namn. Förtydliganden är tillagda bredvid i efterhand.

Många flygturer är med flyglärare Haldo Nilsson eller mekaniker Tage Olsson på ASA-flyg. Min berättelse
När jag jobbade på ASA-flyg i Örebro ger bakgrunden. Turen den 19 mars 1961 har jag också berättat om i
En riktig flygtur med Örebro-Klemmen SE-AIG. I loggens sista del framgår det att jag var med Arne Tengler, först med reklam från en stor högtalare monterad på vingstöttorna och senare när han gjorde några rundflygningar på frusna sjöar.

Flygjournal_s1-3

Vilka piloter som ENG, LB och Pedro var kommer jag inte ihåg.


Sven-Olov Sjöstedt i april 2012

Dokumentets historik:
2012-04-12Publicerad efter Sven-Olovs godkännande.