Reservflygskola I och III på Gustavsvik våren och sommaren 1940

Bilderna välvilligt ställda till förfogande av Ljungbyheds Militärhistoriska Museum

bild_2276

Ch för aspirantskolan mj Carlgren. Foto: Fritjof Hallström.

" ..... Snart nog kom order, att flygskolan i Ljungbyhed samt reservflygskolan i Eslöv skulle förflyttas till Örebro och Eskilstuna. Flygverkstaden och huvudförrådet, allt skulle till Örebro, där bra utrymmen voro rekognoscerade. Den 13 april kom order om förflyttningen; inga flygplan fingo vara kvar i Ljungbyhed på kvällen. Det var en knepig uppgift. Utbildningen hade inte hunnit så långt, att vi kunnat öva förbandsflygning. Grupper ordnades på tre till fem flygplan och lärare sattes som befäl så långt de räckte. Alla landade inte genast i Örebro, men då kvällen kom voro faktiskt alla flygplan där. Liksom kaptenen, vilken sist lämnar det sjunkande skeppet, styrde jag den 14 april min Sk 14 mot Örebro, medförande adjutanten Lars G. Hägglöf, flygkrigsskolans fana samt de hemligaste handlingarna ..."

Citerat ur Åge Lundströms "Minnen" med medgivande av förlaget.

bild_2277

Flyglärare utanför omklädningsrummet. Foto: Fritjof Hallström.

bild_2278

Reservflygskolan I uppställda för avlämning. Foto: Fritjof Hallström.

bild_2281

Verkstadstält vid flygfältet i Örebro. Foto: Fritjof Hallström.

bild_2282

Volontärer utför monteringsarbete på en SK14. Observera masten till långvågsantennen på nosen. Foto: Fritjof Hallström.

bild_2283

Volontärer har lektion i "flygplanskännedom". Foto: Fritjof Hallström.

bild_2284

Pågående skyttevärnsbyggnation. Bilden förmodligen tagen i Gräveby - Krigsflygfält 36. Gräve k:a i bakgrunden.". Foto: Fritjof Hallström.

bild_2285

KFS (Kungl Flygkrigsskolan) scoutregion (praktikanter). Foto: Fritjof Hallström.

bild_2286

Kassaförvaltning på hotellrummet. Foto: Fritjof Hallström.

bild_2287

Garage - men var? Foto: Fritjof Hallström.

bild_2289

Volontärskolan 1940 avd. 1 1940-06-03 framför I3's matsal.
Foto: Fritjof Hallström.

bild_2290

Volontärskolan 1940 avd. 2 1940-06-03 framför I3's matsal.
Foto: Fritjof Hallström.

bild_2295

Expeditionsbyggnad (Café Kullen) Foto: Fritjof Hallström.

bild_2296

Hangar och parkeringsplats vid Örebro flygplats. Foto: Fritjof Hallström.


På bilden ses:

P 1 - Sparmann S 1-A ”Sparmannjagaren” (1939-1947)

Sk 12 - Focke-Wulf Fw 44J Stieglitz (1936-1967)

Sk 14 - North American NA 16-4M (1937-1953)

Sk 15 - Klemm Kl 35 (1940-1949)

Foto: Fritjof Hallström.

bild_2298

Hangaren i Örebro. I förgrunden diverse blockeringsanordningar. Foto: Fritjof Hallström.

bild_2299

I hangaren i Örebro 1940-06-03. Foto: Fritjof Hallström.

bild_2300

Vid landningsmärket Örebro flygfält 1940-06-04. Foto: Fritjof Hallström.

bild_2301

Vid landningsmärket Örebro flygfält 1940-06-04. Foto: Fritjof Hallström.

bild_2302

Vid landningsmärket Örebro flygfält 1940-06-04. Foto: Fritjof Hallström.

bild_2303

SE-AKH snett bakifrån, 1940-06-04. Skolflygplan Sk 15 Foto: Fritjof Hallström.

bild_2304

Bukat flygplan nr 54. Foto: Fritjof Hallström.

bild_2305

Bärgning av havererad Sk 12:a. Foto: Fritjof Hallström.

bild_2306

Adolfsbergs skola, förläggningsbyggnad. Foto: Fritjof Hallström.

Fritjof Hallström - fotografen bakom bilderna

"... På flera platser i denna bok har jag omnännt Fritiof Hallström. Han tog anställning som fotograf på Flygskolkåren 1931. F5 var ju då under sitt första uppbyggnadsskede och man använde "Albatrossen" som sitt första skolflygplan. Hallström blev den förste fast anställde fotografen på F5. Han behöll sedan denna tjänst tills han pensionerades år 1967 och hade då varit med om den fantastiska flygutveckling som skedde under åren 1931-1967. Enligt uppgift har ca 120 flygplanstyper startat och landat på Ljungbyhed under denna tid, allt från Albatrossen till jetplanet Viggen. En utveckling i teknikens århundrade som är ofattbar och alla dessa flygplanstyper har Fritiof Hallström hunnit fotografera. Detta är nog ett rekord som kan tas in i Guinness rekordbok. På sidan 13 i denna bok finns en karikatyrteckning som väl illustrerar det mångsidiga fotoarbete som en fotograf vid flygvapnet fick klara av. Vid sin pensionering 1967 efterträddes han Börje Bodén även han välkänd som fotograf i I jungbyhed. Hallström är fortfarande, 16 år efter pensionering. väldigt aktiv både som fotograf och i mörkrummet. ..."

Texten och bilderna ingår i den av Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening utgivna boken "Ljungbyhed genom sekler" och publiceras här med vänligt tillstånd.

image3

Fritjof Hallström vid sin pensionering 1967 i samspråk
med dåvarande chefen för Krigsflygskolan överste Bengt Bellander.

image6

Fotograf Fritjof Hallström när han rycker ut
på ett av sina många fotograferingsuppdrag.

image3

Fritjof Hallström mottager år 1951
förtjänstmedalj av landshövding Westling.

image4

Fotograf Fritjof Hallström när han rycker ut
på ett av sina många fotograferingsuppdrag.

Karikatyrteckningen ovan är gjord av Stig Oscar Carlsson kallad "Sexton Carlsson" som tjänstgjorde på F5 1931-37. Han var en skicklig karikatyrtecknare och gjorde en massa bilder av alla kategorier personal. Åtskilliga av dessa finns inramade på F5:s officersmäss

Ett stort tack till Bertil Larsson, Ljungbyheds Militärhistoriska Museum, för all hjälp. /ch

Dokumentets historik:
2011-03-28Publiceras här.