Bergman sa aldrig att hans passagerare vållat flygolyckan

Artikel i Örebro Dagblad fredag 1 augusti 1947 sid 1, 12 återberättas här:

 

– Jag har aldrig sagt att min passagerare vållade flygolyckan, förklarar herr Bergman. Det står i flera tidningar men är fullständigt gripet ur luften. Bergman vill inte skylla ifrån sig sin del i skulden till olyckan och har inte sagt att passageraren Lindqvist på något sätt har hindrat honom från att manövrera planet.

– Att herr Lindqvist efter kollisionen blev nervös och orolig för hur vi själva skulle kunna ta oss ner är en annan sak. Det är en rent mänsklig reaktion, säger herr Bergman.

(Originalartikeln var osignerad)

 

Dokumentets historik:
1947-08-01Publicerad i Örebro Dagblad.
2013-05-16Återberättad av Rolf Broberg, publicerad här.