Bilder från Transair

Bilder från Transair i Kurt Bjärestigs fotosamling. Bildtexter inom citationstecken återger hans egna anteckningar på fotots baksida. Transair beskrivs bäst på deras egen webbplats. Där kan man välja Photo Album > Photo Album > Kurt Bjärestigs foto för att se ytterligare bilder.

Några förkortningar som används nedan:     F/O=Flight Officer     F/E=Flight Engineer     A/H=?     A/S=Air Steward?

I verksamheten

A66

[A66] "F/E Ove Svensson, F/O ..., Navigatör Allan Wilhelmsson.
Före flygning till kriget i Biafra. Bulltofta Airport MMA."
Foto via Kurt Bjärestig

A67

[A67] "Vi har landat i Tessaloniki 50 mil norr om Aten.
F/O Dick Shef [nr 2], vår man i Tessaloniki [nr 4], jag [nr 5]
och två man som tankar vårt plan [vita rockar nr 1 o 3]."
Foto via Kurt Bjärestig

A70

[A70] "Instruktören/operatören av TAP:s simulator i Lissabon.
Vi flyger simulator där 2 ggr/år. I bakgrunden cockpit B-727."
Foto via Kurt Bjärestig

A72

[A72] "Crew som väntar på att vår kärra ska landa på
Teneriffe Airport TCI. Från vänster A/H kapten Bosse Lunnemark,
F/E Torsten Ohlsson, A/S Schori, A/S Bosse Hellberg."
-Men vad betyder A/H och A/S?
Foto via Kurt Bjärestig

A74

[A74] "TSA Boeing 727 i hangaren Sturup"
Foto via Kurt Bjärestig

A75

[A75]
Foto via Kurt Bjärestig

A60b

[A60b] Kurt Bjärestig, kanske på 1970-talet.
Foto via Kurt Bjärestig

A69

[A69] "Kapten Ove Åman i högersits på B-727-100"
Foto via Kurt Bjärestig

A57

[A57] Transair-personal? Vilka? Kurt Bjärestig syns tydligt
med öppen jacka och vitt skägg framför hitre stolpen.
Foto via Kurt Bjärestig

Ett haveri

A76

[A76] "Rester av vraket från TAP:s krasch
på Funshul Airport, Madeira. Vi TSA flög här 1975-81."
Foto via Kurt Bjärestig

A78

[A78]"Delar av vraket efter TAP:s B-727 efter krasch
på Madeiras Airport Funschul."
Foto via Kurt Bjärestig

Ett kalas

Är det ett kalas inom TSA? Finns det några personer att känna igen?

A53a

[A53a]
Foto via Kurt Bjärestig

A53b

[A53b]
Foto via Kurt Bjärestig

A54a

[A54a]
Foto via Kurt Bjärestig

A54b

[A54b]
Foto via Kurt Bjärestig

A54c

[A54c]
Foto via Kurt Bjärestig

A55a

[A55a]
Foto via Kurt Bjärestig

A55b

[A55b]
Foto via Kurt Bjärestig

A55c

[A55c]
Foto via Kurt Bjärestig

 

Dokumentets historik:
2012-06-10Kurts dotter Ulla låter mig skanna bilderna efter Kurts tillstånd.
2012-10-28Ulla meddelar att Kurt godkänner publicering.
2012-10-30Publicerat.