Kenneth Johanssons bilder

De svartvita bilderna har jag inga noterade dateringar för, men jag tog dem väl 1959-1961 uppskattar jag det till.

Flygklubbens plan

SE-CGB_framfor_tornet

Tiger Moth SE-CGB
Foto: Kenneth Johansson

Rolf Broberg: Motharna SE-CGA, B, C och D köptes nyrenoverade av Rollason i engelska Croydon och leveransflögs tillsammans i april 1957 till Arboga, Örebro, Östra Sörmlands respektive Norra Ångermanlands flygklubbar. Sam Bertilsson och Inge Eriksson var två av piloterna. Klubben använde sin Moth för bogsering av segelflygplan.
 

SE-COL_pa_hangarplattan

Tiger Moth SE-COL
Foto: Kenneth Johansson

Rolf Broberg: Örebro Bil- och Flygklubb sålde Mothen SE-CGB efter tre års bogserande och Sam gjorde en ny resa till England för att hämta SE-COL, återigen från Rollason i Croydon. Enligt Sam var det bättre (billigare?) än att underhålla "gamla CGB". Även SE-COL användes för bogsering av segelflygplan. På höstkanten 1963 blåste SE-COL runt ute på fältet i väntan på nästa bogsersläp.
 

SE-CGB_framfor_tornet

Cessna 172A SE-CTI
Foto: Kenneth Johansson

Rolf Broberg: Cessnan SE-CTI som klubben köpte i maj 1961 var första steget in i motorflygsektionens uppsving – resultatet av ASA-flygs skol- och uthyrningsverksamhet i slutet på 1950-talet. Det skulle snart bli flera Cessnor i klubben.
 

Privatplan baserade på Gustavsvik

SE-BCK_pa_hangarplattan

Stinsom 108 SE-BCK
Foto: Kenneth Johansson

Rolf Broberg: SE-BCK hade bländat örebroarna när Aero-Frabh skaffade den nya, flotta och då djupblåa maskinen i april 1947. Men verksamheten falnade, och i augusti 1949 dök det upp en rätt ung men rutinerad flygare vid namn Arne Tengler och hämtade planet. Aerobolaget i Borås hade köpt det och Tegler var en av delägarna. I juli 1950 var det VM i segelflyg i Örebro, Tengler gästade fältet och gjorde rundflygningar med det nu gråmålade planet. I mars 1952 kom Tengler och Stinson för att stanna. Han startade egen flygfirma och bosatte sig i Örebro för resten av livet. Först 1985 sålde han planet, som då hamnade i Finland.
 

SE-COK_i_hangaren

KZ VII SE-COK
Foto: Kenneth Johansson

Rolf Broberg: KZ VII SE-COK är mest känd för det tragiska haveriet den 12 augusti 1961 när planet fick motorstopp och kom in i flatspinn som inte kunde hävas. Det slog enligt en tidningsartikel ner vid Hagalunds gård i Ervalla, 20 km norr om Örebro. Samtliga fyra i planet omkom. Pilot och ägare var Olof Höfling. Enligt tidningen hade Höfling "för cirka ett år sedan köpt planet av en annan medlem i Örebro flygklubb". Någon sådan uppgift finns inte i civilregistret, men jag har hört något liknande även från annat håll. Är det någon som vet eller hört något om denna tidigare ägare, så hör föralldel av er!
 

SE-AIG_vid_tanken

Klemm 35 B SE-AIG
Foto: Kenneth Johansson

Rolf Broberg: Denna Klemm hade varit Örebro Läns Automobil- och Flygklubbs första motorplan, inregistrerat i augusti 1939. På vår förstasida finns en stolt bild på nyförvärvet framför hangaren vid den tiden. Men klubben hann knappt njuta av sin frukt, för bara en månad senare började andra världskriget. Klemmen såldes under kriget, men i december 1960 köpte två herrar Andersson planet och det fanns då åter på Gustavsvik under ett och ett halvt år. De sålde det igen i september 1962. Eftersom jag började springa på Gustavsvik sommaren 1962 borde jag ha sett det, men jag har inga minnen av Klemmen. Kanske hade jag bara fokus på segelflyget och Mothen första tiden. Är det någon som vet något om ägarna R Andersson i Fjugesta och I Andersson i Hallsberg?
 

ASA-flyg på Gustavsvik

SE-CER_framfor_tornet

Tri Pacer 135 SE-CER
Foto: Kenneth Johansson

SE-CSB_framfor_tornet

Super Cub 150 SE-CSB
Foto: Kenneth Johansson

Rolf Broberg: Några år i slutet på 1950-talet flyttade ASA-flyg in i "tornet", bedrev flygskola och hyrde ut plan. Många örebroare fick vingar genom dem och det satte fart både på klubbens motorflygsektion och affärsflyget i Örebro (läs Jan Hagenfeldt).

Piper-plan utställda på rad

SE-CSD_m_fl_langs_taxibanan

Super Cub 150 SE-CSD
Foto: Kenneth Johansson

Tri_Pacer_m_fl_langs_taxibanan

Tri Pacer
Foto: Kenneth Johansson

SE-CKT_m_fl_langs_taxibanan

Comanche 250 SE-CKT
Foto: Kenneth Johansson

Piper_Apache_pa_plattan

Apache
Foto: Kenneth Johansson

Rolf Broberg: Är det någon som vet vad som pågår här? Fyra Piper-maskiner av olika slag står prydligt uppställda innanför en tillfällig avgränsning. Är det månne Nyge Aero som vill skörda frukterna av ASA-flygs förarbete och fresta örebroarna med lite flygplansköp? Ett av planen, Comanchen SE-CKT, skulle komma att bli bofast på fältet med Hagenfeldts klädfirma som ägare.

Gästande Lillcubar

Cub_vid_tanken

Cub J3C
Foto: Kenneth Johansson

SE-AWK_o_Auster_bortom_tanken

Cub J3C-65 SE-AWK
Foto: Kenneth Johansson

SE-AWZ_vid_tanken

Cub J3C-65 SE-AWZ
Foto: Kenneth Johansson

Andra gästande plan

SE-ARG_bakom_lilla_skjulet

Auster V (f.d. J/1) SE-ARG
Foto: Kenneth Johansson

SE-BNL_pa_plattan

SAAB 91A Safir SE-BNL
Foto: Kenneth Johansson

SE-CHB_Beech_18_framfor_tornet

Beech D18S SE-CHB
Foto: Kenneth Johansson

Rolf Broberg: Till höger om Beechens yttersta vingspets syns en praktfull örn som sträcker ut sina vingar. Denna örnskulptur anas också precis utanför "tornet" i bilden på SE-CGB. Är det någon som vet vad det är för ett monument? Härrör det kanske från segelflygs-VM 1950 eller liknande?

Reträttvägen

Flygfaltet_fran_Retrattvagen_1962

Sommaren 1962
Foto: Kenneth Johansson

SE-BNL_pa_plattan

26 april 2010
Foto: Kenneth Johansson

Kenneth Johansson: Bilden från 2010 är inte tagen från riktigt samma plats som 1962, då den platsen nu är överväxt med träd och sly. Gustavsviks flygfält är numera helt fördärvat av bebyggelse och en golfbana.

Rolf Broberg: Reträttvägen är en liten grusväg som går i skogskanten längs foten av åsen strax söder om det dåvarande Gustavsviksfältet. Staden ligger på fältets norra sida och terminalområdet i nordväst.

Övrigt

Hangaren_i_ny_skepnad_trim

Foto: Kenneth Johansson

Kenneth Johansson: Gustavsvikshangaren som den såg ut den 16 december 2003.

Sam_Bertilsson

Foto: Kenneth Johansson

Kenneth Johansson: Den 82-årige Sam Bertilsson på Askenäshemmet utanför Odensbacken den 5 maj 2006.

 

Dokumentets historik:
2011-03-13Kenneth ger oss bilden på Sam Berstilsson från 2006.
2011-03-22Kenneth erbjuder oss att publicera alla hans Gustavsviksbilder från Flickr.
2011-03-26Bilderna publicerade här. Bild på hangaren 2003 tillagd.