Hans Åmans bilder - Tidigt civilflyg

Detta är en del av Hans Åmans bildsamling. Övriga delar samt förklaringar nås från bildsamlingens huvudsida.

Ppr-A33

[Ppr-A33] Getterön 1945.
Foto via Björn Åman.

Hans Åman 2006 om Cuben SE-AUH som syns på några bilder nedan:
Jag köpte Cuben SE-AUH 1946 tillsammans med fem andra personer. Vi stationerade den först i Varberg, men flyttade den till Viared då fältet där kom i ordning. När jag sedan började jobba för Smålandsflyg 1947 sålde jag min andel av planet. (Hans meritförtekning anger att hans tid i Smålandsflyg var 1 feb - 10 okt 1947.)

SFF:s civilregister:

1946-09-18 köpte Hans Åman Cuben SE-AUH.
1947-10-06 övergick den till V Berg, H Pedersen, R Björklund, Borås & A Hall, Sandared.
1952-11-11 sålde H Pedersen sin andel till de övriga.
1952-11-26 sålde V Berg sin andel till de övriga (R Björklund, Borås & A Hall, Sandared).
1956-02-25 totalhavererade planet vid sjön Åsunden.

Ppr-A35a

[Ppr-A35a] Getterön 1946.
Foto via Björn Åman.

Ppr-A35c

[Ppr-A35c] Hans Åman vid sin egen Cub.
Foto via Björn Åman.

Ppr-A14

[Ppr-A14] Osdalsfältet (några km SSV om Borås) i sep 1946.
Foto via Björn Åman.

Ppr-A36a

[Ppr-A36a] På Osdalsfältet, flygdagen i sep 1946.
Hans Heits(c)h t.v., Hans Åman i mitten, Göran Peil t.h.
Foto via Björn Åman.

Rolf Broberg: Jag hittar en Hans Heitsch i Teknisk tidskrift 1942, Allmänna avdelningen sid 76. Där står bl.a:

Tekniska förbundet i Borås höll årssammanträde med damer lördagen den 13 dec. 1941 å Stadshotellet i Borås.
...
Till fackkommittéer valdes:
För textilteknik: omval av ingenjör Wilh. Franck samt nyval av ingenjör Hans Heitsch, ...

Ppr-A36b

[Ppr-A36b] Lunda kulle 1946.
(Det finns ett Lunda en knapp mil NV om Borås. Kan det vara där?)
Foto via Björn Åman.

Ppr-A36c

[Ppr-A36c] Vy över Borås 1946.
Foto via Björn Åman.

Ppr-A36d

[Ppr-A36d] FIK (flyginstruktörskurs) på Bulltofta nov 1946.
Foto via Björn Åman.

Ppr-A36d huvuden med nummer

Personerna i bilden ovan numrerade för identifiering.

Rolf Broberg: Låt oss tillsammans försöka identifiera några av personerna på fotot. Hans Åman har noterat följande namn på FIK-bilden, fast inte så att det framgår vem som är vem:

Olle Tidblom, Hans Hjalte, Gunnar [borde vara Olle] Haglund, [kapten Ivar] Strokirk, Laurell, Mellberg, Nilsson,
major [Sven] Uggla, Fagerström, G Larsson LFV, Bengt Kellin, Ulf Dahlquist, Hermansson, Lindbl...

Silver- och guldvingepiloten Kurt Klausson (kk) har tittat på fotot i juni 2015 och föreslagit några namn. Jag (rb) tycker mig känna igen Gunnar Laurell från andra foton. Här samlar jag alla förslag på identifieringar:

1.  
2.   kk: Kanske Fanjunkare Olle Haglund. | rb: Inte olik honom på FIK-bild 1947 i Klaussons bok "Med flyget i blodet" sid 184.
3.   rb: Det liknar Gunnar Laurell som blev flyglärare i Aero-Frabh i Örebro 1947.
4.  
5.  
6.   kk: Gunnar Nilsson, men inte den Gunnar Nilsson som omkom i flygkrocken i Örebro 1947.
7.  
8.  
9.   kk: Major Sven Uggla, eftersom han har majors tecken.
10.  
11.   kk: Kanske Bengt Kellin på LFS.
12.  
13.   kk: Troligen Ulf Dahlquist.
14.   kk: Det är LFV uniform. Kanske är det chefen för Bulltofta flygplats. | rb: Eller "G Larsson LFV".
15.  
16.  
17.  

Dia-A01

[Dia-A01] Gunvor Carlsson/Åman vid SE-AIM.
(Kanske 1948 i Hjo, se resonemanget nedan.)
Foto via Björn Åman.

Rolf Broberg: Jönköpings flygklubb hade Klemm 35B SE-AIM 1939 - 1954. Sedan "försvann" den till Gävle. Den ljusa Cuben t.h. är ganska säkert SE-ASX som Hjo flygklubb hade aug 1946 - apr 1956. Mellan sep 1947 och sep 1949 ägde Å Lindholm i Hjo också en Cub SE-BCB. Det kan mycket väl vara den gråare Cuben bakom Klemmen. Jag tycker mig kunna utläsa "S...CB" på planets sida. Hans Åman var skolchef i Hjo flygklubb 1 jul 1948 - 31 mar 1949. Därför gissar jag att fotot är taget i Hjo, och i så fall 1948 - 1949. Eftersom det ser ut att vara sommar snarare än vår verkar sommaren 1948 troligast.

Ppr-A40

[Ppr-A40 Hultsfred 1949.
Foto via Björn Åman.

Ppr-A44

[Ppr-A44] Gränsen Sverige-Norge 11 maj 1949.
(Klemm 35D SE-BPD tillhörde Y Hermansen i Växjö 1949 - 1950.)
Foto via Björn Åman.

 

Dokumentets historik:
2015-05-22Björn Åman tillhandahåller bilder ur sin far Hans samlingar.
2015-07-13Bilderna publicerade.