Tidslinjer

I mitt flyghistoriska arbete uppkommer behov av tidsmässig överblick över flyget på en viss plats, i ett visst bolag eller liknande. Därför sammanställer jag ibland tidslinjer som jag efterhand publicerar här.

Oftast baseras de på data från Svensk Flyghistorisk Förening. SFF har gett ut civilregister i bokform för svenska plan SE-Axx (1983 och 2010), Bxx (1992), Cxx (1995) och Exx (2002). Numera har SFF även många uppgifter tillgängliga på nätet. För vissa plan är uppgifterna där både uppdaterade och mer detaljerade. Jag anger explicit i vilka fall jag använt annat än data från SFF.

Normalt vill jag illustrera när ett plan varit tillgängligt för en viss operatör, snarare än när det varit formellt registrerat på denne. Då kan innehav eller lån av ett plan jämställas med ägande, och perioder där planet inte varit luftvärdigt markerar jag avvikande efter bästa förmåga.

Förr var det vanligt att formell nyregistrering av plan skedde en tid efter att operatören kunde börja använda det. Det var också vanligt att stora försäljare som Ostermans tillhandahöll plan till operatörer långt innan de formellt såldes. Därför kan vittnesbörder, tidningsartiklar mm ge en helt annan bild av när en operatör började flyga ett plan än vad en del officiella uppgifter visar.

Efter en haverisymbol i mina diagram kan det se ut som om planet direkt var flygfärdigt igen. Men i verkligheten kan det kanske ha stått länge på verkstad utan att det märks i registerdata.

All information i mina diagram måste alltså tas med en nypa salt.

Innehåll

Borås 1945-1960 (Flygklubben, Gunnar Eriksson, Aerobolaget, AB Byggnads H Sjögren, Privata)
Jönköping 1945-1960 (Flygklubben, Smålandsflyg, Husqvarna, Junex, Carstens, Privata)
Karlskoga 1945-1960 (Olof Branäs, Flygklubben, Karlskoga-Flyg, Sveaflyg, All-Flyg)
Karlstad 1945-1960 (Värmlandsflyg, många privata ägare – främst med Klemmar, tre flygklubbar)
Örebro segelflygplan 1945-1960 (Alla glidplan och segelplan under perioden)
Örebro autogiror 1947-1962 (Även andra ägare under perioden visas)

 

Dokumentets historik:
2015-06-10Publicerad med Jönköping 1945-1960.
2015-07-14Borås 1945-1960 tillagd.
2015-08-03Karlskoga 1945-1960 tillagd.
2015-09-11Karlstad 1945-1960 tillagd.
2015-12-20Örebro segelflygplan 1945-1960 tillagd.
2015-12-30Örebro autogiror 1947-1962 tillagd.