Särtryck - Svensk Flyghistoriskt Förenings "Flyghistoriskt Månadsblad" nummer 11 1976

Karslund
Dokumentets historik:
1976 novemberPublicerad i SFF's Flyghistoriskt Månadsblad.nummer 11
2011-03-28Avsnittet publicerades här.