Bildgåvan 2013 – Fallskärmsjägare

Detta är bilder ur den anonyma samlingen som SFF:s Örebrokrets fick 2013.
Övriga bilder ur samlingen nås från denna artikels huvudsida.

Bilderna

Här är två bilder på en DC-3:a och en grupp fallskärmshoppare på marken i dåligt väder.

Bild ur gåva 2013

Bild A, [SFF 002-1121075] Foto: okänd via SFF Örebro

Bild ur gåva 2013

Bild B, [SFF 002-1121074] Foto: okänd via SFF Örebro

Bilderna bör vara från Gustavsvik den 11 nov 1951 när Sveriges första fallskärmsjägare gav en demonstration. På grund av det dåliga vädret tvingades de stanna på marken. DC-3:an bör vara Flygvapnets nr 79003, f.d. SE-ARX.

Motivering

Rolf Broberg: Diset suddar ut möjligheten till en säker platsbestämning enbart från bilderna, men vyn med skogsridån i bild A stämmer bra med Gustavsvik i en vy åt SSO betraktad från serveringen, som lär ha inrättats redan 1951 när klubbstugan flyttades dit från ett något nordligare läge. I nedre högra hörnet på bild B syns en dubbel linje som mycket väl kan vara dubbla träreglar i ovansidan av fårstängslet som löpte därifrån och söderut. Jag minns att åtminstone delar av denna sträcka hade dubbla träreglar som tålde att man stod där och hängde på 1960-talet.

Inge Ericsson: Det borde finnas en flygvapenmärkning oavsett om planet tillhör svenska eller något annat lands flygvapen. Ska det kanske tolkas som att planet är civilt? Troligen var vädret för dåligt för flygning, så man ägnar sig åt markbunden övning istället.

Ur Arne Svenssons efterlämnade anteckningar: Söndagen den 11.11.1951 hade Örebro försvarsområde tillstånd att anordna "fallskärmsjägaruppvisning på flygplatsen". Uppvisningen anordnades av Örebro Befälsutbildningsförbund på uppdrag av chefen för armén. - 1 R-31/1951.

Rolf Broberg: Tack vare Arne Svenssons upplysning hittade jag en annons och en artikel i Nerikes Allehanda den 9 och 12 november 1951 som beskriver denna uppvisning på Gustavsvik. Bilderna måste vara från det tillfället. Både vädret och den markbundna demonstrationen stämmer så väl. Strax innan hade jägarna gjort en uppvisning på Skarpnäck, se Nerikes Allehanda den 8 november.

Henrik Tisell: Då är maskinen med största sannolikhet nr 79003, f.d. SE-ARX, som inköptes till Flygvapnet för fallskärmsjägarnas räkning 1950-10-20. Nästa maskin är 79004 men den inköptes först i oktober 1952.

Rolf Broberg: Enligt Wikipedia startade Fallskärmsjägarskolan 1952, men den föregicks av en försökskurs 1951. Det måste vara försökskursens deltagare som uppträder i bilderna ovan.

Som Inge Ericsson påpekar verkar planet sakna flygvapenmärkning. Möjligen är det så nyligen ombyggt och iordninggjort för fallskärmsträning så att märkningen ännu inte hunnit komma på plats.

Bild i Nerikes Allehanda 1951

Bild i Nerikes Allehandas artikel 12 nov 1951.

 

Dokumentets historik:
2015-12-03--17Henrik Tisell skickar oss högupplöst skannade bilder.
2015-12-27Publicerad.
2016-01-01Korr: Serveringen lär ha inrättats redan 1951 då klubbstugan flyttades ett stycke söderut.