Journalerna 1947 om Stockholm

Detta är en del av mina iakttagelser och tankar vid studiet av 1947 års journaler för flygtrafiken på Gustavsvik. Själva journalerna finns dels i en kronologisk sammanställning, dels i en som är huvudsakligen ägaruppdelad.
Alla mina andra iakttagelser nås från denna artikels huvudsida.

När jag anger antal turer, menar jag antal rader i journalerna. Men ibland anger jag istället antal starter. Det är en särskild kolumn som beskriver hur många gånger planet startat på Gustavsvik under en tur. En ankomst blir då 0 starter, men en tur som är ett skol- eller rundflygpass kan innehålla många starter.

 

Ahrenbergsflyg

Ahrenbergsflyg gör ett diskret besök den 18 mars när von Brömsen mellanlandar med Cuben SE-AWM.

Desto mer märks nästa påhälsning, när Ju 52:an SE-AFA gör 74 turer under perioden 17 juni – 27 juli. Det är framför allt 55 turer rundflygning (114 starter) och 13 taxiturer. Pilot var alltid Lindberg eller Hamrin. Jag undrar just vad Aero-Frabh gillade den konkurrensen. Ett plan med 17 passagerarsäten som gör 114 starter kan avverka nästan 2000 passagerare. Punkterar det marknaden eller lockar tillgängligheten och reklamen fler intresserade?

Björkvallsflyg och Skandinaviska Aero

Det brukar sägas att Björkvallsflyg övergick i Skandinaviska Aero 1945, men ändå ser man att namnet Björkvallsflyg kan leva kvar parallellt och t.o.m. förbi Skandinaviska Aero. Björkvallsflyg annonserade t.ex. en rundflygsturné i Norrbottens-Kuriren den 17 mars 1948. I våra flygtrafikjournaler för 1947 hittar vi bägge namnen.

Björkvallsflyg gör ett besök den 10 februari när Loven mellanlandar med Wacon SE-AKX. Loven är kanske Pelle Lovén som grundade Transair 1951.

Skandinaviska Aero AB gör 39 turer mellan 4 juni och 23 juli. Piloten Mellberg flyger Cuben SE-AYZ i en lång rad fotoflygningar. Mellberg är troligen silvervingen Lennart Magnus Mellberg som gick flygreservskola 1942 och senare flög för Kartverket.

Centralflyg

Centralflyg gör 46 turer med sin Safir SE-AZN. I juni flyger "Bergman" från KSAK de första turerna. Jag antar att det är Bengt C-son Bergman, motorflyglärare, segelflyginstruktör m.m. Men sedan är det Olof Gidlund för hela slanten. Han är silvervinge som gick flygreservskola 1943. De första dagarna är det privata turer och turer för KSAK:s räkning i samband med SM i segelflyg som hålls den 3-12:e på Gustavsvik. Men mitt under SM börjar Gidlund rundflyga, och vid den avslutande flygdagen gör Gidlund 21 rundflygningar.

Journalerna anger KSAK som ägare av Safiren fram till den 13 juli. Men enligt SFF:s civilregister var det SAAB själva som ägde planet fram till den 21 juli, då det övergick till Centralflyg. Det ser nästan ut som om KSAK lånade Safiren av SAAB, Gidlund flög för dem, såg under tiden möjligheterna till rundflyg, startade Centralflyg och köpte Safiren.

Ostermans Aero

Ostermans gör hela 62 turer på Gustavsvik och presenterar därmed en lång rad piloter för de örebroare som har huvudet på skaft.

Åtta Austerplan svarar för en tredjedel av alla turer. Här flyger:

• Bartilsson (Arne Bartilsson som gått flygreservskola 1942)
• Björnhagen
• Fredriksson
• Frimodig (Valter Frimodig som gått flygreservskola 1943)
• Gripenlöf (Sten Gripenlöf som gått flygreservskola 1943)
• Hjelm (kanske Ragnar Hjelm som också gått reservflygskola II)
• Huzell (Ove Huzell som gått reservflygskola II)
• Jansson, S
• Rodin (kanske Sten Ingemar Rhodin som gått flygreservskola 1945)
• Rosengard
• Sjöblom
• Vallert

Tre Bell 47-helikoptrar svarar också för en tredjedel av trafiken. De flygs av:

• Sefelt (Nils-Olof Sefeldt)
• Wallman (Sune Wallman som gått flygreservskola 1944)
• Vesterlund (kanske Lars Westlund)
• Ågren (Halvard "Halle" Åhgren som gått flygreservskola 1943)

Seabee och/eller Widgeon flygs av:

• Huzell (se ovan)
• Höök (Folke Höök som gått flygreservskola 1942)
• Kjellin (troligen Bengt Kellin på Luftfartsinspektionen)

Slutligen flygs Ercoupe och KZ II av:

• von Brömsen
• Gernandt (kanske Anders Gernandt som gått reservflygskola I)
• Andersson, Tu ("Tu" förbryllar, men jag kan inte läsa det annorlunda i handskriften)

Det är som om piloterna tillhör olika lag. Huzell visar sig visserligen i både Auster och Seabee, men alla andra håller sig till sina flygplanstyper, åtminstone när de flyger till Örebro.

Ercoupe-ägarna

Ercoupe

En Ercoupe på Gustavsvik 1956.
Foto: Ingemar Hagenfeldt.

Stockholmsägare svarar för en förkrossande majoritet av besöken med det tvåsitsiga planet Ercoupe. Av 41 turer är det bara en där planet inte är stockholmsägt. Denna enda tur görs med Ercoupen SE-BFZ som tillhör Holger Duell i Göteborg.

Bergengrens plan gör 28 turer. SFF:s civilregister anger att SE-AZO ägs av AB Ingvar Bergengren som låter Stockholms fk disponera det, medan SE-BFX ägs av Ingvar Bergengren privat. Journalen anger för en tur av åtta att även SE-AYN tillhör Bergengren, vilket kan vara ett slarvfel. Övriga turer anges det tillhöra "Nordens. Filip" eller "Ing. Fihlip", vilket stämmer bättre med SFF:s civilregister.

Journalernas SE-AYN med "Nordens. Filip" eller "Ing. Fihlip" som ägare gör 7 turer på Gustavsvik. Enligt SFF:s civilregister ska ägaren till detta plan heta AB Ingenjörsfirman Axel Philip. Där berättas också att C Ax:son Philip ägde en annan Ercoupe SE-AZO privat fram till 29 maj då han sålde den till Bergengrens. Detta plan dyker inte upp på Gustavsvik förrän efter ägarbytet, men upplysningen kan förklara att journalföraren uppfattat att både Philip privat och hans firma kan äga plan. Nordenson är förare första gången. Därför kan man tänka att bakom journalens ägarnamn "Nordens. Filip" ligger uppfattningen att Nordenson och C Ax:son Philip äger SE-AYN tillsammans, åtminstone under maj månad.

Slutligen gör Ostermans två Ercoupe-plan 5 turer på Gustavsvik.

Nordiska Flygtidningens nr 3:1947 redogör på sid 4 för svenska generalagenter och återförsäljare för olika flygplanstyper. Här anges AB Ingenjörsfirman Axel Philip, Stockholm som generalagent för Ercoupe, och Ostermans som återförsäljare.

 

Dokumentets historik:
2011-12-20?Lars-Erik Ingerloo lånar mig Nordiska Flygtidningen 3/47 som bl.a. redogör för svenska generalagenter.
2011-12-30Publicerad.