I Norrbottens-Kuriren 1947

Jag har gått igenom Norrbottens-Kuriren årgång 1947 för att få en uppfattning om flyget i Norrbotten detta optimistiska år för svenskt flyg. Då flög Arne Tengler för AB Norrlandsflyg i Luleå. De ca 120 artiklarna och annonserna som jag hittat, har jag med tidningens medgivande lagt upp på vår webbplats, se
Norrbottens-Kuriren om flyg 1947. Artiklar som inte har anknytning till Norrbotten har jag normalt utelämnat.

Norrbottens-Kurirens gamla hus

Huset mitt i Luleå där Norrbottens-Kuriren höll till då, finns bevarat än idag.
Foto: Rolf Broberg 2012.

I följande avsnitt försöker jag sammanfatta lite av vad skörden innehåller. Så här fördelar sig antalet artiklar och annonser på olika kategorier:

Norrlandsflyg dominerar. Därefter kommer det nya tekniska undret helikoptern som Luleåborna fick möjlighet att stifta närmare bekantskap med. Den militära verksamheten på F 21 Kallax hade betydelse även för det allmänna flygintresset och för all civil flygverksamhet i området. ABA:s flyglinje till Luleå gjorde också tydligt avtryck i tidningen. I kategorin "Övrigt" finns en rad ytterligare ämnen, varav jag ska lyfta fram några.

I det följande refererar jag till enskilda artiklar i tidningen på enklaste sätt med datum utan årtal. Året är då förstås alltid 1947 och källan Norrbottens-Kuriren. Sådana datum är i allmänhet länk till den artikel som refereras.

Innehåll:

Norrlandsflyg
Helikoptern
F 21 Kallax
ABA, Nytt civilflygfält, Flygambulansen
Luleå flygklubb
Flygfisk
Enlevering med Cub
• Flygkollisionen över Örebro – se nedan

Flygkollisionen över Örebro

Den ödesdigra kollisionen mellan Aero-Frabhs Auster SE-ARE och flygklubbens Cub SE-ATN strax utanför Gustavsviks flygfält den 28 juli gav eko även i Norrbottens-Kuriren. Själva olyckan beskrevs i en artikel. Austerpiloten Figge Bergman berättade i en annan bl.a. att passageraren i Austern blev vild vid krocken så att Figge var tvungen att freda sig med ena armen och sköta nödlandningen med den andra (29/7). Men den uppgiften dementerade sedan passageraren, eller ansåg den åtminstone vara starkt överdriven (31/7). I Örebro Dagblad (ÖD 1/8) skulle snart även Figge Bergman dementera detta och säga att uppgiften är fullständigt gripen ur luften.

 

Dokumentets historik:
2012-08-15Publicerad.
2013-05-28Även Figge Bergman dementerade slagsmål i luften. Länk till Örebro Dagblad.
2014-10-03Länkar till nytt kapiel om Norrlandsflyg.