Journalerna 1947 om Örebro i övrigt

Detta är en del av mina iakttagelser och tankar vid studiet av 1947 års journaler för flygtrafiken på Gustavsvik. Själva journalerna finns dels i en kronologisk sammanställning, dels i en som är huvudsakligen ägaruppdelad.
Alla mina andra iakttagelser nås från denna artikels huvudsida.

När jag anger antal turer, menar jag antal rader i journalerna. Men ibland anger jag istället antal starter. Det är en särskild kolumn som beskriver hur många gånger planet startat på Gustavsvik under en tur. En ankomst blir då 0 starter, men en tur som är ett skol- eller rundflygpass kan innehålla många starter.

 

Bröderna Ahrel

Bröderna Allan och Ingemar Ahrel hade tagit certifikat och köpt Cuben SE-AUK 1946. Under 1947 gör de 27 turer med sin Cub, utspritt över hela året från 15 februari till 15 november. Oftast går turen till eller från Fellingsbro där de har en privat landningsremsa på Frötuna gård. Bara vid två tillfällen är det bevisligen Ingemar som flyger, vilket stämmer med att Allan var den mest flygintresserade.

Mellan den 13 januari och 15 maj förekommer en del trafik till eller från Diedens herrgård Karlslund utanför Örebro. Aero-Frabhs mekaniker Rune Hedlund gör tre sådana förflyttningar och Ingemar Ahrel en. Under större delen av den tiden, mellan den 17 februari och 15 maj, verkar Cuben vara stationerad på Karlslund av okänd anledning. Den 18 november är det förmodligen Börje Nilsson som åter flyttar Cuben till Karlslund där den verkar bli kvar resten av året. Kan det vara så enkelt som att Karlslunds gamla flygfält har en hangar som är billigare att hyra för vinterförvaring än Gustavsvikshangaren?

Flyghistoriker Arne Svensson i Örebro noterade intresserat att det försiggick flygtrafik på Karlslund så sent som 1947 med tanke på att fältet lär ha plöjts upp 1945. Men hangaren stod ju fortfarande kvar, och med skidor och snö på marken spelar underlagets jämnhet mindre roll. Vid starten den 15 maj kan det dock knappast ha varit snö på marken, så någon jämn och fast remsa måste det ha funnits, tänker jag.

Den 13 september flyger en av bröderna en skoltur på nästan en och en halv timme med Aero-Frabhs Klemm. Det är troligen en inflygning på flygplanstypen. Ulf Dahlquist, författare till boken "När flyget hade växtvärk" 2008, berättade för mig att han skolat Ingemar Ahrel i Klemmen SE-BHE, dels en halvtimmes flygning, dels 8 starter och landningar under en och en halv timme, allt på samma dag i juli. Så kanske har båda bröderna flugit in sig på Klemm.

Bergbolagen

Bergbolagen låg vid den här tiden i Lindesberg och hade en Seabee SE-AXB. Journalen noterar 33 turer från 24 april till 21 oktober. Det var ofta flygningar på Lindesberg eller orter som Stockholm, Karlstad, Lysekil m.m. Eftersom SE-AXB registrerades officiellt först den 2 juni, var den troligen nyinskaffad runt den 24 april då första Gustavsviksturen noterades. Örebro-Kuriren skrev om premiärbesöket den 25 apr och visade en bild på planet dagen efter. Planet fördes alltid av en Söderkvist/Söderqvist/"G Söderquist". Det bör ha varit silvervingen Gunnar Söderqvist, född 1922, som enligt silvervingar.se gick flygreservskola 1944 och flög sjöflygplan redan under sin militära tjänstgöring.

Bergbolagens Seabee

Bergbolagens nya "kurirplan" på vattnet.
Foto i Örebro-kuriren 26 apr 1947

Den 13 oktoberg gjorde Söderqvist en privat tur med Aero-Frabhs Stinson SE-BCK. Det var ovanligt, då denna Stinson nästan alltid annars fördes av Aero-Frabhs egen personal.

Sune Nylén berättade 2010 på Järnvägshistoriskt forum att det i Teknik för Alla nr 12 1949 finns ett längre reportage om Bergbolagen. Han summerar att de startade i Deje 1903 av Theodor Berg för att lansera dennes uppfinning "trallhjulet" för lättare järnvägsfordon. År 1918 flyttade de till Ullersäter och i början av 1930-talet till Lindesberg.

Bildgoogling m.m. visar att Bergbolagen tillverkade smärre lok, motordressiner, dieselmotorer, pedaldrivna dressiner, utombordsmotorer (som de kallade motoråror) och små truckar med vagnar av den typ som förr trafikerade SJ:s perronger.

Bergslagens flyg

Föreningen Bergslagens flyg drevs av Wedevågs bruk, Rockhammars bruk där bröderna Ahrel var direktör och chefsingenjör, samt Garphytte bruk och Linde Kvarnmaskiner. De köpte en Saab Safir SE-BFT 1947 för sina affärsresor, reste en egen hangar för den på Gustavsvik och anställde Tage Ståhlenberg som pilot.

Den 13 juli gör SAAB ett besök med sin egen Safir SE-AUN. Piloten heter Hultén. Han kommer till Gustavsvik på morgonen, gör en halvtimmes tur vid lunch och flyger hem till Linköping igen mitt på eftermiddagen. Det skulle kunna tolkas som att SAAB har ett möte med Bergslagens Flyg där de presenterar sin Safir. En månad senare har i alla fall Bergslagens Flyg köpt Safiren SE-BFT.

SE-APN

SE-APN, en annan av SAAB:s
egna Safirer. Foto: okänd
via Jan-Peter Möllerberg

Onsdagen den 20 augusti hämtar Ståhlenberg den nyinköpta Safiren från tillverkaren i Linköping. Den sätter för första gången sina hjul på Gustavsviksgräset kl 17:45 denna dag. Dagen efter görs fyra turer om en halvtimme var. Kan det vara demonstrationsturer för de fyra ägarbolagens chefer? I fortsättningen görs flygningar till orter som Stockholm, Malmö, Karlstad, Jönköping och Sundsvall. Planet gör totalt 36 turer på tre månader, inräknat korta provturer över Örebro. Sista turen går till Linköping den 25 november där planet blir kvar resten av året, kanske för service.

Ståhlenberg är den enda som flyger Bergslagens flygs Safir. Men den 3 september flyger han också in sig på Aero-Frabhs Stinson och gör sedan inte mindre än 8 turer med den. Hälften är privata, varav en t.o.r. Stockholm. Men den 10:e och 23:e oktoberg är det faktiskt rundflyg. Har Aero-Frabh anlitat honom tillfälligt för att han fanns tillhands just då? Han gör också två resor t.o.r. Linköping respektive Hästholmen. Dessa resor klassas inte som privata i journalerna utan som "överföring". Linköpingsturen kanske kan vara för någon kontroll eller modifiering av utrustning hos tillverkaren. I september lånar han även Aero-Frabhs Auster för ett par privata turer till Västerås och Eskilstuna.

Pohlstrand och Bjärestig

Sten "Pohlis" Pohlstrand och Kurt Bjärestig ägde Cuben SE-AWD som de skolade i 1946, när de under ledning av Aero-Frabhs lärare Henric Månsson tog sitt flygcertifikat. Det har såväl Månsson som Bjärestig berättat för mig 2004. Pohlstrand och Bjärestig var stockholmare men bodde en tid i Örebro för att gå Aero-Frabhs flygskola. Deras Cub, som faktiskt hade propeller med spinner, noterade sin första flygning i Örebro 21 augusti 1946. De började antagligen skola i mitten av september. Planet registrerades visserligen officiellt först 11 december samma år, men jag börjar bli van vid att se sådana eftersläpningar i de officiella pappren.

G07

SE-AWD på Gustavsvik 1946 med Pohl-
strand bak o läraren Henric Månsson fram.
Foto via Kurt Bjärestig

G08

Kurt Bjärestig tankar en Cub 1946, kanske SE-ASY
som ju saknade både spinner och sidolinje.
Foto via Kurt Bjärestig

Enligt SFF:s civilregister disponerades Cuben av Nordmalings flygklubb. Kurt Bjärestig berättade 2011 att det berodde på att han och "Pohlis" flyttade dit och arbetade där en period. Jag gissar att det var under första halvan av 1947, kanske fram till augusti. Han berättade också att de hade fått planet av Ahrenberg som lön för att de arbetat för honom i Stockholm.

Cuben gör entré i 1947 års journaler den 17:e augusti då den ankommer från okänd ort till Örebro med Erling Jönsson vid spakarna. Pohlstrand flyger den några gånger i augusti. Den 29:e lånar en "Jonsson" Cuben för en halvtimmes tur. Den 31:a finns ingen flygning noterad med den, men enligt Bjärestig lånas den ut "till en ung pojk med få flygtimmar". Detta lån slutar med totalhaveri vid Aspa bruk som ligger vid Vätterns strand mellan Askersund och Karlsborg. SFF:s civilregister beskriver det som nödlandning pga dåligt väder. Figge Bergman tar hand om resterna.

I september flyger Pohlstrand in sig på Aero-Frabhs Klemm och gör sedan turer med den och med bolagets Cub SE-ATH. Bjärestig har bara en enda noterad flygning i Örebro på hela året, en tur med samma Cub den 30 oktober. Han blir senare färdmekaniker i Transair och flyger för dem i 24 år.

Sandberg och Svensson

Mauritz Sandberg hade affären och verkstaden Motorcykelcentralen i Örebro. Den låg i södra ändan av Kungsgatan nära Södra vattentornet och Konsumbagaren. Han var medlem i ÖBFK:s motorflygsektion. Det var även tandläkaren Nils Seved A Svensson.

Cuben SE-AUL förekommer 33 gånger i journalerna, och Sandberg, Motorcykelcentralen eller "Sandberg M.C." anges som ägare alla gånger utom en. Denna enda gång, den 21 oktober, anges istället Svensson som ägare. Enligt SFF:s civilregister köpte Svensson planet den 25 november 1946 och det registrerades några veckor senare, men dessförinnan anges Sandberg som inofficiell ägare under tre månader. På Gustavsvik håller man uppenbarligen Sandberg som ägare även under 1947.

Planet hämtas från Jönköping den 18 april av Gunnar Nilsson. Det verkar ha befunnit sig där under årets första kvartal. Sedan används det alltid bara för lokala turer i Örebro, nästan uteslutande av Aero-Frabhs lärare eller mekaniker som lånar det privat.

Däremot är journalerna och civilregistret överens om att Sandberg äger Klemmen SE-BHD. Den registreras officiellt den 29 augusti 1947, men journalerna anger att Gunnar Nilsson hämtar den från Jönköping redan den 29 maj, tre månader tidigare. Därefter gör den bara 5 flygningar som alla är privata turer med Aero-Frabhs personal. Den 28 oktober flyger så Rune Hedlund över Klemmen till Karlskoga där den sedan verkar hålla hus åtminstone året ut. Man börjar ana ett mönster där flygplan flyr Gustavsvik inför vinterförvaringen.

Det märkliga är att varken Sandberg eller Svensson verkar ha gjort en enda flygning på hela året, varken med egna eller andra plan. Är de flygplansägare utan certifikat? Var deras tanke att köpa planen enbart för uthyrning? Och var de kompanjoner eller agerade de var och en för sig?

 

Dokumentets historik:
2011-12-30Publicerad.
2012-01-08Arne Svenssons och mina funderingar om Ahrels trafik på Karlslund tillagda.
2013-04-12Tidningsbild på Berbolagens Seabee och hänvisning till ÖK-artikel om premiärbesöket tillagd.