Journalerna 1947 om Aero-Frabh

Detta är en del av mina iakttagelser och tankar vid studiet av 1947 års journaler för flygtrafiken på Gustavsvik. Själva journalerna finns dels i en kronologisk sammanställning, dels i en som är huvudsakligen ägaruppdelad.
Alla mina andra iakttagelser nås från denna artikels huvudsida.

När jag anger antal turer, menar jag antal rader i journalerna. Men ibland anger jag istället antal starter. Det är en särskild kolumn som beskriver hur många gånger planet startat på Gustavsvik under en tur. En ankomst blir då 0 starter, men en tur som är ett skol- eller rundflygpass kan innehålla många starter.

 

Aero-Frabh

För Aero-Frabh noterades 1186 skolflygstarter under året, vilket är över en tredjedel av alla starter på Gustavsvik. Av dem är 953 med Cub, 112 med Hornet Moth och lika många med Klemm. Man gjorde även 457 rundflygstarter med Auster och Stinson. Totalt fem lärare, tillika rundflygspiloter, arbetade i bolaget under året. Bland eleverna märks den 3–14 juli "Andersson, G", ibland bara "Andersson" från Östersund, som bör utläsas Gunnar "Spökis" Andersson. Enligt Wilhelm Wilhelmsson, son till Aero-Frabhs finansiär och riskkapitalist "Skinn-Wille", kom Spökis hit för att flyga in sig på plan med olika motorstyrka. Wilhelms bror, Kurt Wilhelmsson, finns med i journalerna, först som flygelev och sedan som flygare. Men när han fick se den hemska olyckan den 28 juli ville han inte flyga mer.

SE-ASY

Aero-Frabhs Cub SE-ASY utanför stora Gustavsvikshangaren.
Foto: Gunnar Håve via Arne Svensson.

SE-ATH

Aero-Frabhs Cub SE-ATH framför bolagets barack.
Foto: Okänd via Arne Svensson.

Gunnar Laurell dyker upp den 8 februari som ny flyglärare och rundflygspilot efter Henric Månsson som slutade i oktober 1946. Fem dagar senare dyker även Johan Tore Strindberg upp i samma roll.

G_Laurell_in_1950s

Gunnar Laurell på 1950-talet.
Foto i The Beacon, Gander

Onsdagen den 26 februari kl 11:30 kommer en splitter ny mörkblå Stinson 108 Voyager SE-BCK från Norrköping och landar för första gången på Gustavsvik. Planet ägs av Nordisk Aerotjänst som är generalagent för Stinson. Piloten heter Grubbström. Under dagen utförs uppenbarligen ett antal demonstrationsflygningar för Aero-Frabh där Grubbström och Strindberg turas om att flyga. Strindberg flyger avgjort mest, tills Grubbström efter sitt drygt fyra timmar långa besök tar hem planet till Norrköping igen.

Nästa tillfälle när denna Stinson landar på Gustavsvik är fredagen den 21 mars och piloten heter denna gång Holmgren. Men nu är det Aero-Frabh som står som ägare. Planet stannar i Örebro och sagan förtäljer inte hur Holmgren tar sig hem till Norrköping igen. Strindberg flyger visserligen tur och retur Norrköping följande onsdag, men har Holmgren verkligen tillåtit sig njuta det vackra Örebro så länge?

Nordiska Flygtidningens marsnummer nr 3:1947 har en artikel om Stinson Voyager 150 och Nordisk Aerotjänst som just blivit generalagent för planet. Där får reportern en provtur i just SE-BCK, ett av de två Stinsonplan som de hunnit ta hem. Jarl Grubbström är flygchef på Nordisk Aerotjänst. Bolaget har även tre flygstyrmän, varav Stig Holmgren är en och Stringberg en annan. Strindberg anges dessutom f.n. vara utlånad till Aero-Frabh som är den första svenska Stinsonköparen. Denna artikel timar oerhört bra med SE-BCK:s entré i våra journaler.

Grubbstrom_o_Hemminger

Nordisk Aerotjänsts flygchef Jarl Grubbström i hatt
samtalar med bolagts chef ing. Hemminger i Norrköping.
Foto i Nordiska Flygtidningen nr 3:1947

Austern SE-ARE flygs av Gunnar Laurell till Sunne den 11 mars. Piloten dyker upp igen på Gustavsvik den 27:e, men utan Auster. Planet kommer inte åter förrän 16 maj. SFF:s civilregister berättar att det havererade den 17:e i Himmelsberga, Ullsjö pga is i förgasaren. Det kolliderade med trädtoppar, slog av propellern och sjönk igenom. Det finns ett Himmelsberga vid Kungsör men ett Ullsjön i Åretrakten. Jag vet inte vilken plats som avses. Hur som helst ser det ut som om det var en runflygsturné som slutade snöpligt med Austern två månader på flygverkstad.

Efter sitt Norrköpingsbesök med Stinson den 26 mars tar Strindberg tre månaders paus från Aero-Frabh, men redan efter fem dagar ersätts han av Gunnar Nilsson som ny flyglärare och rundflygspilot vid sidan av Gunnar Laurell. De två bedriver intensiv skolverksamhet som Laurell varvar med lite rundflyg då och då.

Den 24 maj havererar Cuben SE-ASY vid Gällersta under en skolflygning och både Gunnar Laurell och eleven Olle Andersson skadas, se artikel i Nerikes Allehanda och Örebro-Kuriren. Laurell provar sina vingar igen den 20 juni, men arbetar då inte längre för Aero-Frabh. Enligt ett brev från LFV var hans flyglärartillstånd indraget under konvalescensen. Skadorna måste ha gjort det svårt för honom att fortsätta verka i bolaget. Eleven Olle Andersson kallades Buss-Olle för att han ägde Hjälmarstrandens Omnibustrafik, berättar flyghistoriker Arne Svensson.

SE-ASY

Cuben SE-ASY havererad vid Gällersta.
Foto i Örebro-Kuriren 1947-05-27.

Den 4 juni, bara 11 dagar efter att Cuben SE-ASY havererade, har en ny flyglärare, Börje Nilsson, ersatt Laurell. Nu måste journalerna börja skilja mellan flyglärarna B Nilsson och G Nilsson. När Strindberg dyker upp igen den 17 juni blir det tre flyglärare och rundflygare som arbetar parallellt. Men denna gång varar Strindbergs insats bara en vecka. Från den 25 juni arbetar Börje och Gunnar Nilsson ensamma igen.

Lördagen den 21 juni noteras första flygningen med Klemmen SE-BHE. Det är inte som man kunde vänta sig en leveransflygning från Flygvapnet, utan en tur från Gustavsvik till Arboga och tillbaka. Levererades planet dessförinnan landvägen till Gustavsvik, eller gjordes leveransflygningen utom synhåll för journalerna? Officiellt registreringsdatum är 29 augusti, alltså två månader senare, en inte alls ovanlig tidsskillnad enligt Lars E Lundin på SFF. Klemmens andra tur utgörs av 8 starter flygbogsering följande dag. Den flygbogserar även 12–13 juli. Denna möjlighet nämns i ÖBFK verksamhetsberättelse. Man förstår dock att det fortfarande är ett exotiskt sätt för klubben att starta ett segelplan på. Mest används Klemmen vid skolflyg, kanske oftast för inflygning av personer som redan har certifikat, därnäst för privata turer.

Den 13 juli är det stor flygdag i kanonväder i anslutning till SM i segelflyg som hållits den 3–12:e på Gustavsvik. Aero-Frabh rundflyger för glatta livet, liksom en rad andra flygföretag. Däremot har nog SM-aktiviteterna hindrat en del skolflyg som inte haft så låg aktivitet sedan januari. Från denna dag skiljer inte journalerna på Börje och Gunnar Nilsson. Det står nu bara "Nilsson", men båda är säkert verksamma eftersom de ofta håller två rundflygplan i luften samtidigt.

Den 28 juli omkommer Gunnar Nilsson i Cuben SE-ATN efter flygkrocken som beskrivs i Nerikes Allehanda. Cuben totalhavererar. Austern är åter ur leken, denna gång fram till 17 september då den flygs hem från okänd reparationsort, kanske från Ostermans i Stockholm som är generalagent för Auster. Den närmaste månaden går Aero-Frabh på sparlåga. De hade noterat totalt 369 starter i juli men det blir bara 25 i augusti. Många är nog skakade av den fruktansvärda olyckan.

Sista augusti träder Strindberg för tredje gången i tjänst medan Börje Nilsson tar en paus. Denna sista gång stannar Strindberg två veckor, till den 14 september. Dagen innan började en ny flyglärare sin verksamhet i bolaget. Han heter Erling Jönsson. och har synts på Gustavsvik redan den 18 augusti när han gjort en privat tur med Aero-Frabhs Klemm. Kanske var det då han skrev på sitt anställningskontrakt. Första oktober återkommer Börje Nilsson från sin paus. Resten av året är det Jönsson och Nilsson som sköter skolning och rundflyg.

Den 4 oktober flyger Figge Bergman över Austern SE-ARE till Ålleberg, och sedan ser vi inte mer av planet detta år. Figge själv är dock tillbaks några dagar senare. Den 25:e flyger han även över Hornet Mothen SE-AGE till Ålleberg. Kanske finns det billigare inomhusförvaring för övervintring där än vad LFV:s taxa för Gustavsvikshangaren erbjuder.

Den 26 oktober gör Erling Jönsson årets sista rundflygning på Gustavsvik. Varken Aero-Frabh eller något annat bolag rundflyger här efter det. Enligt SFF:s kronologi inför regeringen rundflygsförbud den 1 december p.g.a. brist på bensin, rundflygbolagen protesterar och Ahrenbergsflyg inställer betalningarna och säger upp all personal.

Den 10–14 december är Gunnar Laurell på besök och flyger lite Klemm, men bara rent privat.

Den 21, 26 och 27 december skolflyger "Dalkvist" med Cuben SE-ATH. Ulf Dahlquist, författare till boken "När flyget hade växtvärk" 2008, bekräftar för mig att han utbildade en elev i SE-ATH den 21:a och 27:e, även om antalet starter och speciellt turen den 26:e inte stämmer med hans flygdagbok. Denna skolning slutfördes sedan den 3 och 4 januari 1948 i samma plan. Ulf har även skolat Ingemar Ahrel i Klemmen SE-BHE, dels en halvtimmes flygning, dels 8 starter och landningar under en och en halv timme, allt på samma dag i juli. Journalerna anger något liknande, men placerar det den 25:e och 27:e augusti.

Nordiska Flygtidningen nr 3:1947 berättar om en flyglärarkurs på Bulltofta i Ostermans regi som avslutades 4 mars och försåg landet med 12 nya flyglärare. Inte mindre än fyra av dem figurerar i Gustavsviks journaler. Det är Aero-Frabh-lärarna Bror Erling Jönsson och Gunnar Nilsson, samt Karlskoga-Flygs Bengt Bengtsson och Värmlandsflygs Björn Willix. De två sista återkommer jag till i en annan del av denna artikel.

Elever på instruktörskursen

Den 4 mars: Nybakade flyglärare på Ostermans instruktörskurs, bl.a.
Bror Erling Jönsson, Bengt Bengtsson, Björn Willix och Gunnar Nilsson.
Foto i Nordiska Flygtidningen nr 3:1947 sid 12

Aero-Frabhs flyglärare Gunnar Laurell, Gunnar Nilsson, Börje Nilsson och Erling Jönsson var alla silvervingar. Men det var inte Johan Tore Strindberg. Hans bakgrund är för mig relativt okänd. Vid denna tid tillhörde han dock Nordisk Aerotjänst men utlånades uppenbarligen som återkommande resursförstärkning i Aero-Frabh. Journlerna berättar att han flög Nordisk Aerotjänsts Simoun SE-AIS den 9–10 maj, och det skulle han även göra den 28 april året efter.

Månad

Skolflyg

Rundflyg

Övrigt

|

Anm

jan

3

feb

268

13

24

mar

163

26

Laurell borta på runflygturné

apr

129

15

32

maj

250

42

125

Mycket övrigt, främst 83 privata turer

jun

103

146

63

jul

73

221

73

SM i segelflyg och flygdag

aug

3

7

14

Efter flygkrocken

sep

90

6

15

okt

66

7

41

nov

20

3

dec

21

13

Rundflygsförbud

Aero-Frabhs antal starter per månad på Gustavsvik för olika slags trafik.

 

Dokumentets historik:
2011-12-16Ulf Dahlquist godkänner texten som beskriver hans skolflygningar med Aero-Frabhs SE-BHE och SE-ATH.
2011-12-20Lars-Erik Ingerloo lånar mig Nordiska Flygtidningen 3/47 med information om Nordisk Aerotjänst, Stinson och nyutbildade flyglärare.
2011-12-30Publicerad.