Verksamhetsberättelser

Klubbens verksamhetsberättelser för de år som vi hittills lyckats få tag på. Reklamsidor saknas i vissa årgångar.

Flyghistoriker Arne Svensson i Örebro har försett oss med 11 årgångar. Vi får nu också berättelser från ArkivCentrum Örebro län. Dessa dokument har en gång räddats ur flygklubbens brinnande bygglokal. Brandskadorna förminskar knappast det historiska intrycket, se t.ex. flygverksamhetens startår 1936.

1936

Separat styrelseberättelse:
Styrelsemedlemmar | Sammanträden och utflykter | Samarbeten och vinterflygskola | Diverse | Räkenskaper.

1937

Separat styrelseberättelse:
Styrelsemedlemmar | Sammanträden | Utflykter | Vinter- och sommarflygskola |
Flygmärken, modellklubb, flygplansbygge | Flygfältsutbyggnad, gåvor | Räkenskaper | Revisionsberättelse.

...

1945   (Bläddrare öppnas i egen flik)

1946   (Bläddrare öppnas i egen flik)

1947

Framsida | Titelsida | s 2;   Om klubben s 3... | 4;   Styrelseberättelse s 5... | s 6-7... |
s 8;   Bilsektionen s 9... | s 10;   Motorflygsektionen s 11... | s 12-13 |
Segelflygsektionen s 14... | s 16-17... | s 18-19... | s 20-21 | Modellklubben Hobby s 22 |
Medlemmar A-Hj | Ho-O | P-Ö | Medlemmar Hobby s 30;   Reklam s 31... | s 32-33 | Baksida.

1948

Utsidor | Titelsida | s 2;   Om klubben s 3... | 4;   Styrelseberättelse s 5... | s 6-7... |
s 8;   Bilsektionen s 9... | s 10-11 | Motorflygsektionen s 12;   Segelflygsektionen s 13... |
s 14-15... | s 16-17... | s 18;   Modellklubben Hobby s 19... |
s 20;   Medlemmar A-Bor | Bov-L | M-Ö | Medlemmar Hobby s 26;   Reklam s 27.

 
Styrelseprotokoll: 25 jan 1949

1949

Utsidor | Titelsida | s 2;   Om klubben s 3... | 4;   Styrelseberättelse s 5... | s 6-7... |
s 8;   Bilsektionen s 9... | s 10-11 | Motorflygsektionen s 12;   Segelflygsektionen s 13... |
s 14-15... | s 16-17... | Modellklubben Hobby s 18;   Segelflygs-VM i Örebro s 19... | s 20-21... |
s 22;   Medlemmar A-Bju | Bjö-Li | Lj-Ö | Medlemmar Hobby s 28;   Reklam s 29.

1950   (Bläddrare öppnas i egen flik)

1951

Utsidor | Titelsida | s 2;   Om klubben s 3... | 4;   Styrelseberättelse s 5... | s 6-7... |
s 8;   Bilsektionen s 9... | s 10-11 | Motorflygsektionen s 12;   Segelflygsektionen s 13... |
s 14-15... | s 16;   Hur man kommer till FV s 17 |
Medlemmar A-Jard | Jahrl-Sj | So-Ö s 22;   Medlemmar Hobby | Modellklubben Hobby s 24.

1952   (Bläddrare öppnas i egen flik)

1953

Utsidor | Titelsida | s 2;   Om klubben s 3... | 4;   Styrelseberättelse s 5... | s 6-7... |
s 8;   Segelflygsektionen s 9... | s 10-11 | Modellbilsektionen s 12;   Bilsektionen s 13... | s 14-15... |
Motorflygsektionen s 16;   Modellklubben Hobby s 17... | s 18;   Hur man kommer till FV s 19 |
Medlemmar A-Kar | Kar-Ö | s 24;   Medlemmar Hobby s 25 | Medlemmar Modellbilar s 26;   Reklam s 27... |
s 28-29... | s 30-31... | s 32-33... | s 34-35... | s 36-37.

1954

Utsidor | Titelsida | s 2;   Om klubben s 3... | 4;   Styrelseberättelse s 5... | s 6-7... | s 8;   Bilsektionen s 9... |
s 10;   Motorflygsektionen s 11 | Segelflygsektionen s 12... | s 14;   Modellbilsektionen s 15 |
Hur man kommer till FV s 16;   Medlemmar A-Da | Di-M | N-Ö |
Medlemmar Hobby s 22;   Medlemmar Modellbilsektionen s 23 |
Reklam s 24... | s 26-27... | s 28-29... | s 30-31... | s 32-33... | s 34-35... | s 36-37.

1955

Utsidor | Titelsida | s 2;   Om klubben s 3... | 4;   Styrelseberättelse s 5... | s 6-7... | s 8;   Bilsektionen s 9... |
s 10;   Motorflygsektionen s 11 | Segelflygsektionen s 12... | s 14;   Modellbilsektionen s 15 |
Hur man kommer till FV s 16;   Medlemmar A-Da | Di-Ols | Ols-Ö | Medlemmar Hobby s 22;   Reklam s 23... |
s 24-25... | s 26-27... | s 28-29... | s 30-31... | s 32-33.

1956

Utsidor | Titelsida | s 2;   Om klubben s 3... | 4;   Styrelseberättelse s 5... | s 6-7... | s 8;   Bilsektionen s 9... |
s 10;   Motorflygsektionen s 11 | ASA-Flyg s 12-13 | Segelflygsektionen s 14... | s 16-17 |
Modellbilsektionen och medlemmar s 18-19 | Medlemmar A-Kn | Ko-Ö |
Reklam s 24-25... | s 26-27... | s 28-29... | s 30-31... | s 32-33.

1957

Utsidor | Titelsida | s 2;   Om klubben s 3... | 4;   Styrelseberättelse s 5... | s 6-7... | s 8;   Bilsektionen s 9 |
Motorflygsektionen s 10;   Segelflygsektionen s 11... | s 12-13 |
Modellbilsektionen och medlemmar s 14-15 | Medlemmar A-Ih | Iv-Sto | Str-Ö s 20;   Reklam s 21... |
s 22-23... | s 24-25... | s 26-27... | s 28-29... | s 30-31... | s 32-33.

1958   (Bläddrare öppnas i egen flik)

1959   (Bläddrare öppnas i egen flik)

1960

Utsidor | Titelsida | s 2;   Om klubben s 3... | 4;   Styrelseberättelse s 5... | s 6-7... |
s 8;   von Bahrs minnesord efter Arvid Gullberg s 8-9 | Modellbilsektionen s 10;   Bilsektionen s 11 |
Motorflygsektionen s 12;   Segelflygsektionen s 13... | s 14-15 | Medlemmar A-K | L-Ö |
Reklam s 20... | s 22-23... | s 24-25... | s 26-27... | s 28-29... | s 30-31... | s 32-33.

1961

Utsidor | Titelsida | s 2;   Om klubben s 3... | 4;   Styrelseberättelse s 5... | s 6-7... | s 8-9 |
Motorflygsektionen s 10;   Segelflygsektionen s 11... | s 12-13 |
Medlemmar A-Kar | Kar-Wen | Wes-Ö;   Reklam s 19... |
s 20-21... | s 22-23... | s 24-25... | s 26-27... | s 28-29... | s 30-31... | s 32-33.

...

1966   (Bläddrare öppnas i egen flik)

1967   (Bläddrare öppnas i egen flik)

1968   (Bläddrare öppnas i egen flik)

...

 

Dokumentets historik:
2011-02-19Arne Svensson förser oss med verksamhetsberättelser för 1947, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60 och 61.
2011-04-21Vi har nu tillstånd från både Örebro Flygklubb och Örebro Segelflygklubb att publicera deras gemensamma föregångares årsberättelser.
2011-04-25Årsberättelser för 1947, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60 och 61 publicerad här.
2011-08-17Styrelseberättelse för 1936 insänd från ArkivCentrum och publicerad här.
2011-08-19Styrelseberättelse för 1937 insänd från ArkivCentrum och publicerad här.
2011-08-31Styrelseprotokoll från 25 jan 1949 insänd av Arne Svensson och publicerad här.
2015-05-01Verksamhetsberättelser 1966 och 1967 insända av Per-Åke Jonsson och publicerade här.
2015-05-03Verksamhetsberättelse 1968 insänd av Per-Åke Jonsson och publicerad här.
2016-12-06Verksamhetsberättelse 1945 tillhandahållen av SFF Örebro och publicerad här.
2016-12-14Verksamhetsberättelse 1946 tillhandahållen av SFF Örebro och publicerad här.
2016-12-21Verksamhetsberättelse 1950 tillhandahållen av SFF Örebro och publicerad här.
2017-01-03Verksamhetsberättelse 1952 tillhandahållen av SFF Örebro och publicerad här.
2017-01-04Verksamhetsberättelse 1958 tillhandahållen av SFF Örebro och publicerad här.
2017-02-10Verksamhetsberättelse 1959 tillhandahållen av SFF Örebro och publicerad här.