Bildgåvan 2013 – Klemm 35 SE-BGF

Detta är bilder ur den anonyma samlingen som SFF:s Örebrokrets fick 2013.
Övriga bilder ur samlingen nås från denna artikels huvudsida.

Bilderna

I samlingen finns följande två bilder på Klemm 35 SE-BGF som enligt civilregistret köptes i maj-50 av B O Hoffgren, Örebro. Han sålde den i jun-51 till AB Nordisk Aerotjänst, Norrköping. Mellan sep-52 och jun-54 var den åter baserad i Örebro med G A Gran som ägare, men dessa bilder bör vara tagna 1950.

Bild ur gåva 2013

Bild A, [TIS 03] Foto: okänd via SFF Örebro.
SE-BGF på Gustavsvik. Bakom vänster hjul anas ett stort plan längre bort på fältet.

Inge Ericsson 2014: Det där är vår gamla Klemm. Bengt Hoffgren, jag och en tredje kille köpte den. Tyvärr minns jag inte den tredjes namn. Strax efter köpet omkom han på Ljungbyhed. Planet hade mörkt grå kropp och orangegula vingar. Det var Flygvapnets målning.

Bild ur gåva 2013

Bild B, [TIS 05, SFF 002-1121272] Foto: okänd via SFF Örebro

Inge Ericsson 2014: Det bör vara vår SE-BGF igen. Vi fick laga en dukskada på främre delen av kroppen. Därför målade vi nog om den delen men inte den bakre. Det ser ut som Bengt Hoffgren som står lutad över planet. I bakgrunden ses en rad Sk 12:or, så bilden är säkert tagen vid VM 1950.

Bild ur gåva 2013

Detalj från bild B. Troligen Bengt Hoffgren vid Klemmen.

Rolf Broberg om bilderna

Båda bilderna är helt klart från Gustavsvik. Pappersbrukets höga skorsten och gasverkets två skorstenar med den högre av verkets två gasklockor mellan sig syns i bakgrunden på båda bilderna. Tidpunkten för bild A bör vara någon gång från det Hoffgren & c:o köpte planet i maj-50 men före segelflyg-VM den 5-16 juli samma år. Bild B togs säkert under detta VM. Då var främre delen av kroppen ommålad, så bild A bör vara tagen före B.

På bild A anar man ett större, flermotorigt och sporrhjulat plan i bakgrunden. Delar av registreringen syns. Det står "SE" på kroppen. På vingen anas två bokstäver. Den första av dem bör vara B, D eller O, och den andra bör vara K eller R.

Bild ur gåva 2013

Detalj från bild A, kanske Ju 52 SE-ADR bakom Klemmen.

Om det är de två sista bokstäverna vi ser, måste registreringen vara någon av ABK, ABR, ADK, ADR, AOK, AOR eller samma serie fast med B som första bokstav. Av alla dessa finns bara en möjlig flermotorkärra 1950, nämligen SE-ADR, Junkers Ju 52/3m som då tillhörde F:a M Ahrenberg (maj-48 – nov-52).

Om det är de två första bokstäverna vi ser, måste registreringen vara BKx eller BRx. Av dem är ingen BKx möjlig, men BRT och BRW Avro Anson, BRX Airspeed Oxford och kanske även BRP Avro Anson som dock registrerades först 30 aug-50.

Kenneth Johansson 2016: Jag har tittat en del på bilderna från den anonyma bildgåvan och försökt identifiera flygplanet man ser under Klemm 35. Det är en Avro Anson. Det ser man på:
  1. Motorkåpans utsträckning bakåt på vingen, vilket genast utesluter de andra alternativen, Oxford och Ju 52.
  2. Den lågt placerade stabilisatorn och dess förhållande till fenans bakkant.
  3. Landstället. Sista biten av landställsbenen upp mot vingen är markerat "tjockare" än resten av benet.
För övrigt är det inte mycket att gå på men detta räcker bra för en positiv identifiering då motsvarande detaljer på de andra alternativen avviker starkt.

Tack vare Kenneths analys kan vi begränsa oss till en av Göte Roséns (Auto-Flyg-Reklams) två Anson SE-BRT och SE-BRW, eller möjligen Aeroscandias Anson Se-BRP. Tack, Kenneth!

På bild B syns knappast något av Klemmens registrering, men tack vare Inge Ericssons upplysning om att SE-BGF målats om och att det nog är Bengt Hoffgren själv som lutar sig över bakkroppen, är det mycket troligt att bilden visar SE-BGF. Det passar också med det lilla vi ser av registreringen på planets sida.

Mer om Klemmen SE-BGF kan läsas i första stycket av Inge Ericssons Motorflyg på Gustavsvik under 50-talet.

Förutom Sk 12:orna i bakgrunden på bild B syns även ett annat plan längst till vänster, vänt rakt mot oss. Jag tycker att det ser precis ut som Arne Tenglers Stinson SE-BCK som jag själv fått flyga med flera gånger. År 1950 ägdes det av Aerobolaget i Borås där Arne Tengler var delägare och trafikflygare. Jag har sett flera bilder från VM där ett plan, troligen Stinson SE-BCK, står vid flaggraden precis utanför den plats dit klubbstugan flyttades året därpå och en servering etablerades. Här är ett klipp från en okänd tidning:

Bild ur okänd tidning

Arne Tengler rundflyger med Stinson SE-BCK vid VM.
Obs att det är två hopsatta bilder. Planet syns på båda.
Foto: okänd tidning i juli 1950 via Arne Svensson.

Bildsamlingen har även en bild på Stinson SE-BCK i rundflygartagen vid VM 1950. Den publiceras senare.

 

Dokumentets historik:
2015-12-03--17Henrik Tisell skickar oss högupplöst skannade bilder.
2016-01-04Publicerad.
2016-01-04Kenneths analys av flermotorplanet med konsekvenser tillagt.