Tidslinjer Borås 1945-1960

Detta är en del av mitt kartläggande av flygverksamheter med hjälp av tidsdiagram.
Övriga diagram nås från denna artikels huvudsida.

Diagrammet

Följande diagram är framtaget vid sammanställningen av information om Hans Åmans flygande. Hans är född i Borås, hans Cub verkar ha varit det första Boråsbaserade flygplanet och han har haft en hel del att göra med Aerobolaget i Borås som en tid kom att dominera ortens flygande.

Diagrammet är i princip skiktat på avdelningarna privata ägare, Borås flygklubb, Aerobolaget och andra ägare med företagsanknytning. Fetstil markerar de något större planen.

Tidsdiagram

Diagram: Rolf Broberg 2015. Data från SFF.

 

Privat ägare 1: Hans Åman

Ppr-A36a

SE-AUH på Osdalsfältet, flygdagen i sep 1946.
Fr.v: Hans Heitsch, Hans Åman , Göran Peil.
Foto i Hans album via Björn Åman.

Flyget i Borås startades av privatpersoner. Det första Boråsbaserade planet vi ser är Cuben SE-AUH som till en början registrerades på Hans Åman. Han skriver "min" Cub i sitt fotoalbum, men han har även berättat att de var en grupp som köpte den tillsammans.

Då fanns ännu inget flygfält i Borås, utan planet baserades till en början i Varberg, har Hans Åman berättat. Enligt hans fotoalbum landade man dock även på ett fält i Osdal som låg några km SSV om Borås och ordnade en flygdag där i sep 1946. Om flygdag avser uppvisning med konster eller bara en demonstration av deras Cub SE-AUH för att väcka ett flygintresse förtäljer inte historien. Jag föreställer mig det senare. I denna veva utbildade sig Hans också till flyglärare.

Gustav Mitlöhner, mekaniker i Aerobolaget, berättade för mig 2009 att Viareds flygfält skapades våren 1947. Det hade då bara 550 m gräsbana. Den 10 juli premiärlandade Hans Åman med Cuben SE-AUH.

När Hans började på Smålandsflyg i Jönköping och sålde sin andel i Cuben, framträdde övriga delägares namn i civilregistret. De var V Berg, H Pedersen, R Björklund, Borås & A Hall, Sandared. Hans Pedersen var vid denna tid sekreterare i Borås flygklubb (Vätgöta-Demokraten 27 dec 1947 sid 9). Efterhand skedde fler förändringar i SE-AUH:s ägargrupp. Varje ändring markeras som en färgväxling i diagrammet

Privat ägare 2: Gunnar "Pelle" Eriksson

VIC-B08

Gunnar Erikssons Cub SE-ATG, troligen med honom själv
i Boden 1946. Foto: Arne Tengler

Boråsaren Gunnar Eriksson var verkstadschef på Norrlandsflyg i Luleå 1946 och kanske lite in på 1947. Då ägde han en Cub SE-ATG som förmodligen hade sin bas på Bodens flygfält. När han sedan flyttade hem till Borås verkar det som om han bytt Cub med en Edström på Edströms Maskinaffär i Boden som flygutbildat sig i Varberg och därför haft sin Cub SE-AUW där. Det var väl enklare att byta Cub än att båda skulle flyga hem sitt plan hela långa vägen.

SE-AUW blev därmed flygplan nr 2 i Borås, och säkert också det andra planet som baserades på det alldeles nya Viaredsfältet.

Fem år senare tog Gunnar även dit en Klemm 35 SE-BHE med flygförbud, gjorde den i ordning och sålde den sedan.

Privat ägare 3: Bröderna Moberg och Bertil Asklöf

Asklöf i ÖK 53-07-10

Bertil Asklöf i Jordbruksflyg.
Foto i Örebro-Kuriren 53-07-10.

Året efter tillkom en Klemm 35 SE-BHS, införskaffad av bröderna P Y & H O Moberg samt B Asklöf i Borås. Bertil Asklöf ingick i Borås flygklubbs styrelse 1947 (Vätgöta-Demokraten 27 dec 1947 sid 9 igen). Senare blev han puderpilot i Jordbruksflyg.

Borås flygklubb

Flygklubben fick sitt första egna motorplan, Cuben SE-ASZ, alldeles i slutet av 1948. Men troligen hade klubben startat tidigare och kunnat börja verka genom de privata planen och deras ägare. Bertil Asklöf, Hans Pedersen och kanske flera av de tidiga flygplansägarna blev centrala personer i klubben under dess första tid. I den ovan refererade tidningen från dec 1947 talas det redan då om flygklubbens Cub, antagligen SE-AUH. Även en Auster nämns, men civilregistret ger inga ledtrådar till en Boråsbaserad Auster så tidigt som 1947.

Aerobolaget i Borås

Ppr-A04

Fr.v: Pilot Hans Åman och Gunnar Eriksson vid Aerobolagets
Stinson V-77 Relint på Åsunden 1955. Foto via Björn Åman.

Aerobolaget startades i början av 1949 av Boråstrion Bertil Asklöf, Arne Tengler och Gunnar Eriksson för att bedriva rundflyg. Erikssons och Tenglers erfarenheter från Norrlandsflyg var säkert en inspirationskälla, och de hade förmodligen sett vad man kunde göra enklare och effektivare än vad Norrlandsflyg hade gjort.

Bolaget hette först Aerobolaget Asklöf & Co. När Bertil Asklöf gick över till Jordbruksflyg (jan 1951?) blev namnet Aerobolaget Tengler & Co. Men Arne Tengler köpte loss SE-BCK och startade egen rundflygfirma i Örebro ca mar 1952, så namnet fick ändras igen, nu till Aerobolaget G Eriksson, vilket senare byttes till det mera beständiga Aerobolaget i Borås. Den kvarvarande ägaren Gunnar Eriksson var också bolagets mest beständige. Han var inte själv trafikflygare utan hade alltid andra piloter för den uppgiften. Hans Åman flög in dessa piloter på Aerobolagets plan och var emellanåt även själv vikarierande pilot där, trots att han då bodde i Karlskoga.

Med tiden verkar Aerobolaget ha övergått till sjöflyg, kanske för att rundflyg kring våra flygfält blivit en alltför mättad marknad. Gunnar Erikssons stuga vid Viaredssjön kunde då fungera som hemmabas.

AB Byggnads H Sjögren

Detta bolag måste vara byggfirman Harry Sjögren AB, grundad 1947, och som enligt Wikipedia:

... kom att bygga flera sjukhus, hotell, varuhus och över 3000 lägenheter i Västsverige och var en stor aktör. Stora delar av Borås Centrum är byggda av Harry Sjögren AB med dotterbolag. Huvudkontoret för verksamheten flyttades dock till Göteborg på slutet av 1960-talet.

Men vad har ett byggbolag för behov av ett litet affärsflygplan? Kan det helt enkelt ha varit så att Harry Sjögren själv var flygbiten? En bildtext i Borås stads bildarkiv ger visst stöd åt den hypotesen. Där står nämligen:

Borås under sin tid störste byggmästare Harry Sjögren "Bygg-Sjögren", med bl.a. starkt motorintresse.

Personer

Här listas några personer i Borås med omnejd, i första hand de som civilregistren nämner som ägare till flygplan under perioden.

Namn

Tid (yymm)

Ägda plan mm

B Andersson

5108-5202

SE-ANH KZ II Sport, med 5 andra boråsare.
- Från Ostermans. - Totalhaveri i Björketorp.

Bertil Asklöf

4803-4909

SE-BHS Klemm 35, med P Y och H O Moberg.
- Från Flygvapnet. – Totalhaveri.

4902-5101

Delägare i Aerobolaget.

V Berg

4609-5211

SE-AUH Cub, med 4, sedan 3, sedan 2 andra.
- Från Ahrenbergsflyg. - Till de 2 andra.

C Billing

5108-5202

SE-ANH KZ II Sport, med 5 andra boråsare.
- Från Ostermans. - Totalhaveri i Björketorp.

Ragnar Björklund

19xx, 28xx

Borås fk berättar om Björklunds flygplansbyggande före kriget.

4609-5602

SE-AUH Cub, först med 4 andra, sist med A Hall.
- Från Ahrenbergsflyg. - Totalhaveri, kollision med kraftledning vid Åsunden. Björklund omkom. Senare till Aerobolaget.

B Börjesson

5108-5202

SE-ANH KZ II Sport, med 5 andra boråsare.
- Från Ostermans. - Totalhaveri i Björketorp.

Gunnar Eriksson

4703-5205

SE-AUW Cub.
- Från Edströms i Boden. - Till Aerofoto i Vetlanda.

4902-5203-

Delägare i Aerobolaget. Därefter helägare.

5207-5409

SE-AGE Hornet Moth (Aerobolaget/G Eriksson).
- Från Aero-Frabh, Örebro. - Till Jerreborn, Karlstad.

5211-5308

SE-BHE Klemm 35 (grounded).
- Från Aero-Frabh. - Till Göransson i Annevik.

Å Fallin

5108-5202

SE-ANH KZ II Sport, med 5 andra boråsare.
- Från Ostermans. - Totalhaveri i Björketorp.

B Gottfridsson

5108-5202

SE-ANH KZ II Sport, med 5 andra boråsare.
- Från Ostermans. - Totalhaveri i Björketorp.

O Granar

5108-5202

SE-ANH KZ II Sport, med 5 andra boråsare.
- Från Ostermans. - Totalhaveri i Björketorp.

A Hall

4609-5602

SE-AUH Cub, först med 4 andra, sist med Björklund.
- Från Ahrenbergsflyg. - Totalhaveri. Senare till Aerobolaget.

H O Moberg

4803-4909

SE-BHS Klemm 35, med P Y Moberg och Asklöf.
- Från Flygvapnet. – Totalhaveri.

P Y Moberg

4803-4909

SE-BHS Klemm 35, med H O Moberg och Asklöf.
- Från Flygvapnet. – Totalhaveri.

Hans Pedersen

4609-5211

SE-AUH Cub, med 4, sedan 3 andra.
- Från Ahrenbergsflyg. - Till de 3 andra.

Harry Sjögren

5002-5601

SE-ARK Auster J/1, via AB Byggnads H Sjögren.
- Från Ostermans. - Till R E Johannson i Vällingby.

R Soergel

5011-5404

SE-ART Auster J/1, med Tibrand och Wigren.
- Från Ostermans. - Till enbart Wigren.

Arne Tengler

4902-5203

Delägare och trafikflygare i Aerobolaget.

Å Tibrand

5011-5404

SE-ART Auster J/1, med Soergel och Wigren.
- Från Ostermans. - Till enbart Wigren.

A Wigren

5011-6208

SE-ART Auster J/1, med Soergel och Wigren.
- Från Ostermans. - Till Norge 6504.

Hans Åman

4609-4709

SE-AUH Cub, med 4 andra.
- Från Ahrenbergsflyg. - Till de 4 andra.

 

Dokumentets historik:
2015-07-14Publicerad.
2015-07-29Lista över personer tillagd. Lite mer om Aerobolagets namnbyten.