Bildgåvan 2013 – J 21 på mässa

Detta är bilder ur den anonyma samlingen som SFF:s Örebrokrets fick 2013.
Övriga bilder ur samlingen nås från denna artikels huvudsida.

Bilderna

Här följer tre bilder och därefter ett ganska omfattande resonemang om tid och plats.

Bild ur gåva 2013

Bild A, [SFF 002-1121063] Foto: okänd via SFF Örebro

Bild ur gåva 2013

Bild B, [SFF 002-1120899] Foto: okänd via SFF Örebro

Bild ur gåva 2013

Bild C, [SFF 002-1121062] Foto: okänd via SFF Örebro

Alla tre bilderna bör vara tagna vid samma mässa. Platsen måste vara den dåvarande parkytan mellan Centrala Verkstadsskolan och Idrottshuset i Örebro, och tiden bör vara Örebro-Expon 1953 eller möjligen 1952.

Rolf Broberg om platsen

Första frågan är om alla bilderna är tagna på samma plats, eller snarare om bild C är från samma plats som de två första. Det är samma flygplansindivid. Propellerns läge är samma, Inhägnaden är likadan, fast det skulle den nog ha varit även om planet varit på utställningsturné till olika platser. Men bild C ger mig en viktig nyckel till en platsbestämning som jag anser fungerar väl även med de två första bilderna.

Jag tror att de två svartvita bilderna A och C är tagna strax efter varandra med flaggor som visar samma vindriktning och vindstyrka. På färgbilden B är vindriktningen annorlunda. Skuggan antyder ändå att bilden är tagen vid ungefär samma tid på dagen. Kanske är den tagen en annan dag. Om fotografen inte har flera kameror, måste hen i varje fall ha hunnit plåta upp en rulle och sedan bytt mellan svartvit och färgfilm.

Husfasaden på bild C känns väldigt bekant. Det måste vara en gavel på dåvarande Centrala verkstadsskolan som ligger vid Eklundavägen / Eyragatan.

Vykort på Centrala verkstadsskolan

Centrala verkstadsskolan, vy mot öster med Idrottshuset i bakgrunden.
Bilen i bilden kör på Eklundavägen som vid bron över bäcken t.v. övergår i Bredgatan.
Foto: okänd på ett gammalt vykort.

Östra fasaden, den som vetter mot Idrottshuset, är likadan som den västra som syns tydligt i vykortsbilden. Bägge har en stor fönsterlös yta, men den östra har sina fönster till vänster och saknar en låghusdel. Dess fasad är slät ända till marken. Det är den fasaden jag tror man ser i bild C, och som man har hängt en stor Ytong-affisch på.

J21 inritad på flygfoto

Detalj ur flygbild från 1954. Den breda Eyragatan åt öster går rakt upp i bild,
med Sveaparken t.v. och Centrala verkstadsskolan och Idrottshuset t.h.
Jag har lagt in J 21-planet där jag tror att det stod mellan Idrottshuset och skolan.
Bildkälla: Örebro stadsarkiv/Oscar Bladh AB, bild nr SBK-FLY-460-54.

Denna placering förklarar husfasaden i bild C. Den ger rätt riktning på skuggorna mitt på dagen. Den förklarar också en rad detaljer i färgbild B, såsom kantstenen till en gata strax framför planets noshjul, häcken med parkbänkar som avslutar gräsmattan, alla flaggstänger, hytter, den stora klockan mm på den breda Eyragatan som var fullt av utställare. Bilden nedan (KLA-198) visar Eyragatans utställarmyller ur ett annat perspektiv. Och bortom utställarmyllret förväntar vi oss att finna Sveaparkens grönska med vuxna träd, speciellt i vänstra delen, samt bortom parken en rad småhus. Allt detta finns mycket riktigt på bild A och B.

Utställarmyller på Eyragatan

Utställarmyllret längs Eyragatan sedd från öster mot väster.
Bildkälla: Örebro stadsarkiv/Karl Andersson, bild nr KLA-198.

Fotografen Karl Andersson har även tagit följande bild från samma mässa:

J21 utställd

"Utställning, Eyragatan, 1950 ca. Planet är en J 21".
Bildkälla: Örebro stadsarkiv/Karl Andersson, bild nr KLA-199.

Denna bild är väldigt lik bilderna A och B ovan, men den är tagen en annan dag med moln på himlen. Noshjulspåsen har nu en annan form och propellern står i annat läge. Bild C avslöjar varför denna bild är tagen i nästan exakt samma riktning som A och B. Fotograferna försöker helt enkelt undvika de två utställarstugorna som står strax framför planet.

Var det samma fotograf? Det är möjligt, men långt ifrån säkert. Karl Andersson har 97 bilder på Örebro stadsarkiv men bara två av dem är på flygplan – förutom KLA-199 ovan även en KLA-262 med en Cub SE-BNI. Men vår anonyme fotograf avslöjar ett stort flygintresse. Bägge fotograferna var verksamma under 1950, -60 och -70-talen, men Karl Andersson har även bilder från 1930-talet.

Rolf Broberg om tiden

Saabs J 21 ingick i det svenska flygvapnet mellan 1945 och 1953. Jag tror inte att de ställde ut flygplanstyper som blivit historia i verksamheten. Då bör bilden senast vara tagen 1953.

Att bilderna kommer från en utställning i Örebro är det knappast något tvivel om. Örebro hade sin första utställning 1947. År 1953 hade de en utställning "Örebro-Expon" 18-28 juni. En annons i Örebro-Kuriren säger att 1953 års expo var av betydligt större omfattning än 1952 och den inkluderade även en flygutställning. Vi har en artikel i Kuriren om en flyguppvisning vid Expo 1955 och en annons i Kuriren om Expon 1-10 jun 1956 som säger att det är den femte Expon i Örebro. Härav kan vi sluta oss till att de fem mässorna ägde rum 1947, -52, -53, -55 och -56. Bara åren -47, -52 och -53 faller inom J 21:ans aktiva period.

Örebro stadsarkiv har flygbilder från området under pågående mässa 1947, t.ex. en översiktlig bild nr PS-227-213 nedan (och även en mer närgången bild nr PS-227-214). De visar gräsytan där planet borde stå, men inget plan och ingen plankgång runt. Istället står en stor vit barack på gräset bredvid där planet borde ha stått. Baracken borde ha synts tydligt utanför planets högra vingspets på alla bilderna. På bild C syns visserligen en liten vit stuga, men baracken 1947 var större. Alltså räknar jag bort 1947.

Flygfoto utställning 1947

Örebroutställningen 1947 med en stor vit barack vid det intressanta hörnet av gräsytan
mitt emellan Centrala verkstadsskolan och Idrottshuset, men inget flygplan syns där.
Bildkälla: Örebro stadsarkiv/okänd fotograf, bild nr PS-227-213.

Våra bilder A,B och C borde alltså vara från Örebro-Expo 1952 eller 1953. Jag sätter 1953 på första plats eftersom det då skulle ingå en flygutställning. Lite mer sökning i tidningar efter artiklar om mässorna skulle möjligen kunna ge ett säkrare besked.

 

Dokumentets historik:
2015-12-03--17Henrik Tisell skickar oss högupplöst skannade bilder.
2015-12-27Publicerad.