Bilder från Gustavsvik

Bilder från Gustavsvik 1946 och 1947 i Kurt Bjärestigs fotosamling. Bildtexter inom citationstecken återger hans egna anteckningar på fotots baksida.

Kurt Bjärestig: (Berättat för Rolf Broberg 2004 när Rolf samlade information inför en tidningsartikel i SFT om Aero-Frabh.)

Sten Pohlstrand och jag var flygmekaniker. Vi hade fått Cuben SE-AWD 1946 som lön av Albin Ahrenberg för att vi arbetat åt honom. Aero-Frabhs flygskola i Örebro hade gott rykte, så vi flyttade dit med vår Cub för att ta flygcertifikat. Vi kunde alltså utbilda oss i vårt eget plan. Flygläraren i Aero-Frabh hette Henric Månsson. Vi tog våra cert, och sedan flyttade jag tillbaks till Stockholm vid jultiden 1946. Men Pohlstrand stannade kvar en tid i Örebro och flög in sig på Stinson 1947.

Sommaren 1947 jobbade både Pohlstrand och jag som flygmekaniker i Nordmaling. Där var det flygskola, och då användes även vår Cub. Sedan kom Cuben tillbaks till Örebro.

Det var dumt att vi lånade ut Cuben till en ung pojk från Örebro med så få flygtimmar. Han havererade och totalförstörde planet. Det kunde annars ha gett oss så många nästan gratis flygtimmar.

Jag har sedan flugit som färdmekaniker för Transair i 24 år. (Se hans bilder från Transair)

SFF:s civilregister: Piper J3C-65 Cub SE-AWD importerades av Albin Ahrenberg och gavs som lön till S Pohlstrand, K Bjärestig, Örebro den 15 augusti 1946. Planet disponerades [en tid] av Nordmalings flygklubb. Efter nästan precis ett år, den 31 augusti 1947, totalhavererade Cuben vid nödlandning i dåligt väder vid Alna Gård, Aspa bruk [vid Vättern mellan Askersund och Olshammar]. Delar av vraket användes sedan för uppbyggnad av [den s.k. reservdelscuben] SE-AWP.

G01

[G01] "Hangaren i Örebro hösten 1946. Närmast en Auster."
Foto via Kurt Bjärestig

G02

[G02] "Vår kärra vid Örebro flygplats"
Foto via Kurt Bjärestig

Rolf Broberg: Noggrann granskning av bild G01 visar att planen i förgrunden är Aero-Frabhs Cub SE-ATH och Auster SE-ARE. En man med flint böjer sig ner t.h. framför Austern och tar upp något från golvet. Det ser ut att vara bolagets mekaniker Rune Hedlund. Bakom de två planen skymtar nosen på ännu en Cub, och från taket hänger en av flygklubbens Grunau Baby.

Cuben SE-AWD i bild G02 står vid stråket som går från hangaren och österut ut mot fältet. I fonden klubblokalen som senare flyttades ett hundratal meter söderut för att lämna friare väg och utrymme för en platta för planen. Vid denna tid var denna barack förmodligen ABA:s tillfälliga terminalbyggnad.

G03

[G03] Aero-Frabhs Stinson 1947.
Foto via Kurt Bjärestig

G04

[G04] Aero-Frabhs Auster 1947.
Foto via Kurt Bjärestig

Rolf Broberg: Dessa två bilder var upptryckta som vykort. Båda hade baksidestexten "Detta kort överlämnas som minne av flygfärden med A.-B. Aero-Frabh". De verkar vara tagna av en proffsfotograf vid ett och samma tillfälle.

Båda planen var mörkblå 1947. De såldes några år senare till Aerobolaget i Borås som efter en tid målade dem silvergrå med blå rand. Att Stinson var blå anger både flyghistoriker Arne Svensson som såg planet när det var nytt, och Nerikes Allehandas artikel om Aero-Frabh och deras ambitioner. Flyghistoriker Eric Henriksson i Boråstrakten besökte Gustavsvik 1948 och såg den blå Austern, och han berättar att den fortfarande var blå första tiden i Boråsbolagets ägo. Men foton på Austern från augusti 1946 visar att den då var ljus, kanske gul eller ljusgrå, med mörk rand av samma form som på bilden. Den havererade den 17 mars 1947. Kanske målades den då om i den nyinköpta Stinsons färger.

Bakom nosen på Stinson SE-BCK står en ljus Cub parkerad mot hangarväggen. Det kan vara bröderna Ahrels SE-AUK eller Mauritz Sandbergs SE-AUL. På vingens översida ser det mera ut som AUL än AUK. Samma Cub skymtar även på Austerbilden, och där ser man en triangelformad målning på planets sida som kan vara till hjälp om man hittar någon annan bild att jämföra med.

Bakom Stinson syns även stjärten på en lite mörkare Cub som står på hangarplattan. Man skymtar ett lodrätt streck på planets sida som är sista delen av sista reg-bokstavden. Örebro-baserade Cubar vid den tiden var SE-ASY, ATE, ATH, ATN, AUK, AUL och AWD. Bara Aero-Frabhs SE-ATH och flygklubbens SE-ATN har ett sådant lodrätt streck sist i registreringen. Troligen är det en av dem.

G05

[G05] "Vår flyglärare Henric Månsson i Örebro sept 1946
framför vår Cub SE-AWD. Obs vår spinner o snobbrand!"
Foto via Kurt Bjärestig

G06

[G06] Flyglärare Henric Månsson vid Austern SE-ARE 1946.
Foto via Kurt Bjärestig

Rolf Broberg: Henric Månsson var silvervinge och Aero-Frabhs flyglärare och rundflygare 1946. Han skolade bl.a. Kurt Bjärestig och Sten Pohlstrand som redan ägde Cuben SE-AWD, den Cub som syns i bild G05 med spinner på propellern och speciell sidolinje som syns på bild G02 och G07.

G07

[G07] "Månsson och Pohlis i SE-AWD i Örebro 1946 på hösten.
Pohlis och jag tog våra A-cert 13/9 – 22/10 1946
på SE-AWD med Måns som lärare."
(Henric Månsson sitter fram och Sten Pohlstrand bak)
Foto via Kurt Bjärestig

G08

[G08] "Jag tankar en Piper Cub hösten 1946 i Örebro"
(Detta är inte SE-AWD – rand och spinner saknas)
Foto via Kurt Bjärestig

Rolf Broberg: Den helt ljusa Cuben i bild G08 skulle kunna vara Aero-Frabhs SE-ASY. Jämför med bilden i Örebro-Kurirens artikel om haveriet i Gällersta söndagen den 25 maj. Där ser man att SE-ASY hade helt ljus kropp men mörka vingar och mörkt sidroder.

G09

[G09] Cuben SE-AWD plåtad från Aero-Frabhs Cub SE-ATH.
Foto via Kurt Bjärestig

G10

[G10] SE-AWD igen, troligen från samma flygtur.
Foto via Kurt Bjärestig

 

Dokumentets historik:
2004-06-30Kurt Bjärestig skickade mig lösa bilder för mitt arbete med en artikel om Aero-Frabh i Svensk Flyghistorisk Tidskrift 2005:2.
ca 2006Bilderna publicerade på Gustavsviks webbplats med Kurt Bjärestigs tillstånd.
2012-10-16Putsade och åter publicerade efter att Gustavsviks webbplats gjordes om 2011.
2012-10-27Ändring av Rolfs kommentar: Austern hade andra färger 1946.
2012-10-31Kurt Bjärestigs upplysningar till mig 2004 samlade som en inledande kommentar. Civilregisterinfo om Cuben inlagd.