Motorflygskolor i Flyg-Horisont

 

I nr 1965:4 och sedan i alla nummer fr.o.m. 1966:1 av de tidningar Flyg-Horisont som vi har genomsökt finns en uppräkning av aktiva motorflygskolor. Vi har läst årgångarna 1965-1969, utom 1965:7-8 och 1968:3. Skolor kommer och går, och återkommer ibland efter ett uppehåll. Vissa bolag bedriver flygskola på flera orter.

Skolor i Örebro och dess närhet

I Örebro gav flygklubben utbildning i A-cert 1965 och utökade med utbildning i mörkerflygning under 1966. Året efter försvann Örebro från alla uppräkningar. Utbildningarna verkar alltså vara nedlagda från 1967 till 1969, kanske längre.

I Arboga var förhållandena desamma som i Örebro, förutom att man erbjöd mörkerflygutbildning redan 1965.

I Eskilstuna utbildade Nord-Flyg för A- och B-cert 1965 samt erbjöd tvåmotorinflygning. Därefter var både Nord-Flyg och Eskilstuna helt borta från utbildningsscenen.

Karlskoga, Laxå och Köping fanns inte med som utbildare i någon av de genomsökta tidningarna.

Rolf Broberg: Frågan är om flygläraren Lars Borg i Örebro även utbildade i Arboga. I så fall borde möjligheten för utbildning i mörkerflyg vara exakt samma i bägge orterna. Kanske missades det bara för Örebro i tidningen 1965:4. Fråga är också om flygskolan i Örebro verkligen las ner 1967. En annons i Nerikes Allehanda verkar tala i annan riktning. Se vidare avsnitt "Anmärkningar" längst ner.

 

Alla motorflygskolor

Här återges en starkt kondenserad sammanställning av de motorflygskolor som tagits med i uppräkningarna vid olika tider. Ett antal förkortningar och kompakta skrivsätt har använts för att helheten inte ska drunkna i detaljerna. Kryssen ger en uppfattning om när flygskolorna varit verksamma på de olika orterna. Förklaringar och anmärkningar ges efter tabellen.

Ort

Huvudman

Utbud

1965

1966

1967

1968

1969

Nr: 

...

4

...

1

4

6

8

11

12

1

5

6

1

3

4

5

7

1

2

3-4

5-8

Arboga

fk

A,M

x

x

x

x

x

x

x

Arlanda-Sigtuna

Aero-Project

A,Sjö

x

Arvika

fk

A,M

x

x

Borgholm

Sydaero Trafikflyg AB

A,B,C,I,M,2m

x

x

x

x

x

Borlänge-Falun

Borlänge-Domnarvets fk

A|66: A,M

x

x

x

x

x

x

x

Borås

Flyg AB K-E Nilsson

A,M

x

Borås

Sydaero Trafikflyg AB

A,B,C,I,M,2m

x

x

x

x

x

Eskilstuna

AB Nord-Flyg

A,B,2m

x

Eslöv

Eslöv Flygtjänst

A,M

x

x

x

x

x

x

Gävle

Gävlebygdens fk

A,I,M

x

Göteborg

Aeroklubben i Göteborg

A,M|66: A,B,M|
67: A,B,M,360°,PH|69: +I,Avanc

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Göteborg

Chalmers fk

A,I,M,Avanc|
68: A,B,I,M,Avanc,360°,PH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Halmstad

fk

A,M

x

Hofors-Storvik

Gästrike fk

A

x

Hudiksvall

Hälsinge flygskola

A,B,I,M

x

Hudiksvall

Sundsvalls Flygskola

x

Hultsfred

Sydaero Trafikflyg AB

A,B,C,I,M,2m

x

x

x

x

x

Hälsingborg

Nordvästra Skånes fk

A

x

Jönköping

Syd-Aero|
68: Sydaero Trafikflyg AB

A,B,M|66: A,B,I,M|
68: A,B,C,I,M,2m

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kalmar

fk

A

x

Karlstad

Sportflygklubben

A,M|69: A,B,I,M,360°,PH

x

x

x

x

Kristianstad

fk

A,M

x

Landskrona

fk

A,B,M

x

Lidköping

Lidköpings Motorflygklubb

A,M

x

Linköping

fk

A,M|67: A,B,M|68: A,B,M,Flyglärare

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ljungbyhed

fk

A|67: A,I,M,Avanc,Förbandsflygn

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Luleå-Boden

fk

A,M

x

Lund

fk

A|67: A,M

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lycksele

Sundsvalls Flygskola

x

Malmö

Aeroklubben i Malmö

A,B,I|66: A,B,I,M

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Malmö

Aviation Training Sweden, AB

A,B,C,I,M|66: A,B,C,D,I

x

x

x

x

x

Malmö

Hillerström-Flyg AB

B,C,I,2m,Routeträning

x

x

x

x

x

Malmö

Luftfartsskolan Larsson & Junno AB

Teori för A,B,C,D,I

x

x

x

x

x

x

x

Njurunda

AB Maj-Flyg

A,M|68: A,M,2m,Hkp

x

x

x

x

x

Norrköping

Kungsair AB

B, C,I,M,2m|66: B, C,I,2m

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Norrköping

Norrköpings Autonobil- och fk

A,M

x

Norrköping

SAAB, Norrköpingsavd

Hkp A och B

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nyköping

fk

A,M

x

Nyköping

Nyge Aero AB

B,C,I,2m

x

x

x

x

Ronneby

Sydaero Trafikflyg AB

A,B,C,I,M,2m

x

x

x

x

x

Rossön-Junsele

Sundsvalls Flygskola

x

x

x

Skellefteå

Sundsvalls Flygskola

x

Skellefteå

Skellefteflyg AB

A,B,M

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Skövde

fk

A,M

x

Stockholm

Aeroskolan AB

Teori för A,B,C,D,I,N,K|
69:2: +AFIS

x

x

x

x

x

x

x

x

Stockholm

Bromma Flygskola

A,B,I,M,2m|66: A,B,C,I,M,2m

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Stockholm

Delta Aviation AB

A,B,C,I|66: A,B,C,I,M,2m

x

x

x

x

x

x

Stockholm

AB Flyg In

A,B,I,I-teori|67: A,I,M,I-teori

x

x

x

x

Stockholm

AB Flygsam Flygskola|
69: Flygsam AB

A,M|69: +B|69:5: A,M

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Stockholm

Motor-Flygskolan
G Bodås AB

A,B,M|69:2: +Teoriutb

x

x

x

x

x

x

x

Stockholm

Ostermans Aero AB

Hkp A och B

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Stockholm

fk

A,M

x

Stockholm

Stockholms Flygskola

A,B,M|67: A,B,I,M,2m|
67:4: A,B,I,M

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Stockholm

Tekniska Högskolans fk

A,M

x

Sundsvall

Sundsvalls Flygskola|
67: +Hasse Thelin

(ospec)|
67: A,B,M

x

x

x

x

Sundsvall-Njurunda

AB Maj-Flyg

A,I,M,2m,Hkp,Internatkurser

x

x

x

x

x

Söderhamn

fk

A,M

x

Umeå

Umeå Bilcentrum

A

x

Umeå

fk

A,B,M

x

x

x

x

Uppsala

fk

x

Uppsala

Avionics, Bengt Grafström

A(360°-bevis ingår),M|
69: +B|69:5: -B

x

x

x

x

x

Varberg

fk

A,M

x

Vilhelmina

Sundsvalls Flygskola

x

x

x

Visby

AB Avia

A|69: A,M

x

x

x

x

x

Västerås

fk

A,B,M

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Växjö

Syd-Aero|
68: Sydaero Trafikflyg AB

A,B,M|68: A,B,M,C,I,2m

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Åsele-Vilhelmina

Sundsvalls Flygskola

x

Örebro

Örebro Bil- & fk

A|66: A,M

x

x

x

x

x

x

x

Örnsköldsvik

Sundsvalls Flygskola

x

Antal skolor: 

47

19

18

19

20

21

20

16

18

16

14

15

14

22

24

27

26

27

 

Förklaringar till tabellen

Huvudman: "fk" betyder ortens flygklubb och anges när klubbens namn stämmer med ortens. Vissa huvudmän har bytt namn under perioden. I så fall anges både gamla och nya namnet samt vilket år det nya namnet började användas.

Exempel: "Syd-Aero|68: Sydaero Trafikflyg AB"
betyder att det nya namnet dök upp första gången år 1968.

Någon gång har ett "+" använts för att ange ett tillägg till ett tidigare namn.

Exempel: "Sundsvalls Flygskola|67: +Hasse Thelin"
betyder att "Sundsvalls Flygskola" utökades år 1968 till "Sundsvalls Flygskola, Hasse Thelin"

Utbud:

A = Privatflygcert
B = Trafikflygcert 3:e klass
C = Trafikflygcert 2:a klass
I = Instrumentbevis
2m = Tvåmotorinflygning
360° = Begränsad I-utbildning
K = Klarerarcert
M = Mörkertillstånd
N = Navigatörcert
Hkp = Helikopterutbildning
PH = Pinch Hitter = minimal utbildning för icke-pilot som till nöds ska kunna landa ett plan

Flera skolor har ändrat sitt utbud mellan olika år. I tabellen anges i så fall alla varianterna och när de infördes, enligt samma princip som för företagsnamn ovan. I några fall har utökningar bara markerats med ett "+" följt av de kurser som lagts till.

Exempel: "A,B,M|69: +Teoriutb"
betyder att "A, B, M" utökades 1969 till "A,B,M, Teoriutb".
Någon enstaka gång har även "-" använts när någon kurs tagits bort i ett tidigare utbud.

Nr: Här anges alla tidningsnummer där något förhållande har ändrats mot tidigare. Håll muspekaren över ett nummer i rubriken, så visas en tipsruta som berättar vilka tidningsnummer som har samma information, och på vilken sida i varje nummer informationen finns. Ett kryss på en rad under ett tidningsnummer betyder att utföraren anges vara aktiv i detta/dessa nummer.

Anmärkningar

Aeroskolan AB i Stockholm dyker upp 1968, men Ulf Wiberg berättar i Linköpings fk:s medlemsblad Kontakten 2006:2 sid 9 att han gick denna skola på Bromma redan 1962-63. Dessutom klagade Dan Andersson 1965 på Aeroskolans monopolartade ställning, se Dan Andersson i Flyg-Horisont. Förmodligen tog inte Flyg-Horisont med rena teoriskolor i sina uppräkningar förrän 1968. Det kan förekomma även andra förändringar som beror på ändrade urvalsprinciper snarare än att skolor uppstod eller försvann.

En annons i Nerikes Allehanda om Örebro fk:s motorflygskola den 2 september 1967 går inte bra ihop med sammanställningen ovan som anger att ingen skola finns i Örebro 1967 eller 1968. Frågan är alltså hur heltäckande sammanställningen är. Kanske måste man betala för att komma med.

Dokumentets historik:
2013-07-23Publicerad.
2014-07-14Info från nummer 1969:1-4 tillagd.