Dan Andersson i Flyg-Horisont

 

Sjöflygaren Dan Andersson har lämnat ett stort avtryck i de nummer av tidningen Flyg-Horisont som vi har genomsökt (årgångarna 1965-1969 utom 1965:7, 8, 1968:3 och 1969:1-4).

Av upphovsrättsskäl kan vi inte visa eller skriva av tidningsartiklar exakt utan tillstånd. Men vi kan återberätta innehåll och visa bilder som är tagna före 1969.

Om dyr utbildning för I-bevis 1965-1966

Dan Andersson skrev en kort trevare med titeln "I-bevis åt alla" i tidningen Flyg-Horisonts majnummer 1965:4, sid 22. Där betonar han hur viktigt det är att ha I-bevis, men påpekar också att kostnaden för teoridelen under nuvarande förhållanden är så hög så att de flesta inte ens har råd ens med den. Han menar att en teoridel borde kunna ordnas för endast 1000 kr och med flygplan och lärare skulle beviset kunna kosta totalt 3600 kr. Han vill veta hur många som är intresserade av ett sådant upplägg och ber dem skriva till Dan Andersson, Pettersbergsvägen 66 i Hägersten.

I Flyg-Horisonts aprilnummer 1966:4 sid 21 finns artikeln "Så här gjorde vi en instrumentbeviskurs". Den ger en ledtråd till vad det kan vara för "nuvarande förhållanden" som gör teoripriset så högt. Det verkar som om Aeroskolan i Stockholm i praktiken har monopol på I-teorikursen, medan andra skolor har svårt att få tillstånd från Luftfartsstyrelsen att förmedla utbildningen. Dan Andersson (medlem nr 50 i SPAF) har t.o.m. påtalat detta direkt för kommunikationsminister Olof Palme vid ett besök.

Om Mälarhöjdens sjöflygstation 1966

I Flyg-Horisont 1966:8-9 för aug-sep finns på sid 10 den lilla artikeln "Mälarhöjdens sjöflygstation" av Torgil Rosenberg. Här berättas om Dan Andersson och den lilla sjöflygstation som han är pappa till.

Från början var det nio unga män som gick ihop och skaffade en MFI Junior på flottörer. Den byttes sedan mot en sjö-Trainer SE-END. Dan skaffade dessutom systerplanet SE-EUH. Han har nu en gedigen erfarenhet av Trainer på sjön, vilket tillverkaren har stor glädje av. Med hjälp av goda erfarenheter av 600 timmars sjöflyg med dessa plan kan man avliva myten om Trainerns olämplighet som sjöflygplan. Nu står folk i kö hos Dan för att lära sig flyga sjö.

Dans sjöflygstation ligger vid Pettersbergsvägen 66 i Mälarhöjden, Hägersten, knappt 20 minuter med tunnelbana från Stockholms centrum. Där finns telefon, bensin och olja. Ett problem är dock svallvågorna från den intesiva båttrafiken i närheten. Det är ett av skälen till att man vill flytta basen till en annan plats.

Bilder i Flyg-Horisont 1966

I Flyg-Horisont 1966:8-9 för aug-sep sid 11-13 finns artikeln "Att flyga sjö". Torgil Rosenberg (SPAF-medlem nr 14) har flugit in sig på sjö hos Dan Andersson (SPAF-medlem nr 50) på Mälarhöjdens sjöflygstation och beskriver här hur man flyger sjö. Här är artikelns bilder. Tyvärr finns ingen med en identifierbar Dan Andersson.

SE-END

MFI Trainer SE-END i lättningsögonblicket.
Foto: Åke Åstrand i Flyg-Horisont 1966:8-9 sid 11

SE-END

SE-END taxar in.
Foto: Åke Åstrand i Flyg-Horisont 1966:8-9 sid 12

SE-END

MFI Trainer SE-END paddlas enkelt av en man.
Foto: Torgil Rosenberg i Flyg-Horisont 1966:8-9 sid 13

 

I Flyg-Horisont 1966:12 för dec finns en resumé över det gångna året. På sid 14 nämns den renässans för sjöflyget som förmärks i Stockholm. Där visas följande bild på Dan Anderssons MFI vid Mälarhöjdens sjöflygstation.

SE-EUH

MFI Trainer SE-EUH vid brygga.
Foto: Åke Åstrand i Flyg-Horisont 1966:12 sid 14

 

Bilder i Flyg-Horisont 1967

I Flyg-Horisont 1967:8 (troligen julnumret) finns på sid 12-13 följande bildkavalkad med sjö-MFI:erna SE-END och SE-EUH.

SE-END och EUH

SE-END och SE-EUH vid brygga.
Foto: troligen Lasses Foto, i Flyg-Horisont 1967:8 sid 13

SE-END

SE-END lämnar vassruggarna.
Foto: troligen Lasses Foto, i Flyg-Horisont 1967:8 sid 12

SE-END

SE-END startar.
Foto: troligen Lasses Foto, i Flyg-Horisont 1967:8 sid 12

SE-END

MFI Trainer SE-END i luften.
Foto: Lasses Foto i Flyg-Horisont 1967:8 sid 12

SE-EUH och END

SE-EUH och SE-END i rote.
Foto: troligen Lasses Foto, i Flyg-Horisont 1967:8 sid 13

SE-EUH och END

SE-EUH landar vid SE-END.
Foto: troligen Lasses Foto, i Flyg-Horisont 1967:8 sid 13

SE-END

SE-END på krogen.
Foto: troligen Lasses Foto, i Flyg-Horisont 1967:8 sid 13

 

Om Mälardalens Sjöflygklubb 1968

Artikeln "Sjöflyget blomstrar" i tidningen Horisont 1968:8 sid 16 återberättad här:

Dans flyghamn

Dan Anderssons flytande hus och flyghamn vid Lovön.
Foto: Torgil Rosenberg i Flyg-Horisont 1968:8 sid 16

Dan Andersson bor numera i ett flytande hus som ligger förankrat i en vik på Lovön nära Drottningholms slott. Här finns bensin och förtöjningsmöjligheter för sjöflygplan. I denna fina sjöflygstation har Mälardalens Sjöflygklubb haft sin bas under sommaren. Sex plan har då varit hemmastadda här – MFI:erna SE-END och EUH, en Supercub, en Pacer, en Auster-Beagle och en Seabee. Alla planen utom MFI:erna är nykomlingar här för i år.

Cub o Beagle i Dans flyghamn

En Supercub och en Beagle Tugmaster i flyghamnen på Lovön.
Foto: Torgil Rosenberg i Flyg-Horisont 1968:8 sid 16

SE-EUH på stranden

MFI Trainer SE-EUH på badstranden.
Illustration i tidningens uppräkning av flygskolor i Sverige.
Foto: Okänd i Flyg-Horisont 1968:6 sid 34

 

Mälardalens Sjöflygklubb startades för ungefär tio år sedan av ett litet gäng entusiaster med Dan Andersson som den stora eldsjälen. I början försökte medlemmarna hyra sjöflygplan från olika ställen, vilket gjorde verksamheten väldigt improviserad. Men 1964 köptes den första MFI:n på flottörer. Klubben växte och har nu ca 120 medlemmar. Den äger inga plan, det gör enskilda medlemmar eller flera medlemmar ihop som bildat ekonomiska föreningar. Men klubben administrerar uthyrningar av planen, fixar de tillstånd som behövs och hanterar nödvändiga kontakter med luftfartsmyndigheterna. Dan Andersson är en stor tillgång med all den kunskap om sjöflyg som han samlat på sig genom åren.

Dan tycker att landflyget har blivit alltmer hämmat av restriktioner och höga avgifter. Sjöflyget är betydligt friare och bättre för den som vill kunna njuta av flygning som sådan. Investeringen i ett par flottörer tjänar man in på ett par säsonger med tanke på de avgifter som sjöflyget slipper. MFI är också ett relativt billigt sjöflygplan, trevligt att flyga och lätt för en ensam person att hantera på vattnet.

Originalartikeln signerad av Lazze

Bilder i Flyg-Horisont 1968

I Flyg-Horisont 1968:7 är Dan Andersson på omslagsbilden. Och i nr 8 visas några tidningsklipp från hans oväntade besök hos statsminister Erlander och Sovjets utrikesminister Kosygin på Harpsundssjön.

Dan Andersson

Dan Andersson och Madeleine på SPAF-sekretariatet.
Foto: Sven Hörnell i Flyg-Horisont 1968:7 sid 1

Dan möter Kosygin

Dan Andersson och Madeleine landar på Harpsund.
Tidningsklipp i Flyg-Horisont 1968:8 sid 19

 

Om sjöflyg 1969

I Flyg-Horisont 1969:6 finns reportaget "Sjöflyg -69" på sid 25-27. Här beskrivs i ord och bild hur sjöflygarna ibland samlas vid någon ö i Stockholmstrakten och grillar, exempelvis helstekt får grillat av en professionell kock.

Dan Anderssons husbåt och tillhörande sjöflygstation är den fasta punkten för sjöflyget i Stockholmsområdet. Den ligger vid Tillflykten nära Drottningholm, alldeles vid vägen till Skå. I Dans flyghamn brukar man se två MFI Trainer, en Piper Pacer, en Beagle Auster och en Supercub stationerade.

Det finns dock numera ännu en sjöflygplats i området. Sjöflygbasen F 2 i Hägernäs inrättades 1929 och las ner 1966, men 1969 har Täby sjöflygklubb fått tillstånd att disponera en del lokaler på F 2. Där kan nu Skid- och sjöflyg AB verka. De äger sjöflygplan och bedriver sjöflygskolning. Som skolplan används en Cessna 150 och som resemaskin en Cessna Reims Rocket.

 

Dokumentets historik:
2013-07-23Publicerad.