Bildgåvan 2013 – Ercoupe

Detta är bilder ur den anonyma samlingen som SFF:s Örebrokrets fick 2013.
Övriga bilder ur samlingen nås från denna artikels huvudsida.

Om Ercoupe

Ercoupe 415 var ett tvåsitsigt plan med metallkropp men dukade vingar. Det saknade i grundutförandet sidroderpedaler och salufördes som extra lättfluget. Sidrodret och noshjulstyrningen var kopplade till skevrodret och allt manövrerades därför med ratten.

Den 24 aug 1946 besökte Claes Ax:son Philip och hans fru Örebro med Ercoupe SE-AWU för att demonstrera planet som hans företag AB Ingenjörsfirman Axel Philip var generalagent för. Se vidare slutet av Åke Ahlstrands Bilder från Gustavsvik 1946.

Enligt civilregistret har bara en Ercoupe varit Örebrobaserad. Det var SE-BFZ som fanns här från okt-50 till aug-55. Ragnar Eriksson i Arboga hade köpt den i skadat skick i mars 1950 och låtit reparera den. Den verkar ha blivit luftvärdig redan den 7 april. Han sålde den i oktober samma år till Gösta Kleist i Örebro flygklubb. Efter fem år, i augusti 1955, havererade planet på Holmby flygfält i de värmländska skogarna och övertogs sedan av Figge Bergman i Göteborg.

Ronnie Eriksson 2014 (Ragnars son): Jag såg att pappa fick "Ercoupe" inskrivet i sitt cert den 11 september 1950. När han köpte sin Ercoupe var den kvaddad i nospartiet, men det fixades på CVA i Arboga. Den hade gått mycket få timmar, jag har för mig mindre än hundra. När vi hade den var rodren inte kopplade. Det togs troligen bort före eller efter att pappa köpt den. Kopplade roder kan ha varit skälet till att den blev kvaddad. Den var modernt utrustad med "DF" som vi aldrig använde, och jag kommer inte ihåg om radion var användbar heller.

Inge Ericsson 2016: Gösta Kleist har haft två Ercoupe, först en maskin och sedan en annan. Under en kort tid stod båda samtidigt i hangaren.

Max Danielsson beskriver i Ingemar Hagenfeldts bilder från Flygdagen på Gustavsvik 13 maj 1956 att han fick sitt luftdop 1952 i Ercoupe SE-BNC som hade hyrts av G. Kleist. Formellt tillhörde den då Ostermans, men vi har flera gånger varit med om att Ostermans plan i praktiken angetts ägas av andra. Så kanske hade Kleist av någon anledning både BFZ och BNC under en period runt 1952.

Bilderna

Här kommer fyra bilder där man ser en Ercoupe på Gustavsviks flygfält. Bara på en bild kan registreringen uttolkas. På de tre övriga är den dold, så vi vet inte om det är samma plan på alla bilder. På alla bilderna utom möjligen den sista kan det mycket väl vara SE-BFZ eller SE-BNC man ser, förmodligen fotograferade mellan 1950 och 1952.

Bild ur gåva 2013

Bild A, [TIS 11, SFF 002-1121268] Foto: okänd via SFF Örebro

Rolf Broberg: Här kan registreringen SE-BFZ läsas. Klubbstugan längst t.v. står fortfarande på sin gamla plats och Aero-Frabhs barack framför vattentornet har ännu inte fraktats bort.

Inge Ericsson 2014: Mannen på vingen är inte Gösta Kleist. Han hade alltid slips och skjorta.

Ronnie Eriksson 2014 (Ragnars son): Jag tycker inte att mannen på bilden liknar pappa, det är nästan säkert inte han. Jag var 7 år när vi flög från Örebro till Arboga med just SE-BFZ. Det var första flygturen i mitt liv som jag dessutom höll på att förlora. Pappa ville inte att jag skulle åka med när någon gjort service på planet i Örebro. Jag skulle få 25 öre om jag avstod, men jag slängde 25-öringen och fick till slut åka med. Det glömmer jag aldrig. Vi startade österut och flög över Hjälmarens norra kant. Han drog ner fönstren så att man kunde känna vinddraget. Det var en fantastisk känsla att se marken försvinna under en!

Bild ur gåva 2013

Bild B, [TIS 49-20, SFF 002-1121065] Foto: okänd via SFF Örebro.

Rolf Broberg: Jag bedömer att klubbstugan nu är flyttad från sin gamla plats där den annars nog borde ha skymtat längst t.h. i bild. Men klubben har fortfarande kvar sin Cub SE-ATE.

Bild ur gåva 2013

Bild C, [TIS 48, SFF 002-1121066] Foto: okänd via SFF Örebro

Inge Ericsson 2014: Cuben t.h. kan tillhöra Jordbruksflyg. Den t.v. kan vara klubbens SE-ATE.
(Detta sade Inge innan vi fick tillgång till bild B där SE-ATE syns tydligt!)

Rolf Broberg: Cuben t.h. är troligen SE-AWW, och den vänstra Cuben bör vara SE-ATE. Jag tror att bilderna B och C är tagna vid samma tillfälle och att SE-ATE bara har flyttats för att Ercoupen skulle kunna stuvas på lämpligt sätt.

Bild ur gåva 2013

Bild D, [TIS 47, SFF 002-1121064] Foto: okänd via SFF Örebro
Här saknas den ringformade DF-pejlantennen över hytten som syns på övriga bilder.

Ronnie Eriksson 2014: Detta är mycket troligt en annan Ercoupe än min pappas SE-BFZ såvida man inte har monterat ner DF-antennen. Det verkar som om motorn är igång och till synes ingen pilot i sittbrunnen och inga bromsklossar!

Inge Ericsson 2014: Det är Kleist som står t.h. och Hoffgren i mitten. Personen t.v. kan jag inte identifiera. Kleist hade någon firma i Örebro.

Rolf Broberg: Platsen är Gustavsvik, en vy mot norr med stora hangaren strax t.v. utanför bild. Garagelängan mitt i bilden har ännu inte byggts ut med en verkstadsdel och den lilla stugan precis bakom babords fena står fortfarande kvar. Men så var det nog under nästan hela 1950-talet.

 

Rolf Broberg om bild A framför klubbstugan

På bild A står klubbstugan fortfarande på sin gamla plats, där man t.ex. kan se den på Åke Ahlstrands Flygbilder från Gustavsvik 1950 vid segelflyg-VM. Den flyttades 1951 enligt klubbens årsberättelse 1951 sid 15, och troligen redan på våren eftersom årsberättelsen säger att det bedrevs servering där redan samma sommar.

Till höger om "tornet" stod ett monument med en örn som säkert härrörde från segelflyg-VM den 5-16 juni 1950. På bild A syns en ojämnhet på örnens plats, men knappast någon örn. Kanske pågår förberedelser för VM. I så fall borde bild A vara från 1950 under Ragnar Erikssons ägartid, efter att han fått den luftvärdig den 7 april men innan juni då VM gick.

Örnen vid tornet på bild A

Detalj från bild A. Kanske en ojämnhet t.h, men ingen örn.

Örnen vid tornet ca 1960

En Beech 18 framför det nu renoverade "tornet" ca 1960. Örnen syns t.h. Foto: Kenneth Johansson.

Personerna i bilden har vi inte lyckats identifiera. Vi har i stort sett uteslutit Ragnar Eriksson och Gösta Kleist. De hade annars varit förväntade såsom dåvarande och nästkommande ägare till planet. Men det fanns förstås fler på fältet som blev nyfikna när denna smäckra maskin med noshjul och plåtkropp dök upp.

Om nu Ragnar Eriksson inte hade "Ercoupe" inskrivet i sitt cert förrän den 11 september 1950 men planet blev luftvärdigt redan den 7 april, vilket man kan tolka uppgifter i SFF:s civilregister som, kanske Ragnar till en början flög tillsammans med en influgen pilot. En vild gissning är att de på bild A gjort en tur till Örebro och att det är denna pilot som står och pratar med två intresserade örebroare om planet.

Rolf Broberg om bild B och C vid hangaren

Bilderna verkar vara tagna vid samma tillfälle. Till och med oljefläckarna på Ercoupens nos verkar ha samma form. På bild B syns klubbens SE-ATE tydligt mitt i hangaren. På bild C syns en nos t.h. som skulle kunna vara samma maskin. Är det det?

Nosen på SE-ATE

Detalj från bild C. Är detta SE-ATE?

Nosen på SE-ATE

SE-ATE vid Laxå 1952. Detalj från bild av Hans Åman.

Allt talar för att det är SE-ATE även på bild C. Det borde innebära att bägge bilderna är tagna före 5 apr 1953 då planet havererade och sedan övertogs av Figge Bergman i Göteborg. Om min bedömning stämmer att klubbstugan är flyttad, borde bilderna vara tagna tidigast våren 1951. Skuggorna är så korta så det måste vara sommar och lunchtid. I så fall är bild B och C tagna sommaren 1951 eller 1952.

Cuben t.h. bakom Ercoupen har en registrering som slutar på W. Även bokstaven innan verkar vara W om man tittar noga i bilderna. Då måste det vara SE-AWW. Den tillhörde AB Jordbruksflyg från nov 1950 till maj 1958, vilket med råge täcker in det tidsfönster vi är intresserade av. Inge Ericssons bedömning av bilden att planet kan tillhöra Jordbruksflyg får alltså gott stöd.

Lars Gibson berättar om sitt puderflygande i Jordbruksflyg. Hans första uppdrag var den 10 juni 1956 med Gustavsvik som bas. Han beskriver och visar på bild att pudercubar hade en skena framför vindrutan för att hindra oväntade elledningar från att spräcka rutan och skada föraren. Någon sådan skena verkar SE-AWW inte ha på våra bilder. Men Lars berättar vidare att Jordbruksflygs alla Cubar inte var puderplan. En gång bytte han sin pudercub mot en "vanlig" tvåsitsig för en artilleriflygning i Villingsberg mellan Örebro och Karlskoga. Bolaget tog alltså även andra uppdrag än puderflygning. Om SE-AWW trots allt var en pudercub kan det tänkas att skyddsskenor inte fanns på alla maskiner redan 1951-1952.

Rolf Broberg om bild D med planet på tomgång

Intressant att det är Gösta Kleist som står vid planet och pratar med Bengt Hoffgren som hade Klemmen SE-BGF i Örebro mellan maj-50 och jun-51. Man får liksom intrycket att det är Kleists plan och att Hoffgren står i begrepp att ta en tur, antingen med Kleist själv, eller med den tredje personen som står dold bakom planets nos.

Men det är som Ronnie Eriksson påpekar – denna Ercoupe saknar "DF", Direction Finder, dvs en ringformad pejlantenn. Det finns på alla tre övriga bilderna. SE-BFZ hade det alltså, och enligt Ingemar Hagenfeldts bild från 1956 hade även SE-BNC en DF. Så är detta ytterligare en annan Ercoupe eller har DF:en bara tagits loss? Jag är böjd att tro det senare på grund av platsen och personerna, men jag saknar tekniska bevis. Alla Ercoupeer levererades nog med samma metallblanka yta, samma märke och samma placering av registreringen, så där får man ingen ledtråd om man inte kan läsa registreringsbokstäverna.

 

Dokumentets historik:
2015-12-03--17Henrik Tisell skickar oss högupplöst skannade bilder.
2016-01-12Publicerad.