Vi har haft anledning att samla en hel del flyghistoria från Norrland, framför allt material med beröring till gamla AB Norrlandsflyg i Luleå och Fisk-Flyg Liljedahl & Lindberg i Gällivare. Det bildar numera en egen avdelning i vårt bibliotek.

Norrlandssamlingen är också ordnad alfabetiskt efter författare. Varje bidrag har en ikon som antyder innehållets typ, se förklaring längst ner på sidan. Vi tar tacksamt emot stora som små bidrag.

Kurt Bjärestig

Kurt är flygmekaniker som motorflygskolade i egen Cub hos Aero-Frabh 1946. Han och hans kollega Sten Pohlstrand hade nämligen fått en Cub av Ahrenberg som tack för insatser med nödlandande bombplan under kriget. Senare arbetade han som färdmekaniker i Transair i många år.

Bilder

1946...1947

Bilder från Nordmaling

Livet på Nordmaling 1947 med flygskola, helikopterbesök och haveriet med SE-AND.

Rolf Broberg

Rolf började springa på Gustavsvik som 8-åring 1962 och det blev hans andra hem under större delen av 1960-talet. Sedan flyttade han till Göteborg och har först på äldre dar åter börjat engagera sig i Gustavsvik, nu i ett flyghistoriskt perspektiv. Rolf hette Svensson som barn, men tog sin frus efternamn och blev samtidigt släkt med flygaren Hans Broberg.

Bearbetning

1947

I Norrbottens-Kuriren 1947

Jag har gått igenom Norrbottens-Kuriren årgång 1947 för att få en uppfattning om flyget i Norrbotten det året. Då flög nämligen Arne Tengler för Norrlandsflyg i Luleå. Här försöker jag ge en sammanfattande bild av vad dessa artiklar berättar.

Bearbetning

1947...1948

Fisk-Flygs hemmahamn på spåren

Min pratglada beskrivning av hur jag kommer fram till var det för länge sedan avsomnade Firma Fisk-Flyg Liljedahl & Lindberg i Gällivare bör ha haft sin hemmahamn.

Gustaf Burström

Gustaf är son till luleåföretaget AB Norrlandsflygs grundare och huvudägare Folke Burström.

Dokument

1943...1949

Dokument rörande Norrlandsflyg

Folke Burström har sparat dessa dokument som sammantaget ger en bild av hur hans Norrlandsflyg startade, utvecklades och så småningom drevs i likvidation och konkurs.

Tidningen Flyg

Återberättande av artiklar i Flygvapnets och KSAK:s gemensamma organ, tidningen "Flyg".

Dokument

1947

Flygskola i Nordmaling 1947

Om den nybildade flygklubben och flygskolan i Nordmaling med Stig Holmgren från Nordisk Aerotjänst som lärare. Flygmekanikerna Pohlstrans och Bjärestig var också där.

Jean Karlsson

Jean var färdmekaniker på AB Norrlandsflyg där han mest flög med Gunnar Gudmundsson, någon gång även med Arne Tengler. Han har sedan flugit med Tore Jonsing i T-flyg och Arosflyg, samt mekat i SAS, Jemen och Etiopien.

Egen upplevelse

1946...2012

Om mig och mina Norsemän

Mina flygminnen med betoning på tiden i AB Norrlandsflyg, T-flyg och Arosflyg, där jag var fjällflygande färdmekaniker i Norseman.

Bilder

1949...1951

Bilder med Norseman på uppdrag i Norrland

Jeans samlade bilder från sitt flygande med Norseman i Norrland.

Kjell Lindberg

Kjell är son till Erling Lindberg, en av de två delägarna i det gamla Firma Fisk-Flyg Liljedahl & Lindberg i Gällivare. Detta bolag är intressant för oss eftersom Arne Tengler flög för dem 1948.

Bilder

1947...1948

Bilder från Fisk-Flyg

Bilder på bl.a. ägarna Knut Liljedahl och Erling Lindberg, och på de plan som bolaget hade.

Agneta Molin

Agneta är dotter till Olle Molin som var en av de tre delägarna i AB Norrlandsflyg.

Bilder

1945

Norrlandsflyg köper flygplan

Bilder från Olle Molins och Rolf Gülichs resa till Tyskland för att köpa flygplan åt Norrlandsflyg på amerikanarnas militära överskottsförsäljning.

Per-Olov Nordlander

Per-Olov Nordlander har varit mek i Lapplandsflyg sedan 1953. Efter några år på robotstationen i Vidsel blev han vid slutet av 1960-talet mek för polisflygets helikoptrar i sjöflyghangaren vid Buddbyträsket och senare i Boden.

Bilder

2012

Ambulansflyghangaren vid Buddbyträsket

En serie bilder från luften på den historiska hangaren.

Norrbottens-Kuriren

Artiklar i dagstidningen Norrbottens-Kuriren som rör civilt flyg. Kopplingen till Gustavsvik är att Arne Tengler flög för Norrlandsflyg 1947 och Fisk-Flyg Liljedahl & Lindberg 1948.

Dokument

1947

Artiklar

Arne Tengler

Arne började på Reservflygskola III på Gustavsvik 1940. Efter ett antal olika, mest civila flygverksamheter från Skanör till Sarek, blev han 1952 egen flygföretagare i Örebro. Hans Stinson bestod som inget annat plan på Gustavsvik.

Bilder

1946...1947

Bilder från tiden vid AB Norrlandsflyg i Luleå

Bilder från 1946-47 när Arne målbogserade med Arado och Cessna Airmaster för att sedan bedriva taxi- och rundflyg med Norseman och Airmaster. Vi efterlyser hjälp med att identifiera personer och platser. Varje litet bidrag är mycket värdefullt!

Bilder

1947

Bilder från vinterflygningar vid AB Norrlandsflyg i Luleå

Bilder från 1947 när Arne flög taxi- och rundflyg för AB Norrlandsflyg med Norseman och Cessna Airmaster på skidor. Hjälp gärna till med att identifiera personer och platser!

Bilder

1947

Bilder från sommarflygningar vid AB Norrlandsflyg i Luleå

Bilder från 1947 när Arne flög taxi- och rundflyg för AB Norrlandsflyg med Norseman på flottörer. Hjälp gärna till med att identifiera personer och platser!

Bilder

1948

Bilder från tiden vid Firma Fisk-Flyg Liljedahl & Lindberg

Arnes son Ulf har låtit oss få del av dessa bilder från 1948 när Arne flög fisk från otillgängliga fjällsjöar till Gällivare med en Hawker Osprey.

Erik Åsell

Erik var färdmekaniker för Gösta Wickenbergh vid Fisk-Flyg i Gällivare 1947, året innan Arne Tengler tog över Göstas jobb.

Egen upplevelse

1947

Minnen från Fisk-Flyg 1947

Om verksamheten vid Fisk-Flyg. Berättelsen ger en god bakgrund till Arne Tenglers alla bilder från samma verksamhet.

Mikael Östberg

Mikael Östbergs pappa tjänstgjorde som värnpliktig mekaniker för flygambulansen vid Boden och Buddbyträsket och har efterlämnat en samling bilder. En del material presenterar Mikael på en egen webbplats. Annat kan vi visa här.

Bilder

1947

Bilder från AB Norrlandsflyg

Bilder från Bodens flygplats och från ambulansflygets sjöflygstation vid Buddbyträsket.


Förklaring av ikoner

Dokument

Dokument

En text eller annan typ av dokument. Det kan även vara illustrerat med bilder.

Egen upplevelse

Egen upplevelse

En text som beskriver egna upplevelser, alltså en förstahandskälla.

Bearbetning

Bearbetning

En bearbetning av material, ofta sammanställt från flera källor.

Bilder

Bilder

En bildsamling, eventuellt med fotografens bildtexter och andras kommentarer.
Vi välkomnar stora som små upplysningar från läsarna om bilderna. Det kan vara plats, personer, plan, situation m.m. Sådana upplysningar kan vi lägga in som kommentarer.

(Ikonerna ovan är designade av Oxygen, Oxygen, Cavemanmac respektive function )

Uppdaterad 2014-09-07 R