Bilder på glidflygverksamhet

Bilder och dokument från glidflygverksamheten inom Gotlands Flygklubbs veteransektion i Kurt Bjärestigs fotosamling. Förmodligen kommer allt material från andra hälften av 1980-talet.

A03

[A03] Kurt Bjärestig närmast till höger om piloten.
Ganska säkert från 1986.
Foto via Kurt Bjärestig

A63b

[A63b] Från 1986, se dokument A63ab.
Kurt Bjärestig står som nr 6 från vänster.
Foto via Kurt Bjärestig

Lars Gibson: Jag har identifierat alla personer på vänstra bilden och de flesta på den högra, se anteckningar på kopiorna nedan. En person kan jag inte identifiera, och några har jag satt frågetecken eller alternativa förslag på.

Högra bilden liksom deltagarlistan A63ab nedan är från 1986 när veteransektionen just gjort i ordning sin gamla SG-38:a "Sorken". Vänstra bilden är mest troligt från samma tillfälle. De flesta personerna i båda bilderna återfinns i deltagarlistan. Själv var jag i Thailand 1986 och kunde därför inte närvara.

Christian Thüring: Det är min pappa med de mörka glasögonen mitt i den bakre raden på bild A63b, alltså Nils Thüring.

Rolf Broberg: Personerna verkar ha exakt samma kläder på de två bilderna. Därför borde de vara tagna vid samma tillfälle.

A03

Kopia av [A03] med namn enligt Lars Gibson identifiering.

A63b

Kopia av [A63b] med namn enligt Lars Gibsons identifieringar
och Christian Thürings precisering.

A02

[A02] Förmodligen från 1986.
Det kan vara Kurt Bjärestig själv vid spakarna.
Foto via Kurt Bjärestig

A80

[A80] Kurt Bjärestig t.h. med ljust skägg.
Troligen från Gotlands FK:s jubileumssupé 1989.
Foto via Kurt Bjärestig

Lars Gibson: Det kan mycket väl vara Kurt Bjärestig i SG-38:an på bild A02. Flygplanets attityd samt linan i nosen tyder på att han gör ett s.k. hopp. Fotot är i så fall taget från dragbilen strax före urkoppling. Därefter får man 35 sekunders(!) friflygning. Situationen liknar slutprov för A-diplom på 1940-talet, men tornet i bakgrunden är nya flygledartornet på Visby flygplats. På 1940-talet låg tornet istället bakom ryggen på fotografen.

På bild A80 är det Kurt Bjärestig man ser t.h. med ljust skägg. Obs att han dricker lättöl – han var nämligen nykterist. När vi i besättningen på något Transairplan nått vår destination, hyrde vi ibland en bil för att komma ut lite. När han var med blev det förstås alltid han som fick köra. En gång på Las Palmas körde vi i mörker och vägen slutade plötsligt vid ett stup. Hade någon annan än Kurt varit förare hade vi nog farit rätt ut över kanten.

Jag har för mig att Kurt Bjärestig hette Karlsson från början, och att han i unga år jobbade för en smed i Visby som hette Hesselgren.

Dokument

A63ab

[A63ab] Deltagarlista och foto, delvis på samma personer.
Bild A63b ovan är samma bild fast i högre upplösning.
Dokument från 1986 via Kurt Bjärestig

A64

[A64] Ur tidningen Segelflygsport nr 3:1986 (oktobernumret) sid 54,
utgiven av Svenska Segelflygförbundet.
Tidningsklipp via Kurt Bjärestig

Lars Gibson: Tidningssidan ovan till höger är inte från Gotlands flygklubbs tidning. Troligen är den ur tidningen Segelflygsport. Teckningen nere t.h. under rubriken "Sorken som storken" är säkert gjord av Wolfgang Fridén som var verksam i klubben då, men som nu är död.

Rolf Broberg: Tack vare Lars tips och därefter hjälp från Svenska Segelflygförbundet är tidningsklippet nu identifierat. Tack båda!

A61

[A61] Troligen från 1989. Det året var 19 aug en lördag.
Dokument via Kurt Bjärestig

A65

[A65]
Dokument 1989 via Kurt Bjärestig

Lars Gibson: På årsmötesprogrammet står det "lördagen den 19 augusti", men årtal anges inte. Däremot står det att man kan prova motorseglare. Den fanns inte före 1986. Om den 19 augusti inte är en lördag under hela 1980-talet utom år 1989, bör årsmötet vara då. Det är rimligt.

 

Dokumentets historik:
2012-06-10Kurts dotter Ulla låter mig skanna bilderna efter Kurts tillstånd.
2012-10-28Ulla meddelar att Kurt godkänner publicering.
2012-10-30Per-Eric Edlund, ordförande i Gotlands Flygklubbs styrelse, ger oss klartecken att publicera texterna som härrör från klubben.
2012-10-30Publicerat.
2012-11-07Lars Gibson tillför ett antal upplysningar.
2012-11-07Robert Axelsson på tidningen Segelflygsport ger oss tillstånd att publicera artikeln A64.
2012-12-10Christian Thüring identifierade sin far på bild A63b.