Flygtrafikjournaler 1947

Flygfältspersonalen på Gustavsvik förde journal över alla starter och landningar med motorplan. Det började den 15 juni 1946, då ABA för första gången mellanlandade här med planen på linjen Stockholm-Oslo. Tillsyningsman Gunnar Edström, Sven Andersson och tidvis en vikarie eller trafikledare gjorde dessa noteringar. Idag finns journaler för 1946-1957 bevarade på Örebro Stadsarkiv.

Flygtrafikjournal

En del av journalbladet för 29-30 juni 1947. Källa: Örebro Stadsarkiv

Nedan presenteras 1947 års flygtrafik, fast i en något annorlunda och förhoppningsvis mer lättläst uppställning. Den är kronologisk, men finns även i en huvudsakligen ägaruppdelad variant.
Läsare som vill ha tillgång till den bakomliggande Excelfilen kan höra av sig till oss.

Utformning av tabellen

Tabellen nedan innehåller en rad för varje flygtur och är tudelad av en lodrät linje. Till vänster beskrivs plan, förare och flygningens art. Till höger anges tider för start och/eller landning på Gustavsvik, samt berörda orter.

Vid skol- och rundflygningar antecknades ofta inte varje start och landning. Istället angavs hela passet som en enda tur, men med en siffra för antal starter. Därav kolumnen "Starter" längst till höger i vår tabell.

Intill den lodräta linjen finns en smal kolumn som innehåller en * om raden har en kommentar. Håll muspekaren stilla över stjärnan så visas kommentaren. Oftast påpekas här enskilda konstigheter i originalet och hur de behandlats, men "Anm:" anger att det följer en anmärkning som också stod i originaldokumentet.

I tabellen förkortas Örebro Bil- och Flygklubb alltid ÖBFK. Liksom i originalet anges Kronan ofta som ***. Tabellen är skrollbar. Vid sökning skrollas den automatiskt så att hittat ord blir synligt, åtminstone i Firefox. Internet Explorer 8 verkar dock kunna hänga sig för vissa om man gör textsökningar på sidan. Det kan bero på att den först vill markera alla träffar och går vilse i de delar av tabellen som för tillfället inte syns, eller så tar den bara extremt lång tid på sig för att söka igenom hela tabellen.

Året 1947 dag för dag

Reg

Typ

Förare

Ägare

Flygn. art

*

|

Från ort

Ank

Start

Till/via ort

Landn

Starter

onsdag 1 jan 1947

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

*

12:00

13:00

1

lördag 4 jan 1947

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

Privat

12:00

13:15

1

måndag 6 jan 1947

SE-ATE

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

*

12:00

12:45

1

SE-ATE

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

*

13:00

13:30

1

tisdag 7 jan 1947

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

Privat

13:20

14:00

1

tordag 9 jan 1947

SE-AWS

Fairchild

Arild

Sportflyg

Karlstad

12:05

0

lördag 11 jan 1947

SE-AWS

Fairchild

Arild

Sportflyg

Firma

10:05

Stockholm

1

måndag 13 jan 1947

SE-AUK

Cub

Hedlund

Ahrel, dir

Privat

14:20

Karlslund

1

onsdag 15 jan 1947

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

*

0

måndag 20 jan 1947

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

15:00

15:25

1

tisdag 21 jan 1947

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

*

13:15

NF

1

fredag 24 jan 1947

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

*

NF

15:08

0

måndag 27 jan 1947

Nr 4

Sk 14

***

***

F20

10:32

10:35

F20

1

Nr 5

Sk 14

***

***

F20

10:34

10:37

F20

1

Nr 6

Sk 14

***

***

F20

10:39

10:43

F20

1

Nr 9

Sk 14

***

***

F20

10:42

10:45

F20

1

Nr 20

Sk 14

***

***

F20

10:45

10:48

F20

1

Nr 24

Sk 14

***

***

F20

10:46

10:50

F20

1

Nr 27

Sk 14

***

***

F20

10:48

10:55

F20

1

lördag 1 feb 1947

SE-AYC

Safir

Lind

Engelau, dir

Privat

*

Trollhättan

10:44

0

SE-AHE

GV 38

Vistrand

Västerås fk

Privat

Västerås

14:25

14:35

Västerås

1

söndag 2 feb 1947

SE-AYC

Safir

Lind

Engelau, dir

Privat

*

10:49

Trollhättan

1

onsdag 5 feb 1947

SE-APE

KZ III

Olsson

Värmlandsflyg

Skol

Karlstad

12:37

12:55

Karlstad

1

tordag 6 feb 1947

Nr 26

Sk 14

***

***

F20

10:10

11:05

F20

1

Nr 2

Sk 14

***

***

F20

10:25

10:30

F20

1

Nr 4

Sk 14

***

***

F20

10:32

10:37

F20

1

Nr 6

Sk 14

***

***

F20

10:35

10:38

F20

1

Nr 5

Sk 14

***

***

F20

10:36

10:40

F20

1

Nr 9

Sk 14

***

***

F20

10:38

10:42

F20

1

Nr 3

Sk 14

***

***

F20

10:39

10:43

F20

1

Nr 27

Sk 14

***

***

F20

10:41

10:45

F20

1

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

13:10

14:10

3

lördag 8 feb 1947

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:30

12:45

3

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

13:15

Arboga

14:00

1

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

15:45

Arboga

16:30

1

SE-ATH

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:00

16:10

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

16:15

16:25

1

söndag 9 feb 1947

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:15

15:00

4

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

14:00

14:30

1

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:10

14:25

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

14:35

14:45

1

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:35

16:05

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

*

0

måndag 10 feb 1947

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:35

13:50

4

SE-AKX

Waco

Loven

Björkvallsflyg, AB

Privat

Lerbäcksfors

12:30

14:50

Stockholm

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

*

0

tisdag 11 feb 1947

Nr 11

Sk 14

***

***

F20

10:32

10:40

F20

1

Nr 12

Sk 14

***

***

F20

10:34

10:41

F20

1

Nr 14

Sk 14

***

***

F20

10:40

10:47

F20

1

Nr 15

Sk 14

***

***

F20

10:42

10:50

F20

1

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

11:45

12:00

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:10

15:50

3

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

12:20

12:30

1

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:50

14:35

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

14:15

15:00

1

onsdag 12 feb 1947

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:05

16:15

6

Nr 5

Sk 14

***

***

F20

10:15

11:00

F20

1

Nr 20

Sk 14

***

***

F20

10:30

10:33

F20

1

Nr 12

Sk 14

***

***

F20

10:34

10:41

F20

1

Nr 29

Sk 14

***

***

F20

10:34

10:42

F20

1

Nr 2

Sk 14

***

***

F20

10:40

10:45

F20

1

Nr 17

Sk 14

***

***

F20

10:45

10:55

F20

1

Nr 6

Sk 14

***

***

F20

10:45

10:53

F20

1

Nr 14

Sk 14

***

***

F20

10:47

10:53

F20

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

*

13:00

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:05

16:20

1

tordag 13 feb 1947

Nr 12

Sk 14

***

***

F20

10:20

10:29

F20

1

Nr 20

Sk 14

***

***

F20

10:21

10:30

F20

1

Nr 19

Sk 14

***

***

F20

10:25

10:31

F20

1

Nr 14

Sk 14

***

***

F20

10:35

10:40

F20

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:25

14:50

1

SE-ARW

Auster

Björnhagen

Ostermans

Firma

Göteborg

14:40

0

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

15:20

16:45

1

fredag 14 feb 1947

SE-ARW

Auster

Björnhagen

Ostermans

Firma

08:20

Norrköping

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

09:10

09:50

2

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:12

12:40

4

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:00

14:25

5

Nr 216

Sk 25

Oremo

***

F9

16:25

0

Nr 225

Sk 25

Carlestam

***

F9

16:35

0

lördag 15 feb 1947

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

09:25

11:55

3

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

12:10

12:40

1

SE-AUK

Cub

Ahrel, I

Ahrel, dir

Privat

Karlslund

13:00

0

Nr 225

Sk 25

Carlestam

***

F8

13:20

F8

1

Nr 216

Sk 25

Oremo

***

F8

13:20

F8

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:30

17:00

1

SE-AUK

Cub

Ahrel, I

Ahrel, dir

Privat

13:30

14:30

2

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

15:20

15:30

1

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

Privat

15:30

16:20

1

söndag 16 feb 1947

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:45

11:15

2

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

11:30

15:45

12

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:05

16:40

5

SE-ATH

Cub

Zellerberg

Aero-Frabh

Privat

14:20

14:50

1

SE-ATE

Cub

Landin

ÖBFK

Privat

*

0

måndag 17 feb 1947

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:15

11:55

9

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

12:00

13:30

1

SE-ATE

Cub

Landin

ÖBFK

Privat

12:10

13:30

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

12:10

12:45

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

*

13:40

13:55

3

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

*

13:40

13:55

3

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:00

14:15

3

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

14:15

14:30

3

SE-AUK

Cub

Hedlund

Ahrel, dir

Privat

14:20

Karlslund

1

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

Privat

14:35

15:20

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:40

16:15

9

tisdag 18 feb 1947

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:40

10:50

2

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

10:55

11:15

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:30

11:40

2

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

11:45

12:05

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:35

17:05

4

onsdag 19 feb 1947

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

09:15

13:30

9

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

10:00

11:00

1

SE-ATE

Cub

Laurell

ÖBFK

Skol

12:00

12:30

1

SE-ARL

Auster

Huzell

Ostermans

Firma

Karlskoga

12:02

0

SE-ARL

Auster

Huzell

Ostermans

Firma

12:35

12:55

1

SE-ARL

Auster

Huzell

Ostermans

Firma

13:20

Stockholm

1

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

13:30

15:00

1

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

13:35

14:20

7

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:45

15:00

3

SE-ATE

Cub

Gullberg

ÖBFK

Privat

14:50

16:05

1

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

15:05

16:00

6

tordag 20 feb 1947

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

09:50

10:55

4

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

11:55

12:05

2

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

12:15

13:05

7

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:30

14:30

6

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

14:55

15:05

4

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:40

16:00

1

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

16:05

16:45

1

SE-AIC

Cub

Blomkvist

Nordisk Aerotjänst

Privat

Norrköping

16:45

0

fredag 21 feb 1947

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:30

13:10

2

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

13:00

14:00

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

13:15

13:55

2

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

14:15

16:00

1

SE-AIC

Cub

Blomkvist

Nordisk Aerotjänst

Privat

14:40

Norrköping

1

SE-ATE

Cub

Löwnertz

ÖBFK

Privat

15:00

15:15

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:35

16:20

5

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

16:25

16:40

1

lördag 22 feb 1947

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:40

15:20

18

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

12:40

Falköping

1

söndag 23 feb 1947

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:45

16:45

7

SE-ATE

Cub

Gullberg

ÖBFK

Privat

13:00

15:20

2

SE-ATE

Cub

Landin

ÖBFK

Privat

15:30

16:20

1

måndag 24 feb 1947

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

09:20

10:30

2

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

10:40

12:00

5

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

Falköping

12:30

0

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

12:30

13:40

6

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:00

14:35

1

tisdag 25 feb 1947

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

09:20

10:20

6

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:40

11:05

5

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

11:10

11:40

5

SE-AWL

Cub

Holmgren

Nordmalings fk

Skol

Norrköping

11:40

12:10

Karlstad

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:55

12:20

5

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

12:20

13:00

7

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

13:00

14:00

1

SE-ATE

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

*

13:30

16:40

2

SE-ATH

Cub

Bergman

ÖBFK

Privat

*

14:45

15:25

1

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

16:40

17:05

1

onsdag 26 feb 1947

SE-AWL

Cub

Holmgren

Nordmalings fk

Skol

Karlstad

10:50

11:45

Norrköping

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:10

16:55

17

SE-BCK

Stinson

Grubbström

Nordisk Aerotjänst

Firma

Norrköping

11:30

0

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Nordisk Aerotjänst

Firma

11:40

13:30

3

SE-ARM

Auster

Hjelm

Ostermans

Firma

Göteborg

12:10

12:30

Stockholm

1

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

13:10

14:50

1

SE-BCK

Stinson

Grubbström

Nordisk Aerotjänst

Firma

13:40

13:48

1

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Nordisk Aerotjänst

Firma

13:55

15:35

3

SE-BCK

Stinson

Grubbström

Nordisk Aerotjänst

Firma

15:50

Norrköping

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

17:05

17:30

1

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

17:35

17:50

3

tordag 27 feb 1947

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

10:20

10:50

3

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

10:55

11:25

3

SE-ARM

Auster

Hjelm

Ostermans

Firma

Stockholm

11:10

11:32

Göteborg

1

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

13:00

13:25

3

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

13:30

13:50

3

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

14:00

14:25

1

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

14:20

15:10

1

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

14:30

15:00

1

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

15:10

15:40

1

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

15:45

16:20

5

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

16:25

17:00

6

lördag 1 mar 1947

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

11:10

12:10

1

SE-ATH

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:15

11:30

1

söndag 2 mar 1947

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:20

11:30

1

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

12:10

12:16

1

SE-ATH

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

13:30

14:30

1

SE-ATE

Cub

Laurell

ÖBFK

Skol

13:30

14:05

1

måndag 3 mar 1947

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:30

13:35

2

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

12:30

15:48

1

SE-AWL

Cub

Holmgren

Nordmalings fk

Skol

18:10

0

tisdag 4 mar 1947

SE-AWL

Cub

Holmgren

Nordmalings fk

Skol

08:05

Sunne

1

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

11:50

13:50

2

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

*

14:25

16:00

2

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

*

14:30

17:30

6

onsdag 5 mar 1947

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

09:05

09:45

1

SE-ATE

Cub

Laurell

ÖBFK

Skol

10:20

10:50

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:25

10:55

1

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

11:40

12:20

2

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:05

16:35

1

tordag 6 mar 1947

OY-DUE

KZ 7

Dreschi

Skand. Aero

Firma

Västerås

11:55

12:30

Karlstad

1

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

12:25

13:25

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

14:10

14:50

2

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:00

15:30

1

SE-AWL

Cub

Bäckström

Nordmalings fk

Skol

Sunne

16:00

16:30

Norrköping

1

fredag 7 mar 1947

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:10

11:05

1

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Privat

15:00

16:40

1

SE-ATH

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

15:10

15:25

2

måndag 10 mar 1947

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

11:35

11:55

4

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

11:55

12:10

3

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

12:10

12:25

1

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

12:25

12:40

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:55

13:35

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

13:45

14:30

8

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

14:30

14:45

2

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

16:10

16:40

6

tisdag 11 mar 1947

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:30

10:50

1

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

10:50

11:40

5

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

13:30

13:35

1

SE-ARE

Auster

Laurell

Aero-Frabh

Privat

14:00

Sunne

1

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

14:10

14:50

1

onsdag 12 mar 1947

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

11:45

12:00

2

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

12:00

12:55

9

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

12:05

13:00

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

14:45

14:55

2

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

14:55

15:00

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

15:00

15:05

1

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

15:05

15:55

3

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

16:00

16:15

1

tordag 13 mar 1947

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

10:30

11:10

1

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:00

11:35

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

11:10

11:30

1

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

11:30

11:55

5

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

12:00

12:35

6

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

14:15

14:55

1

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

*

14:56

15:10

1

fredag 14 mar 1947

SE-ASP

Cub

Holmer

Värmlandsflyg

Skol

13:25

16:45

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

13:45

14:35

1

lördag 15 mar 1947

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

14:15

15:00

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

15:10

15:50

1

söndag 16 mar 1947

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

11:00

12:00

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

11:05

12:05

1

SE-ATE

Cub

Löwnertz, Å

ÖBFK

Privat

13:30

13:45

1

tisdag 18 mar 1947

SE-AWM

Cub

von Brömsen

Ahrenbergsflyg

Privat

Karlstad

11:20

12:05

Västerås

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

14:25

14:50

4

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

15:25

16:05

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

16:15

16:45

1

onsdag 19 mar 1947

Nr 20

Sk 14

***

***

F16

10:32

10:46

F16

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:55

11:25

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

13:25

13:35

1

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

13:35

14:40

11

tordag 20 mar 1947

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

09:20

10:20

5

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:50

11:10

3

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

11:10

12:10

9

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

12:15

12:50

4

fredag 21 mar 1947

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

08:40

10:10

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

*

13:00

13:30

1

SE-BCK

Stinson

Holmgren

Aero-Frabh

Norrköping

13:35

0

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

16:05

17:35

1

måndag 24 mar 1947

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Firma

13:55

Arboga

1

tisdag 25 mar 1947

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Firma

Arboga

15:20

0

onsdag 26 mar 1947

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Firma

12:25

Norrköping

17:40

1

tordag 27 mar 1947

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell, G

Aero-Frabh

Skol

10:10

14:15

7

SE-AZX

Super Cruiser

Forslund

ANA

Firma

Stigtomta

12:30

0

SE-AZX

Super Cruiser

Forslund

ANA

Firma

15:20

15:45

1

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:15

16:35

1

SE-AZX

Super Cruiser

Forslund

ANA

Firma

16:20

16:35

1

fredag 28 mar 1947

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell, G

Aero-Frabh

Skol

11:05

11:55

8

SE-AZX

Super Cruiser

Forslund

ANA

Firma

12:10

12:20

1

SE-AZX

Super Cruiser

Forslund

ANA

Firma

12:25

12:35

1

lördag 29 mar 1947

SE-AZX

Super Cruiser

Forslund

ANA

Firma

10:30

10:45

1

SE-AZX

Super Cruiser

Forslund

ANA

Firma

10:50

11:05

1

SE-BCK

Stinson

Laurell, G

Aero-Frabh

Provflyg

13:20

13:45

2

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

14:10

14:20

1

SE-AZX

Super Cruiser

Forslund

ANA

Firma

14:10

Stigtomta

1

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

14:30

14:50

1

SE-ATH

Cub

Laurell, G

Aero-Frabh

Provflyg

15:10

15:20

2

SE-ATH

Cub

Laurell, G

Aero-Frabh

Skol

*

15:30

16:05

2

söndag 30 mar 1947

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

13:30

14:00

1

måndag 31 mar 1947

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

13:30

13:40

1

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:45

13:55

1

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:15

14:55

8

måndag 14 apr 1947

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

12:00

12:35

1

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

13:10

13:25

1

onsdag 16 apr 1947

SE-ATH

Cub

Laurell, G

Aero-Frabh

Skol

11:30

13:30

2

SE-ANH

KZ II

von Brömsen

Ostermans

Privat

Stockholm

12:20

16:35

Stockholm

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

13:45

13:55

1

SE-ATH

Cub

Laurell, G

Aero-Frabh

Skol

14:05

14:20

3

SE-ATH

Cub

Laurell, G

Aero-Frabh

Skol

14:25

14:35

2

SE-ATH

Cub

Laurell, G

Aero-Frabh

Skol

14:50

15:50

1

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:00

16:15

1

tordag 17 apr 1947

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

12:34

13:05

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

14:30

Göteborg

1

fredag 18 apr 1947

SE-AUL

Cub

Nilsson

Motorcykelcentralen

Privat

Jönköping

11:20

0

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

Göteborg

13:00

13:35

Stockholm

1

SE-HAA

Bell 47

Sefelt

Ostermans

Firma

Stockholm

15:35

16:10

Stockholm

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

Stockholm

19:05

0

lördag 19 apr 1947

SE-AUL

Cub

Nilsson

Motorcykelcentralen

Privat

10:15

11:00

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:55

12:55

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:15

14:25

1

SE-ATH

Cub

Carlsson

Aero-Frabh

Skol

14:30

14:55

1

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:45

15:06

1

SE-ATH

Cub

Carlsson

Aero-Frabh

Skol

15:00

15:15

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Firma

18:10

Arboga

19:55

1

söndag 20 apr 1947

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

09:55

10:20

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

10:35

11:05

1

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

11:26

11:35

1

SE-ATH

Cub

Carlsson

Aero-Frabh

Skol

11:40

12:10

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

15:10

1

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

12:20

13:10

1

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:00

13:30

4

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:10

14:25

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:40

14:55

1

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

15:20

15:45

1

måndag 21 apr 1947

SE-AIS

Simoun

Grubbström

Nordisk Aerotjänst

Privat

Norrköping

09:50

10:30

Norrköping

1

Nr 21

Sk 14

***

***

F16

10:35

10:40

1

Nr 12

Sk 14

***

***

F16

10:37

10:39

1

Nr 20

Sk 14

***

***

F16

10:40

10:45

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

12:15

13:20

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:30

14:40

1

tisdag 22 apr 1947

Nr 12

Sk 14

***

***

F16

10:30

10:36

1

Nr 16

Sk 14

***

***

F16

10:30

10:35

1

Nr 17

Sk 14

***

***

F16

10:40

10:55

1

Nr 20

Sk 14

***

***

F16

*

10:40

10:50

1

Nr 18

Sk 14

***

***

F16

10:45

10:55

1

Nr 11

Sk 14

***

***

F16

10:47

10:55

1

Nr 14

Sk 14

***

***

F16

10:48

10:52

1

onsdag 23 apr 1947

SE-AWT

Sk 12

Pettersson

Pettersson

Privat

Västerås

08:45

09:15

Göteborg

1

SE-ASY

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

10:15

11:40

10

SE-ALO

KZ II

Brink

Östra Sörmlands fk

Privat

Vängsö

10:55

11:45

Karlskoga

1

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Skol

11:50

12:00

2

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

12:10

Arboga

15:10

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:05

13:40

5

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:30

14:40

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:00

15:35

1

SE-AWT

Sk 12

Pettersson

Pettersson

Privat

Göteborg

15:25

16:25

Västerås

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:20

20

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

18:00

19:00

6

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

19:10

19:25

1

tordag 24 apr 1947

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:20

11:20

11

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

*

12:00

Stockholm

19:15

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:40

16:10

1

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

16:40

0

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

17:30

18:15

3

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Skol

*

18:30

19:00

1

fredag 25 apr 1947

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

08:40

08:45

1

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:00

11:25

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:15

13:15

3

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

*

12:45

13:00

9

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

13:10

13:20

1

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

13:30

13:45

4

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

13:40

13:50

1

SE-AXB

Seabee

Söderqvist

Bergbolagen

Firma

14:20

15:35

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:40

15:00

1

SE-AXB

Seabee

Söderqvist

Bergbolagen

Firma

15:45

16:05

1

lördag 26 apr 1947

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:00

11:20

1

SE-AXB

Seabee

Söderqvist

Bergbolagen

Firma

11:40

Stockholm

16:00

1

SE-AIW

Klemm

Stockholms fk

16:25

0

SE-AIX

Klemm

Linköpings fk

17:10

0

söndag 27 apr 1947

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

10:15

10:30

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

10:30

10:45

1

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:00

11:15

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

11:00

18:00

13

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:20

11:50

1

SE-ASY

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Privat

12:15

12:35

1

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

13:00

16:00

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:00

13:25

1

SE-AGE

Hornet Moth

Prins, Karl

Aero-Frabh

Privat

13:00

13:15

1

SE-AIX

Klemm

Linköpings fk

13:00

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:50

14:20

1

SE-ASY

Cub

Löwnertz

Aero-Frabh

Privat

14:05

14:30

1

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:30

15:30

9

SE-AIW

Klemm

Stockholms fk

15:00

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:15

16:45

2

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:30

17:00

1

SE-ATH

Cub

Karlsson, K

Aero-Frabh

Skol

17:15

17:45

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

17:15

17:55

1

SE-ARZ

Widgeon

Ivarsson

Stockholmstidningen

Firma

Stockholm

17:20

18:20

Stockholm

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

18:00

18:15

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

18:30

19:20

1

måndag 28 apr 1947

SE-ATH

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:00

16:20

1

tisdag 29 apr 1947

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

12:10

12:12

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:10

12:40

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

12:40

12:50

1

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

13:25

13:45

1

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:50

14:05

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:20

14:30

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

15:00

15:30

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:40

16:05

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

*

15:50

16:35

1

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:00

16:15

1

onsdag 30 apr 1947

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

10:05

10:35

1

SE-AZX

Super Cruiser

Kellin

ANA

Privat

10:15

0

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

11:30

11:45

1

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

11:30

13:45

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:50

14:00

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:55

15:30

1

SE-AZX

Super Cruiser

Kellin

ANA

Privat

17:15

17:30

1

SE-AZX

Super Cruiser

Kellin

ANA

Privat

17:35

Stockholm

1

tordag 1 maj 1947

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:10

11:25

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Inflygn

12:00

13:00

6

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:15

13:30

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:35

14:10

6

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Inflygn

14:30

14:45

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

15:00

17:00

6

SE-ASY

Cub

Karlsson, K

Aero-Frabh

Skol

15:30

16:30

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:15

16:45

1

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

16:45

17:15

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:30

1

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

18:00

18:40

1

fredag 2 maj 1947

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:45

12:15

4

SE-AGE

Hornet Moth

Gullberg

Aero-Frabh

Skol

12:15

12:45

4

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

12:50

13:15

1

SE-AUL

Cub

Laurell

Sandberg M.C.

Privat

14:10

14:45

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Inflygn

15:03

15:15

1

lördag 3 maj 1947

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Firma

08:50

Stockholm

14:20

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:30

12:05

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:20

12:35

1

SE-ASY

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

13:10

13:35

1

SE-ASY

Cub

Karlsson

Aero-Frabh

Skol

13:40

14:05

1

SE-AIB

Cub

Hidén

Hidén

Privat

*

Karlstad

14:30

15:30

Karlstad

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

14:55

15:10

1

SE-ASY

Cub

Karlsson

Aero-Frabh

Skol

15:15

16:00

1

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:00

16:20

1

SE-AGE

Hornet Moth

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

16:10

17:10

1

SE-ASY

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

16:10

16:45

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:25

16:55

1

SE-ASY

Cub

Karlsson

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:20

1

SE-ATH

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

17:15

17:30

1

SE-ASY

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

17:25

17:40

1

SE-ASY

Cub

Ligner

Aero-Frabh

Skol

18:10

18:45

1

SE-AGE

Hornet Moth

Gullberg

Aero-Frabh

Skol

18:30

19:20

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

18:55

19:25

1

söndag 4 maj 1947

SE-ASY

Cub

Karlsson

Aero-Frabh

Skol

*

09:15

10:15

2

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

09:35

11:20

2

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

11:00

17:30

10

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

11:15

11:30

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:25

11:55

2

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:30

12:05

2

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

13:00

13:20

5

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:10

13:40

6

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Övningsfl

14:15

15:00

1

SE-ATH

Cub

Löwnertz

Aero-Frabh

Privat

14:15

14:40

1

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

15:10

15:40

2

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

15:15

15:30

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

15:20

16:50

6

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

15:50

16:15

1

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:05

16:20

1

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:15

16:30

1

SE-ATH

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

17:00

17:40

3

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:20

2

SE-ASY

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

17:50

18:05

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

17:50

18:05

1

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

17:50

18:05

1

SE-AGE

Hornet Moth

Gullberg

Aero-Frabh

Privat

18:10

19:30

1

måndag 5 maj 1947

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

*

10:20

10:55

1

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

10:30

Lindesberg

14:00

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

*

11:10

11:45

1

SE-ASY

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

*

12:00

13:00

8

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

*

13:00

13:15

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

*

13:45

14:10

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:30

15:15

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:10

17:00

1

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

*

17:00

17:35

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

17:15

17:40

1

SE-ASY

Cub

Karlsson, K

Aero-Frabh

Skol

18:00

18:55

5

SE-ATH

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

*

18:15

18:50

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

18:30

19:40

3

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

19:00

19:35

6

SE-ATH

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

19:15

19:30

1

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

20:00

20:20

1

tisdag 6 maj 1947

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:10

12:00

1

SE-AGE

Hornet Moth

Gullberg

Aero-Frabh

Skol

11:45

13:20

13

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

12:00

12:35

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

12:45

13:00

1

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

14:30

14:45

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

15:45

16:00

1

SE-AUL

Cub

Hedlund

Sandberg

Provflyg

17:00

17:30

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

17:15

17:45

1

SE-AUL

Cub

Laurell

Sandberg

Provflyg

17:35

18:05

1

SE-AGE

Hornet Moth

Gullberg

Aero-Frabh

Skol

18:10

18:20

8

SE-ASY

Cub

Karlsson, K

Aero-Frabh

Skol

18:20

18:35

1

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

18:25

18:45

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

18:45

19:00

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

19:30

19:45

1

onsdag 7 maj 1947

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

08:15

Stockholm

20:00

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:00

11:45

2

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

12:05

12:35

3

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:30

14:50

4

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:50

15:20

1

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Skol

15:35

16:35

1

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:45

17:00

1

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

18:20

18:40

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

19:45

20:15

1

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

20:20

20:35

1

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

20:35

21:05

1

tordag 8 maj 1947

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Firma

07:45

Ålleberg

10:30

1

SE-ATH

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

09:00

09:15

1

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

09:30

Lindesberg

17:45

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:05

10:30

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:05

11:25

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Firma

11:50

Stockholm

19:10

1

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

17:15

17:30

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Firma

19:30

Ålleberg

1

SE-AUL

Cub

Nilsson

Sandberg

Privat

19:45

20:00

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

20:15

20:45

1

fredag 9 maj 1947

SE-ATH

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

09:15

09:30

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Firma

Ålleberg

13:00

0

SE-AUL

Cub

Nilsson

Sandberg

Privat

13:00

13:30

3

SE-AIS

Simoun

Strindberg

Nordisk Aerotjänst

Privat

Norrköping

13:20

0

SE-AIS

Simoun

Strindberg

Nordisk Aerotjänst

Privat

13:40

14:25

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

15:15

15:40

3

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

15:30

16:00

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

16:00

16:10

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

16:10

16:40

2

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

16:40

16:50

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:50

17:05

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

17:15

17:45

2

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

18:00

18:10

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

18:15

18:30

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

18:40

19:05

1

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

19:10

19:20

1

lördag 10 maj 1947

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:14

12:15

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:50

14:15

1

SE-ATH

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

14:00

Göteborg

1

SE-AIS

Simoun

Strindberg

Nordisk Aerotjänst

Privat

14:10

Norrköping

1

SE-AYN

Ercoupe

Nordenson

Nordens. Filip

Privat

Stockholm

14:20

15:45

Stockholm

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Inflygn

14:30

14:45

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

15:00

15:20

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:00

16:25

3

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Firma

16:30

Arboga

18:15

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:30

2

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

18:00

18:15

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Inflygn

18:00

18:15

1

söndag 11 maj 1947

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

10:15

10:30

1

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:00

11:15

1

SE-ASY

Cub

Löwnertz

Aero-Frabh

Privat

13:30

13:55

1

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

14:10

15:25

1

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:15

16:45

1

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:25

1

måndag 12 maj 1947

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Inflygn

11:00

11:15

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:40

14:10

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:00

16:30

6

SE-ASY

Cub

Karlsson, K

Aero-Frabh

Skol

17:35

18:00

1

SE-ATW

Cub

Fredriksson

ABA fk

Privat

Stockholm

18:05

0

SE-ATW

Cub

Fredriksson

ABA fk

Privat

18:10

19:00

2

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

19:15

19:30

1

SE-AUL

Cub

Hedlund

Sandberg

Privat

19:15

19:30

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

19:35

19:50

1

SE-AUL

Cub

Nilsson

Sandberg

Privat

19:53

20:10

1

tisdag 13 maj 1947

SE-ATW

Cub

Fredriksson

ABA fk

Privat

13:00

14:30

1

SE-ATW

Cub

Fredriksson

ABA fk

Privat

15:45

16:05

1

SE-ATW

Cub

Fredriksson

ABA fk

Privat

*

18:30

19:00

1

onsdag 14 maj 1947

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:00

11:35

7

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

12:15

12:30

1

SE-ATW

Cub

Fredriksson

ABA fk

Privat

13:00

14:30

7

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

14:45

15:00

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

15:15

15:45

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

16:00

16:15

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

16:10

16:35

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

17:20

17:50

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

18:00

18:15

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

19:05

19:35

1

SE-ATW

Cub

Fredriksson

ABA fk

Privat

*

19:40

Stockholm

1

SE-BCK

Stinson

Aero-Frabh

Privat

19:45

20:10

1

tordag 15 maj 1947

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:20

12:10

1

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:30

11:45

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

*

12:00

19:00

8

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Privat

12:10

12:35

1

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

12:15

14:45

1

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

12:30

12:35

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

13:00

13:15

1

SE-AUK

Cub

Hedlund

Ahrel, dir

Privat

Karlslund

13:10

0

SE-AUK

Cub

Ahrel

Ahrel, dir

Privat

13:30

14:00

1

SE-AYN

Ercoupe

Filip

Nordens. Filip

Privat

14:15

0

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

15:15

15:25

1

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

15:30

16:15

1

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

15:40

16:00

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:00

16:25

1

SE-AYN

Ercoupe

Filip

Nordens. Filip

Privat

16:00

18:00

5

SE-AUK

Cub

Ahrel

Ahrel, dir

Privat

16:30

1

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

17:10

17:20

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

18:00

19:00

1

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

*

19:00

19:30

4

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

*

19:30

19:45

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

*

19:45

20:00

1

fredag 16 maj 1947

SE-AYN

Ercoupe

Filip

Nordens. Filip

Privat

06:45

Stockholm

1

SE-AIP

Klemm

Norrvi

KSAK

Privat

Ålleberg

11:05

0

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:30

12:05

7

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

12:15

12:30

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:00

19:50

13

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:15

16:15

12

SE-AIP

Klemm

Norrvi

KSAK

Privat

16:07

Ålleberg

1

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

17:00

17:30

1

SE-ARE

Auster

Karlberg

Aero-Frabh

Firma

Stockholm

18:15

0

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

19:30

19:50

1

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

19:50

20:00

1

lördag 17 maj 1947

SE-AUK

Cub

Ahrel

Ahrel, dir

Privat

Fellingsbro

10:00

0

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Provflyg

12:00

13:30

1

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

12:15

13:30

1

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Provflyg

13:00

13:15

1

SE-AUK

Cub

Ahrel

Ahrel, dir

Privat

14:15

Fellingsbro

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

18:00

18:55

1

SE-ARE

Auster

Laurell

Aero-Frabh

Provflyg

19:15

19:30

1

söndag 18 maj 1947

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Firma

05:45

Ålleberg

21:40

1

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

10:30

Ålleberg

1

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

11:00

11:30

1

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Provflyg

14:00

14:30

1

SE-AZZ

Cessna 140

Kreuger

Stockholms fk

Privat

Stockholm

14:30

0

SE-AZZ

Cessna 140

Kreuger

Stockholms fk

Privat

14:45

Stockholm

1

måndag 19 maj 1947

SE-AUK

Cub

Ahrel

Ahrel, dir

Privat

Fellingsbro

10:00

0

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

Ålleberg

12:20

0

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:10

13:40

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:50

14:15

1

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

13:55

14:00

1

SE-AUK

Cub

Ahrel

Ahrel, dir

Privat

14:30

Fellingsbro

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:00

Göteborg

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:30

17:00

1

SE-ASY

Cub

Ligner

Aero-Frabh

Privat

17:00

17:30

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

19:50

Stockholm

1

tisdag 20 maj 1947

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

Stockholm

10:30

0

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:30

14:55

5

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

15:00

15:15

1

SE-ARE

Auster

Gävert, Å

Aero-Frabh

Privat

Göteborg

15:25

0

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

18:30

19:00

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

19:00

19:20

5

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

19:45

20:15

4

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

20:15

20:30

2

SE-AUL

Cub

Laurell

Sandberg

Privat

20:20

20:45

2

onsdag 21 maj 1947

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

11:00

11:20

1

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:55

15:25

1

SE-AUL

Cub

Laurell

Sandberg

Privat

14:55

15:20

3

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

18:00

18:15

1

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

18:00

18:15

1

tordag 22 maj 1947

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:30

13:45

1

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Övningsfl

14:00

16:05

1

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

*

15:00

16:00

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

17:15

17:45

4

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

19:10

19:45

3

SE-AUL

Cub

Laurell

Sandberg

Privat

19:10

19:45

1

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

*

19:20

19:40

1

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

20:00

20:35

5

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Privat

20:40

20:50

1

fredag 23 maj 1947

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

*

12:30

Stockholm

17:20

1

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:15

14:00

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

18:05

18:35

1

SE-AUL

Cub

Laurell

Sandberg

Privat

19:15

20:00

1

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

19:30

19:55

1

SE-ASY

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

20:00

20:30

1

SE-ARE

Auster

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

20:10

20:25

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

20:30

21:00

1

lördag 24 maj 1947

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:25

10:55

1

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

*

12:00

12:29

1

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

13:15

13:30

1

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Firma

16:50

Stockholm

1

söndag 25 maj 1947

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Firma

Stockholm

10:25

0

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

12:15

12:30

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Firma

14:10

Stockholm

16:50

1

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

17:00

17:15

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

17:20

17:35

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

17:30

19:00

1

måndag 26 maj 1947

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

10:00

10:25

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

11:00

18:00

4

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

13:00

19:00

2

SE-AUK

Cub

Ahrel

Ahrel, dir

Privat

13:40

14:10

1

SE-AIS

Simoun

Lönnberg

Nordisk Aerotjänst

Privat

Norrköping

13:43

14:55

Göteborg

1

SE-ARE

Auster

Söderlund

Aero-Frabh

Privat

14:00

15:00

1

tisdag 27 maj 1947

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

07:15

Falköping

1

SE-AWS

Fairchild

O'Konor

Sportflyg

Firma

Stockholm

14:25

15:40

Stockholm

1

onsdag 28 maj 1947

SE-AZP

Norseman

Åhlberg

Husqvarna Vapen

Firma

Jönköping

09:10

11:30

Västerås

1

SE-AKN

Klemm

Lönnberg

Nordisk Aerotjänst

Privat

Norrköping

09:50

12:00

Rommehed

1

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

12:55

13:15

1

SE-BHF

Klemm

Hjelthoft

Gävlebygdens fk

Privat

Jönköping

17:45

0

tordag 29 maj 1947

SE-AXB

Seabee

Söderqvist

Bergbolagen

09:44

Stockholm

18:40

1

SE-AIP

Klemm

Norrvi

KSAK

Privat

Stockholm

10:10

14:14

Stockholm

1

SE-BHF

Klemm

Hjelthoft

Gävlebygdens fk

Privat

10:45

Söderhamn

1

SE-BHD

Klemm

Nilsson

Sandberg

Privat

Jönköping

13:30

0

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Firma

Norrköping

18:25

0

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:00

19:15

1

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

19:30

19:45

1

fredag 30 maj 1947

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:00

11:50

8

lördag 31 maj 1947

SE-AGE

Hornet Moth

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

13:35

14:10

8

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Skol

*

18:00

18:45

1

söndag 1 jun 1947

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:00

14:05

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:10

14:40

2

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

14:45

15:00

1

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:00

18:15

3

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Privat

15:15

16:15

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:20

18:45

2

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:45

17:15

1

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

19:00

19:15

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

*

19:15

19:20

1

måndag 2 jun 1947

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:30

1

LN-OAV

Klemm 35

Ahrild

Christie, Oslo

Privat

Karlstad

20:05

0

tisdag 3 jun 1947

LN-OAV

Klemm 35

Ahrild

Christie, Oslo

Privat

08:56

Stockholm

1

SE-AXB

Seabee

Söderqvist

Bergbolagen

Firma

12:04

12:20

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

12:30

13:00

1

SE-ATH

Cub

Lind, T

Aero-Frabh

Övningsfl

*

12:45

13:15

1

onsdag 4 jun 1947

SE-AXB

Seabee

Söderqvist

Bergbolagen

Firma

09:15

Lysekil

19:20

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Firma

10:35

Linköping

1

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

Sikelsjö

13:15

0

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

13:55

Sikelsjö

16:40

1

SE-ATH

Cub

Lind, Ture

Aero-Frabh

Privat

16:15

16:30

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

16:30

16:45

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Repetinfl

*

18:05

18:35

1

SE-AUL

Cub

Nilsson, G

Sandberg

Privat

18:20

19:00

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

18:40

18:53

1

SE-AUL

Cub

Hedlund

Sandberg

Privat

19:00

19:25

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Övningsfl

19:20

19:50

1

tordag 5 jun 1947

SE-ARK

Auster

Sjöblom

Ostermans

Firma

Karlskoga

16:00

16:30

Arboga

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

*

16:55

17:30

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Firma

Linköping

18:25

0

fredag 6 jun 1947

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

14:45

15:15

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Firma

16:45

Arboga

17:25

1

SE-ATH

Cub

Löwnertz

Aero-Frabh

Privat

18:00

18:30

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Firma

20:15

Arboga

21:00

1

lördag 7 jun 1947

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

16:00

16:30

1

SE-ATH

Cub

Lind, T

Aero-Frabh

17:00

17:30

1

söndag 8 jun 1947

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

10:20

10:50

1

Nr ?

Tiger Moth

Andersson

***

F13

11:59

0

Nr 21

Sk 12

Fogde

***

F13

11:59

0

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

12:15

12:30

1

Nr 21

Sk 12

***

***

Flygsläp

12:30

16:30

5

Nr ?

Tiger Moth

***

***

F13

*

14:15

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

14:20

14:50

3

Nr 21

Sk 12

***

***

F13

16:40

1

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

18:40

18:55

1

Nr ?

Tiger Moth

***

***

Flygsläp

*

0

måndag 9 jun 1947

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

11:47

12:13

1

SE-AUL

Cub

Nilsson, B

Sandberg

Privat

13:45

14:15

4

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

14:40

16:10

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

14:55

15:25

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

*

15:10

15:25

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

15:30

15:45

2

tisdag 10 jun 1947

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

07:45

10:10

1

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

09:10

Tierp

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

12:30

12:45

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

12:55

13:25

1

SE-AUL

Cub

Nilsson, B

Sandberg

Privat

13:15

13:50

4

onsdag 11 jun 1947

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

06:45

08:35

1

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

09:30

11:00

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

18:10

18:40

2

tordag 12 jun 1947

SE-AXH

Seabee

Höök

Ostermans

Firma

Eskilstuna

11:13

11:42

Karlstad

1

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

12:30

14:00

1

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

14:15

16:10

1

Nr 104

Vaiher

Heden

***

F8

*

Barkarby

15:50

16:45

Barkarby

1

Nr ?

Sk 12

Karlsson

***

Flygsläp

F8

18:07

18:36

F8

1

fredag 13 jun 1947

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

07:50

13:45

1

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

16:15

Norrtälje

1

lördag 14 jun 1947

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

16:05

16:40

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

16:45

17:15

2

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Firma

18:00

18:25

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

19:20

20:05

1

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Firma

20:05

20:50

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Privat

20:30

21:00

2

söndag 15 jun 1947

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

11:40

11:55

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

13:20

13:45

1

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

Stockholm

17:00

20:20

Stockholm

1

SE-ATH

Cub

Gullberg

Aero-Frabh

Privat

18:05

18:40

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Privat

0

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

0

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

0

måndag 16 jun 1947

Nr 216

Sk 25

Groeger

***

F9

F9

16:20

0

tisdag 17 jun 1947

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

Stockholm

09:45

13:05

1

SE-ARA

Auster

Gripenlöf

Ostermans

Privat

Stockholm

10:17

11:45

Stockholm

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

10:30

11:05

1

SE-AFA

Ju 52

Lindberg

Ahrenbergsflyg

Överfl

Stockholm

10:48

0

SE-AYH

Fairchild

Minotti

T-flyg

Taxi

*

Stockholm

12:35

12:55

Stockholm

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

13:00

13:20

2

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

13:20

13:40

1

Nr 216

Sk 25

Groeger

***

F9

F1

13:45

0

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

14:05

14:25

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

14:45

15:15

5

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

15:25

15:55

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

17:15

18:00

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

17:20

17:45

1

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

19:00

20:00

1

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

20:30

21:00

2

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

21:10

21:40

1

onsdag 18 jun 1947

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

09:30

09:45

2

Nr ?

Sk 16

***

***

F20

09:45

11:30

1

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

09:50

10:20

5

Nr 15

Sk 14

***

***

F21

10:15

10:30

1

SE-AZO

Ercoupe

Sundström

Bergengren, Ingvar, AB

Firma

Stockholm

10:20

0

Nr 19

Sk 14

***

***

F22

10:25

10:35

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

10:30

12:00

2

Nr 23

Sk 14

***

***

F23

10:45

10:55

1

Nr 14

Sk 14

***

***

F24

11:00

11:20

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

11:30

12:00

1

SE-AZO

Ercoupe

Sundström

Bergengren, Ingvar, AB

Firma

11:45

12:10

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

12:20

12:40

1

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

12:40

13:20

7

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

12:45

13:00

1

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

Lindesberg

12:50

15:00

1

SE-AZO

Ercoupe

Sundström

Bergengren, Ingvar, AB

Firma

13:15

13:27

1

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

13:55

20:55

5

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

15:15

15:45

1

SE-AZO

Ercoupe

Sundström

Bergengren, Ingvar, AB

Firma

15:15

Stockholm

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Firma

16:00

Arboga

17:00

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

16:30

17:00

3

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

17:55

18:25

1

SE-AZN

Safir

Bergman

KSAK

Privat

Stockholm

19:40

0

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

20:00

20:50

1

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Firma

20:05

Arboga

21:00

1

tordag 19 jun 1947

SE-AZN

Safir

Bergman

KSAK

Privat

08:30

Stockholm

1

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

09:40

10:30

9

SE-ARA

Auster

Gripenlöf

Ostermans

Privat

Stockholm

09:45

12:00

Karlstad

1

SE-AFA

Ju 52

Lindberg

Ahrenbergsflyg

Firma

09:55

Karlstad

1

SE-KAD

Fw Weihe

Nilsson

***

***

Västerås

10:00

15:20

Västerås

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

11:05

11:40

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

13:00

19:00

4

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

13:30

13:45

1

SE-AUK

Cub

Ahrel

Ahrel, dir

Privat

Fellingsbro

14:30

20:20

Fellingsbro

1

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Firma

15:00

15:15

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

15:00

15:30

1

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

15:00

15:30

1

SE-AEK

Hornet Moth

Bergelin

Bergelin, Såtenäs

Privat

Söderhamn

16:10

19:15

Söderhamn

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

16:20

16:50

1

SE-ARA

Auster

Gripenlöf

Ostermans

Foto

Karlstad

16:20

16:30

Stockholm

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Firma

16:45

17:00

1

SE-AZX

Super Cruiser

Bengtsson

Karlskogaflyg

Privat

Karlskoga

16:45

19:00

Karlskoga

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

17:05

17:50

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

18:00

18:30

1

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

18:55

19:30

5

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

19:55

20:35

1

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Skol

20:45

21:00

1

fredag 20 jun 1947

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

09:25

Eskilstuna

11:10

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

11:30

12:00

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

19:00

4

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Privat

12:15

12:20

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

13:15

14:15

8

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

13:15

14:15

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

14:00

14:15

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

14:30

14:55

2

SE-AZX

Super Cruiser

Bengtsson

Karlskogaflyg

Privat

Karlskoga

14:30

16:42

Karlskoga

1

SE-AUK

Cub

Ahrel

Ahrel, dir

14:45

18:10

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

15:00

15:25

1

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

15:15

15:30

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

15:30

15:55

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

16:50

17:20

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Privat

17:45

Karlskoga

19:15

1

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

18:45

19:05

5

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

19:05

19:30

5

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

20:45

Karlstad

1

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Skol

21:15

21:30

1

lördag 21 jun 1947

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

Karlstad

03:30

0

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

08:05

16:00

4

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

09:50

11:20

1

SE-AIC

Cub

Karlsson

Nordisk Aerotjänst

Skol

10:50

14:45

1

SE-AYH

Fairchild

Minotti

T-flyg

Taxi

Stockholm

11:45

11:55

Stockholm

1

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

16:25

16:40

1

SE-AFA

Ju 52

Lindberg

Ahrenbergsflyg

Firma

Karlstad

16:40

0

SE-BHE

Klemm

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

17:50

Arboga

19:30

1

SE-AYG

Norseman

Heden

Arosflyg

Överfl

Västerås

18:15

0

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

19:00

19:15

1

SE-AYG

Norseman

Heden

Arosflyg

Rundfl

19:30

19:45

1

söndag 22 jun 1947

SE-AFA

Ju 52

Lindberg

Ahrenbergsflyg

08:00

Karlstad

10:20

1

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

10:00

20:00

12

SE-BHE

Klemm

Nilsson, G

Aero-Frabh

Flygsläp

10:30

15:00

8

SE-AYG

Norseman

Heden

Arosflyg

Rundfl

10:30

21:00

4

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

11:00

12:00

2

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

13:00

2

SE-AFA

Ju 52

Lindberg

Ahrenbergsflyg

Rundfl

12:00

21:00

8

SE-KAD

Fw Weihe

Nilsson

***

***

Västerås

12:45

14:20

Västerås

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

13:00

21:00

12

SE-AKN

Klemm

Johansson

Nordisk Aerotjänst

Norrköping

15:05

18:30

Norrköping

1

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Inflygn

15:15

16:00

1

måndag 23 jun 1947

SE-AFA

Ju 52

Lindberg

Ahrenbergsflyg

Taxi

08:00

Karlstad

10:15

1

SE-AYG

Norseman

Heden

Arosflyg

Överfl

*

10:00

Karlstad

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

11:00

21:30

15

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

11:30

21:30

17

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

12:00

12:30

1

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

12:30

16:05

1

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

13:20

13:30

1

tisdag 24 jun 1947

SE-AFA

Ju 52

Lindberg

Ahrenbergsflyg

Taxi

08:00

Karlstad

10:45

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

10:00

18:00

4

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

10:00

22:00

18

SE-AZX

Super Cruiser

Bengtsson

Karlskogaflyg

Privat

Rommehed

15:20

15:35

Karlskoga

1

SE-AFA

Ju 52

Lindberg

Ahrenbergsflyg

Rundfl

16:30

21:00

9

onsdag 25 jun 1947

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Firma

07:30

Norrköping

13:15

1

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

Lindesberg

08:40

0

Nr K

B 5

Littner

***

F10

F10

10:30

13:30

Arboga

1

SE-AFA

Ju 52

Lindberg

Ahrenbergsflyg

Taxi

10:35

Karlstad

16:35

1

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Firma

11:30

Ålleberg

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Privat

11:30

12:15

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

14:00

19:00

3

SE-AFA

Ju 52

Lindberg

Ahrenbergsflyg

Taxi

17:40

Karlstad

1

tordag 26 jun 1947

SE-AIP

Klemm

Norrvi

KSAK

Privat

Ålleberg

10:30

12:40

Stockholm

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

12:10

12:25

1

Nr 30

Sk 25

Nord

***

F8

F8

13:15

13:35

F8

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Firma

14:00

Västerås

15:50

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Privat

15:15

Stockholm

19:40

1

SE-AFA

Ju 52

Lindberg

Ahrenbergsflyg

Taxi

Karlstad

15:55

0

SE-AFA

Ju 52

Lindberg

Ahrenbergsflyg

Rundfl

16:10

21:15

5

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

20:00

21:30

3

fredag 27 jun 1947

Nr 29

Sk 14

***

***

F20

09:50

10:57

1

Nr 23

Sk 14

***

***

F20

10:23

10:40

1

Nr 17

Sk 14

***

***

F20

10:30

10:44

1

Nr 19

Sk 14

***

***

F20

10:42

10:50

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

10:45

11:30

1

Nr 15

Sk 14

***

***

F20

10:45

10:52

1

SE-AFA

Ju 52

Lindberg

Ahrenbergsflyg

Rundfl

12:00

20:00

5

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

12:05

16:55

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

13:00

13:30

2

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Privat

Ålleberg

16:00

0

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

20:00

21:30

2

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Provflyg

20:00

20:10

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

20:30

20:45

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

20:45

21:30

1

lördag 28 jun 1947

SE-AIP

Klemm

Norrvi

KSAK

Privat

Stockholm

10:05

11:30

Ålleberg

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

12:15

12:30

1

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Rundfl

14:00

21:00

5

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

15:30

Västerås

17:15

1

SE-ARE

Auster

Vestrin

Aero-Frabh

Privat

18:30

18:40

1

SE-BHE

Klemm

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

19:00

19:15

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

19:15

19:50

2

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

20:10

21:40

2

SE-BCK

Stinson

Vestrin

Aero-Frabh

Privat

21:10

21:40

1

söndag 29 jun 1947

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

09:15

09:30

1

SE-BCK

Stinson

Vestrin

Aero-Frabh

Inflygn

10:00

20:00

1

SE-AEA

Autogiro

von Bahr

Helikopterflyg, AB

Stockholm

10:30

10:50

Karlstad

1

SE-AYN

Ercoupe

Friberg

Bergengren

Privat

Stockholm

10:35

11:15

Stockholm

1

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

Norrtälje

11:05

0

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

11:40

12:10

1

SE-AFA

Ju 52

Lindberg

Ahrenbergsflyg

Rundfl

13:00

21:00

5

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

13:20

15:30

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

14:30

20:15

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:10

16:25

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

21:15

21:30

1

måndag 30 jun 1947

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

09:05

11:25

1

SE-ALD

Hornet Moth

Andrée

Andrée, dir

Privat

*

Karlstad

10:45

11:35

Ronneby

1

SE-AXH

Seabee

Huzell

Ostermans

Firma

Stockholm

11:05

0

SE-AXH

Seabee

Huzell

Ostermans

Firma

11:35

12:00

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

13:00

2

SE-AXH

Seabee

Huzell

Ostermans

Firma

12:15

12:30

1

SE-AXH

Seabee

Huzell

Ostermans

Firma

12:40

13:55

1

SE-AZN

Safir

Bergman

KSAK

KSAK

13:25

0

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

13:35

15:05

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

14:00

19:00

3

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Rundfl

14:00

21:00

4

SE-AZX

Super Cruiser

Bengtsson

Karlskogaflyg

Privat

Karlskoga

15:05

15:20

Karlskoga

1

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

15:40

16:35

1

SE-AXH

Seabee

Huzell

Ostermans

Firma

18:15

Stockholm

1

SE-AZN

Safir

Bergman

KSAK

Privat

19:00

20:00

2

SE-KAD

Fw Weihe

Segermark

***

Västerås

20:00

0

tisdag 1 jul 1947

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

08:30

12:40

1

SE-BHE

Klemm

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

11:40

12:15

1

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Taxi

12:30

Karlstad

19:00

1

SE-AKK

Klemm

Andersson, O

Stockholms fk

Privat

Stockholm

12:35

13:12

Stockholm

1

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

13:10

13:45

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

13:30

Stockholm

14:45

1

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

Privat

13:30

13:55

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

14:15

14:20

1

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

Privat

14:45

15:15

1

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

Privat

15:30

15:45

1

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

Privat

16:05

16:40

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

17:00

21:00

4

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

Privat

20:30

21:00

1

onsdag 2 jul 1947

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

08:10

10:00

1

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

10:25

12:45

1

SE-ALM

Tiger Moth

Norrvi

KSAK

Privat

Ålleberg

10:45

0

SE-ALM

Tiger Moth

Henriksson

KSAK

Privat

11:10

Ålleberg

1

SE-APO

Widgeon

Höök

Ostermans

Taxi

Stockholm

11:15

11:25

Vänjan

1

Nr 85

Sk 12

***

***

F17

F17

11:45

0

Nr 11

Sk 12

***

***

F6

F6

11:45

0

Nr 21

Sk 12

***

***

F13

F13

12:20

0

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

13:00

14:05

1

Nr 78

Sk 12

***

***

F11

F11

13:45

0

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Rundfl

14:00

21:00

4

SE-AZO

Ercoupe

Drotte

Bergengren

Firma

16:20

0

Nr 57

J 9

Hamilton

***

F8

16:45

17:10

F9

1

Nr 11

Sk 12

***

***

F14

17:20

0

Nr 181

Sk 15

***

***

F16

Västerås

17:40

18:20

Västerås

1

SE-APO

Widgeon

Höök

Ostermans

Taxi

Vänjan

18:05

18:15

Stockholm

1

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

18:30

Stockholm

1

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

19:00

19:15

1

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

19:20

Ålleberg

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

19:30

21:00

3

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

19:30

19:45

1

SE-AZO

Ercoupe

Drotte

Bergengren

Firma

19:30

20:00

1

tordag 3 jul 1947

SE-ARZ

Widgeon

Ivarsson

Stockholmstidningen

Firma

Stockholm

09:15

0

SE-ARZ

Widgeon

Ivarsson

Stockholmstidningen

Firma

09:24

09:35

1

SE-ARZ

Widgeon

Ivarsson

Stockholmstidningen

Firma

09:50

Stockholm

1

Nr 11 F14

Sk 12

***

***

Flygsläp

10:00

17:00

6

Nr 78

Sk 12

***

***

Flygsläp

10:00

17:00

8

SE-AZO

Ercoupe

Drotte

Bergengrens

Firma

10:15

10:40

1

SE-AZO

Ercoupe

Drotte

Bergengrens

Firma

10:45

11:10

1

Nr 21

Sk 12

***

***

Flygsläp

11:00

17:00

8

Nr 11 F6

Sk 12

***

***

Flygsläp

11:15

16:30

6

Nr 85

Sk 12

***

***

Flygsläp

11:30

17:00

5

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

15:00

12

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

20:00

8

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Rundfl

12:00

21:00

2

SE-AZO

Ercoupe

Drotte

Bergengrens

Firma

12:00

12:10

1

SE-KAD

Fw Weihe

Nilsson

***

Foto

12:12

13:00

1

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

13:10

Fjällnäs

1

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

KSAK

*

14:10

Stockholm

1

SE-AZO

Ercoupe

Drotte

Bergengrens

Firma

14:30

15:00

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

15:40

15:55

1

SE-AUK

Cub

Ahrel

Ahrel, dir

Privat

Fellingsbro

16:30

18:35

1

SE-HAB

Bell 47

Ågren

Ostermans

Firma

Göteborg

16:55

0

SE-HAB

Bell 47

Ågren

Ostermans

Firma

19:30

Pålsboda

21:15

1

SE-AUD

Cub

Andersson

T-flyg Östersund, Ander

Privat

*

Västerås

21:00

0

fredag 4 jul 1947

Nr 95

Sk 12

***

***

F1

F1

11:15

0

Nr 21

Sk 12

***

***

F13

F13

11:20

14:20

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

21:30

2

Nr 85

Sk 12

***

***

Flygsläp

*

12:00

17:00

3

SE-BHE

Klemm

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

12:55

13:45

3

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

*

12:55

Stockholm

1

Nr 11

Sk 12

***

***

F14

13:15

Ålleberg

17:05

1

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Rundfl

14:00

21:00

4

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

14:45

15:00

1

SE-BHE

Klemm

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

15:05

15:40

1

SE-ASP

Cub

Willix

Värmlandsflyg

Skol

*

Karlstad

15:05

18:15

Karlstad

1

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

KSAK

Stockholm

16:02

16:10

F11

1

SE-HAB

Bell 47

Ågren

Ostermans

Firma

16:50

17:30

1

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

KSAK

F11

17:15

0

SE-AIP

Klemm

Norrvi

KSAK

KSAK

Ålleberg

17:35

0

SE-BHE

Klemm

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

18:30

19:00

2

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

Lindesberg

18:40

0

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

19:00

19:15

1

SE-HAB

Bell 47

Ågren

Ostermans

Firma

19:40

Kumla

21:15

1

SE-AUD

Cub

Andersson

Andersson, G, Östersund

Privat

20:00

20:15

1

lördag 5 jul 1947

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Privat

07:30

08:35

6

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

09:15

Lysekil

1

Nr 11 F14

Sk 12

***

***

Flygsläp

10:00

17:00

8

Nr 11 F6

Sk 12

***

***

Flygsläp

10:00

17:00

9

Nr 21

Sk 12

***

***

Flygsläp

10:00

17:00

7

Nr 78

Sk 12

***

***

Flygsläp

10:00

17:00

8

Nr 85

Sk 12

***

***

Flygsläp

10:00

17:00

10

Nr 30

Safir

af Uhr

***

F1

Västerås

10:00

11:37

Karlsborg

1

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

KSAK

14:10

15:05

1

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

Skol

15:10

15:25

1

SE-AZZ

Cessna 140

Lundkvist

Stockholms fk

Privat

Stockholm

15:50

0

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:15

17:30

3

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Rundfl

16:30

21:00

3

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

Karlstad

16:50

0

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

17:15

17:30

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

19:10

19:55

1

SE-HAB

Bell 47

Ågren

Ostermans

Firma

19:30

21:30

1

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

*

20:05

21:00

2

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

*

20:05

20:20

1

söndag 6 jul 1947

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Privat

08:15

08:50

2

SE-AZZ

Cessna 140

Andersson

Stockholms fk

Privat

09:25

Stockholm

1

SE-BAL

DC-3

Engström

ABA

Taxi

Stockholm

10:05

10:25

Vännäs

1

SE-AYG

Norseman

Heden

Arosflyg

Skol

Västerås

11:20

0

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

11:30

Säffle

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

21:30

14

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

20:30

6

Nr 11

Sk 12

***

***

Flygsläp

12:00

17:00

7

Nr 11 F14

Sk 12

***

***

Flygsläp

12:00

17:00

7

Nr 21

Sk 12

***

***

Flygsläp

12:00

17:00

8

Nr 78

Sk 12

***

***

Flygsläp

12:00

17:00

6

Nr 85

Sk 12

***

***

Flygsläp

12:00

17:00

5

Nr 95

Sk 12

***

***

Flygsläp

12:00

17:00

5

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

Rundfl

12:35

20:30

10

SE-AYG

Norseman

Heden

Arosflyg

Rundfl

13:00

19:15

3

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

14:00

15:00

2

SE-AUD

Cub

Andersson

T-flyg Östersund

Privat

14:20

14:50

1

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Rundfl

14:25

20:00

8

SE-HAB

Bell 47

Ågren

Ostermans

Firma

14:35

16:25

1

SE-AGE

Hornet Moth

Hedström

Aero-Frabh

Privat

*

Ålleberg

15:15

0

SE-AUD

Cub

Andersson

T-flyg Östersund

Privat

16:00

19:00

2

SE-HAB

Bell 47

Ågren

Ostermans

Skol

*

16:55

18:15

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

17:00

17:30

1

SE-BAL

DC-3

Engström

ABA

Taxi

Sundsvall

17:49

18:15

Stockholm

1

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

18:00

18:35

2

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

Säffle

20:05

0

SE-AYG

Norseman

Heden

Arosflyg

Rundfl

*

20:40

Västerås

1

måndag 7 jul 1947

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

08:40

09:10

2

Nr 11

Sk 12

***

***

Flygsläp

10:00

17:00

6

Nr 11 F14

Sk 12

***

***

Flygsläp

10:00

13:45

5

Nr 21

Sk 12

***

***

Flygsläp

10:00

17:00

7

Nr 85

Sk 12

***

***

Flygsläp

10:00

17:00

6

Nr 95

Sk 12

***

***

Flygsläp

10:00

17:00

3

Nr 57

J 9

Hamilton

***

F8

F8

11:45

12:50

F9

1

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Rundfl

14:00

20:00

3

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

Rundfl

14:00

20:30

7

Nr A

J 9

***

***

F11

F11

14:46

14:51

F11

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

15:25

21:05

8

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

18:25

19:00

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

21:15

21:40

1

tisdag 8 jul 1947

SE-AXB

Seabee

Söderkvist

Bergbolagen

Firma

10:10

Lysekil

16:50

1

SE-AIP

Klemm

Ståhlfors

KSAK

KSAK

10:40

10:50

1

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Firma

Västerås

10:50

0

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

12:00

13:00

1

Nr 78

Sk 12

***

***

F17

12:00

12:30

1

Nr 64

Sk 12

***

***

F16

F16

12:17

13:52

F16

1

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

Rundfl

12:30

21:00

8

SE-AOF

RWD 13

Petterson

Pettersson

Privat

Västerås

12:57

13:30

Västerås

1

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

13:50

15:25

1

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Rundfl

14:00

18:00

2

SE-AIP

Klemm

Norrvi

KSAK

KSAK

14:46

Stockholm

1

SE-ASP

Cub

Willix

Värmlandsflyg

Skol

*

Karlstad

14:55

0

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

15:00

15:15

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

16:15

20:45

6

SE-BHE

Klemm

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

17:10

17:35

5

SE-BHE

Klemm

Andersson

Aero-Frabh

Privat

17:50

18:45

6

SE-AUD

Cub

Andersson

Andersson, G, Östersund

Privat

18:00

Västerås

21:00

1

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

18:40

19:10

1

SE-BHE

Klemm

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

19:30

20:00

2

SE-BHE

Klemm

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

20:05

20:30

3

onsdag 9 jul 1947

SE-AIP

Klemm

Norrvi

KSAK

Privat

Stockholm

07:30

0

SE-AZX

Super Cruiser

Person, B

Karlskogaflyg

Privat

Karlskoga

09:20

11:45

Karlskoga

1

Nr 21

Sk 12

***

***

Flygsläp

09:30

15:30

6

Nr 11 F14

Sk 12

***

***

Flygsläp

10:00

15:30

5

Nr 95

Sk 12

***

***

Flygsläp

10:00

17:00

6

Nr 11 F6

Sk 12

***

***

Flygsläp

10:00

15:40

4

Nr 64

Sk 12

***

KSAK

F16

F16

10:15

14:00

F16

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

17:00

5

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

Rundfl

12:15

12:30

1

Nr 78

Sk 12

***

***

Flygsläp

13:00

17:00

6

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

13:30

20:10

5

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

KSAK

13:55

Linköping

16:45

1

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Rundfl

14:30

20:00

3

SE-ARE

Auster

Andersson

Aero-Frabh

Inflygn

16:20

19:40

5

SE-BHE

Klemm

Andersson, G

Aero-Frabh

Skol

18:05

18:45

5

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

18:35

19:05

1

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Privat

*

20:00

20:50

2

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

20:50

21:05

1

tordag 10 jul 1947

Nr 21

Sk 12

***

***

F13

*

10:30

11:20

2

Nr 85

Sk 12

***

***

F17

10:30

11:00

2

SE-AUD

Cub

Andersson

T-flyg Östersund

Privat

13:00

Linköping

18:00

1

Nr 28

Sk 16

***

***

F5

Söderhamn

16:30

0

fredag 11 jul 1947

SE-ALO

KZ II

Klevstig

Östra Sörmlands fk

Privat

Vängsö

09:40

0

Nr 28

Sk 16

***

***

F5

*

09:53

Ljungbyhed

1

Nr 85

Safir

***

***

F8

F8

10:45

0

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson, G

Aero-Frabh

Privat

11:00

Norrköping

14:35

1

Nr 78

Sk 12

***

***

Flygsläp

11:00

15:00

2

SE-KAD

Fw Weihe

***

***

Foto

11:05

11:45

1

Nr 11 F14

Sk 12

***

***

Flygsläp

11:30

15:15

2

Nr 85

Sk 12

***

***

Flygsläp

11:30

14:00

2

Nr 95

Sk 12

***

***

Flygsläp

11:30

14:30

2

Nr 11 F6

Sk 12

***

***

Flygsläp

12:00

15:30

1

Nr 21

Sk 12

***

***

Flygsläp

12:00

15:30

2

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

12:30

21:00

5

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

Rundfl

14:00

21:30

9

SE-AIP

Klemm

Ståhlfors

KSAK

KSAK

14:20

14:30

1

Nr 205

Sk 25

***

***

F8

F8

14:25

14:40

F8

1

Nr 12

Sk 25

***

***

F6

F6

14:30

0

SE-AIP

Klemm

Ståhlfors

KSAK

KSAK

14:35

14:50

1

Nr 295

Sk 25

***

***

F8

F8

14:45

0

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Rundfl

15:00

20:30

3

SE-AIP

Klemm

Ståhlfors

KSAK

KSAK

15:20

15:55

1

Nr 8

Safir

***

***

F8

16:10

F8

1

SE-BHE

Klemm

Nilsson, G

Aero-Frabh

Privat

16:45

17:10

1

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

18:10

18:20

1

SE-AUD

Cub

Andersson, G

T-flyg Östersund

Privat

18:10

Jönköping

1

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

18:30

20:45

2

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

18:45

19:15

1

HB-UTO

Bücker Student

Gehringer

Gehringer

Privat

*

19:30

0

lördag 12 jul 1947

Nr 78

Sk 12

***

***

Flygsläp

08:00

19:00

6

Nr 11 F6

Sk 12

***

***

Flygsläp

08:15

14:50

6

Nr 11 F14

Sk 12

***

***

Flygsläp

08:30

14:00

5

Nr 21

Sk 12

***

***

Flygsläp

08:30

13:30

5

Nr 85

Sk 12

***

***

Flygsläp

08:30

14:00

4

Nr 95

Sk 12

***

***

Flygsläp

08:30

14:00

6

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson, G

Aero-Frabh

Privat

11:00

14:15

1

SE-ATN

Cub

Olsson

ÖBFK

Privat

12:53

Karlsborg

16:50

1

SE-AUP

Safir

Fraenkel

Fraenkel, dir

Privat

Göteborg

12:53

0

SE-HAC

Bell 47

Wallman

Ostermans

Firma

Örebro

12:55

0

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

Rundfl

13:30

20:00

5

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Rundfl

14:00

20:00

3

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

15:00

15:15

1

SE-AUK

Cub

Ahrel

Ahrel, dir

Fellingsbro

15:40

16:10

Jönköping

1

SE-AFN

Falcon

Bergelin

Bergelin, TL

Privat

Såtenäs

15:40

0

SE-AYN

Ercoupe

Filip

Ing. Fihlip

Stockholm

15:45

0

SE-BHE

Klemm

Nilsson, G

Aero-Frabh

Flygsläp

16:00

16:30

2

SE-AYZ

Cub

Mellberg

Skandinaviska Aero

Foto

16:15

17:33

1

SE-AKK

Klemm

Dalbom

Stockholms fk

Privat

Stockholm

16:58

0

SE-AYN

Ercoupe

Filip

Ing. Fihlip

Privat

17:32

18:05

4

SE-BHL

Klemm

Barkman

Nilsson, Birger

Privat

Stockholm

20:30

0

söndag 13 jul 1947

SE-AUN

Safir

Hulten

SAAB

Firma

*

Linköping

09:50

0

SE-BCL

Stinson

Grubbström

Nordisk Aerotjänst

Firma

Norrköping

10:20

0

SE-AZZ

Cessna 140

Österberg

Stockholms fk

Privat

Stockholm

10:25

0

SE-AYG

Norseman

Heden

Arosflyg

Västerås

10:40

0

SE-BFX

Ercoupe

Drotte

Bergengren

Firma

Stockholm

12:00

0

SE-BFX

Ercoupe

Drotte

Bergengren

Firma

12:20

12:47

1

SE-AUK

Cub

Ahrel

Ahrel, dir

12:25

0

SE-AUN

Safir

Hulten

SAAB

Firma

*

12:25

12:50

2

SE-AZN

Safir

Gidlund

KSAK

KSAK

12:25

12:50

2

SE-AUX

Cub

Akrell

Akrell, Sthlm

Stockholm

12:30

0

SE-AYN

Ercoupe

Ing. Fihlip

Privat

12:30

Göteborg

1

SE-HAA

Bell 47

Ågren

Ostermans

Firma

*

12:57

Bollnäs

1

SE-AIP

Klemm

KSAK

13:00

13:40

2

SE-AKK

Klemm

Stockholms fk

13:00

13:30

2

SE-AUP

Safir

Fraenkel

Fraenkel, dir

13:03

13:15

1

SE-BHL

Klemm

Barkman

Nilsson Barkman

Privat

13:05

13:20

1

SE-HAC

Bell 47

Wallman

Ostermans

13:12

13:16

1

Nr A

Sk 12

F7

M

14:18

0

SE-AUX

Cub

Akrell

Akrell, Sthlm

Firma

14:21

14:27

1

SE-BCL

Stinson

Grubbström

Nordisk Aerotjänst

Rundfl

14:22

14:30

1

SE-AZN

Safir

Gidlund

Centralflyg

Rundfl

14:22

14:35

1

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:23

14:32

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:23

14:30

1

SE-BFX

Ercoupe

Drotte

Bergengren

Firma

14:24

14:33

1

SE-AYG

Norseman

Heden

Arosflyg

Rundfl

14:27

14:41

1

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:38

14:47

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:38

14:46

1

SE-BCL

Stinson

Grubbström

Nordisk Aerotjänst

Rundfl

14:38

14:45

1

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Rundfl

14:39

14:50

1

SE-AZN

Safir

Gidlund

Centralflyg

Rundfl

14:41

14:51

1

SE-ATN

Cub

ÖBFK

Privat

14:43

15:16

1

SE-BCL

Stinson

Grubbström

Nordisk Aerotjänst

Rundfl

14:50

14:59

1

SE-HAC

Bell 47

Wallman

Ostermans

Rundfl

14:50

14:54

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:52

14:59

1

SE-AKK

Klemm

Stockholms fk

*

14:52

Stockholm

1

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:53

15:00

1

SE-AUN

Safir

SAAB

*

14:53

1

SE-AYG

Norseman

Heden

Arosflyg

Rundfl

14:55

15:14

1

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Rundfl

14:58

15:07

1

SE-AZN

Safir

Gidlund

Centralflyg

Rundfl

14:58

15:09

1

SE-HAC

Bell 47

Wallman

Ostermans

Rundfl

14:58

15:02

1

SE-BCL

Stinson

Grubbström

Nordisk Aerotjänst

Rundfl

15:03

15:12

1

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:05

15:13

1

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:06

15:14

1

SE-HAC

Bell 47

Wallman

Ostermans

Rundfl

15:06

15:10

1

SE-BHL

Klemm

Nilsson, Birger

15:06

1

SE-HAC

Bell 47

Wallman

Ostermans

Rundfl

15:12

15:17

1

SE-AFA

Ju 52

Hamrin

Ahrenbergsflyg

Rundfl

15:15

15:25

1

SE-AZN

Safir

Gidlund

Centralflyg

Rundfl

15:15

15:30

1

SE-BCL

Stinson

Grubbström

Nordisk Aerotjänst

Rundfl

15:17

15:26

1

SE-ALO

KZ II

Östra Sörmlands fk

15:17

Vängsö

1

Nr ?

Sk 12

***

15:17

1

Nr ?

Sk 12

***

15:17

1

Nr ?

Sk 12

***