Gamla filmer och minnen

Åke Höjertz bodde under sin ungdom i Örebro och gick på Karro under kriget. Han har delat med sig av ett minne från ca 1946. Hans far Anders filmade mycket. Bland annat finns några fina filmklipp från Gustavsviksfältets tidigaste år. Klippen ingår i en samling filmer från åren 1936-1953 som Åke donerat till Örebro Läns Museum. Några av dem har han också lämnat direkt till oss. Ett par är bara svagt flygrelaterade, men de är av örebrohistoriskt intresse och publiceras därför också här.

Den som vill veta mer om flygfältet och dess omgivningar vid den här tiden kan läsa
Gustavsviks scenografi åren 1934-1940.

 

Ahrenberg rundflyger 1937 eller 1938

Visa filmen

Rundflyg på Gustavsviksfältet med Albin Ahrenbergs Fokkermaskin.
Foto: Anders Höjertz, visas på Örebro Läns Museum, film OLM-F-2018-4-4.

Filmen har daterats till 1937, men det finns skäl att tro att den egentligen är tagen 1938. Resonemanget kring detta beskrivs närmare i min Ahrenberg 1937 eller 1938?.

 

Flygdagen på Gustavsvik 1939

Visa filmen

Flygdagen vid den officiella invigningen av flygfältet den 14 maj 1939.
Foto: Anders Höjertz, visas på Örebro Läns Museum, film OLM-F-2018-4-12.

Delar av filmen är i färg! Förutom tagningar på bombplan B 3 (Junkers Ju 86) och jaktplan J 8 Gloster Gladiator i formationer och manövrer gör kameran svep över den enorma åskådarmassan där man även ser några av byggnaderna som omgav flygfältet vid den tiden. Man får också se flygklubbens nybyggda glidflygplan Anfänger på nära håll.

 

Segelflyg på Gustavsvik 1944-1945

Visa filmen

Flygklubbens SG-38 SE-59 och Grunau Baby SE-SBS vinschas upp åt norr mot staden.
Foto: Anders Höjertz.

Här är full segelflygsaktivitet. Men vilka är personerna i filmen? Är den någon som känner igen en eller flera av dem, så hör för all del av er till oss!

Personer i filmen

Några av personerna i filmen. Går någon att identifiera?
Foto: Anders Höjertz.

SG-38 SE-59 fick sin registrering 1943-07-07 och Grunau Baby SE-SBS registrerades 1942-09-22. De var klubbens enda flygbara plan när filmen togs. Klubbens första Grunau Baby SE-SAR hade havererat 1942 och blev flygfärdigt igen först 1947. Startmetoden vid denna tid var vinschning, dvs en ombyggd bil som stod parkerad i bortre ändan av flygfältet och vinschade planet mot sig.

Förberedelser för att utvidga det från början lilla flygfältet var säkert i full gång, men filmen visar att det ännu bara var den gamla delen som användes. Därför startade man mot staden i norr och inte längs med skogslinjen åt öster eller väster. Filmrutan med planen ovan är tagen mot öster med Sörbyskogen och Reträtten till höger.

Åke Höjertz: Pojken i bilden ovan är min åtta år yngre bror Göran, intill honom min syster Gunnel och jag är den bredvid i teknistmössa.

 

En svärm Sk 12:or ca 1946

Åke Höjertz: Jag tror det var hösten 1946 när jag gick på tekniska gymnasiet. En disig förmiddag hörde vi brummandet från ett stort antal flygplan. På rasten cyklade vi ut till flygfältet och där stod ett antal Sk 12:or men bara en man i gul overall med fyra pinnar som gradbeteckning på väg från planen. Vi hälsade och han erbjöd sig att ge oss information. Vi trodde han var överfurir men han presenterade sig som Överstelöjtnant Grels Näslund, chef för flygkrigsskolan. Han berättade då att de, som övning i att flyga i dåligt väder, flugit från Uppsala med pejl på Örebro rundradiosändare som var på Teknis tak. När de var över sändaren var det bara att gira 90 grader vänster och sätta planen! Efter att vi pratat en stund och tittat på planen gick vi därifrån. Jag minns ingen bevakning. Förhållandena var likartade en annan gång när ett par B 3:or landat.

Sk 12

Två f.d. militära Sk 12:or vid en flygdag på Gustavsvik 10 år senare.
Foto: Ingemar Hagenfeldt.

 

Flygdagen på Gustavsvik 1947

Visa filmen

Flygdagen som avslutade SM i segelflyg på Gustavsvik den 7 juli 1947.
Foto: Anders Höjertz.

Filmen är troligen tagen ungefär från Utvägens slut, eller ett stycke söder därom. Pappersbrukets skorsten syns tydligt under helikopterns stjärt i filmrutan ovan. Under rotorn syns en stor svart puck bakom en ljus skorsten. Det är den högre av gasverkets två gasklockor. Längst till vänster ser man också träddungen som omgav Ekängs gård.

 

Hoppbacken i Sörby 1945

Visa filmen

Backhoppning i Sörbybackens hoppbacke.
Foto: Anders Höjertz.

Har backen någon koppling till flyget? Nåja, man flyger ju i backhoppning, och det liknar hur glidplanen fick ”hoppa ut” från startbryggan över bergskanten på Ålleberg vid den här tiden. Dessutom togs flera panoramabilder från hoppbackens torn eller den intilliggande skidbacken som går att finna i Örebro Stadsarkiv. Därifrån kunde man se flygfältet, även om det låg rätt långt borta i väster.

 

Örebroutställningen 1947

Visa filmen

Örebroutställningen vid öppnandet 17 juni 1947. Till vänster syns idrottshusets västgavel.
Foto: Anders Höjertz.

Örebroutställningen var en stor och återkommande händelse. Eyragatan var fylld av utställare ända från stora entrén vid Eklundavägen till Idrottshusets bortre ända mot Eyravallen. Ett år var ett J 21 jaktplan utställt i parken framför idrottshuset, se Bildgåvan 2013 – J 21 på mässa.

 

Dokumentets historik:
2020-02-11Åke Höjertz gav tillstånd att publicera sin fars filmer och sitt eget minne.
2020-02-16Publicerad.
2020-02-18En kommentar av Åke Höjerts samt smärre textjusteringar enligt hans förslag.