Den anonyma bildgåvan till SFF Örebro 2013

En dag 2013 när flyghistoriska föreningens Örebrokrets skulle ha möte, hade någon ställt en låda i trapphuset utanför dörren till deras möteslokal. Lådan visade sig innehålla en stor mängd bilder, varav ett försvarligt antal var tagna på Gustavsviks flygfält. Det fanns inga ledtrådar till vem som lämnat bilderna eller vem fotografen var.

Henrik Tisell på SFF Örebro lät oss genast ta del av ett urval av dessa bilder för att hjälpa till med plats- och tidsbestämningar. Vi fick även tillstånd att publicera dem. Parallellt började Örebrokretsen jobba med liknande bestämningar.

Nyligen fick vi skanningar av högre kvalitet från SFF, både på samma bilder och på en rad andra ur samlingen som vi inte sett tidigare. Nu tycker vi att det är dags att börja publicera bilder och redovisa våra egna försök till bestämningar. Vi kommer att äta elefanten i små bitar och publicera en liten grupp bilder i taget. Örebrokretsens analyser har vi ännu inte tillgång till, men kommentarer från dem kan komma att läggas till här framöver. Alla läsare är också mycket välkomna att bidra med egna stora eller små kommentarer. Även en kort bekräftelse eller dementi av någon detalj som sägs här är värdefull.

Ungefär 70 av alla bilderna från Gustavsvik är tagna före 1970, och dem tänker vi koncentrera oss på den närmaste tiden. SFF har gett varje bild ett bildnummer som identifierar bilden i deras stora bildarkiv. Vi anger detta nummer som [SFF nummer] under varje bild som vi publicerar. Några bilder har vi bara i Henrik Tisells förhandsskanning. De identifieras med hans numrering: [TIS nummer]. Och om vi har publicerat Henrik Tisells skanning men det även finns en SFF-skanning anger vi bägge bildnumren [TIS nr, SFF nr].

Hittills har 22 av ca 70 bilder publicerats här:   ----------------------------------------------------------------------- .
Klicka på en rubrik nedan eller dess bild för att komma till den delen av samlingen.

Autogiro

Bild ur bildsamlingen

6 bilder från 1949 och ca 1956.

SAS DC-3 på besök

Bild ur bildsamlingen

5 bilder från 1949.

Klemm 35 SE-BGF

Bild ur bildsamlingen

2 bilder från 1950.

Fallskärmsjägare

Bild ur bildsamlingen

2 bilder från 1951.

Ercoupe

Bild ur bildsamlingen

4 bilder från ca 1951.

J 21 på mässa

Bild ur bildsamlingen

3 bilder från ca 1953.

 

Dokumentets historik:
2013-09-24Henrik Tisell skickar oss 21 förhandsskannade bilder från samlingen och vårt detektivarbete börjar.
2015-12-03--17Henrik Tisell skickar oss högupplöst skannade bilder.
2015-12-27Publicerad tillsammans med J21-bilderna.
2015-12-28Fallskärmsjägarbilderna tillagda.
2016-01-02Autogirobilderna tillagda.
2016-01-04Bilder på Klemm 35 SE-BGF tillagda.
2016-01-12Bilder på Ercoupe tillagda.
2016-01-15Bilder på SAS DC-3 tillagda.