Vad flygtrafikjournalerna 1947 berättar

eller Ett år i Ivan Gustavsvikovitjs liv

1947 års journaler finns dels i en kronologisk sammanställning, dels i en som är huvudsakligen ägaruppdelad.
Eftersom sammanställningarna innehåller tabeller med över 2000 rader, kan det ta lite tid att öppna dem.

De över 2000 posterna i dessa journaler för flygtrafiken på Gustavsvik kan tyckas vara torra och tråkiga data. Men jag som ställt samman dem till en tabell för denna webbplats har upptäckt att de har en hel del intressant att berätta. Kanske kan jag med följande beskrivning av mina iakttagelser få någon mer att tycka likadant.

När jag anger antal turer, menar jag antal rader i journalerna. Men ibland anger jag istället antal starter. Det är en särskild kolumn som beskriver hur många gånger planet startat på Gustavsvik under en tur. En ankomst blir då 0 starter, men en tur som är ett skol- eller rundflygpass kan innehålla många starter.

Innehåll:

Örebro Bil- och Flygklubb, se nedan
Aero-Frabh
Örebro i övrigt (Ahrel, Bergbolagen, Bergslagens flyg, Pohlstrand & Bjärestig, Sandberg, Svensson)
Orter inom 10 mil (Karlskoga, Karlstad, Norrköping, Väse, Västerås)
Stockholm (Ahrenbergsflyg, Björkvallsflyg/Skandinaviska Aero, Centralflyg, Ostermans, Ercoupe-ägarna)

Förutom mina kommentarer i dessa avsnitt kan bara tilläggas att Kartverkets SE-KAD bedrev omfattande fotoflyg i Örebrotrakten under juli och augusti. Kanske resulterade det i den nya topografiska kartan "grönsaksbladet" som skulle ersätta den gamla generalstabskartan. Man kan också notera att Flygvapnets Sk 12:or hade fullt upp med flygbogsering under segelflygs-SM på Gustavsvik den 3–12 juli.

 

Örebro Bil- och Flygklubb

SE-ATE

Flygklubbens första Cub SE-ATE.
Foto: Börje Kjellström(?) via Arne Svensson.

Klubben hade två motorplan, Cubarna SE-ATE och SE-ATN, men de användes aldrig samtidigt, och 17 mars – 12 juli användes inget av planen. Förklaring finns i ÖBFK verksamhetsberättelse 1947, sid 11-12:

SE-ATN var först avställd och oförsäkrad, eftersom SE-ATE fyllde klubbens behov. Men i mitten av mars havererade SE-ATE vid körning på marken. Skadorna var obetydliga och beräknades bara ta tre veckor att reparera. Under reparationen i Stockholm fattade emellertid planet eld i verkstaden och skadades allvarligt. Strul mellan försäkringsbolag förhalade återställandet, och till slut tog klubben sin andra Cub SE-ATN i drift.

Journalerna visar att SE-ATN användes dagligen 12–28 juli, främst för skolflyg med Aero-Frabhs lärare Gunnar Nilsson. Men den 28 juli kolliderade den i luften med Austern SE-ARE, störtade och brann upp. Både läraren Gunnar Nilsson och eleven Bengt Andersson omkom, se artikel i Nerikes Allehanda.

SE-ATE

Cuben SE-ATN strax efter nedslaget.
Foto i Örebro dagblad 1947-07-29.

Först den 9 augusti, nästan fem månader efter att den lättare skadan på SE-ATE inträffade, kunde Arvid Gullberg. flyga hem den äntligen reparerade maskinen. Han tog mark på Gustavsvik kl 15:43. Cuben flögs därefter regelbundet resten av året, förutom ett två månaders uppehåll 23 september – 30 november. Vad som höll den kvar på backen då är oklart.

Ett antal personer har motorflygskolat hos Aero-Frabh. Jag tycker mig bland eleverna kunna identifiera följande medlemmar i motorflygsektionen:

• Rune Andersson (inflygning på Klemm i oktober)
Karl-Gunnar Carlsson (Cub i april–juli)
Arvid Gullberg (inflygning på Hornet Moth i maj, en enstaka Cub-skoltur av någon anledning i september)
• Henry Hartin (lite Cub i oktober–december, troligen en utbildning som fortsatte nästa år)
• Valter Landin (skolade redan 1946, lite Cub i april–juni, inflygning på Klemm i oktober)
Yngve Ligner (en enstaka Cub-skoltur i maj)
• Thure Birger Lymar (Cub i mars–maj, inflygning på Klemm i oktober)

... och i segelflygsektionen:

• Bengt Carlsson (Cub i februari–juni)
• Åke Löwnertz (skolade redan 1946, inflygning på Klemm i september)
• Karl-Erik Magnusson (en enstaka Cub-skoltur i november)

I ÖBFK verksamhetsberättelse 1947 sid 15 står att "Tre av våra segelflygare har även utbildat sig till motorflygare med reducerat antal övningsflygtimmar i motorplanet". Det skulle kunna vara just dessa tre personer.

De klubbmedlemmar som flugit klubbens egna plan mest under året var Yngve Ligner, Valter Landin, Arvid Gullberg, Karl-Gunnar Carlsson och Åke Löwnertz. Tillsammans gjorde de ca 40 starter. Men de hade också flugit ungefär dubbelt så mycket med Aero-Frabhs plan, både skolflyg och privata turer.

 

Dokumentets historik:
2011-12-30Publicerad.