Hans Åmans bilder

Dessa bilder kommer från Hans Åmans efterlämnade samlingar. Vi har fått dem från hans son Björn. Bildtexterna är hämtade från fotots baksida eller från en albumsida, kompletterat med Björns identifiering av sin far och några andra personer. Annan stödjande information har ibland lagts till inom parentes. Koden inom fyrkantparentes, t.ex. [Ppr-A28], är en identifikation som kan användas av den som vill peka ut en viss bild och kanske berätta något om den för oss. Vi välkomnar alla stora som små upplysningar och kommentarer.

Samlingen har delats in i följande delar. Klicka på en rubrik eller dess bild för att komma till den delen av samlingen.

 

Dokumentets historik:
2015-05-22Björn Åman tillhandahåller bilder ur sin far Hans samlingar.
2015-07-13Bilderna publicerade.