Bildgåvan 2013 – SAS DC-3 på besök

Detta är bilder ur den anonyma samlingen som SFF:s Örebrokrets fick 2013.
Övriga bilder ur samlingen nås från denna artikels huvudsida.

Bilderna

Här är fem bilder på en DC-3:a. På fyra av dem kan den säkert identifieras som den SAS-målade Loke Viking SE-BBL.

Enligt civilregistret övertog SAS planet från ABA inofficiellt den 1 aug 1948 och döpte det till Loke Viking, men sålde det till Frankrike/Vietnam ett år senare, den 16 sep 1949. Bilderna är troligen tagna den 1-2 okt 1949 då SAS-ABA gjorde en extratur Stockholm-Örebro-Karlstad t.o.r.

Bild ur gåva 2013

Bild A, [SFF 002-1121129] Foto: okänd via SFF Örebro.
Vid extrem kontrast och med god vilja kan man ana texten SE-BBL på vingarna.

Bild ur gåva 2013

Bild B, [SFF 002-1121126] Foto: okänd via SFF Örebro.
SE-BBL med nosen norrut mot "Tornet". Aero-Frabhs barack syns under nosen.

Bild ur gåva 2013

Bild C, [TIS 20, SFF 002-1121143] Foto: okänd via SFF Örebro.
SE-BBL tagen i annan vinkel, men även här med nosen norrut mot "Tornet".

Bild ur gåva 2013

Bild D, [SFF 002-1121130] Foto: okänd via SFF Örebro.
SE-BBL. Trots SAS vikinganamn och -dekor står det också "ABA Sweden" på nosen.

Bild ur gåva 2013

Bild E, [SFF 002-1121128] Foto: okänd via SFF Örebro.
Loke Viking SE-BBL, men nu med nosen mot nordväst. I söder syns Sörbyskogen.

Rolf Broberg: Den långe och gänglige mannen längst t.v. kan vara flygplatsman Sven Andersson. Jag har ingen aning om hur trafikledare Bertil Sundberg såg ut, men jag tänker att det kan vara han som står ensam framför styrbordsvingen och övervakar situationen.

Rolf Broberg om bilderna

Eftersom SAS övertog planet från ABA den 1 aug 1948 och sålde det igen den 16 sep 1949, måste bilderna vara tagna däremellan. SAS trafikerade normalt inte Örebro, men de annonserade en extratur Stockholm-Örebro-Karlstad t.o.r. den 1-2 okt 1949. Bilderna är förmodligen från detta enstaka besök.

SAS annons

Annons i Örebro-Kuriren den 29 sep 1949 på sid 2.

Bilderna täcker säkert in både resan på lördagen och returresan på söndagen. På bild B och C står planet med nosen rakt mot norr, men på bild E har planet parkerats i NV riktning. Där står också babords propeller annorlunda än i bild D. Av det drar jag slutsatsen att bild B, C, D är från ena flygriktningen och E från den andra.

Det vore intressant att få veta orsaken till extraturen. Hände det något speciellt i Karlstad just den lördagkvällen?

Det är dock möjligt att SAS gjorde flera turer via Örebro under det år de hade planet, och att bilderna är från något annat tillfälle än 1-2 okt 1949. Osvuret är bäst.

Jag hade hoppats hitta en tidningsbild, men varken Nerikes Allehanda, Örebro-Kuriren eller Örebro Dagblad verkar ha skrivit något om besöket. År 1946 hade ABA:s Oslolinje trafikerat Gustavsvik dagligen under jun-okt, se Åke Ahlstrands Bilder från Gustavsvik 1946. Det gjorde kanske journalisterna mätta på DC-3:or (och på Ju-52:or).

 

Dokumentets historik:
2015-12-03--17Henrik Tisell skickar oss högupplöst skannade bilder.
2016-01-15Publicerad.