Bilder från Fisk-Flyg

De flesta av dessa bilder har tagits av Kjell Lindbergs mamma Anna. Pappa Erling Lindberg ägde tillsammans med Knut Liljedahl Firma Fisk-Flyg i Gällivare som verkade under 1947 och 1948. De hade en Hawker Osprey 600 hk dubbeldäckare SE-AYR samt två Moth Trainer SE-AZW och SE-BFI. Under 1948 var det Arne Tengler som flög fisk med deras Hawker Osprey. Kjell har låtit skanna bilderna ur gamla fotoalbum för vår räkning.

Tre_rullar_bensinfat

Knut Liljedahl t.v. och Erling Lindberg t.h. med sonen Kjell.
Foto: Anna Lindberg.

Kjell Lindberg: Här rullar vi bensinfat på Fisk-Flygs flygstation vid Vassaraträsket strax utanför Gällivare. Året är 1947 eller 1948, jag skulle tippa 1948. Bilen var Knut Liljedahls – han samlade på gamla bilar. Vi kallade den för "T-forden", men jag vet inte om det var en sådan. Den hade träekrar på hjulen.

SE-BFI_fran_sidan

Fisk-Flygs Moth Trainer SE-BFI. Ännu ett plan skymtar t.h, troligen deras andra Moth.
Foto: Anna Lindberg.

Kjell Lindberg: Denna bild måste vara tagen nära Fisk-Flygs flygstation vid Vassaraträsket. Den flacka terrängen och skogen visar att det inte är i fjällen.

SE-BFI_vid_branta_berg

SE-BFI vid Kakerjaure påsken 1947.
Foto: Anna Lindberg.

Kjell Lindberg: Detta är Kakerjaure med branta berg på sidorna. På våren, när ljuset återvände men isen låg kvar, flög Fisk-Flyg upp pimpelfiskare till fjällsjöarna i detta område. Både mamma och pappa pimplade gärna själva, och det gjorde också Knut. Det är svårt att se vilka personerna är på denna bild. Det kan kanske vara Knut Liljedahl vid propellern och Gustav Grym bredvid mig bakom vingen. Vi är säkert på en pimpeltur med två plan.

Rolf Broberg: Kakerjaure skrivs även Gágirjávri. Det är en långsmal sjö i Stora Sjöfallets nationalpark som ligger strax nedströms Teusajaure och som i sin tur lämnar sitt vatten till Stora Lulevattens sjösystem vid Stora sjöfallet.

Tre_vid_SE-BFI

SE-BFI vid Teusajaure påsken 1947. Fr. v. Knut Liljedahl, jag och min mamma Anna.
Foto: Erling Lindberg.

Kjell Lindberg: Denna bild från Teusajaure är tagen i samma veva som den förra från Kakerjaure. Teusajaure var en mycket fiskrik sjö där vi pimplade upp stora fjällrödingar. Idag finns det inte mycket fisk i Teusajaure längre. Den försvann under åren runt 1970. Det var alltid mamma som brukade fotografera, men här har hon nog lämnat kameran till maken Erling.

Tva_Mothar_pa_isen

"Erland, Knut och Tage" har Anna skrivit under denna bild i albumet.
En hög med rödingar ligger vid flygarnas fötter. Foto: Anna Lindberg.

Kjell Lindberg: Detta är troligen Kakerjaure. Men jag har länge undrat varför det vänstra planet inte har någon registrering målad på övervingen som det högra har.

Tva_Mothar_pa_isen_detalj

Detalj från föregående bild till hjälp för vidare identifiering av mannen till höger.
Från vänster: Erland "Flygarnisse" Nilsson, Knut Liljedahl och "Tage", se nedan.
Foto: Anna Lindberg.

Kjell Lindberg: Anna har skrivit "Erland, Knut och Tage" under fotot. Det måste vara Erland "Flygarnisse" Nilsson och Knut Liljedahl. Knut hade ofta sådana ballongbyxor, liksom min pappa. Mannen till höger har jag trott var Gustav Grym, men mamma har skrivit Tage, och hon brukade aldrig missta sig. Vilken Tage det kan vara vet jag inte.

Rolf Broberg: Mannen till vänster tycker jag liknar Erland "Flygarnisse" Nilsson så som han ser ut på sidan 48 i boken "Porjus - den flygande byn". Han jobbade ju också för Liljedahl & Lindberg ett tag 1947 enligt Mikael Forslund bok "Katapultflygplanet S9 Hawker Osprey och flygplanskryssaren Gotland". Den enda Tage i Gällivare som jag känner till är Tage Lundkvist.

Tage Lundkvist: Jag var meteorologiassistent på F21 i Luleå, men flyttade till Gällivare i april 1947 för att jag fick arbeta i Flygvapnets operationscentral i Malmberget med meteorologi. Vid den tiden hade jag inget flygcertifikat. Men jag började snart jobba på Ostermans kontor i Gällivare som fanns här redan från 1946-1947 och in på 1950-talet. Där tog jag emot flyguppdrag och anställde personal. Jag har anställt Olle Ek och Gösta Göras. Göras är dalmas och hette från början Persson. Det var en mycket duktig och trevlig man, och jag tror att han flyger fortfarande. Även Arne Gundersen kom till oss och flög helikopter en period. Han bor nu i Århus och fyllde 91 år i somras. År 1955 startade jag flygskola i Gällivare med Gunnar "Spökis" Andersson som lärare, och det var med honom jag lärde mig motorflyga.

På bilden ovan känner jag igen Flygarnisse till vänster och Knut Liljedahl i mitten. Den tredje personen med skägget är inte jag. Möjligen kan det vara en Tage Grym från Haparanda som var mycket ihop med Knut Liljedahl och som ett tag flög en Puss Moth. De senaste 20 åren av min yrkestid har jag varit flygplatschef i Gällivare. Jag hade en Cessna 185, ett fint plan.

Jag har samma efternamn som bröderna Lundkvist från Piteå, männen bakom ett annat Fiskflyg – det som fortfarande finns idag i Porjus. Men vi är inte släkt.
(Berättat i telefonsamtal med Rolf Broberg aug 2011.)

Rolf Broberg: Om Gustav Grym även hette eller kallades Tage, skulle allt falla på plats. Det lutar dock åt att mannen inte kan vara Gustav Grym.

Den Puss Moth som Tage Lundkvist nämner bör vara SE-AFH som Knuts fru Henny Liljedahl köpte i oktoberg 1951 men som överfördes till Knut själv i maj 1952 och vars luftvärdighet gick ut i november samma år.

Rolf Broberg: Jag undrar om "Tage" möjligen kan vara Tage Wahrgren. Skälen är följande:

Enligt SFF:s civilregister skaffade T C J Wahrgren tre plan 1928-1929 – en Albatros SE-ABU och sedan två Avro 504K, SE-ABT och SE-ACC. Han förlorade två plan och sålde ett under de två följande åren. Vid denna tid bodde han i Löberöd men även i Gällivare/Malmberget. Han verkar ha haft koppling till bägge landsändarna. SE-ABU förstördes nämligen vid hangarras på Hammars backar utanför Ystad och SE-ACC köptes av Knut Liljedahl i Malmberget. Troligen kände de varandra.

I Günther Sollingers bok "Svensk civil luftfart" 1923-1945 anges Wahrgrens förnamn både som Tage Carl Johan, T.C.J. och enbart Tage.

Enligt Leif Fredin på SFF:s forum 4 sep 2009 köpte Erland Nilsson c/o Vahrgren på Hammarbyhöjden Mothen SE-BFI i februari 1947 från Flygvapnet. Fredric Lagerquist antar att Vahrgren bör vara Tage Wahrgren, och jag vet att Tage hade adress i Stockholm ibland. Han flyttade runt i landet en hel del och har även bott åtminstone i Jönköping och Halmstad.

Mothens ägare blev Firma Fisk-Flyg Liljedahl & Lindberg i Malmberget där Erland "Flygarnisse" Nilsson var pilot 1947. Det verkar alltså finnas samband mellan Flygarnisse, Liljedahl och Wahrgren. De tre måste ha känt varandra väl, och om Wahrgren bodde i Gällivare/Malmberget ibland, kan de mycket väl ha gjort en del nöjesfisketurer tillsammans med Motharna.

Olle Esping nämner Tage Wahrgren i Minnesbilder från Jönköpings fk under 30-talet och säger bl.a. att han fick sin flygutbildning vid Ljungbyhed 1924. Då kan han mycket väl vara född ca år 1900. På fotot skulle han i så fall vara bortåt 50 år, vilket nog kan stämma.

Fredric Lagerquist berättar mer om Tage Wahrgren i sitt blogginlägg "Arnold Waldau på Ränneslätt". På Gellivare bildarkiv. finns gamla foton på SE-ACC i Gällivare. Frisök där på IB1986-8679 och på IB1986-878 för att se dem i låg upplösning.

SE-AYR_strandad

Den bärgade Hawker Osprey SE-AYR stående på Jaurekaskas sandbankar våren 1949.
Foto: Anna Lindberg.

Kjell Lindberg: Min pappa Erling står längst till vänster i mörka kläder. Bakom honom står min bror Bert i vit tofsmössa. Hans fru Gun står hitom, vänd mot kameran. Maj-Lis och Bo Berglund står tillsammans framför propellern. De var vänner till Bert och Gun. Vid den övertäckta motorn står antagligen Arne Gundersen. Jag tror att det är han därför att han brukade ha damasker, och för att jag vet att han var med oss upp till Stora Sjöfallet den våren. Vi träffade honom ofta, eftersom han vid den tiden var ihop med en väninna till Berts fru Gun. Jag själv sitter i planets sittbrunn.

Jag minns att min pappa bröt armen en gång när han skulle dra igång Ospreyen och den fick ett bakslag. Efter Osprey-haveriet gick Fisk-Flyg i konkurs. Jag vet inte om Knut Liljedahl ägde flera plan efter Fisk-Flyg-tiden, men det låter inte alls otroligt. Han hade inga barn, så det är nog svårt att hitta någon på hans sida idag som kan ha minnen.

 

Dokumentets historik:
2011-08-26Kjell Lindberg godkänner publicering av bilderna med kommentarer.
2011-08-27Publicerad.
2011-08-29Justeringar och tillägg i Tage Lundkvists kommentar efter nya samtal med honom.
2011-09-02Justeringar pga pågående forskning om vem "Tage" på bilden är.
2012-08-03Rolf föreslår att "Tage" på bilden är Tage Wahrgren. Flera skäl anges.