Offentlig korrespondens 1930-1949

I första hand brev till och från myndigheter som rör flyg i allmänhet och flyget på Gustavsvik i synnerhet.
Vi välkomnar fler bidrag.
Den som vill, får gärna använda dokumentbilderna som denna sida exponerar.

År 1945

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

5 jul 1945

Flyguppvisning – LFS tillstyrker   [ sid 1 ]

År 1946

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

11 maj 1946

ABA mellanlandar i Örebro – LFS om behov av baracker   [ sid 1 | sid 2 | sid 3 ]

Rolf Broberg: Kort sammanfattning av innehållet:

Rekognoscering av stationsanordningarna vid Örebro flygplats 11 maj 1946 inför ABA:s reguljärtrafikering från juni.
- Stenbacken är i ett synnerligen bristfälligt skick, och ett stort antal träd skymmer sikten för en eventuell trafikledning. Det ligger också för långt från flygfältet, vilket ger lång väg för både passagerare och gods.
- Istället föreslås uppsättande av tre militärbaracker. Örebrfo fo och flygklubb upplåter två baracker som redan finns på stationsområdet. Dessutom kan en fo-barack flyttas hit från Lindbacka. Placeringar kan ske enligt bifogad skiss, som upprättats i samråd med ABA, Telegrafstyrelsen och trafikledare Brunnerup.
- En mindre väg bör dras från stationsområdet till trafikledningens barack och radioanläggningen.
- Röjning med skogsavverkning vid Hjortsbergstorp är planerad.

Tyvärr saknas skissen över barackernas placeringar. Trafikledare Brunnerup har tjänst i Norrköping, men har ansvar även för Örebro. Hjortsbergstorp ligger i backen söder om flygfältet.

18 maj 1946

Segelflygtävling och flyguppvisning – Polisens yttrande   [ sid 1 ]

4 jun 1946

ABA mellanlandar i Örebro – ABA informerar polisen   [ sid 1 ]

21 jun 1946

Fotoförbud – Försvarsstaben ber polisen kolla efterlevnaden   [ sid 1 | sid 2 ]

8 jul 1946

UFO-observationer – Länsstyrelsen anger hur de ska inrapporteras   [ sid 1 ]

År 1947

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

12 feb 1947

Segelflygtävling 1946 – KSAK (Billy Nilsson) anger antal starter   [ sid 1 ]

14 mar 1947

Rundflyg – LFS ber länsstyrelserna kolla rundflygares tillstånd   [ sid 1 ]

18 apr 1947

Flygblad från helikopter – Expressen tackar polisen för tillstånd   [ sid 1 ]

17 jun 1947

Flygdag – Tidningen Flyg vill kasta ut svalor   [ sid 1 ]

19 jun 1947

Flygdag – KSAK ber polisen om tillstånd   [ sid 1 | sid 2 | sid 3 ]

2 jul 1947

Helikopterdemo på Eyravallen – NA-NT söker tillstånd   [ sid 1 ]

21 aug 1947

Bergslagens flyg – Herbert Larssons ritning på ny hangar   [ sid 1 | sid 2 ]

Rolf Broberg: Hangaren byggdes något annorlunda. Bl.a. tillkom ledskenor åt höger och vänster för skjutdörrarna, se denna bild på Safiren SE-BFT som hangaren var avsedd för.

22 sep 1947

Haveriet med Cuben SE-ASY – LFS sammanträdesprotokoll   [ sid 1 ]

9 okt 1947

Klubbens tillstånd för segelflygskolning – LFS förnyar   [ sid 1 ]

21 okt 1947

Vind-T till Gustavsvik – LFS beställer bygge av fundament   [ sid 1 ]

Rolf Broberg: Själva vind-T:et kom från Hästholmens flygplats mellan Ödeshög och Omberg.

År 1948

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

9 jan 1948

Segelflygtävling 1947 – KSAK (Billy Nilsson) anger antal starter   [ sid 1 ]

13 maj 1948

Högtalarreklam – Aeropropaganda ber länsstyrelsen om tillstånd   [ sid 1 ]

25 maj 1948

Bergslagens flyg – Flygpriser för Örebro stad som nu är medlem.   [ sid 1 ]

Rolf Broberg: Tyvärr totalhavererade bolagets plan, Safiren SE-BFT bara 6 dar senare.

19 jul 1948

Busflygning – Anmälan från trafikledare Sundberg.   [ sid 1 | sid 2 ]

7 sep 1948

Byggansökan SE-AWP – Olof Johansson ansöker hos LFS   [ sid 1 ]

År 1949

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

... feb 1949

Lotteri för segelflyget – Klubben ber polisen om tillstånd   [ sid 1 ]

18 mar 1949

Modellflygtävling – Polisen ger tillstånd   [ sid 1 ]

20 maj 1949

Segelflygtävling – KSAK ber polisen om tillstånd   [ sid 1 ]

5 jun 1949

ABA – Tidtabell för charterflygningar till Visby   [ sid 1 ]

7 jul 1949

ABA – LFS ger ABA tillstånd att nyttja Örebro tillfälliga flygradio   [ sid 1 ]

... jul 1949

Flygdag – Preliminärt program för 17 juli   [ sid 1 ]

20 jul 1949

LFV – Interims-luftvärdighetsbevis till Olof Johansson för SE-AWP   [ sid 1 ]

8 nov 1949

Hangaravgift för autogiror – LFS nekar avgiftsreduktion   [ sid 1 ]

9 dec 1949

Rundflyg – LFS nya bestämmelser vid rundflyg från isar   [ sid 1 ]

 

Dokumentets historik:
2011-02-19Arne Svensson lånar oss sin historiska samling.
2011-05-1527 dokument från Arne Svenssons samling samt två brev av Billy Nilsson från Örebro Stadsarkiv publicerade här.
2011-12-09Byggansökan och interims-luftvärdightsbevis för SE-AWP.
2016-11-06Kort sammanfattning av dokument 11 maj 1946 tillagd.