Gustavsviks scenografi åren 1934-1940

Detta är en del av min kartläggning av Gustavsviks scenografi.
Övriga delar nås från denna artikels huvudsida.

Gustavsviksfältet var betydligt mindre före kriget än efter. Här visas det ursprungliga fältet med grön ram, att jämföra med dess senare utsträckning i blått.

Örebrokarta med flygfältet inlagt

Flygfältets gränser före kriget med grön ram jämfört med 1960-talets blå ram.
H markerar hangaren som blev klar hösten 1939. Vägstumpen förbi hangaren
ut till fältet vid min röda ring kallar jag Utvägen. Den röda ringen refereras nedan.
Flera foton tror jag är tagna från den platsen. Klicka upp bilden för att se fler detaljer.
Grundkarta: © OpenStreetMaps bidragsgivare, se dess upphovsrätt.

Av mig påhittade namn: Utvägen, Gamla Stenbackevägen, Fältladan, Hjortsbergstorpsgläntan, samt ”Gamla” i Gamla Reträttvägen.

Fältladan är en lada som finns på vissa kartor från den här tiden men inte på andra. På en del foton syns den, eller kanske är det en större lada längre bort som man ser. Detta mysterium får utredas separat.

Örebro stad började anlägga Gustavsviksfältet 1934. Det blev färdigt för grässådd i september 1936 och godkänt för användning i december 1937. Men Albin Ahrenberg fick dispens att landa redan den 5 september med sin Fokkermaskin för att flyga några medlemmar i flygklubben till Bromma. Under våren 1938 återkom han flera gånger till Örebro för rundflygningar. År 1939 invigdes flygfältet officiellt med en stor flygdag. Under våren 1940 var flygvapnets Reservflygskola I och III baserade på Gustavsvik. (Arne Svensson: Gustavsviks historia sid 132)

1934

Så här såg planen på nytt flygfält ut 1934:

Idéritning från 1934 för nytt flygfält

En idéritning från 1934 för nytt flygfält. Här är norr inte rakt upp, se nedan.
Bild via Arne Svensson.

Denna ritning är vriden, vilket man bl.a. ser på Pålsbodabanan som enligt föregående karta inte gick vågrätt åt öster utan åt OSO. Fältgränsen måste vara den heldragna rundade linjen som nästan formar sig till en upponervänd kyrkklocka. Två vägar har ritats med längre och glesare streck. De är förslag till omläggning av gamla vägar som behöver flyttas.

Notera att den raka och breda Bondsättersvägen ännu inte fanns annat än på ritbordet. (Idag 2020 heter den Stenbackevägen.) Notera också att vägen mitt i bild från Örebro förbi Ekäng föreslås omläggas för att ge mer plats för flygfältet. På kartan för flyguppvisningen 1939 har den namnet Reträttvägen (av mig kallad Gamla Reträttvägen), medan den 1934 tydligen kallades Lundagårdsvägen, åtminstone i sin södra del. Men den föreslagna omläggningen blev nog inte av, då flygfältskartorna för 1938, 1939 och 1940 alla visar att vägen fortfarande har ett litet knä där den horisontella vägen från öster ansluter.

1937

På Örebro Läns Museum finns en 54 sek lång film daterad 1937 där Ahrenbergs nya Fokker F VIIa SE-AGH landar, startar och sedan åter landar på Gustavsviksfältet.

Här är två rutor från filmen där några objekt runt fältet kan skönjas. Jag gissar att filmen togs ungefär från den röda ringen på kartan ovan, vid slutet an Utvägen.

Ahrenberg landar

Vy åt söder med Hjortsbergstorpsgläntan mitt i bild.
I den mörkaste lilla dungen längst t.h. låg Kullens café.
Foto: Anders Höjertz via Örebro Läns Museum, film OLM-F-2018-4-4 vid 0:47.

Ahrenberg taxar in

Vy åt öster. Fokkermaskinen taxar in. Det kan vara fältladan t.h. i bild.
Foto: Anders Höjertz via Örebro Läns Museum, film OLM-F-2018-4-4 vid 0:00.

Av mig påhittade namn: Utvägen, Fältladan, Hjortsbergstorpsgläntan, samt ”Gamla” i Gamla Reträttvägen.

Första bilden visar att Ahrenberg landade diagonalt över flygfältet, mot NO. Valet kan bero på vindriktningen, men även på att fältet var längre på snedden och i den riktningen fritt från masker. Vid en film från flyguppvisningen 1939 nyttjas flygfältet längs samma diagonal.

Flera detaljer i filmen får mig att tro att filmen istället kan vara tagen vid någon av Ahrenbergs många rundflygningar våren 1938. Resonemanget beskrivs närmare i min (*Ahrenberg 1937 eller 1938?).

1938

På Örebro Stadsarkiv finns en bild från 1938, tagen nedanför Hjortsbergstorpsgläntan mot NNV. Där syns bl.a. det som skulle bli Gustavsviks terminalområde. Den enda av terminalområdets byggnader som möjligen fanns då var segelflygshangaren.

Vy mot terminalområdet

Detalj av vy mot NNV där det blivande terminalområdet syns.
Foto: Erik Larsson via Örebro stadsarkiv, bild ELB-0535.

Av mig påhittade namn: Hjortsbergstorpsgläntan, Kråkslottet.

Vind-T:et kom senare att hamna på kullen framför den högra byggnaden i Stenbackens gård. Stora hangaren kom att hamna mitt emellan Stenbackens gård och vattentornet, klubblokalen rakt framför vattentornet, tornet rakt framför Stora Backa och tankstationen höger därom. Om segelflygshangaren redan fanns när fotot togs, bör den sökas framför högra delen av den större skogsdungen. Den bör i så fall ännu vara omålad och därmed ljus. Jag ser den inte på bilden. Min bestämning av varifrån bilden är tagen redovisas på (*Erik Larssons bilder från 1938).

Kråkslottet, omnämnt i huvudartikeln, borde ligga i skogsdungen till höger om Stenbackens gård. Någon form av byggnad ser också ut att finnas där i fotot. Stenbackens gård och Kråkslottet försvann ungefär 1949. Stora Backa fanns kvar under flygfältets hela livstid och syns i bakgrunden på många foton.

På Örebro Stadsarkiv finns även denna bild från 1938:

Bücker Student på besök på Gustavsvik

En tysk Bücker Student på besök på Gustavsvik.
Foto: Walfrid Carlsson via Örebro stadsarkiv, bild F7-302.

Fotot ser ut att vara taget mot NNO med Ekängs gård i dungen bakom mannen och den rykande pappersbruksskorstenen längst t.h. Planet står troligen en bit utanför den röda ringen på kartan ovan. Gräset ser högt ut. Behöver det rota sig ordentligt innan man börjar klippa eller fårbeta det? Lae blogg skriver mer om planet och dess pilot.

1939

Söndagen den 14 maj invigdes flygplatsen officiellt med en stor flygdag. Följande karta guidade tillresande publik:

Karta för flygdagen 1939

Karta för 1939 års stora flygdag vid flygfältets invigning.

De två små grynen under S i ”Stenbacken” är Stenbackens gård som syns i bilden från 1938 ovan. Bondsättersvägen heter numera (2020) Stenbackevägen. Reträttvägen på kartan var en väg som ledde från staden till Reträtten. Idag är Reträttvägen namnet på en helt annan väg som istället går längs med Sörbyskogen. Före kriget var flygfältet litet. Det skulle senare utsträckas till Bondsättersvägen i väster och skära av gamla Reträttvägen för att nå dubbelt så långt österut. Den bågformade vägen intill Bondsättersvägen kallar jag Gamla Stenbackevägen.

En besökare filmade under flyguppvisningen. Han stod troligen ungefär vid den röda ringen på kartan ovan. Här är fyra rutor ur filmen där man kan se några byggnader:

Ekängs gård syns

Utsikt mot NO. Ekängs gård med sin stora lada syns vid ekdungen.
Foto: Anders Höjertz via Örebro Läns museum, film OLM-F-2018-4-12 vid 2:51.

Stora Backa syns

Utsikt mot NNV. Stora Backa hus och lada till höger och Södra vattentornet till vänster.
Foto: Anders Höjertz via Örebro Läns museum, film OLM-F-2018-4-12 vid 2:57.

Segelflygshangaren syns

Utsikt mot NV. Precis t.h. om det vita tältet skymtar den nybyggda segelflygshangaren
med sitt rundade tak. Det är troligen ännu själva flygfältets enda byggnad.
Foto: Anders Höjertz via Örebro Läns museum, film OLM-F-2018-4-12 vid 3:01.

Stenbacken syns

Utsikt mot VNV. Stenbackens två byggnader t.v. och en vindstrut på hög mast hitom.
Ännu syns ingen tillstymmelse till den stora hangaren som byggdes senare under året.
Troligen pågår grundarbeten. Hangaren bör hamna till höger om vindstruten i denna bild.
Foto: Anders Höjertz via Örebro Läns museum, film OLM-F-2018-4-12 vid 3:03.

Här ett foto som klubbmedlemmen Yngve Ligner tog från vattentornet över flygfältet vid flygdagen.

Flygfältet från vattentornet

Utsikt mot SSO från Södra vattentornet. Bakom högra dungen ligger segelflygshangaren
någonstans vid S, Stora hangaren ska snart resa sig bakom träden vid H och kråkslottet
finns vid Ks. Gamla Reträttvägen utmed östra fältgränsen har markerats med glesa blå
pilar för att inte dölja dess linje som kan anas i bilden.
Foto: Yngve Ligner.

Av mig påhittade namn: Hjortsbergstorpsgläntan, ”Gamla” i Gamla Reträttvägen, Koloniområdet, Kråkslottet.

Slutligen en flygbild från Adolfsberg mot flygfältet. Jag har beskurit den, ökat kontrasten från originalet och motverkat diset i bakgrunden. Jag har också ritat in flygfältsgränserna så som jag tycker mig se dem, samt pekat ut ett antal objekt. Klickar man upp bilden i stort format visas vyn både med och utan markeringar så att man själv kan söka alla otydliga gränser.

Flygfältet från Adolfsberg

Fältet mot ONO i juli 1939 från Adolfsberg med Gustavsviksvägens snörräta allé
intill järnvägen mot Kumla-Hallsberg i förgrunden. Pappersbruksskorstenen anas
mot horisonter nedanför texten ”Stenbacken”.
Foto: AB Flygtrafik Dals Långed via Örebro stadsarkiv, SBK-FLY-2321-39.

Att det verkligen är hangarbygget man ser är en slutledning. Bygget måste pågå juli 1939 om den ska stå klar i september. Platsen är rätt och från detta håll ska den vara fullt synlig. Några andra detaljer i bilden kan också noteras: Under texten ”Lilla o Stora” syns de blänkande tegelbruksbassänger som blev Gustavsviksbadet. Under sista t:et i ”Vattentornet” syns också SJ centralverkstads mörka vattentorn i fjärran. Hjälmaren breder ut sig längst bort i bilden.

1940

På våren och sommaren 1940 huserade Reservflygskola I och III på Gustavsvik. Här är några bilder från Ljungbyheds Militärhistoriska Museum där man kan observera hur terminalområdet såg ut då.

Av mig påhittade namn: Kråkslottet, Garagelängan, Förrådet, Utvägen, Fältladan, Koloniområdet.

Terminalområdet mot NNV

Vy mot NNV. Fr.v. ses Stenbackens två lador, masten med vindstrut, hangarens välvda tak
bakom Klemmens nos, segelflygshangarens långa tak nära dungens slut, vattentornet samt
baracken kallad Tornet med lysande vitt tak och vit dörr framför högra dungen.
Foto: Fritjof Hallström.

Möjligen skymtar även en byggnad precis bakom lastbilen som kunde vara garagelängan eller förrådet. Det är möjligt att bägge dessa byggnader sattes upp under Reservflygskolans tid, men bilden ger bara en diffus antydan.

Stenbacken och hangaren

Vy mot NV med Stenbackens två lador, masten med vindstrut och hangaren.
Foto: Fritjof Hallström.

Är det ett luftbevakningstorn som diskret sticker upp mitt i dungen ovanför flygplanets fena? Eller är det bara en del av det s.k. kråkslottet som låg där?

Hangaren och flygfältet

Vy mot OSO med hangaren t.v. Man ser också den smala Utvägen
som leder rätt ut på fältet förbi Sk 12:orna.
Foto: Fritjof Hallström.

Segelflygshangaren

Att segelflygshangaren ännu är omålad syns bra här. Denna byggnad skulle,
senare rödmålad, finnas kvar under Gustavsviksfältets hela livstid.
Foto: Fritjof Hallström.

Mot Lilla Backa och koloniområdet

Vy mot NV. Ännu inga fasta byggnader där terminalområdet möter koloniområdet
som ligger bakom staketet och tältet. I bakgrunden Lilla Backas två lador.
Foto: Fritjof Hallström.

I detta hörn av flygfältet skulle senare Aero-Frabhs långa barack placeras där tältet står, och Bergslagens Flygs hangar byggas mellan Klemmen och träden. Senare skulle deras hangar försvinna och flygklubbens bygglokal ta dess plats.

 

Dokumentets historik:
2020-01-28Publicerad.
2021-03-30Kråkslottet omnämnt i avsnitt 1938 och Tornet i avsnitt 1940.
2021-01-10Hjortsbergsgläntan omdöpt till Hjortsbergstorpsgläntan.