Bilder från Bromma

Bilder från Bromma i Kurt Bjärestigs fotosamling. Bildtexter inom citationstecken återger Kurt Bjärestigs egna anteckningar på fotots baksida.

A11

[A11] Kurt Bjärestig i förgrunden. Är det Bromma?
Foto via Kurt Bjärestig

A33

[A33] "DC-3 kvaddar på Bromma"
Foto via Kurt Bjärestig

G11

[G11] 1946. "Vår Cub på Bromma för ombyggnaden
dagen efter den kom från Malmö"
Foto via Kurt Bjärestig

G12

[G12] Pohlstrand t.v. och Bjärestig t.h. vid sin Cub på Bromma 1946.
Foto via Kurt Bjärestig

A12

[A12] Bjärestigs och Pohlstrands Cub på Bromma 1946-47.
Möjligen är det Ahrenberg själv som sitter i planet.
Foto via Kurt Bjärestig

A13

[A13] "Två av Stockholms Aeros 13 plan: Auster Mk V och Kz III"
Foto via Kurt Bjärestig

 

Dokumentets historik:
2012-06-10Kurts dotter Ulla låter mig skanna bilderna efter Kurts tillstånd.
2012-10-28Ulla meddelar att Kurt godkänner publicering.
2012-11-25Publicerade.