Tidslinjer Karlskoga 1945-1960

Detta är en del av mitt kartläggande av flygverksamheter med hjälp av tidsdiagram.
Övriga diagram nås från denna artikels huvudsida.

Diagrammet

Följande diagram är framtaget vid sammanställningen av information om Hans Åmans flygande. Hans bodde i många år i Karlskoga, flög för Karlskoga-Flyg, var flyglärare i Karlskoga, Karlstad och 1963 även skolchef i Örebro.

Diagrammet är i princip skiktat på avdelningarna Karlskoga flygklubb, Karlskoga-Flyg och andra ägare med företagsanknytning. Avdelningen med Karlskoga flygklubb rymmer även ett par udda fåglar.

Tidsdiagram

Diagram: Rolf Broberg 2015. Data från SFF.

 

Olof Johansson/Branäs

Olof Johansson, som senare bytte efternamn till Branäs, flyttade till Karlskoga ca 1948 och tog jobb på Karlskoga-Flyg. Där blev han så småningom tekniskt ansvarig, se nedan.

SE-AWP

Olof med den nybyggda SE-AWP i Karlskoga 1949.
Foto: Okänd via Arne Svensson.

I Karlskoga byggde han också den berömda reservdels-Cuben av delar som Figge Bergman samlat på sig i Aero-Frabhs lokal på Gustavsvik. Det lär ha varit delar från de Aero-Frabh-relaterade Cubarna SE-ASY och SE-AWD som havererat tidigare, men Olof trodde att det även ingick överblivna delar efter Ahrenbergs stora Cub-import. Aero-Frabh hade fått ett byggtillstånd den 4 maj 1948, men Olof berättade att han hade en Fiat som Figge blev förtjust i och bytte till sig mot reservdelarna. Olof ansökte om att få överta byggtillståndet 7 sep 1948, fick det och byggde Cuben. Den 20 jul 1949 fick han interims-luftvärdighet för sin Cub. Han flög till Karlsborg och fick den besiktigad där.

Karlskoga flygklubb

Klubbens första plan var en Klemm 35. Den kom från Flygvapnet och ägdes de två första åren av Karlskoga Järn- och Metallindustri innan klubben tog över den. Jag när en liten tanke att Järn och Metall kan ha skaffat planet mer eller mindre för klubbens räkning. Något affärsplan var det knappast, men däremot ett prisvärt klubbplan och bogserplan för segelflyg. Planet hade bogserkrok.

År 1951 blev Sven Hedman chefsmek, och det var han åtminstone till 1958, troligen längre, se vidare All-Flyg nedan.

Dok-B16

Karlskogas havererade Klemm vid Örebro. AVOS fabrik
i bakgrunden. I mitten sticker Nikolaikyrkan upp sitt torn.
Foto: Åke Ahlstrand, Specialfoto.

År 1952 lånades Klemmen ut till Örebro Bil- och Flygklubb för bogsering av segelplan. Fredagen den 23 maj vid 16:30-tiden vek sig planet över Stora Backa gård strax utanför fältgränsen under sista svängen före landning. Det störtade in i ett stort träd vid gården och därifrån ner på marken. Föraren Sam Bertilsson undkom med lindriga skador, vilket han kan tacka trädet för. Hade någon suttit i den främre sittbrunnen, skulle den ha blivit mosad. Se t.ex. artikeln i Nerikes Allehanda.

Karlskoga Flygklubb kunde tacka sin lyckliga stjärna att planet var försäkrat. En annan lycklig omständighet för klubben var att Flygvapnet snart skulle släppa ett parti gamla Sk 12 Stieglitz. Då fick klubben sin SE-BWO som skulle bli deras draghäst i 12 år. Men andra plan för motorflyg lät vänta på sig till 1960-talet, såsom Austern SE-ARB, Cuben SE-AUY, Colten SE-CRI och Cherokeen SE-EIO.

Karlskoga-Flyg

Karlskoga-flygs Seabee SE-AXX

Hans Åman backar ut från brygga i Filipstad med Karlskoga-flygs Seabee SE-AXX.
Foto: okänd via Björn Åman

Karlskoga-Flyg börjar med en GV-38 som O Wallin, Bofors & B Persson, Göteborg ägde bara under några veckor innan. Åtminstone B Persson var en av bolagets grundare. Olof Branäs har berättatt att man bl.a. målbogserade på Bofors skjutfält.

I en liten broschyr från 1947 anger bolaget att de har tre plan, Super Cruiser SE-AZX, GV-38 SE-AHG och Seabee SE-AXX. De bedriver flygskola i Karlskoga, och går ibland även till Örebro och Karlstad för att ge eleven träning i att landa på större fält. Gösta Brink leder flygutbildningen, flyglärare är Bengt Bengtsson och chefsmekanikern heter Bror Persson. I broschyren skrivs bolaget "AB Karlskoga-Flyg", inte Karlskogaflyg.

Olof Johansson/Branäs berättade för mig 2012 att han blev tekniskt ansvarig i Karlskoga-Flyg efter Bror Person. Bror hade tagit B-cert och flög sedan tidningar till Jönköping, men störtade och dog vid en inflygning till Jönköpingsfältet. (Det var den 11 jan 1953 med Lodestar SE-BUX. Olyckan beskrivs närmare i SFF Smålands artikel om Flygolyckor i Jönköping på 1950-talet och i Örebro-Kuriren.)

Hans Åman var trafikflygare i bolaget från 21 jul 1949 till 1951 enligt hans meritförteckning. Men han har själv sagt att han flög för dem ända till 1953, dvs tills de upphörde. Kanske var han inte anställd sista tiden utan bara inhoppare vid behov. Från 1950 var Sven Hedman chefsmek, se vidare All-Flyg nedan.

Bengt_Bengtsson

Flyglärare Bengt Bengtsson.
Foto i Karlskoga-Flygs broschyr

Bror_Person

Chefsmek Bror Person.
Foto i Karlskoga-Flygs broschyr

Både Super Cruisern och Seabeen användes av klubben långt innan de formellt stod som ägare. Super Cruisern ägdes då av generalagenten AB Nyköpings Automobilfabrik (ANA) och Seabeen av generalagenten Ostermans Aero AB, Stockholm. I flygtrafikjournalerna för Gustavsviks flygfält 1947 anges dock planen tillhöra Karlskoga-Flyg när de besökte fältet. Jag har använt dessa datum som startdatum för bolagets låneperioder. Lånen kan naturligtvis ha börjat ännu tidigare. Se vidare Journalerna 1947 om orter inom 10 mil

Diagrammet för Seabeen visar ett regelbundet mönster de tre sista åren. Planet är inte luftvärdigt under vintersäsongerna. Det verkar som om man bara flög när sjöarna var öppna.

Sveaflyg

Om Sveaflyg vet jag ingenting utom att bolaget hette F:a Sveaflyg, Henrikson & Co med säte i Karlskoga. Bolaget verkar bara ha ägt ett enda plan, en Waco UIC-4 på flottörer, och bara under drygt ett år.

I avsnittet om Allflyg figurerar en Gunnar Henriksson i Karlstad med många engagemang som mek. Kanske är det han som hade Sveaflyg.

All-Flyg

Dok-B16

Allflygs Fairchild Forwarder.
Foto i luftvärdighetsbeviset för SE-CBP 1956.

I boagskontraktet från 11 mar 1958 upprättar ingenjör Hans Oscar Åman, Karlskoga, och Sture Axel Emilson, Laxå, handelsbolaget Allflyg Kommanditbolag, Emilson & Åman. Bolaget övertar Emilsons Fairchild Forwardet SE-CBP (som han enligt civilregistret köpte inofficiellt av V M Ahlstedt i Karlstad bara fem dagar tidigare). Ändamålet anges något ospecificerat vara att bedriva civil luftfart med Karlskoga som bas. Men rundflyg var den huvudsakliga verksamheten enligt Hans Åmans egen utsago 2006.

Ppr-A29

Karlskoga ca 1962. Sven Hedman t.v. och Hans Åman t.h.
Foto via Björn Åman.

I tillståndsansökan från 13 mar 1958 anges Hans Åman som flygchef och Sven Hedman som teknisk chef, båda boende i Karlskoga. Hangar och verkstad är AB Värmlandsflygs tidigare lokaler i Karlstad. Bolaget säger sig underhandla om inköp av ytterligare flygplan av typ Fairchild. I bifogad meritlista för Sven Hedman anges bl.a. att han varit stamanställd som mek på F2 1940-1943, gått flygmek-kurs på Skåneflyg 1946, varit mek på SAAB:s experiment- och provflygavdelning 1946-1948, chefsmek på Karlskoga-Flyg 1950-1953, chefsmek i Karlskoga Flygklubb sedan 1951 samt maskinmontör på Bofors sedan 1953.

Den 2 nov 1958 skriver Lars Kjellström från Vinninga på ett avtal om att utföra tillsyn och översyn på bolagets plan och att närvara vid bolagets rundflygningar. Den 12 dec noterar LFS att teknisk chef nu är B G Henrik de Verdier och att chefsmek är Lars Kjellström. Sven Hedman verkar därmed vara helt utbytt.

Den 28 maj 1959 söker bolaget tillstånd att utföra sjöflygutbildning på Fryken vid Torsby med Cubarna SE-BCW och SE-BCX med Hans Åman som flyglärare. (SE-BCW ägs då av K-A Larsson, Sunne och N G Nilsson, Lysvik, medan SE-BCX ägs av E Nilsson i Jössefors.)

Den 12 jul 1959 kl 17:52 landar Emilson på Bromma bana 31, men får en ground loop efter sättningen. Han klarar sig utan personskador, men planets propeller, vänster landställ och vänster vingspets skadas, berättar haverirapporten. Planet repareras av Jordbruksflyg i Uppsala och ska provflygas i feb 1960 enligt bolagets rappport till LFS 20 jan 1960. Henrik de Verdier anmälde 27 okt 1959 till LFS att han slutat på Allflyg och flyttat från Karlskoga. Därmed förföll bolagets tillstånd. Förnyat tillstånd söks med Gunnar Henriksson i Karlstad som ny chefsmek, men LFS avvisar det den 31 mar 1960 eftersom Henriksson redan har så många engagemang i Karlstad (Linjeflyg, Karlstads fk, privatplan och ett nybildat flygföretag där).

Trots att flygplanet reparerades blev det inte luftvärdigt mer utan skrotades 1964. Kanske blev resultatet av provflygningen nedslående. I mitt telefonsamtal med Hans Åman 2006 var det tydligt att han sörjde bolagets snöpliga slut, även om inga andra detaljer nämndes än att planet blivit kvaddat.

Personer

Här listas några personer i Karlskoga med omnejd, i första hand de som civilregistren nämner som ägare till flygplan under perioden och de som nämns i berörda dokument.

Namn

Tid (yymm)

Ägda plan mm

Bengt Bengtsson

4706-?

Flyglärare i Karlskoga-Flyg.

Gösta Brink

4706-?

Skolchef i Karlskoga-Flyg.

Sture Emilson

5803-5907

SE-CBP Fairchild Forwarder, i All-Flyg med Hans Åman.
- Från Ahlstedt, Karlstad. - Skrotat.

Sven Hedman

50xx-53xx

Chefsmek i Karlskoga-Flyg.

51xx-?

Chefsmek i Karlskoga flygklubb, minst till 1958.

5803-5811

Teknisk chef i All-Flyg.

Henriksson (Gunnar?)

4908-5101

SE-AED Waco UIC-4 (sjö), i Sveaflyg.
- Från R Åström, Dals-Långed. - Till E Nilsson, Norrköping.

Är det Gunnar Henriksson? Se beskrivningen av All-Flyg.

Olof Johansson/Branäs

4809-4908

SE-AWP Cub.
- Byggd av reservdelar. - Till Ostermans.

Tekniskt ansvarig i Karlskoga-Flyg efter Bror Persson.

Lars Kjellström

5811-?

Chefsmek i All-Flyg.

Bror Persson

4705-4706

SE-AHG GV-38, med O Wallin.
- Från K H Karlsson, Eskilstuna. - Till Karlskoga-Flyg.

4706-?

Chefsmek i Karlskoga-Flyg.

O Wallin

4705-4706

SE-AHG GV-38, med B Persson.
- Från K H Karlsson, Eskilstuna. - Till Karlskogaflyg.

Henrik de Verdier

5812-5910

Teknisk chef i All-Flyg.

Hans Åman

49xx-66xx

Bodde och flög i Karlskoga 1949-1966.

4907-51xx

Trafikflygare i Karlskoga-Flyg.

5803-5907

SE-CBP Fairchild Forwarder, i All-Flyg med Sture Emilson.
- Från Ahlstedt, Karlstad. - Skrotat.

 

Dokumentets historik:
2015-08-03Publicerad.