Kartor

Kartor som rör flyget på Gustavsvik. Vi välkomnar fler bidrag.

År 1934

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

1934

Planering av nytt flygfält i Gustavsvik   [ karta ]

Idéritning för nytt flygfält. Befintliga vägar och några hus visas. En planerad ny och rak Bondsättersväg är inritad. Via Arne Svensson.

År 1938

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

4 nov 1938

Gustavsviksfältet med närområde samt en översiktskarta   [ två kartor ihop ]

En handskissad flygplatskarta som Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen tog fram när fältet var klart. Daterad 4 nov 1938.

Gustavsviksfältet med närområde samt en översiktskarta   [ två kartor ihop ]

En nästan likadan karta i Svensk Flygkalender 1938.

År 1939

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

1939

Gustavsviksfältet, flygplatskarta   [ karta ]

Flygfältet och dess närområde. Via Arne Svensson.

14 maj 1939

Gustavsviksfältet, orienteringskarta för flyguppvisningen   [ karta ]

Avspärrningar, parkeringar, vägar, hus mm samt flygdagsprogram. Via Arne Svensson.

År 1940

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

23 aug 1940

Gustavsviksfältet, flygplatskarta   [ karta ]

Flygfältet och dess närområde.

År 1944

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

1 aug 1944

Gustavsviksfältet, flygplatsrapport om mineringar   [ karta ]

Rapport på Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens flygfältskarta från 1944: Minerade områden, spärrade områden och två sparade landningsbanor. Via Örebro Stadsarkiv.

År 1945

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

22 jan 1945

Gustavsviksfältet, flygplatsrapport om gränsmarkeringar   [ karta ]

Rapport på Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens flygfältskarta från 1944: Gränsmarkeringsskärmar utsatta runt hela fältet utom södra delen. Via Örebro Stadsarkiv.

År 1946

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

1 jun 1946

Gustavsviksfältet, flygplatsrapport om klippta banor   [ karta ]

Rapport på Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens flygfältskarta från 1944: Tre st 100 m breda banor klippta på fältet. Via Örebro Stadsarkiv.

1 aug 1946

Gustavsviksfältet, flygplatsrapport av Gunnar Edström   [ karta ]

Rapport på Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens flygfältskarta från 1944. Första rapporten jag hittat som är undertecknad av Gunnar Edström, och sista rapporten på kartan från 1944. Via Örebro Stadsarkiv.

1 nov 1946

Gustavsviksfältet, flygplatsrapport på ny karta från LFS   [ karta ]

Första rapporten på LFS flygfältskarta från 1946. Via Örebro Stadsarkiv.

År 1947

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

15 maj 1947

Gustavsviksfältet, flygplatsrapport om klippta banor   [ karta ]

Rapport på LFS flygfältskarta från 1946: Tre st 150 m breda banor ska klippas på fältet. Via Örebro Stadsarkiv.

15 jul 1947

Gustavsviksfältet, flygplatsrapport av Sven Andersson   [ karta ]

Rapport på LFS flygfältskarta från 1946. Första rapporten jag hittat som är undertecknad av Sven Andersson. Via Örebro Stadsarkiv.

År 1949

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

10 dec 1949

Gustavsviksfältet, flygplatskarta   [ karta ]

Rapport 1954 på LFV flygfältskarta från 1949. Samma karta visas under rubrik 1954. Via Örebro Stadsarkiv.

År 1950

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

9 feb 1950

Gustavsviksfältet, flygplatskarta   [ karta ]

LFV flygfältskarta från 1950 angiven att vara den gällande i dec 1958. Samma karta visas under rubrik 1958. Via Örebro Stadsarkiv.

15 jun 1950

Kontrollområden från Malmö till Sundsvall   [ karta ]

LFS AIP: "Flygsäkerhetsdistrikt och kontrollområden i Sverige, södra delen". Via Riksarkivet.

År 1951

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

16 apr 1951

Kontrollområden från Malmö till Sundsvall   [ karta ]

LFS AIP: "Plan över flygtrafikledningen i Sverige, södra delen". Via Riksarkivet.

jun 1951

Inflygningskarta för Gustavsvik   [ svartvit | färg ]

Approach chart. Via Universitetsbiblioteket i Göteborg.

jun 1951

Landningskarta för Gustavsvik   [ svartvit | färg ]

Landing chart. Via Universitetsbiblioteket i Göteborg.

Sven-Erik Davidsson: Beteckningen ADC, som bl.a. anges vid tornet i Örebro, betyder Aerodrome Control. Några år senare skrev man istället TWR.

År 1954

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

1 mar 1954

Gustavsviksfältet, flygplatsrapport av Stig Stornfelt   [ karta | text ]

Rapport på LFV flygfältskarta från 1949. Första rapporten jag hittat som är undertecknad av Stig Stornfelt. Snöslungad bana. Via Örebro Stadsarkiv.

År 1958

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

dec 1958

Gustavsviksfältet, LFV flygplatsrapportkarta 1958   [ karta ]

Gällande flygfältskarta för dec 1958, men utgiven som LFV flygfältskarta från feb 1950. Via Örebro Stadsarkiv.

År 1961

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

1961

Gustavsviksfältet med omnejd, Topografiska kartan   [ karta ]

Källa Lantmäteriet. Tillhör numera öppna data. En skallinjal har lagts in av oss på själva flygfältet.

År 1972

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

1 apr 1972

Gustavsviksfältet, flygplatskarta   [ karta ]

Örebro kommuns flygplatskarta. Via SFF Örebro.

År 1978

--- Dokumentdatum ---

--- Ämne och innehåll ---

1 apr 1978

Gustavsviksfältet, flygplatskarta   [ karta, blek | karta, kontrasterad | ]

Örebro kommuns flygplatskarta. Via SFF Örebro.

 

Dokumentets historik:
2014-02-087 kartor från Gbg UB och Riksarkivet via Sven-Erik Davidsson. 9 flygplatsrapportkartor från Örebro Stadsarkiv.
2016-05-03Topografisk karta från 1961 över Gustavsviksfältet med omnejd tillagd.
2019-11-22Flygfältskarta från Svensk Flygkalender 1938 tillagd. Inskickad av Bo Justusson
2020-01-05Karta med flygfältsplaner från 1934 samt flygfältskarta och flyguppvisningskarta från 1939 tillagda.
2020-01-06Flygfältskarta från 1940 tillagda.
2022-01-23Flygfältskarta från 1949, 1950, 1972, 1978 tillagda.