Bilder från Nordmaling

Bilder från Nordmalings flygfält i Kurt Bjärestigs fotosamling. Bildtexter inom citationstecken återger Kurt Bjärestigs egna anteckningar på fotots baksida.

Olofsfors flygfält i Nordmaling

Olofsfors flygfält nära Olofsfors i Västerbottens län var ett flygfält beläget tre kilometer väster om Nordmaling. Det började 1939 som ett militärt flygfält, krigsflygfält nr 19. Flygplatsen trafikerades av Linjeflyg 1957-1961 men fältet är numera nedlagt. Det har använts både för segelflygning och skärmflygning. (från Wikipedia)

Norra Ångermanlands flygklubb grundades 1938. Segelflyget utgjorde grunden för verksamheten. Som start- och landningsbana användes huvudsakligen Olofsforsfältet i Nordmaling sommartid och Hägglundsfältet samt Höglandsjön vintertid. Motorflygverksamheten kom igång efter 1945. Startmetod för segelflygplan var vinsch- och bilstart. I och med att Örnsköldsviks flygplats kom till, stationerades motorflygsektionen där. (från Mellansels flygklubbs webbplats)

Nordmalings egen flygklubb startade hösten 1946. De köpte två Piper Cub SE-AWK och SE-AWL och hade flygskola på fältet sommaren 1947 med den inlånade flygläraren Stig Holmgren från Norrköping. Flygmekanikerna Sten Pohlstrand och Kurt Bjärestig var där med färska cert och en egen Cub SE-AWD. (från Tidningen Flyg 1947 nr 14: Flygskola i Nordmaling 1947)

Nordmaling var även Umeås närmaste flygfält fram till nedläggningen 1961, då Umeås egen flygplats invigdes (från Västerbottens-Kuriren). Olofsforsfältet låg drygt 5 mil från både Umeå i norr och Örnsköldsvik i söder.

Jean Karlsson: När jag var uppe i Nordmaling våren 1947 höll Kurt Bjärestig också till där, men jag var bara där ett kort tag. Klemmen som jag hade till uppgift att meka havererade [SE-AND, 13 maj] och sedan hade jag inget att göra där längre. Det var bara Klemmen och Pohlstrands och Bjärestigs Cub däruppe då.

I början på 1950-talet träffade jag Kurt Bjärestig i Stockholm. Då hade han bensinmack där, men han letade förtvivlat efter flygjobb. Sedan kom han till Transair. Hans kompanjon Pohlstrand hade en bror som var med nere i Etiopien senare på 1950-talet, samtidigt som jag var där. Han flög inte utan stoppade upp ovanliga fåglar och sålde över hela världen.

Ulla Bjärestig, 2012: Sten Pohlstrands bror hette Svante. Han var konservator och jobbade åt Haile Selassie i Etiopien. Sten hade två söner, men bägge är döda.

A14

[A14] "Nordmalings flygfält 1947. En GV-38,
en Piper Cub SE-AWL samt en glidare SG-38"
Foto via Kurt Bjärestig

A21

[A21] "Nordmalings flygklubbs plan sommaren 1947:
Två Piper Cub och en Cessna 140. Vilken sommar!
Mycket flygning och många vänliga människor."
Foto via Kurt Bjärestig

A19

[A19] "Cessna 140 i ett s.k. värn på Nordmalings flygfält
sommaren 1947. Lärarna Gösta Karlsson, Stig Holmgren och
Erling Jönsson samt jag som mekaniker. Vilken underbar sommar!"
Foto via Kurt Bjärestig

A20

[A20] "Ostermans helikopter i Nordmaling 1947. Olle Sefeldt."
Foto via Kurt Bjärestig

A15

[A15] Kurt Bjärestig vid propellern
"vid en start med SE-AWD på Nordmalings flygfält 1947".
Foto via Kurt Bjärestig

Rolf Broberg: Gösta Karlsson och Stig Holmgren som bägge omnämns ovan var flygstyrmän på Nordisk Aerotjänst 1947, se citat ur Nordiska flygtidningen nedan. Stig var den man som levererade den nya Stinson SE-BCK till Aero-Frabh i Örebro den 21 mars 1947.

Pohlstrands och Bjärestigs Cub SE-AWD dyker upp i Örebro flygfälts flygtrafikjournaler den 17:e augusti 1947. Då ankommer den från okänd ort till Örebro med Erling Jönsson vid spakarna. Eftersom både Jönsson och Bjärestig (och säkert också Pohlstrand) varit i Nordmaling under sommaren har Jönsson säkert flugit Cuben därifrån till Örebro vid sommarens slut. Har han bedrivit flygskola med Cuben hela sommaren däruppe? I september börjar Jönsson som flyglärare på Aero-Frabh.

Med tre flyglärare samlade i Nordmaling kan man undra om det försiggick en storskalig flygutbildning där under sommaren. Det har uppenbarligen inte saknats plan – klubben ägde två Cubar och disponerade även Pohlstrands och Bjärestigs Cub SE-AWD.

Ur Nordiska flygtidningen 1947:3 sid 29:
Även i övrigt har förresten Nordisk Aerotjänst en god personaluppsättning. Tre flygstyrmän (från början fyra) har således utbildats i en speciell sjumånaderskurs, som pågått ända sedan juli förra året – och där tog man det riktigt grundligt. Endast det bästa är gott nog för Nordaero, och därför måste styrmännen bl.a. vara navigatörer av första klass.

De tre flygstyrmännen är
ing. Gösta Karlsson (tidigare 1:e instruktör på KSAK),
Stig Holmgren (känd från Stockholms flygklubb och Jöran Forsslunds senaste utmärkta bok "Far i luften") och
sergeant I. T. Strindberg (f.n. "utlånad" till Aero-Frabh, som förresten också köpt den första "svenska" Stinson).

SFF:s civilregister: Cessna 140 SE-BFN registrerades i juli 1947 och ägdes då av U Hedberg i Örnsköldsvik. Redan den 8 augusti havererade den men troligen inte allvarligt.

Haveri med Klemm

Tisdagen den 13 maj 1947 havererade Klemm 25 SE-AND vid Nordmaling.

A05

[A05] "En misslyckad landning ..." (se text nedan)
Foto via Kurt Bjärestig

A06

[A06] "Nordmaling 1947"
Foto via Kurt Bjärestig

A08

[A08] Baksidestexten på bild A05
Några ord har jag svårt att uttyda, se nedan.

A04

[A04] "Missödet diskuteras av från vänster
flyglärare Karlsson, Karl Elfving, Tjernström, Öhberg"
Foto via Kurt Bjärestig

Kurt Bjärestig: (Enligt texten på baksidan av bild A05) En misslyckad landning av Erik Tjernström från Örnsköldsvik sommaren 1947. Gösta Karlsson, värnpliktig flyglärare och sedan kapten på Linjeflyg var lärare – den enda av de dåvarande(?) [på] Klemm 25. Tjernström vinggled före landningen och höger vingspets slog i en tall cirka fem meter från toppen. Han klarade sig som ett under utan att skadas. Han hade cirka fem centimeter mellan huvudet och marken.

SFF:s civilregister: Klemm L25e SE-AND såldes 1947-02-14 av Rolf Gülich till Norra Ångermanlands Flygklubb, Örnsköldsvik. Den totalhavererade 1947-05-13 vid Olofsfors flygplats, Nordmaling. Ena vingen slog i ett träd vid landning, planet blev hängande över marken.

[Troligen har en uppgift att pilotens huvud gick fritt över marken tolkats som att planet blev hängande över marken]

Silvervingar.se: Gösta Karlsson gick Flygreservskola 1941 med grundläggande flygslagsutbildning på F 6. Han blev sedan ingenjör och flygkapten.

 

Dokumentets historik:
2012-06-10Kurts dotter Ulla låter mig skanna bilderna efter Kurts tillstånd.
2012-10-28Ulla meddelar att Kurt godkänner publicering.
2012-11-25Publicerade.