Flygtrafikjournaler 1947 per ägare

Här visas 1947 års flygtrafik på Gustavsvik, sorterad på olika stationeringsorter och ägare.
Det är i grunden samma information som finns i den kronologiska tabellen.

Utformning av tabellen

Tabellen nedan innehåller en mängd avdelningar som tillhör någon av följande huvudgrupper:

A:: Örebro Bil- och Flygklubb (inte vidare indelad)
B:: Örebro (indelad i olika bolag och andra ägare)
C:: Inom 10 mil (indelad i orter)
D:: Stockholm (indelad i olika bolag och andra ägare)
E:: Sverige söderut (indelad i orter)
F:: Sverige norrut (indelad i orter)
G:: Kronan (indelad i flygplanstyper)
H:: Utlandet (indelad i länder)

Exempel på avdelningar:

B:: Örebro - Aero-Frabh
C:: Inom 10 mil - Karlskoga

Teckenföljden :: har använts i rubrikerna för att underlätta bläddring mellan avdelningar. Skriv in :: i webbläsarens sökfält och klicka sedan på "Nästa" upprepade gånger, så slås avdelning efter avdelning upp i tabellen. Klicka i någon kolumnrubrik för att slippa hitta varenda :: här i anvisningarna. Man kan också söka baklänges med klick på "Föregående". Eller sök på D:: för att bara bläddra bland stockholmsavdelningarna.

Året 1947 per ägare

Datum

Reg

Typ

Förare

Ägare

Flygn. art

*

|

Från ort

Ank

Start

Till/via ort

Landn

Starter

A:: Örebro Bil- och Flygklubb

470104

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

Privat

12:00

13:15

1

470106

SE-ATE

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

*

12:00

12:45

1

470106

SE-ATE

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

*

13:00

13:30

1

470107

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

Privat

13:20

14:00

1

470115

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

*

0

470215

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

Privat

15:30

16:20

1

470216

SE-ATE

Cub

Landin

ÖBFK

Privat

*

0

470217

SE-ATE

Cub

Landin

ÖBFK

Privat

12:10

13:30

1

470217

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

Privat

14:35

15:20

1

470219

SE-ATE

Cub

Gullberg

ÖBFK

Privat

14:50

16:05

1

470221

SE-ATE

Cub

Löwnertz

ÖBFK

Privat

15:00

15:15

1

470223

SE-ATE

Cub

Gullberg

ÖBFK

Privat

13:00

15:20

2

470223

SE-ATE

Cub

Landin

ÖBFK

Privat

15:30

16:20

1

470316

SE-ATE

Cub

Löwnertz, Å

ÖBFK

Privat

13:30

13:45

1

470712

SE-ATN

Cub

Olsson

ÖBFK

Privat

12:53

Karlsborg

16:50

1

470713

SE-ATN

Cub

ÖBFK

Privat

14:43

15:16

1

470713

SE-ATN

Cub

ÖBFK

Privat

15:27

15:34

1

470713

SE-ATN

Cub

ÖBFK

Privat

15:51

15:59

1

470713

SE-ATN

Cub

ÖBFK

Privat

16:05

16:14

1

470713

SE-ATN

Cub

ÖBFK

Privat

16:24

16:43

1

470713

SE-ATN

Cub

ÖBFK

Privat

16:50

17:05

1

470713

SE-ATN

Cub

ÖBFK

Privat

17:14

17:28

1

470713

SE-ATN

Cub

ÖBFK

Privat

17:34

17:40

1

470713

SE-ATN

Cub

ÖBFK

Privat

17:47

17:55

1

470713

SE-ATN

Cub

ÖBFK

*

19:12

19:55

1

470714

SE-ATN

Cub

Karlsson, B

ÖBFK

Privat

12:10

12:30

1

470714

SE-ATN

Cub

Karlsson

ÖBFK

Privat

17:30

18:30

1

470717

SE-ATN

Cub

Karlsson, K

ÖBFK

Privat

20:10

20:25

1

470717

SE-ATN

Cub

Wilhelmsson

ÖBFK

Privat

20:30

20:45

1

470718

SE-ATN

Cub

Karlsson, K

ÖBFK

Privat

19:00

19:20

1

470719

SE-ATN

Cub

Hamrin

ÖBFK

Privat

19:30

Stockholm

1

470720

SE-ATN

Cub

Hamrin

ÖBFK

Privat

Stockholm

10:15

0

470720

SE-ATN

Cub

Karlsson, K

ÖBFK

Privat

10:30

12:15

5

470721

SE-ATN

Cub

Karlsson, K

ÖBFK

Privat

18:55

19:55

1

470725

SE-ATN

Cub

Gullberg

ÖBFK

Privat

18:15

18:50

1

470725

SE-ATN

Cub

Karlsson, K

ÖBFK

Privat

19:40

19:55

1

470728

SE-ATN

Cub

Nilsson, G

ÖBFK

Privat

16:00

Arboga

16:45

1

470809

SE-ATE

Cub

Gullberg

ÖBFK

Överfl

Stockholm

15:43

0

470811

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

Privat

17:55

18:25

1

470811

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

Privat

19:00

19:50

1

470813

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

Privat

18:55

19:35

1

470814

SE-ATE

Cub

Landin

ÖBFK

Privat

17:25

17:50

1

470819

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

Privat

09:05

Linköping

1

470820

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

Linköping

18:22

0

470825

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

Privat

15:35

15:45

1

470825

SE-ATE

Cub

Ligner

ÖBFK

Privat

19:10

19:30

1

470906

SE-ATE

Cub

Lymar

ÖBFK

Övningsfl

16:20

17:05

1

470906

SE-ATE

Cub

Gullberg

ÖBFK

Övningsfl

18:40

19:15

1

470907

SE-ATE

Cub

Landin

ÖBFK

Övningsfl

11:30

11:40

1

470914

SE-ATE

Cub

Gullberg

ÖBFK

Privat

14:35

14:50

1

470918

SE-ATE

Cub

Gullberg

ÖBFK

Privat

18:00

18:25

1

470921

SE-ATE

Cub

Karlsson

ÖBFK

Privat

12:50

13:30

1

470921

SE-ATE

Cub

Landin

ÖBFK

Privat

13:35

13:45

1

470921

SE-ATE

Cub

Landin

ÖBFK

Privat

14:20

14:40

1

471201

SE-ATE

Cub

Bergman

ÖBFK

Privat

15:05

15:35

1

471214

SE-ATE

Cub

Karlsson, K

ÖBFK

Privat

14:20

15:20

1

471221

SE-ATE

Cub

Löwnertz

ÖBFK

Privat

11:30

12:35

1

B:: Örebro - Aero-Frabh

470101

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

*

12:00

13:00

1

470120

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

15:00

15:25

1

470121

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

*

13:15

NF

1

470124

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

*

NF

15:08

0

470206

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

13:10

14:10

3

470208

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:30

12:45

3

470208

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

13:15

Arboga

14:00

1

470208

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

15:45

Arboga

16:30

1

470208

SE-ATH

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:00

16:10

1

470208

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

16:15

16:25

1

470209

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:15

15:00

4

470209

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

14:00

14:30

1

470209

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:10

14:25

1

470209

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

14:35

14:45

1

470209

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:35

16:05

1

470209

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

*

0

470210

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:35

13:50

4

470210

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

*

0

470211

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

11:45

12:00

1

470211

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:10

15:50

3

470211

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

12:20

12:30

1

470211

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:50

14:35

1

470211

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

14:15

15:00

1

470212

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:05

16:15

6

470212

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

*

13:00

1

470212

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:05

16:20

1

470213

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:25

14:50

1

470213

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

15:20

16:45

1

470214

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

09:10

09:50

2

470214

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:12

12:40

4

470214

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:00

14:25

5

470215

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

09:25

11:55

3

470215

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

12:10

12:40

1

470215

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:30

17:00

1

470215

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

15:20

15:30

1

470216

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:45

11:15

2

470216

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

11:30

15:45

12

470216

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:05

16:40

5

470216

SE-ATH

Cub

Zellerberg

Aero-Frabh

Privat

14:20

14:50

1

470217

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:15

11:55

9

470217

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

12:00

13:30

1

470217

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

12:10

12:45

1

470217

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

*

13:40

13:55

3

470217

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

*

13:40

13:55

3

470217

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:00

14:15

3

470217

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

14:15

14:30

3

470217

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:40

16:15

9

470218

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:40

10:50

2

470218

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

10:55

11:15

1

470218

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:30

11:40

2

470218

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

11:45

12:05

1

470218

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:35

17:05

4

470219

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

09:15

13:30

9

470219

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

10:00

11:00

1

470219

SE-ATE

Cub

Laurell

ÖBFK

Skol

12:00

12:30

1

470219

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

13:30

15:00

1

470219

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

13:35

14:20

7

470219

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:45

15:00

3

470219

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

15:05

16:00

6

470220

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

09:50

10:55

4

470220

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

11:55

12:05

2

470220

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

12:15

13:05

7

470220

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:30

14:30

6

470220

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

14:55

15:05

4

470220

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:40

16:00

1

470220

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

16:05

16:45

1

470221

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:30

13:10

2

470221

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

13:00

14:00

1

470221

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

13:15

13:55

2

470221

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

14:15

16:00

1

470221

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:35

16:20

5

470221

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

16:25

16:40

1

470222

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:40

15:20

18

470222

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

12:40

Falköping

1

470223

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:45

16:45

7

470224

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

09:20

10:30

2

470224

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

10:40

12:00

5

470224

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

Falköping

12:30

0

470224

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

12:30

13:40

6

470224

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:00

14:35

1

470225

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

09:20

10:20

6

470225

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:40

11:05

5

470225

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

11:10

11:40

5

470225

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:55

12:20

5

470225

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

12:20

13:00

7

470225

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

13:00

14:00

1

470225

SE-ATE

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

*

13:30

16:40

2

470225

SE-ATH

Cub

Bergman

ÖBFK

Privat

*

14:45

15:25

1

470225

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

16:40

17:05

1

470226

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:10

16:55

17

470226

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

13:10

14:50

1

470226

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

17:05

17:30

1

470226

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

17:35

17:50

3

470227

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

10:20

10:50

3

470227

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

10:55

11:25

3

470227

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

13:00

13:25

3

470227

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

13:30

13:50

3

470227

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

14:00

14:25

1

470227

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

14:20

15:10

1

470227

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

14:30

15:00

1

470227

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

15:10

15:40

1

470227

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

15:45

16:20

5

470227

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

16:25

17:00

6

470301

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

11:10

12:10

1

470301

SE-ATH

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:15

11:30

1

470302

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:20

11:30

1

470302

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

12:10

12:16

1

470302

SE-ATH

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

13:30

14:30

1

470302

SE-ATE

Cub

Laurell

ÖBFK

Skol

13:30

14:05

1

470303

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:30

13:35

2

470303

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

12:30

15:48

1

470304

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

11:50

13:50

2

470304

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

*

14:25

16:00

2

470304

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

*

14:30

17:30

6

470305

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

09:05

09:45

1

470305

SE-ATE

Cub

Laurell

ÖBFK

Skol

10:20

10:50

1

470305

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:25

10:55

1

470305

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

11:40

12:20

2

470305

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:05

16:35

1

470306

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

12:25

13:25

1

470306

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

14:10

14:50

2

470306

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:00

15:30

1

470307

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:10

11:05

1

470307

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Privat

15:00

16:40

1

470307

SE-ATH

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

15:10

15:25

2

470310

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

11:35

11:55

4

470310

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

11:55

12:10

3

470310

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

12:10

12:25

1

470310

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

12:25

12:40

1

470310

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:55

13:35

1

470310

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

13:45

14:30

8

470310

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

14:30

14:45

2

470310

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

16:10

16:40

6

470311

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:30

10:50

1

470311

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

10:50

11:40

5

470311

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

13:30

13:35

1

470311

SE-ARE

Auster

Laurell

Aero-Frabh

Privat

14:00

Sunne

1

470311

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

14:10

14:50

1

470312

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

11:45

12:00

2

470312

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

12:00

12:55

9

470312

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

12:05

13:00

1

470312

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

14:45

14:55

2

470312

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

14:55

15:00

1

470312

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

15:00

15:05

1

470312

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

15:05

15:55

3

470312

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

16:00

16:15

1

470313

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

10:30

11:10

1

470313

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:00

11:35

1

470313

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

11:10

11:30

1

470313

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

11:30

11:55

5

470313

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

12:00

12:35

6

470313

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

14:15

14:55

1

470313

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

*

14:56

15:10

1

470314

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

13:45

14:35

1

470315

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

14:15

15:00

1

470315

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

15:10

15:50

1

470316

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

11:00

12:00

1

470316

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

11:05

12:05

1

470318

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

14:25

14:50

4

470318

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

15:25

16:05

1

470318

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

16:15

16:45

1

470319

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:55

11:25

1

470319

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

13:25

13:35

1

470319

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

13:35

14:40

11

470320

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

09:20

10:20

5

470320

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:50

11:10

3

470320

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

11:10

12:10

9

470320

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

12:15

12:50

4

470321

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

08:40

10:10

1

470321

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

*

13:00

13:30

1

470321

SE-BCK

Stinson

Holmgren

Aero-Frabh

Norrköping

13:35

0

470321

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

16:05

17:35

1

470324

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Firma

13:55

Arboga

1

470325

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Firma

Arboga

15:20

0

470326

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Firma

12:25

Norrköping

17:40

1

470327

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell, G

Aero-Frabh

Skol

10:10

14:15

7

470327

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:15

16:35

1

470328

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell, G

Aero-Frabh

Skol

11:05

11:55

8

470329

SE-BCK

Stinson

Laurell, G

Aero-Frabh

Provflyg

13:20

13:45

2

470329

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

14:10

14:20

1

470329

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

14:30

14:50

1

470329

SE-ATH

Cub

Laurell, G

Aero-Frabh

Provflyg

15:10

15:20

2

470329

SE-ATH

Cub

Laurell, G

Aero-Frabh

Skol

*

15:30

16:05

2

470330

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

13:30

14:00

1

470331

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

13:30

13:40

1

470331

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:45

13:55

1

470331

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:15

14:55

8

470414

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

12:00

12:35

1

470414

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

13:10

13:25

1

470416

SE-ATH

Cub

Laurell, G

Aero-Frabh

Skol

11:30

13:30

2

470416

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

13:45

13:55

1

470416

SE-ATH

Cub

Laurell, G

Aero-Frabh

Skol

14:05

14:20

3

470416

SE-ATH

Cub

Laurell, G

Aero-Frabh

Skol

14:25

14:35

2

470416

SE-ATH

Cub

Laurell, G

Aero-Frabh

Skol

14:50

15:50

1

470416

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:00

16:15

1

470417

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

12:34

13:05

1

470417

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

14:30

Göteborg

1

470418

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

Göteborg

13:00

13:35

Stockholm

1

470418

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

Stockholm

19:05

0

470419

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:55

12:55

1

470419

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:15

14:25

1

470419

SE-ATH

Cub

Carlsson

Aero-Frabh

Skol

14:30

14:55

1

470419

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:45

15:06

1

470419

SE-ATH

Cub

Carlsson

Aero-Frabh

Skol

15:00

15:15

1

470419

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Firma

18:10

Arboga

19:55

1

470420

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

09:55

10:20

1

470420

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

10:35

11:05

1

470420

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

11:26

11:35

1

470420

SE-ATH

Cub

Carlsson

Aero-Frabh

Skol

11:40

12:10

1

470420

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

15:10

1

470420

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

12:20

13:10

1

470420

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:00

13:30

4

470420

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:10

14:25

1

470420

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:40

14:55

1

470420

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

15:20

15:45

1

470421

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

12:15

13:20

1

470421

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:30

14:40

1

470423

SE-ASY

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

10:15

11:40

10

470423

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Skol

11:50

12:00

2

470423

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

12:10

Arboga

15:10

1

470423

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:05

13:40

5

470423

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:30

14:40

1

470423

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:00

15:35

1

470423

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:20

20

470423

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

18:00

19:00

6

470423

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

19:10

19:25

1

470424

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:20

11:20

11

470424

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

*

12:00

Stockholm

19:15

1

470424

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:40

16:10

1

470424

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

17:30

18:15

3

470424

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Skol

*

18:30

19:00

1

470425

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

08:40

08:45

1

470425

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:00

11:25

1

470425

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:15

13:15

3

470425

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

*

12:45

13:00

9

470425

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

13:10

13:20

1

470425

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

13:30

13:45

4

470425

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

13:40

13:50

1

470425

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:40

15:00

1

470426

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:00

11:20

1

470427

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

10:15

10:30

1

470427

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

10:30

10:45

1

470427

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:00

11:15

1

470427

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

11:00

18:00

13

470427

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:20

11:50

1

470427

SE-ASY

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Privat

12:15

12:35

1

470427

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

13:00

16:00

1

470427

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:00

13:25

1

470427

SE-AGE

Hornet Moth

Prins, Karl

Aero-Frabh

Privat

13:00

13:15

1

470427

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:50

14:20

1

470427

SE-ASY

Cub

Löwnertz

Aero-Frabh

Privat

14:05

14:30

1

470427

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:30

15:30

9

470427

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:15

16:45

2

470427

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:30

17:00

1

470427

SE-ATH

Cub

Karlsson, K

Aero-Frabh

Skol

17:15

17:45

1

470427

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

17:15

17:55

1

470427

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

18:00

18:15

1

470427

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

18:30

19:20

1

470428

SE-ATH

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:00

16:20

1

470429

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

12:10

12:12

1

470429

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:10

12:40

1

470429

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

12:40

12:50

1

470429

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

13:25

13:45

1

470429

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:50

14:05

1

470429

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:20

14:30

1

470429

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

15:00

15:30

1

470429

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:40

16:05

1

470429

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

*

15:50

16:35

1

470429

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:00

16:15

1

470430

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

10:05

10:35

1

470430

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

11:30

11:45

1

470430

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:50

14:00

1

470430

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:55

15:30

1

470501

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:10

11:25

1

470501

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Inflygn

12:00

13:00

6

470501

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:15

13:30

1

470501

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:35

14:10

6

470501

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Inflygn

14:30

14:45

1

470501

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

15:00

17:00

6

470501

SE-ASY

Cub

Karlsson, K

Aero-Frabh

Skol

15:30

16:30

1

470501

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:15

16:45

1

470501

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

16:45

17:15

1

470501

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:30

1

470501

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

18:00

18:40

1

470502

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:45

12:15

4

470502

SE-AGE

Hornet Moth

Gullberg

Aero-Frabh

Skol

12:15

12:45

4

470502

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

12:50

13:15

1

470502

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Inflygn

15:03

15:15

1

470503

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Firma

08:50

Stockholm

14:20

1

470503

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:30

12:05

1

470503

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

12:20

12:35

1

470503

SE-ASY

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

13:10

13:35

1

470503

SE-ASY

Cub

Karlsson

Aero-Frabh

Skol

13:40

14:05

1

470503

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

14:55

15:10

1

470503

SE-ASY

Cub

Karlsson

Aero-Frabh

Skol

15:15

16:00

1

470503

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:00

16:20

1

470503

SE-AGE

Hornet Moth

Jonsson

Aero-Frabh

Skol

16:10

17:10

1

470503

SE-ASY

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

16:10

16:45

1

470503

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:25

16:55

1

470503

SE-ASY

Cub

Karlsson

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:20

1

470503

SE-ATH

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

17:15

17:30

1

470503

SE-ASY

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

17:25

17:40

1

470503

SE-ASY

Cub

Ligner

Aero-Frabh

Skol

18:10

18:45

1

470503

SE-AGE

Hornet Moth

Gullberg

Aero-Frabh

Skol

18:30

19:20

1

470503

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

18:55

19:25

1

470504

SE-ASY

Cub

Karlsson

Aero-Frabh

Skol

*

09:15

10:15

2

470504

SE-ATH

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

09:35

11:20

2

470504

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

11:00

17:30

10

470504

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

11:15

11:30

1

470504

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:25

11:55

2

470504

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:30

12:05

2

470504

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

13:00

13:20

5

470504

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:10

13:40

6

470504

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Övningsfl

14:15

15:00

1

470504

SE-ATH

Cub

Löwnertz

Aero-Frabh

Privat

14:15

14:40

1

470504

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

15:10

15:40

2

470504

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

15:15

15:30

1

470504

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

15:20

16:50

6

470504

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

15:50

16:15

1

470504

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:05

16:20

1

470504

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:15

16:30

1

470504

SE-ATH

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

17:00

17:40

3

470504

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:20

2

470504

SE-ASY

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

17:50

18:05

1

470504

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

17:50

18:05

1

470504

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

17:50

18:05

1

470504

SE-AGE

Hornet Moth

Gullberg

Aero-Frabh

Privat

18:10

19:30

1

470505

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

*

10:20

10:55

1

470505

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

*

11:10

11:45

1

470505

SE-ASY

Cub

Lymar

Aero-Frabh

Skol

*

12:00

13:00

8

470505

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

*

13:00

13:15

1

470505

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

*

13:45

14:10

1

470505

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:30

15:15

1

470505

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:10

17:00

1

470505

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

*

17:00

17:35

1

470505

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

17:15

17:40

1

470505

SE-ASY

Cub

Karlsson, K

Aero-Frabh

Skol

18:00

18:55

5

470505

SE-ATH

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

*

18:15

18:50

1

470505

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

18:30

19:40

3

470505

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

19:00

19:35

6

470505

SE-ATH

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

19:15

19:30

1

470505

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

20:00

20:20

1

470506

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:10

12:00

1

470506

SE-AGE

Hornet Moth

Gullberg

Aero-Frabh

Skol

11:45

13:20

13

470506

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

12:00

12:35

1

470506

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

12:45

13:00

1

470506

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

14:30

14:45

1

470506

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

15:45

16:00

1

470506

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

17:15

17:45

1

470506

SE-AGE

Hornet Moth

Gullberg

Aero-Frabh

Skol

18:10

18:20

8

470506

SE-ASY

Cub

Karlsson, K

Aero-Frabh

Skol

18:20

18:35

1

470506

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

18:25

18:45

1

470506

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

18:45

19:00

1

470506

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

19:30

19:45

1

470507

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

08:15

Stockholm

20:00

1

470507

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:00

11:45

2

470507

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

12:05

12:35

3

470507

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:30

14:50

4

470507

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:50

15:20

1

470507

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Skol

15:35

16:35

1

470507

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:45

17:00

1

470507

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

18:20

18:40

1

470507

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

19:45

20:15

1

470507

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

20:20

20:35

1

470507

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

20:35

21:05

1

470508

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Firma

07:45

Ålleberg

10:30

1

470508

SE-ATH

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

09:00

09:15

1

470508

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:05

10:30

1

470508

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:05

11:25

1

470508

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Firma

11:50

Stockholm

19:10

1

470508

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

17:15

17:30

1

470508

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Firma

19:30

Ålleberg

1

470508

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

20:15

20:45

1

470509

SE-ATH

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

09:15

09:30

1

470509

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Firma

Ålleberg

13:00

0

470509

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

15:15

15:40

3

470509

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

15:30

16:00

1

470509

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

16:00

16:10

1

470509

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

16:10

16:40

2

470509

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

16:40

16:50

1

470509

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:50

17:05

1

470509

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

17:15

17:45

2

470509

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

18:00

18:10

1

470509

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

18:15

18:30

1

470509

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

18:40

19:05

1

470509

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

19:10

19:20

1

470510

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:14

12:15

1

470510

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:50

14:15

1

470510

SE-ATH

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

14:00

Göteborg

1

470510

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Inflygn

14:30

14:45

1

470510

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

15:00

15:20

1

470510

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:00

16:25

3

470510

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Firma

16:30

Arboga

18:15

1

470510

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:30

2

470510

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

18:00

18:15

1

470510

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Inflygn

18:00

18:15

1

470511

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

10:15

10:30

1

470511

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:00

11:15

1

470511

SE-ASY

Cub

Löwnertz

Aero-Frabh

Privat

13:30

13:55

1

470511

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

14:10

15:25

1

470511

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

16:15

16:45

1

470511

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:25

1

470512

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Inflygn

11:00

11:15

1

470512

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:40

14:10

1

470512

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:00

16:30

6

470512

SE-ASY

Cub

Karlsson, K

Aero-Frabh

Skol

17:35

18:00

1

470512

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

19:15

19:30

1

470512

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

19:35

19:50

1

470514

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

11:00

11:35

7

470514

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

12:15

12:30

1

470514

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

14:45

15:00

1

470514

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

15:15

15:45

1

470514

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

16:00

16:15

1

470514

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

16:10

16:35

1

470514

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

17:20

17:50

1

470514

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

18:00

18:15

1

470514

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

19:05

19:35

1

470514

SE-BCK

Stinson

Aero-Frabh

Privat

19:45

20:10

1

470515

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:20

12:10

1

470515

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:30

11:45

1

470515

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

*

12:00

19:00

8

470515

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Privat

12:10

12:35

1

470515

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

12:15

14:45

1

470515

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

12:30

12:35

1

470515

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

13:00

13:15

1

470515

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

15:15

15:25

1

470515

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

15:30

16:15

1

470515

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

15:40

16:00

1

470515

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:00

16:25

1

470515

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

17:10

17:20

1

470515

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

18:00

19:00

1

470515

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

*

19:00

19:30

4

470515

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

*

19:30

19:45

1

470515

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

*

19:45

20:00

1

470516

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:30

12:05

7

470516

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

12:15

12:30

1

470516

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:00

19:50

13

470516

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

15:15

16:15

12

470516

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

17:00

17:30

1

470516

SE-ARE

Auster

Karlberg

Aero-Frabh

Firma

Stockholm

18:15

0

470516

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

19:30

19:50

1

470516

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

19:50

20:00

1

470517

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Provflyg

12:00

13:30

1

470517

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

12:15

13:30

1

470517

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Provflyg

13:00

13:15

1

470517

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

18:00

18:55

1

470517

SE-ARE

Auster

Laurell

Aero-Frabh

Provflyg

19:15

19:30

1

470518

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Firma

05:45

Ålleberg

21:40

1

470518

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

10:30

Ålleberg

1

470518

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

11:00

11:30

1

470518

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Provflyg

14:00

14:30

1

470519

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

Ålleberg

12:20

0

470519

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:10

13:40

1

470519

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:50

14:15

1

470519

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

13:55

14:00

1

470519

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:00

Göteborg

1

470519

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:30

17:00

1

470519

SE-ASY

Cub

Ligner

Aero-Frabh

Privat

17:00

17:30

1

470519

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

19:50

Stockholm

1

470520

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

Stockholm

10:30

0

470520

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

14:30

14:55

5

470520

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

15:00

15:15

1

470520

SE-ARE

Auster

Gävert, Å

Aero-Frabh

Privat

Göteborg

15:25

0

470520

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

18:30

19:00

1

470520

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

19:00

19:20

5

470520

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

19:45

20:15

4

470520

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

20:15

20:30

2

470521

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

11:00

11:20

1

470521

SE-ASY

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:55

15:25

1

470521

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Privat

18:00

18:15

1

470521

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

18:00

18:15

1

470522

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:30

13:45

1

470522

SE-ASY

Cub

Hedlund

Aero-Frabh

Övningsfl

14:00

16:05

1

470522

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

17:15

17:45

4

470522

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

19:10

19:45

3

470522

SE-ASY

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Privat

*

19:20

19:40

1

470522

SE-BCK

Stinson

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

20:00

20:35

5

470522

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Privat

20:40

20:50

1

470523

SE-AGE

Hornet Moth

Laurell

Aero-Frabh

Skol

13:15

14:00

1

470523

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

18:05

18:35

1

470523

SE-ASY

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

19:30

19:55

1

470523

SE-ASY

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Privat

20:00

20:30

1

470523

SE-ARE

Auster

Laurell

Aero-Frabh

Rundfl

20:10

20:25

1

470523

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

20:30

21:00

1

470524

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

10:25

10:55

1

470524

SE-ASY

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Skol

*

12:00

12:29

1

470524

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

13:15

13:30

1

470524

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Firma

16:50

Stockholm

1

470525

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Firma

Stockholm

10:25

0

470525

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

12:15

12:30

1

470525

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Firma

14:10

Stockholm

16:50

1

470525

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

17:00

17:15

1

470525

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

17:20

17:35

1

470525

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

17:30

19:00

1

470526

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

10:00

10:25

1

470526

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

11:00

18:00

4

470526

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

13:00

19:00

2

470526

SE-ARE

Auster

Söderlund

Aero-Frabh

Privat

14:00

15:00

1

470527

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

07:15

Falköping

1

470528

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

12:55

13:15

1

470529

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Firma

Norrköping

18:25

0

470529

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:00

19:15

1

470529

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

19:30

19:45

1

470530

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:00

11:50

8

470531

SE-AGE

Hornet Moth

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

13:35

14:10

8

470531

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Skol

*

18:00

18:45

1

470601

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:00

14:05

1

470601

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

14:10

14:40

2

470601

SE-ATH

Cub

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

14:45

15:00

1

470601

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:00

18:15

3

470601

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Privat

15:15

16:15

1

470601

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:20

18:45

2

470601

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

16:45

17:15

1

470601

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

19:00

19:15

1

470601

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

*

19:15

19:20

1

470602

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:30

1

470603

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

12:30

13:00

1

470603

SE-ATH

Cub

Lind, T

Aero-Frabh

Övningsfl

*

12:45

13:15

1

470604

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Firma

10:35

Linköping

1

470604

SE-ATH

Cub

Lind, Ture

Aero-Frabh

Privat

16:15

16:30

1

470604

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

16:30

16:45

1

470604

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Repetinfl

*

18:05

18:35

1

470604

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

18:40

18:53

1

470604

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Övningsfl

19:20

19:50

1

470605

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

*

16:55

17:30

1

470605

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Firma

Linköping

18:25

0

470606

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

14:45

15:15

1

470606

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Firma

16:45

Arboga

17:25

1

470606

SE-ATH

Cub

Löwnertz

Aero-Frabh

Privat

18:00

18:30

1

470606

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Firma

20:15

Arboga

21:00

1

470607

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

16:00

16:30

1

470607

SE-ATH

Cub

Lind, T

Aero-Frabh

17:00

17:30

1

470608

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

10:20

10:50

1

470608

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

12:15

12:30

1

470608

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

14:20

14:50

3

470608

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

18:40

18:55

1

470609

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

11:47

12:13

1

470609

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

14:55

15:25

1

470609

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

*

15:10

15:25

1

470609

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

15:30

15:45

2

470610

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

12:30

12:45

1

470610

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

12:55

13:25

1

470611

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

18:10

18:40

2

470614

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

16:05

16:40

1

470614

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

16:45

17:15

2

470614

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Firma

18:00

18:25

1

470614

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

19:20

20:05

1

470614

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Firma

20:05

20:50

1

470614

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Privat

20:30

21:00

2

470615

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

11:40

11:55

1

470615

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

13:20

13:45

1

470615

SE-ATH

Cub

Gullberg

Aero-Frabh

Privat

18:05

18:40

1

470615

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Privat

0

470615

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

0

470615

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

0

470617

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

10:30

11:05

1

470617

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

13:00

13:20

2

470617

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

13:20

13:40

1

470617

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

14:05

14:25

1

470617

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

14:45

15:15

5

470617

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

15:25

15:55

1

470617

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

17:15

18:00

1

470617

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

17:20

17:45

1

470617

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

19:00

20:00

1

470617

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

20:30

21:00

2

470617

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

21:10

21:40

1

470618

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

09:30

09:45

2

470618

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

09:50

10:20

5

470618

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

10:30

12:00

2

470618

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

11:30

12:00

1

470618

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

12:20

12:40

1

470618

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

12:40

13:20

7

470618

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

12:45

13:00

1

470618

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

13:55

20:55

5

470618

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

15:15

15:45

1

470618

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Firma

16:00

Arboga

17:00

1

470618

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

16:30

17:00

3

470618

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

17:55

18:25

1

470618

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

20:00

20:50

1

470618

SE-ARE

Auster

Hedlund

Aero-Frabh

Firma

20:05

Arboga

21:00

1

470619

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

09:40

10:30

9

470619

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

11:05

11:40

1

470619

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

13:00

19:00

4

470619

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

13:30

13:45

1

470619

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Firma

15:00

15:15

1

470619

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

15:00

15:30

1

470619

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

15:00

15:30

1

470619

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

16:20

16:50

1

470619

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Firma

16:45

17:00

1

470619

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

17:05

17:50

1

470619

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

18:00

18:30

1

470619

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

18:55

19:30

5

470619

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

19:55

20:35

1

470619

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Skol

20:45

21:00

1

470620

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

09:25

Eskilstuna

11:10

1

470620

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

11:30

12:00

1

470620

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

19:00

4

470620

SE-ATH

Cub

Laurell

Aero-Frabh

Privat

12:15

12:20

1

470620

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

13:15

14:15

8

470620

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

13:15

14:15

1

470620

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

14:00

14:15

1

470620

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

14:30

14:55

2

470620

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

15:00

15:25

1

470620

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

15:15

15:30

1

470620

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

15:30

15:55

1

470620

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

16:50

17:20

1

470620

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Privat

17:45

Karlskoga

19:15

1

470620

SE-ATH

Cub

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

18:45

19:05

5

470620

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

19:05

19:30

5

470620

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

20:45

Karlstad

1

470620

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Skol

21:15

21:30

1

470621

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

Karlstad

03:30

0

470621

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

08:05

16:00

4

470621

SE-ATH

Cub

Karlsson, B

Aero-Frabh

Skol

09:50

11:20

1

470621

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

16:25

16:40

1

470621

SE-BHE

Klemm

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

17:50

Arboga

19:30

1

470621

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

19:00

19:15

1

470622

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

10:00

20:00

12

470622

SE-BHE

Klemm

Nilsson, G

Aero-Frabh

Flygsläp

10:30

15:00

8

470622

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

11:00

12:00

2

470622

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

13:00

2

470622

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

13:00

21:00

12

470622

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Inflygn

15:15

16:00

1

470623

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

11:00

21:30

15

470623

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

11:30

21:30

17

470623

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

12:00

12:30

1

470623

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

12:30

16:05

1

470623

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

13:20

13:30

1

470624

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

10:00

18:00

4

470624

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

10:00

22:00

18

470625

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Firma

07:30

Norrköping

13:15

1

470625

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Firma

11:30

Ålleberg

1

470625

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Privat

11:30

12:15

1

470625

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

14:00

19:00

3

470626

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

12:10

12:25

1

470626

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Firma

14:00

Västerås

15:50

1

470626

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Privat

15:15

Stockholm

19:40

1

470626

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

20:00

21:30

3

470627

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

10:45

11:30

1

470627

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

12:05

16:55

1

470627

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

13:00

13:30

2

470627

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Privat

Ålleberg

16:00

0

470627

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

20:00

21:30

2

470627

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Provflyg

20:00

20:10

1

470627

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

20:30

20:45

1

470627

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

20:45

21:30

1

470628

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

12:15

12:30

1

470628

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

15:30

Västerås

17:15

1

470628

SE-ARE

Auster

Vestrin

Aero-Frabh

Privat

18:30

18:40

1

470628

SE-BHE

Klemm

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

19:00

19:15

1

470628

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

19:15

19:50

2

470628

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

20:10

21:40

2

470628

SE-BCK

Stinson

Vestrin

Aero-Frabh

Privat

21:10

21:40

1

470629

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

09:15

09:30

1

470629

SE-BCK

Stinson

Vestrin

Aero-Frabh

Inflygn

10:00

20:00

1

470629

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

11:40

12:10

1

470629

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

14:30

20:15

1

470629

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:10

16:25

1

470629

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

21:15

21:30

1

470630

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

13:00

2

470630

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

14:00

19:00

3

470701

SE-BHE

Klemm

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

11:40

12:15

1

470701

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

13:30

Stockholm

14:45

1

470701

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

14:15

14:20

1

470701

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

17:00

21:00

4

470702

SE-AGE

Hornet Moth

Hedlund

Aero-Frabh

Provflyg

19:00

19:15

1

470702

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

19:20

Ålleberg

1

470702

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

19:30

21:00

3

470702

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

19:30

19:45

1

470703

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

15:00

12

470703

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

20:00

8

470703

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

15:40

15:55

1

470704

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

21:30

2

470704

SE-BHE

Klemm

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

12:55

13:45

3

470704

SE-BCK

Stinson

Hedlund

Aero-Frabh

Privat

14:45

15:00

1

470704

SE-BHE

Klemm

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

15:05

15:40

1

470704

SE-BHE

Klemm

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

18:30

19:00

2

470704

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

19:00

19:15

1

470705

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Privat

07:30

08:35

6

470705

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:15

17:30

3

470705

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

17:15

17:30

1

470705

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

19:10

19:55

1

470705

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

*

20:05

21:00

2

470705

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

*

20:05

20:20

1

470706

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Privat

08:15

08:50

2

470706

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

21:30

14

470706

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

20:30

6

470706

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

14:00

15:00

2

470706

SE-AGE

Hornet Moth

Hedström

Aero-Frabh

Privat

*

Ålleberg

15:15

0

470706

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Firma

17:00

17:30

1

470706

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

18:00

18:35

2

470707

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

08:40

09:10

2

470707

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

15:25

21:05

8

470707

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

18:25

19:00

1

470707

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

21:15

21:40

1

470708

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

12:00

13:00

1

470708

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

15:00

15:15

1

470708

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

16:15

20:45

6

470708

SE-BHE

Klemm

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

17:10

17:35

5

470708

SE-BHE

Klemm

Andersson

Aero-Frabh

Privat

17:50

18:45

6

470708

SE-ATH

Cub

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

18:40

19:10

1

470708

SE-BHE

Klemm

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

19:30

20:00

2

470708

SE-BHE

Klemm

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

20:05

20:30

3

470709

SE-BCK

Stinson

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

17:00

5

470709

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

13:30

20:10

5

470709

SE-ARE

Auster

Andersson

Aero-Frabh

Inflygn

16:20

19:40

5

470709

SE-BHE

Klemm

Andersson, G

Aero-Frabh

Skol

18:05

18:45

5

470709

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

18:35

19:05

1

470709

SE-ATH

Cub

Jonsson

Aero-Frabh

Privat

*

20:00

20:50

2

470709

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

20:50

21:05

1

470711

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson, G

Aero-Frabh

Privat

11:00

Norrköping

14:35

1

470711

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

12:30

21:00

5

470711

SE-BHE

Klemm

Nilsson, G

Aero-Frabh

Privat

16:45

17:10

1

470711

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

18:10

18:20

1

470711

SE-ARE

Auster

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

18:30

20:45

2

470711

SE-ATH

Cub

Nilsson, G

Aero-Frabh

Skol

18:45

19:15

1

470712

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson, G

Aero-Frabh

Privat

11:00

14:15

1

470712

SE-ARE

Auster

Nilsson, G

Aero-Frabh

Rundfl

15:00

15:15

1

470712

SE-BHE

Klemm

Nilsson, G

Aero-Frabh

Flygsläp

16:00

16:30

2

470713

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:23

14:32

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:23

14:30

1

470713

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:38

14:47

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:38

14:46

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:52

14:59

1

470713

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:53

15:00

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:05

15:13

1

470713

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:06

15:14

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:18

15:26

1

470713

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:23

15:30

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:30

15:39

1

470713

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:36

15:44

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:45

15:53

1

470713

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:51

16:00

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

16:00

16:09

1

470713

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

16:06

16:15

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

16:14

16:25

1

470713

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

16:20

16:29

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

16:30

16:39

1

470713

SE-ARE

Auster

Aero-Frabh

Rundfl

16:35

16:42

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

16:44

16:52

1

470713

SE-ARE

Auster

Aero-Frabh

Rundfl

16:51

16:58

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

16:57

17:05

1

470713

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

17:05

17:20

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

17:10

17:21

1

470713

SE-ARE

Auster

Aero-Frabh

Rundfl

17:27

17:34

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

17:38

17:51

1

470713

SE-ARE

Auster

Aero-Frabh

Rundfl

17:46

18:08

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

18:09

18:22

1

470713

SE-ARE

Auster

Aero-Frabh

Rundfl

18:10

18:22

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

*

18:16

18:38

1

470713

SE-ARE

Auster

Aero-Frabh

Rundfl

18:33

18:48

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

18:42

18:54

1

470713

SE-ARE

Auster

Aero-Frabh

Rundfl

18:55

19:05

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

19:03

19:14

1

470713

SE-ARE

Auster

Aero-Frabh

Rundfl

19:09

19:20

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

19:32

19:45

1

470713

SE-ARE

Auster

Aero-Frabh

Rundfl

19:35

19:45

1

470713

SE-ARE

Auster

Aero-Frabh

Rundfl

19:49

20:10

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

19:56

20:07

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:10

20:20

1

470713

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:15

20:25

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:25

20:35

1

470713

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:30

20:40

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:45

20:55

1

470713

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:50

21:00

1

470713

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

21:05

21:15

1

470713

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

21:10

21:20

1

470713

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

21:20

21:30

1

470714

SE-BHE

Klemm

Nilsson

Aero-Frabh

Firma

13:10

Karlskoga

1

470714

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Provflyg

15:00

15:20

1

470714

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:00

15:15

1

470714

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

15:20

15:30

1

470714

SE-AGE

Hornet Moth

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

15:30

15:45

1

470714

SE-AGE

Hornet Moth

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

19:00

19:35

1

470714

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:30

19:40

1

470714

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:45

19:55

1

470714

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:10

20:25

1

470714

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:30

20:45

1

470714

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:30

20:45

1

470715

SE-AGE

Hornet Moth

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

13:00

13:45

6

470715

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

16:20

17:20

1

470715

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

17:00

17:45

1

470715

SE-AGE

Hornet Moth

Wilhelmsson

Aero-Frabh

Skol

18:00

18:30

2

470715

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Firma

19:15

20:30

1

470715

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:45

21:00

1

470715

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

21:05

21:15

1

470716

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Firma

11:30

11:45

1

470716

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

12:55

13:00

1

470716

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

16:05

16:35

1

470716

SE-ATN

Cub

Karlsson, K

ÖBFK

Skol

18:15

21:00

5

470716

SE-ARE

Auster

Arvidsson

Aero-Frabh

Privat

19:15

19:30

1

470716

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Firma

19:30

19:45

1

470716

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Firma

20:30

20:45

1

470717

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Firma

10:35

11:50

1

470717

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Firma

14:50

15:10

1

470717

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

18:30

18:40

1

470717

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

18:45

18:55

1

470717

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:00

19:10

1

470717

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:20

19:30

1

470717

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

19:25

19:50

1

470717

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:45

20:00

1

470718

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

16:00

16:30

1

470718

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

18:25

18:55

1

470718

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:30

19:40

1

470718

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:50

20:00

1

470718

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:05

20:15

1

470718

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:20

20:30

1

470719

SE-BHE

Klemm

Nilsson

Aero-Frabh

Firma

Karlskoga

13:30

0

470719

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

13:55

14:25

1

470719

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

17:55

18:10

1

470719

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

18:00

18:15

1

470719

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

18:18

18:30

1

470719

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

18:40

18:55

1

470719

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:45

20:00

1

470720

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

12:45

3

470720

SE-ARE

Auster

Rydeberg

Aero-Frabh

Privat

12:00

13:00

6

470720

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:00

18:00

4

470720

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:00

15:30

2

470720

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Firma

16:00

16:30

2

470720

SE-BHE

Klemm

Rydeberg

Aero-Frabh

Privat

16:00

16:10

2

470720

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

16:40

17:10

1

470720

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

17:20

17:50

1

470720

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

18:10

19:30

6

470720

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:15

20:30

1

470720

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Firma

20:45

21:00

1

470721

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

20:25

20:55

2

470722

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

11:00

11:05

1

470722

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

11:20

11:30

1

470722

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

12:10

1

470722

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

12:20

12:30

1

470722

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:30

14:40

1

470722

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:00

15:15

1

470722

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

16:00

16:15

1

470722

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

16:00

16:15

1

470722

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

16:20

16:30

1

470722

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

16:50

17:00

1

470722

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

17:00

17:15

1

470722

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

18:10

18:40

1

470722

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

18:40

18:55

1

470722

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:00

19:10

1

470722

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:30

19:45

1

470722

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

19:30

20:00

1

470722

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:45

20:00

1

470722

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

20:05

20:35

3

470722

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:15

20:30

1

470723

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Firma

11:05

11:20

1

470723

SE-BHE

Klemm

Nilsson

Aero-Frabh

Flygsläp

*

12:50

13:05

1

470723

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

13:30

13:40

1

470723

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

13:45

14:00

1

470723

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:10

14:20

1

470723

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:00

15:15

1

470723

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

17:00

17:10

1

470723

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

18:30

18:45

1

470723

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:15

20:30

1

470724

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

11:00

11:10

1

470724

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

11:20

11:30

1

470724

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

13:05

13:15

1

470724

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:40

14:55

1

470724

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

17:00

17:15

1

470724

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:15

19:25

1

470724

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

19:45

20:15

1

470724

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

19:55

20:05

4

470724

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:15

20:30

1

470724

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

20:25

20:50

1

470725

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:00

19:10

1

470725

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

20:05

20:20

1

470725

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

20:35

20:55

1

470726

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

11:00

11:15

1

470726

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

12:00

12:20

1

470726

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

12:10

12:20

1

470726

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

12:40

12:50

1

470726

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:00

14:10

1

470726

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

14:20

14:50

1

470726

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:50

15:00

1

470726

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

17:00

17:10

1

470726

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

19:15

19:25

1

470726

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:15

20:30

1

470727

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

10:20

11:00

1

470727

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

10:30

10:45

1

470727

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

11:00

11:15

1

470727

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

11:30

11:40

1

470727

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

11:30

12:05

1

470727

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

12:10

12:20

1

470727

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

13:00

13:15

1

470727

SE-ATN

Cub

Nilsson

ÖBFK

Skol

17:20

18:00

1

470727

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

17:30

17:40

1

470727

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

18:20

18:30

1

470727

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

18:45

19:00

1

470727

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

20:20

20:30

1

470728

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

*

10:45

Stockholm

20:10

1

470728

SE-ATN

Cub

Nilsson, G

ÖBFK

Skol

*

19:50

1

470730

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Privat

18:50

19:15

1

470804

SE-AGE

Hornet Moth

Gullberg

Aero-Frabh

Privat

11:30

12:00

1

470808

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:50

13:45

1

470810

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

15:05

15:20

1

470810

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

16:00

16:15

1

470810

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:15

16:30

1

470810

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

16:20

16:35

1

470810

SE-AGE

Hornet Moth

Nilsson, B

Aero-Frabh

Privat

16:40

16:55

1

470811

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Privat

13:00

13:25

1

470813

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Firma

16:15

17:00

1

470813

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Firma

19:30

19:45

1

470818

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Privat

09:10

09:30

1

470818

SE-BHE

Klemm

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

18:30

18:45

1

470818

SE-BHE

Klemm

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

18:45

19:00

1

470823

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:45

12:00

1

470825

SE-BHE

Klemm

Dahlquist, U

Aero-Frabh

Skol

19:12

19:40

1

470827

SE-BHE

Klemm

Dahlquist, U

Aero-Frabh

Skol

17:45

19:15

1

470828

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Firma

12:50

Norrköping

1

470829

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Firma

Norrköping

12:45

0

470829

SE-BHE

Klemm

Jonsson

Aero-Frabh

Privat

16:40

17:00

1

470831

SE-BHE

Klemm

Bergman

Aero-Frabh

Firma

09:15

Norrköping

10:30

1

470831

SE-BHE

Klemm

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

11:30

12:00

1

470831

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

13:30

13:50

1

470831

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

13:50

14:05

1

470831

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

14:10

14:25

1

470831

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

14:45

15:00

1

470901

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

07:30

08:00

1

470901

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

*

07:50

08:00

1

470901

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

15:15

15:45

1

470901

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

16:30

17:00

1

470902

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

14:05

14:30

1

470902

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

15:00

15:30

1

470902

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

16:00

16:30

1

470902

SE-ATE

Cub

Gullberg

ÖBFK

Skol

18:30

19:05

1

470903

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

07:15

07:45

1

470903

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

08:30

09:00

1

470903

SE-BCK

Stinson

Ståhlenberg

Aero-Frabh

Inflygn

15:00

15:35

1

470903

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

16:00

16:35

1

470903

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

18:00

18:35

1

470904

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

08:00

08:30

1

470904

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

12:30

13:00

1

470904

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

14:00

14:30

1

470904

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

15:00

15:15

1

470904

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

16:00

16:35

1

470905

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

08:00

08:35

1

470905

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

16:00

16:30

1

470905

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

17:30

18:40

1

470906

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Inflygn

07:10

07:40

1

470906

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Inflygn

08:30

08:35

1

470906

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

09:25

10:05

1

470906

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

15:10

Karlstad

18:25

1

470906

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

16:15

16:45

1

470906

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

16:45

17:25

1

470907

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

09:25

10:00

1

470907

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:00

10:40

1

470907

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

12:00

12:15

1

470907

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

15:00

15:25

1

470907

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

15:25

15:40

1

470907

SE-BCK

Stinson

Strindberg

Aero-Frabh

Rundfl

15:45

16:05

1

470907

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:35

1

470908

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

07:15

08:00

1

470908

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

10:00

10:40

1

470908

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

16:00

16:40

1

470909

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

07:45

08:20

1

470909

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

18:00

18:30

1

470910

SE-BHE

Klemm

Pohlstrand

Aero-Frabh

Skol

08:00

08:35

1

470911

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

07:10

07:40

1

470911

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

14:30

15:00

1

470911

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

15:50

16:05

1

470911

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:30

1

470911

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

17:45

18:15

1

470912

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

07:30

08:05

1

470912

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

09:00

09:15

1

470912

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

09:15

10:10

1

470913

SE-ATE

Cub

Strindberg

ÖBFK

Skol

07:13

08:00

1

470913

SE-ATE

Cub

Jönsson

ÖBFK

Skol

13:10

13:40

1

470913

SE-ATE

Cub

Jönsson

ÖBFK

Skol

14:00

14:35

1

470913

SE-BHE

Klemm

Ahrel

Aero-Frabh

Skol

14:50

16:10

1

470913

SE-ATE

Cub

Jönsson

ÖBFK

Skol

15:10

15:40

1

470913

SE-ATE

Cub

Jönsson

ÖBFK

Skol

16:20

16:50

1

470913

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

17:00

17:25

1

470913

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

17:25

18:05

1

470913

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

*

17:45

18:25

1

470914

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

06:30

06:55

1

470914

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

06:55

07:40

1

470914

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

08:00

08:35

1

470914

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

08:35

09:15

1

470914

SE-BHE

Klemm

Strindberg

Aero-Frabh

Skol

09:30

09:55

1

470914

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

09:55

10:50

1

470914

SE-BCK

Stinson

Jönsson

Aero-Frabh

Rundfl

11:00

11:40

1

470914

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

*

14:00

14:35

1

470914

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

14:35

14:50

1

470914

SE-BCK

Stinson

Jönsson

Aero-Frabh

Rundfl

15:20

17:10

1

470914

SE-ATE

Cub

Jönsson

ÖBFK

Skol

16:40

17:00

1

470914

SE-ATE

Cub

Jönsson

ÖBFK

Skol

17:15

18:10

1

470914

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

18:15

18:50

1

470915

SE-ATE

Cub

Jönsson

ÖBFK

Skol

07:33

08:20

1

470915

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

10:20

10:50

1

470915

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

11:20

11:55

1

470915

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

14:50

15:05

1

470916

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

11:55

12:45

1

470916

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

15:25

16:15

1

470916

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

17:15

17:40

1

470917

SE-ATE

Cub

Jönsson

ÖBFK

Skol

08:05

08:45

1

470917

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

12:00

12:30

1

470917

SE-ARE

Auster

Karlberg

Aero-Frabh

Överför

*

?

17:00

0

470918

SE-ATE

Cub

Jönsson

ÖBFK

Skol

07:50

08:10

1

470918

SE-ATE

Cub

Jönsson

ÖBFK

Skol

08:30

08:40

1

470918

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

09:30

10:00

1

470918

SE-ATE

Cub

Jönsson

ÖBFK

Skol

11:15

11:45

1

470918

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

14:50

15:40

1

470918

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

16:20

16:50

1

470919

SE-ATE

Cub

Jönsson

ÖBFK

Skol

07:25

08:15

1

470919

SE-ATE

Cub

Jönsson

ÖBFK

Skol

08:30

09:00

1

470919

SE-ATE

Cub

Jönsson

ÖBFK

Skol

13:40

14:10

1

470919

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

16:25

17:15

1

470919

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

17:20

17:35

1

470920

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

14:35

14:55

1

470921

SE-BCK

Stinson

Ståhlenberg

Aero-Frabh

Överför

*

09:30

Linköping

10:00

1

470921

SE-ARE

Auster

Jönsson

Aero-Frabh

Rundfl

12:15

18:00

1

470921

SE-BHE

Klemm

Löwnertz

Aero-Frabh

Skol

16:15

16:45

1

470922

SE-ATE

Cub

Jönsson

ÖBFK

Skol

09:45

10:20

1

470922

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

13:00

13:30

1

470922

SE-BHE

Klemm

Löwnertz

Aero-Frabh

15:55

17:00

1

470922

SE-AGE

Hornet Moth

Gullberg

Aero-Frabh

Privat

17:30

17:35

1

470923

SE-ARE

Auster

Strindberg

Aero-Frabh

Privat

12:45

Västerås

1

470923

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

14:00

15:15

1

470923

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

15:40

16:25

1

470924

SE-ARE

Auster

Ståhlenberg

Aero-Frabh

Privat

Västerås

11:35

0

470924

SE-BCK

Stinson

Ståhlenberg

Aero-Frabh

Överför

12:14

Hästholmen

18:30

1

470924

SE-ARE

Auster

Jönsson

Aero-Frabh

Privat

12:29

12:35

1

470925

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

09:10

09:17

1

470925

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Privat

12:00

12:15

1

470925

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

*

12:35

13:35

1

470925

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Privat

*

19:15

F10

1

470926

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Privat

*

F11

11:55

0

470927

SE-BCK

Stinson

Jönsson

Aero-Frabh

Privat

11:35

Trollhättan

1

470927

SE-ARE

Auster

Ståhlenberg

Aero-Frabh

Privat

17:50

Eskilstuna

1

470928

SE-ARE

Auster

Ståhlenberg

Aero-Frabh

Privat

Eskilstuna

11:30

0

470930

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

11:40

12:15

1

470930

SE-BHE

Klemm

Andersson

Aero-Frabh

Skol

12:26

12:35

1

471001

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Överför

*

08:45

Norrtälje

1

471001

SE-ARE

Auster

Jönsson

Aero-Frabh

14:30

1

471002

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Överför

Norrtälje

12:00

0

471002

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

13:15

18:10

1

471004

SE-ARE

Auster

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

08:50

Stockholm

11:10

1

471004

SE-ARE

Auster

Bergman

Aero-Frabh

Överför

15:30

Ålleberg

1

471005

SE-BHE

Klemm

Bertilsson

Aero-Frabh

Privat

10:00

10:35

1

471005

SE-BHE

Klemm

Bertilsson

Aero-Frabh

Privat

10:45

11:20

1

471005

SE-BHE

Klemm

Nilsson

Aero-Frabh

Privat

13:15

13:35

1

471005

SE-BHE

Klemm

Carlsson, K

Aero-Frabh

Privat

14:00

15:05

1

471005

SE-BHE

Klemm

Lymar

Aero-Frabh

Privat

15:45

16:10

1

471005

SE-BCK

Stinson

Jönsson

Aero-Frabh

Rundfl

0

471005

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

0

471007

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

14:02

14:50

1

471007

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Privat

*

16:45

SASI

1

471008

SE-BHE

Klemm

Pohlstrand

Aero-Frabh

Överföring

*

SASI

10:10

0

471008

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

12:00

13:05

1

471008

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Överföring

*

13:00

Falköping

1

471008

SE-BHE

Klemm

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

13:45

14:10

1

471008

SE-BHE

Klemm

Andersson

Aero-Frabh

Skol

16:45

17:25

1

471009

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:35

11:55

1

471009

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

12:00

12:10

1

471009

SE-AGE

Hornet Moth

Bergman

Aero-Frabh

Privat

12:20

12:30

1

471010

SE-BCK

Stinson

Ståhlenberg

Aero-Frabh

Rundfl

16:45

17:00

1

471011

SE-ATH

Cub

Bergman

Aero-Frabh

Provflyg

12:22

12:38

1

471011

SE-BHE

Klemm

Andersson

Aero-Frabh

Skol

12:40

13:20

1

471011

SE-ATH

Cub

Pohlstrand

Aero-Frabh

Provflyg

12:45

13:00

1

471011

SE-BHE

Klemm

Lymar

Aero-Frabh

Privat

13:30

14:50

1

471011

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

13:40

13:55

1

471011

SE-ATH

Cub

Pohlstrand

Aero-Frabh

Provflyg

15:05

15:15

1

471011

SE-ATH

Cub

Jönsson

Aero-Frabh

Provflyg

15:23

15:40

1

471011

SE-BHE

Klemm

Nilsson

Aero-Frabh

Skol

15:45

16:05

1

471012

SE-ATH

Cub

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

09:30

09:50

1

471012

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

*

11:10

1

471012

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

12:01

12:15

1

471012

SE-BHE

Klemm

Lymar

Aero-Frabh

Privat

12:15

12:45

1

471012

SE-BCK

Stinson

Nilsson

Aero-Frabh

Rundfl

14:15

14:30

1

471012

SE-BCK

Stinson

Nilsson, B

Aero-Frabh

Rundfl

15:45

16:00

1

471012

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

16:50

17:05

1

471013

SE-BCK

Stinson

Söderkvist

Aero-Frabh

Privat

14:15

14:40

1

471014

SE-ATH

Cub

Jönsson, E

Aero-Frabh

Skol

12:45

13:35

1

471014

SE-ATH

Cub

Jönsson, E

Aero-Frabh

Skol

14:05

14:45

1

471014

SE-ATH

Cub

Jönsson, E

Aero-Frabh

Skol

15:05

16:10

1

471015

SE-BHE

Klemm

Bergman, F

Aero-Frabh

Privat

10:45

11:20

1

471015

SE-ATH

Cub

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

11:15

12:05

1

471015

SE-ATH

Cub

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

13:15

13:45

1

471015

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Privat

15:30

16:05

1

471016

SE-BCK

Stinson

Ståhlenberg

Aero-Frabh

Privat

09:35

Stockholm

17:10

1

471016

SE-BHE

Klemm

Jönsson

Aero-Frabh

Skol

13:50

14:20

1

471016

SE-BHE

Klemm

Andersson, R

Aero-Frabh

Skol

14:25

15:05

1

471017

SE-BHE

Klemm

Andersson, R

Aero-Frabh

Skol

13:05

15:05

1

471017

SE-BHE

Klemm

Jönsson, E

Aero-Frabh

Skol

14:06

14:26

1

471017

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Övningsfl

15:35

16:15

1

471017

SE-ATH

Cub

Jönsson, E

Aero-Frabh

Skol

16:43

17:10

1

471018

SE-ATH

Cub

Jönsson, E

Aero-Frabh

Skol

08:45

09:50

1

471018

SE-BCK

Stinson

Bergman, F

Aero-Frabh

Privat

09:50

10:15

1

471018

SE-ATH

Cub

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

12:05

12:45

1

471018

SE-BHE

Klemm

Andersson

Aero-Frabh

Skol

14:45

15:30

1

471018

SE-BHE

Klemm

Lymar

Aero-Frabh

Skol

16:30

17:20

1

471018

SE-ATH

Cub

Hartin

Aero-Frabh

Skol

17:10

17:15

1

471019

SE-BCK

Stinson

Bergman

Aero-Frabh

Privat

11:50

12:10

1

471019

SE-ATH

Cub

Landin

Aero-Frabh

Privat

12:00

12:15

1

471019

SE-BHE

Klemm

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

15:40

16:15

1

471019

SE-BCK

Stinson

Ståhlenberg

Aero-Frabh

Privat

15:40

15:55

1

471019

SE-BHE

Klemm

Carlsson, K

Aero-Frabh

Privat

16:25

17:00

1

471019

SE-ATH

Cub

Hartin

Aero-Frabh

Skol

0

471019

SE-ATH

Cub

Jönsson, E

Aero-Frabh

Skol

0

471020

SE-BHE

Klemm

Bergman, F

Aero-Frabh

Privat

12:00

12:35

1

471020

SE-ATH

Cub

Jönsson, E

Aero-Frabh

Skol

13:15

14:00

1

471020

SE-BHE

Klemm

Jönsson, E

Aero-Frabh

Skol

15:05

15:50

1

471021

SE-ATH

Cub

Jönsson, E

Aero-Frabh

Skol

09:15

09:50

1

471021

SE-BHE

Klemm

Nilsson, B

Aero-Frabh

Skol

11:30

12:00

1

471021

SE-BHE

Klemm

Andersson

Aero-Frabh

Skol

13:35

15:35

1

471021

SE-ATH

Cub

Jönsson, E

Aero-Frabh

Skol